Störningar från solceller?

SM0NOR

Well-Known Member
Är det någon här som har erfarenhet av att installera solpaneler på villan och haft problem med störningar? Jag funderar på solceller men orolig för att den skall påverka radion på något sätt?
 

SM7SJR

Administrator
Staff member
Hej, jag tänkte också bygga solceller, skippar optimerarna förstås. I offerten står det: "Anläggningen kommer inte att störa på din radiomottagare" . Så jag kommer att trycka upp den i ansiktet på dom om störningar uppkommer. Om det betyder att det inte kommer att bli nåt problem är väl en annan sak...

Men hur som helst elpriserna gör att jag blir tvungen känns det som.

73 de SM7SJR
 

SM0NOR

Well-Known Member
Hej, jag tänkte också bygga solceller, skippar optimerarna förstås. I offerten står det: "Anläggningen kommer inte att störa på din radiomottagare" . Så jag kommer att trycka upp den i ansiktet på dom om störningar uppkommer. Om det betyder att det inte kommer att bli nåt problem är väl en annan sak...

Men hur som helst elpriserna gör att jag blir tvungen känns det som.

73 de SM7SJR
Ja, verkligen. Det är tydligt att elpriserna kommer att vara mycket höga framöver - även här i SM0. Så det finns nästan inget val. Tack för inspelet om optimerare. Jag är noob på detta, så alla inspel är välkomna. Jag behöver nog ingen optimerare här. Har ungefär 25m2 tak rakt i söder utan skymning någon del av året.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Väljer man rätt växelriktare och undviker optimerare så blir det inga märkbara problem. Jag har utrett saken för en branschorganisations räkning i samband med etablering av solcellsanläggningar på flygplatser, och i kort sammanfattning är råden:

- Gör en EMC-kontrollplan tidigt i samband med upphandlingen av projektet. I den ska finnas beskrivet hur EMC ska hanteras av alla inblandade
- Störningsfrihet ska finnas inskrivet i köpeavtalet
- Utför en verifiering vid slutbesiktningen innan driftöverlämning

En artikel i QTC om en "success story" i SM0 tillsammans med mätresultat på amatörbanden är "på G".
 
Last edited:

SM0NOR

Well-Known Member
Väljer man rätt växelriktare och undviker optimerare så blir det inga märkbara problem. Jag har utrett saken för en branschorganisations räkning i samband med etablering av solcellsanläggningar på flygplatser, och i kort sammanfattning är råden:

- Gör en EMC-kontrollplan tidigt i samband med upphandlingen av projektet. I den ska finnas beskrivet hur EMC ska hanteras av alla inblandade
- Störningsfrihet ska finnas inskrivet i köpeavtalet
- Utför en verifiering vid slutbesiktningen innan driftöverlämning

En artikel i QTC om en "success story" i SM0 tillsammans med mätresultat på amatörbanden är "på G".
Tack Karl-Arne!
 

SM7SJR

Administrator
Staff member
Tack Karl-Arne,

En sådan EMC-kontrollplan borde väl finnas på nätet som man kan "steal with pride" och baka om lite? Jag är på tok för lat för att hitta på nåt från scratch.

73 SJR
 

SM6GXV

QRV: HF, VHF, UHF
Jag har begärt offerter på en anläggning inklusive batterioption, fasta batterier och med möjlighet till tidsstyrd elbilsladdning där kravet är "Inga optimerare" samt "RFI-fri". I alla fall ett av de företag som lämnat offert hade tidigare ett seminarium som jag bevistade där RFI behandlades, utan att jag ställde frågor (!) och där man i deras marknadsföring framhöll att de komponenter man sålde skulle garanterat vara störningsfria samt att installationen utfördes med detta i åtanke.

I samband med att jag lägger ordern kommer krav på RFI att krivas in i avtalet. Med tanke på den tid och energi som lagts på anmälningar till ESV, både i det egna fallet och hos bekanta finns en "viss kännedom" om hur anläggningen skall verifieras...
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det finns en mall i DI-EMCS-80199C som finns på nätet.
En EMC-kontrollplan innehåller följande punkter:

- Vad ska göras, alltså "projektdefinition"
- Vilka aktörer finns i projektet och vad är deras resp. ansvar och roller
- Vilka krav ska den färdiga anläggningen uppfylla
- Vilka åtgärder används för att klara kraven
- På vilka sätt ska kravuppfyllnad verifieras
- Om kraven ändå inte uppfylls, vad avser leverantören att göra åt saken

Det här ser formidabelt ut, men varje moment kan kokas ned till endast några rader. Något som många tyvärr förbiser är den andra och sjätte punkten. Utan att ha dessa reglerade i avtal är det upplagt för "oändliga strider".

Jag är även övertygad om att det finns fler forumdeltagare som kan bidra.
 

Attachments

  • DI-EMCS-80199C.pdf
    23.3 KB · Views: 35
Last edited:

SM0NOR

Well-Known Member
Det finns en mall i DI-EMCS-80199C som finns på nätet.
En EMC-kontrollplan innehåller följande punkter:

- Vad ska göras, alltså "projektdefinition"
- Vilka aktörer finns i projektet och vad är deras resp. ansvar och roller
- Vilka krav ska den färdiga anläggningen uppfylla
- Vilka åtgärder används för att klara kraven
- På vilka sätt ska kravuppfyllnad verifieras
- Om kraven ändå inte uppfylls, vad avser leverantören att göra åt saken

Det här ser formidabelt ut, men varje moment kan kokas ned till endast några rader. Något som många tyvärr förbiser är den andra och sjätte punkten. Utan att ha dessa reglerade i avtal är det upplagt för "oändliga strider".

Jag är även övertygad om att det finns fler forumdeltagare som kan bidra.

Karl-Arne,
Vad menar du med andra och sjätte punkten? Dokumentet innehåller 4 stycken....
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det var från den uppräkning av sex moment som fanns i min post,
vilket i sin tur är en återgivning av hur de EMC-kontrollplaner som jag har gjort åt FMV och andra varit upplagda.

De har följt dispositionen i DI-EMCS-80199C i stort, men har varit något utvidgade och fått en annan ordningsföljd av huvudpunkterna. Man behöver dessutom anpassa dispositionen efter projektets förutsättningar och dess storlek. "Små projekt" kan man ofta göra mindre omfattande och detaljerade.
 

SM7SJR

Administrator
Staff member
Jag visade det där "pappiret" för min tilltänkta solelsleverantör.

Svaret från deras elinstallationssida: "VI på el skriver inte på några sådana papper. Alla växelriktare är godkända av elsäkerhetsverket som har kollat störningar osv. Annars får dom inte säljas i sverige! "
 

SM0AOM

Well-Known Member
De hänvisar alltså till CE-märkningen, som Elsäkerhetsverket varken har "godkänt" eller verifierat.

Jag erinrar mig att även de fabrikat som har stört svårt brukar hänvisa till uppfyllda CE-krav.

Det råder avtalsfrihet i SM, så ingen är tvingad att skriva på något,
men det kanske kan vara en bra idé att tänka på sitt rykte som leverantör om man vill sälja något.
 

SM4UKE

Well-Known Member
Du kan hälsa din leverantör att det som påstås är helt åt skogen. Elsäkerhetsverket godkänner aldrig några prylar. Däremot kan Elsäkerhetsverket underkänna grejer vid marknadskontroll. Exempel på försäljningsförbud Den produkten var CE-märkt men tillverkaren hade använt en EMC-standard med "behagliga" krav som gjorde att man inte behövde lägga så mycket krut på EMC-åtgärder. Exempelvis hade man blundat helt för ledningsbunden emission från DC-kablarna. Vem som helst som har basala kunskaper inom radioteknik inser dock lätt att radiofrekventa signaler som skickas ut på ett oskärmat kablage kommer att stråla ut... och mycket riktigt blev det problem med radiostörningar. Så kan det gå om man konstruerar en produkt utifrån ofullständiga förutsättningar, eller skit in - skit ut för att vara övertydlig.

Det är tillverkaren själv som, genom att CE-märka sin produkt, garanterar att den uppfyller alla krav som krävs för att sätta den på marknaden inom EU. Det här förutsätter dock att tillverkaren är seriös och verkligen ser till att uppfylla respektive EU-direktivs väsentliga krav. För EMC-direktivet är det väsentliga kravet att inte störa radiokommunikation. Och det legala kravet är alltid att uppfylla EMC-direktivets väsentliga krav, oavsett vilken EMC-standard man har valt.
 
Last edited:

SM0AOM

Well-Known Member
Vad som är "väsentliga krav" i direktivet är ännu lite öppet för tolkningar, men man kan utan att ta stora ord i munnen påstå att när det gäller säkerhetsrelaterad och kommersiell radiokommunikation så är det "störningsfrihet" , alltså "ingen nedsättning av prestanda", i bokstavlig mening som gäller. I den studie som jag gjorde åt Gröna Flygplatser för ett par år sedan så var alla krav förankrade i ICAO och LFV regler och sådant går det inte att slingra sig ur.

Om radioamatörer, i vår egenskap av "svagsignaltalibaner", kan hävda motsvarande krav behövs det nog en domstolsprövning för att fastställa.
 
Last edited:

SM7SJR

Administrator
Staff member
Just dom här nissarna använder växelriktare från Huawei och inga optimerare.

Funkar säkert bra, men om inte så lär det säkert bli en sur och lång strid. Ska fundera lite mer på det där. (Jag pratade med några hams häromdagen som har grannar som har solel utan optimerare och inga störningar för dom i alla fall).
 

SM0AOM

Well-Known Member
För privatkunder, som har en betydligt sämre förhandlingsposition än de byggherrar vilka köper solceller och växelriktare för miljoner, är nog den mest framkomliga vägen att ta kontakt med någon som kan demonstrera en referensinstallation innan man gör sitt val av leverantör.

Sedan går det nog också att dra vissa slutsatser av vilka leverantörer som fått försäljningsförbud eller som förekommer
bland anmälningarna till ESV...

Huawei utan optimerare fick ganska bra värden i de mätningar som FMV gjorde för ett par år sedan.
 

SM2OWW

Well-Known Member
Har en granne som har en anläggning med paneler i tre väderstreck, Ö, S och V, självklart med optimerare. Jag har inte märkt några störningar från den anläggningen och då är det knappt 40 meter mellan våra hus.

Har en annan granne som har paneler på ladugården mot söder, inga optimerare, avstånd ca 200 meter. Från honom stör det och störningen tar sig fram från hans anläggning via markförlagd kabel (från ladugården till huset) vidare från huset med hängkabel och så går hängkabeln förbi mitt hus. Kan spåra störningen såväl ovanpå den markförlagda kabeln (mellan ladugården och huset) som under den upphängda kabeln ända bort till transformatorn.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Då är det växelriktaren kvar...

Förmodligen finns det sådana med högst varierande kvalitet.
Kan vara av intresse att dokumentera hur störspektrum ser ut.
 

sm6eik

Member
Jag har en anläggning i drift cirka 2,5m "fågelvägen" från mitt shack. Anläggningen driftsattes i augusti 2014. Det som avviker från de flesta installationer är att jag använder mikroinverters från Enphase Energy samt att taken jag har solcellerna på ligger i olika vinklar och lutningar i förhållande till 45° och till S.
Mina slutsatser efter åtta års drift är:
- Inga mätbara störningar på HF. VHF kan jag inte göra tillförlitliga mätningar på.
- Avsaknaden av stora DC-slingor och istället matning via en trädstruktur bidrar troligen positivt till obefintliga störningar.
- Min anläggning producerar 25-30% mer på årsbasis än jämförbara anläggningar på Tjörn som "bara" har centralinverterare och/eller optimerare. Här är säkert närheten till havet en bidragande faktor men mikroinverterarna gör ett utomordentligt bra jobb genom att dom verkligen var och en jobbar på "sin" solcell. Efter installationen provade jag att täcka enskilda celler och resultatet är precis som förväntat; den täckta cellens effekt faller bort men inget mer.
Mina 22 cent...
IMAG1247.jpg
 
Top