SWR brygga diy

SM0YDO

Well-Known Member
Har ett par sådanna här Kyoritsu KP 110 instrument på 100uA instrument som jag funderade på att snickra ihop en brygga med ett sånt där färdigbyggt Kina Kort går det att göra det och hur kalibrerar man mätarna så dom visar rätt
 

Attachments

 • 20220913_211506.jpg
  20220913_211506.jpg
  1,1 MB · Views: 5
Visst går det att göra.
Kina kortet är OK, men saknar specifikationer för utnivåer på DC sidan, men det finns trmrar så det passar säkert dessa mätare.
Att kalibrerar blir svårare.
Skalan måste ju vara olinjär, enlig diodkarakteristiken.
Så skall man få någorlunda överenst'ämmelse måste skalan ritas om.
Det är svårt.
Att få 100 på skalan att bli 100 W låter sig enkelt göra.
Men man kan ju göra en form av tabell, som säger att ett utslag på 15 är 10 W, ett utslg på 25 är 19 W etc.
Enklast är att låta det bli en mätare för relativ effekt.
För att bygga en log till lin omvandlare blir inte så lätt. och kräver strömförsörjning.

SM4FPD
 
För att mäta effekt noga behövs ju någon form av kalibrering men....
Det blir frekvensberoende så en tabell är nog att föredra.
För VSWR behövs ingen kalibrering eftersom detta är ett förhållande mellan frameffekt och backeffekt.
Bara att skruva upp frameffekten till fullt utslag så kan man läsa av backeffekten.
Med rätt skala på instrumenten kan VSWR avläsas direkt.
Det finns program som skapar ny skala till instrumenten.
Bara att printa ut och limma fast.
http://tonnesoftware.com/meter2.html
 
Ofta är ju VSWR värdet i sig ointressant, viktigast är att kunna få ner reflektrad effekt till minsta möjliga. Vid antenntrimning och avstämning av antennavstämmare.
Så mätaren för refl räcker ju om den visar samma som den för framffekt.
Går att trimma genom att vända detektorn och ställa in 100 för 100 W.
Ja klart man kan göra en ny skala , men datorprogrammet vet ju inte hur den skall vara om man inte kan mäta upp en massa punkter, exvis 50 - 100 värden för hela skalan.

Satt och grunnande på en ny skala till min Barometer, en sån där emd kvicksilvepelare på en meter lång bräda.
Sklan visar 710 - 810 mm Hg. Men jag vill ha mBar. Får nog rita en manuellt.....
Eller hänga upp en omvandlingstabell i plastficka vid instrumentet.

SM4FPD
 
Finns det inte justering för att visa 0 reflekterat vid 50 Ohm?
Koppla in en bra konstlast och justera till 0. Vänd mätaren och justera andra hållet till 0. Sen är det nog dags att få dem att visa lika framåt.
/Jan
 
Visningen av effekt från en riktkopplare försedd med en dioddetektor efter är
helt orelaterad till diodkaraktäristiken, och inte heller logaritmisk.

I stället visar instrumenten de likriktade spänningarna från riktkopplarens fram- och backutgångar, och så länge som de överskrider en volt eller så är de linjärt beroende av HF-spänningarna. Eftersom effekten är proportionell mot kvadraten på spänningen blir skalan kvadratisk, så en halverad spänning motsvarar 1/4 av effekten. Om fullt utslag är 10 V gäller detta ner till c:a 1 V, vilket då motsvarar 1/100 av effekten.

"Stockton-couplern" eller "Sontheimers riktkopplare" har fördelen att vara ganska frekvensoberoende med förutsägbara egenskaper.

Om man vill ha, säg, 100 W som fullt utslag gör man lämpligen riktkopplaren med 25 dB kopplingsfaktor, och då blir utspänningen c:a 5 V före likriktning, eller 7 V toppvärde efter likriktning.
 
SM4HFI, nej ingen sådan justering.
Vid vilken impedans den rellekterande delen av mätbryggan visar noll bestäms av motstånden på kretsen.
Har för mig det står Schoky dioder på specen för den omtalade bryggan.
Alla mätare på riggar och exvis DAIWA mätare etc har den skalaln som KA beskriver.
Sen att dioderna i sig kan ha lite olika egenskaper, kurvor, ger ju den tolerans på +-10 % som det talas om.

Kanske roligare att bygga en PEP detektor till mätbryggan, men kanske heller inte så stor nytta av....

Huvudsaken att man kan få en mätare som visar noll vid verkligt minsta reflektrad effekt över ett stort frekensormåde.
Om man nu inte vill att mättekniken är amatörradio, och att radiokontakter och sånt trams kommer i sjunde hand.
(bara lite ironi)

SM4FPD
 
Hitta det här schemat i en gammal Allt Om Elektronik angående en logaritmisk förstärkare för Vu meter kan det vara användbart till det Här projektet
 

Attachments

 • 20220914_192700.jpg
  20220914_192700.jpg
  1,2 MB · Views: 16
 • 20220914_192651.jpg
  20220914_192651.jpg
  1,2 MB · Views: 16
Det framgår inte vad målet för mätaren är, men om man använder en log-förstärkare blir skalan, om den ska visa effekt i W, ännu mer olinjär.

Om man tänker efter lite, så "inses lätt" att när effekten är proportionell till den likriktade spänningen i kvadrat, blir det nödvändigt att dra kvadratroten ur spänningen innan den kan presenteras på ett instrument med linjär skala. Att göra "kvadratrotsutdragare" i analogteknik är inte alldeles lätt, men ett upplägg som fungerar är en log-förstärkare före en skalfaktor av 1/2 och sedan en exponentierings-förstärkare eller "anti-log" förstärkare.

Sådant gör man i så fall enklast genom att använda det faktum att diodströmmen genom en kiseldiod är proportionell mot den naturliga logaritmen (ln) av den pålagda spänningen.

Om man låter dioden (eller bas-emitter diodsträckan i en transistor) ingå i återkopplingsslingan hos en operationsförstärkare på två olika sätt, så får man antingen logaritm-funktionen ln(U) eller exponential-funktionen e^(U). Om en skalfaktor av 1/2 sätts mellan logaritmen och exponentieringen så får man kvadratrotsfunktionen;

Uut = e^(ln(Uin)/2) = roten (Uin)
 
Hej såg på Ebay att det finns ett sånt här kretskort som är lite kraftigare och som tål mer effekt verkar det som, Jag skulle behöva en mätbrygga som fixar 400 W eftersom jag tänkte försöka få ihop ett
PA0 frinear slutsteg när jag ork och lust och delarna ligger och skrotar så länge
 
Här är schemat på Riktkopplaren ifrån marinen men det finns inga komponentvärden utsatta
 

Attachments

 • 20220918_021542.jpg
  20220918_021542.jpg
  1.009,1 KB · Views: 33
 • 20220918_021609.jpg
  20220918_021609.jpg
  1.002,7 KB · Views: 30
Här en sån där riktkopplare ifrån försvarets överskottsförsäljning i Solna stadig klump undra om man kan få isär den
 

Attachments

 • 20220919_181917.jpg
  20220919_181917.jpg
  1 MB · Views: 32
Kom ett paket idag i brevlådan med färdigbyggda swr bryggor i esr påse ihopsvetsade
 

Attachments

 • 20221114_173830.jpg
  20221114_173830.jpg
  1,3 MB · Views: 26
Här är en bild på kretskortet och en idé på hur man kan montera det i en liten kopplingslåda en siluminiumlåda så i dom där hålen där det har suttit förskruvningar skulle man kunna sätta dit par S0259 schassikontakyet och metalliska pluggar med pg gänga så lådan kanske blir tät när man har skruvat på locket
 

Attachments

 • 20221115_180655.jpg
  20221115_180655.jpg
  1,3 MB · Views: 22
 • 20221115_180833.jpg
  20221115_180833.jpg
  1,3 MB · Views: 22
Last edited:
Skruvade dit några Distannser för att se hur det fungerade på kortet och funderade på det här montaget med 100 uA mätarna i den här Fiskars lådan som är oborrad än så länge
 

Attachments

 • 20221119_114825.jpg
  20221119_114825.jpg
  1,1 MB · Views: 7
 • 16688557487923362969900906693521.jpg
  16688557487923362969900906693521.jpg
  1 MB · Views: 7
 • 16688562487095457260340577802876.jpg
  16688562487095457260340577802876.jpg
  1,1 MB · Views: 7
 • 16688562782576863378444861271979.jpg
  16688562782576863378444861271979.jpg
  1,2 MB · Views: 7
Last edited:
Tog och satt dit lite maskering tejp och ritade upp för instrumenten
 

Attachments

 • 16688776849633169747461463568910.jpg
  16688776849633169747461463568910.jpg
  1,2 MB · Views: 5
 • 16688777220477831919466967849935.jpg
  16688777220477831919466967849935.jpg
  1,3 MB · Views: 5
Back
Top