Vad skall SSA arbeta med?

SM7MCD

Well-Known Member
Vad tycker ni att SSA skall arbeta med som gagnar amatörradion?

Jag har alltid fått höra att SSA är bra för att man får sina QSL-kort ...

Men om man likt mig inte är det minsta intresserad av att få eller skicka QSL-kort och inte det minsta intresserad av diplomverksamhet etc, utan "bara vill bygga sändare och köra radio". :cool:
Vad skall SSA ha på sitt program för att attrahera mig och andra som valt att inte vara medlemmar?

Som det är idag anser jag att SSA bör bli en lobbyingorganisation, och där ordförandeskapet roterar mellan distrikten. Kärnan består av en blandning av tekniker och politiskt intresserade för att på ett verkfullt sätt kunna påverka framtida beslut.

När nu SSA skall företräda medlemmar så anser jag att detta måste innebära ett reellt arbete med ett mervärde för ev. framtida medlemmar, annars kommer jag nog att fortsätta att aktivt stå utanför den "gemenskapen".

Leif SM7MCD
(Som två ggr valt att aktivt söka medlemskap i SSA, men som hittills lika aktivt valt att lämna SSA.) :( :confused:
 
SM7MCD said:
Vad tycker ni att SSA skall arbeta med som gagnar amatörradion?

Jag har alltid fått höra att SSA är bra för att man får sina QSL-kort ...

Men om man likt mig inte är det minsta intresserad av att få eller skicka QSL-kort och inte det minsta intresserad av diplomverksamhet etc, utan "bara vill bygga sändare och köra radio". :cool:
Vad skall SSA ha på sitt program för att attrahera mig och andra som valt att inte vara medlemmar?

Som det är idag anser jag att SSA bör bli en lobbyingorganisation, och där ordförandeskapet roterar mellan distrikten. Kärnan består av en blandning av tekniker och politiskt intresserade för att på ett verkfullt sätt kunna påverka framtida beslut.

När nu SSA skall företräda medlemmar så anser jag att detta måste innebära ett reellt arbete med ett mervärde för ev. framtida medlemmar, annars kommer jag nog att fortsätta att aktivt stå utanför den "gemenskapen".

Leif SM7MCD
(Som två ggr valt att aktivt söka medlemskap i SSA, men som hittills lika aktivt valt att lämna SSA.) :( :confused:


SSA
Ja det är svårt för liten förening i dagens läge .Med anställd personal och tidning . När det finns många som inte vill vara medlemmar men åka snålsjuts på oss andra . Själv medlem sedan 1960 73 Lennart sm4cjy
 
CJY skrev: När det finns många som inte vill vara medlemmar men åka snålsjuts på oss andra .
---

Vad menar du med det uttalandet? Var god förtydliga.
 
SM7EQL said:
CJY skrev: När det finns många som inte vill vara medlemmar men åka snålsjuts på oss andra .
---

Vad menar du med det uttalandet? Var god förtydliga.


SSA
Är inte ssa till för medlemmar ? Så är det i andra föreningar , Inte tar OK Tisaren som jag är med i upp frågor från avhoppade medlemmar ! Finns alltid de som vill åka snålsjuts på vi som betalar och ställer upp som funktionärer på tävlingar och samband .
73 Lennart sm4cjy .
 
>>SSA
Är inte ssa till för medlemmar ?

Nej, så enkelt är det inte Lennart.

SSA är till för samtliga radioamatörer i Sverige. Denna något märkliga situation uppstod då SSA för ett antal år sedan på eget initiativ begärde och fick tillstånd av PTS att överta handläggningen av amatörradioärenden ifrån PTS.

Om man vill vara med i en förening eller ej måste vara upp till var och en att avgöra. Vill man utnyttja föreningens medlemstjänster (få QTC hem i brevlådan, få QSL-kort etc) måste man vara medlem - givetvis är det så. Att läsa QTC liksom alla andra tidskrifter på biblioteket måste anses vara legitimt utan att behöva vara medlem.

Frågan gäller nog mera vad SSA skall/bör arbeta med nu när man sitter på flera stolar och inte bara är en simpel ideell förening utan nu också en förening som arbetar med "myndighetsliknande uppgifter" för att nu citera ett kraftuttryck som PTS själv använt i sammanhanget.

MCD skev: "Som det är idag anser jag att SSA bör bli en lobbyingorganisation, och där ordförandeskapet roterar mellan distrikten. Kärnan består av en blandning av tekniker och politiskt intresserade för att på ett verkfullt sätt kunna påverka framtida beslut."

Det måste väl vara tillåtet att även icke SSA-medlemmar tillåts fråga, debattera och framföra synpunkter som är av allmänt intresse, inte bara av intresse för den lilla klick som SSA:s medlemmar utgör.
 
Att sitta på två stolar...

Jag nödgas instämma med Bengt/EQL i detta.

Om man accepterar att t.ex. SSA ska få agera både som"myndighet" och intresseorganisation så måste även icke medlemmars åsikter och intressen uppmärksammas samt tillgodoses.

Dessutom måste det finnas "vattentäta skott" mellan "myndighetsdelen" och "medlemsservicedelen". Annars riskerar man intressekonflikter som kan bli mycket tveksamma sett ur den enskildes rättssäkerhetsperspektiv.

När företag, föreningar eller "korporationer" handskas med frågor som på något sätt kan innebära "ingrepp i annans rätt", bör det ställas samma krav på dessa som på motsvarande myndigheter, t.ex. offentlighetsprincip, tjänstemannaansvar och rätten till prövning i högre instans.

Det demokratiska styrelseskicket bygger i stort på medborgarnas/medlemmarnas möjlighet till insyn och att kunna utkräva ansvar.

Sverige har i det längsta varit förskonat från "privat myndighetsutövning" men med de tilltagande avregleringarna verkar sådant börja vara vardagsmat.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:
Nu ser jag det inte som att jag "åker snålskjuts" då de enda argument jag fått för att vara med i SSA är qsl-service och diplomverksamhet, något som inte alls attraherar mig.

Jag är övertygad om att för att SSA skall vara framgångsrikt i framtiden skall SSA vara organiserad som en lobbyverksamshet med "bred" förankring i historien och med ett tydligt mål för säg det närmaste 10-15 åren.

Då skulle jag troligen vara intresserad av ett medlemskap.

Men så länge fokus ligger på att distrubuera qsl-kort och fixa en tidning så anser jag att det perspektivet är så kort (kanske 4-6 månader eller kortare) att det inte är värt att stödja.

Leif SM7MCD
 
SM7MCD said:
Nu ser jag det inte som att jag "åker snålskjuts" då de enda argument jag fått för att vara med i SSA är qsl-service och diplomverksamhet, något som inte alls attraherar mig.

Jag är övertygad om att för att SSA skall vara framgångsrikt i framtiden skall SSA vara organiserad som en lobbyverksamshet med "bred" förankring i historien och med ett tydligt mål för säg det närmaste 10-15 åren.

Då skulle jag troligen vara intresserad av ett medlemskap.

Men så länge fokus ligger på att distrubuera qsl-kort och fixa en tidning så anser jag att det perspektivet är så kort (kanske 4-6 månader eller kortare) att det inte är värt att stödja.

Leif SM7MCD


Jasså
Jag var kassör i Ösa Örebro sändaramatörer på 1960-70 vilka var det som strulade med medlemsavgiften ! Jo tandläkare lärare . Så det är alltid högavlönade som gnäller mest går inte att komma ifrån . Ja tror nog att amatör radio kommer nog att försvinna när inte de som jobbar idellt försvinner . 73 lennart sm4cjy .
 
sm4cjy said:
Så det är alltid högavlönade som gnäller mest går inte att komma ifrån .
Ehh? Vilken relevans har detta uttalande i sakfrågan?

sm4cjy said:
Ja tror nog att amatör radio kommer nog att försvinna när inte de som jobbar idellt försvinner . 73 lennart sm4cjy .
Detta gäller förmodligen lokala klubbar och liknande, men när det gäller amatörradio som företeelse så är det andra saker än ideellt arbete som styr om amatörradion kommer att bestå i framtiden, och här spelar SSA med sina dubbla stolar stor betydelse, oavsett ideelt arbete eller ej.

Vad gäller "åka snålsjuts" så bygger detta på en tankevurpa. SSA har, precis som nämnts tidigare, en speciell ställning genom att SSA sitter på två stolar samtidigt, dels är man intresseorganisation, dels "pseudo-myndighet". Av detta följer att SSA måste arbeta för alla, medlemmar samt icke-medlemmar. Detta gäller speciellt i samband med diskussioner med PTS, IARU osv.

Ett annat problem med "vi och dom"-tänkandet är följande. Vad vinner man flest medlemmar med, genom att exkludera folk, eller inkludera folk? Eller uttryckt på annat sätt, vad vinner man flest medlemmar med, piska eller morot?

Naturligtvis så är det moroten och inkluderandet som ger en förening flest medlemmar. Morot och inkluderande ger också en bättre stämmning i och med att folk inte känner sig överkörda. SSA skall såeldes vara öppet för alla, medlemmar samt icke-medlemmar och inte dela in amatörradioutövarna i dessa två fack.

73 de Lars, sm6rpz
 
Intressant diskusition

Vad är det som gäller egentligen?
Vem är myndighets person? I de fall där SSA utfärdat licens så är det ju klart, men har SSA något att säga till om då det gäller de som avlagt prov för PTS?
Man blir lite konfunderad här. lek med tanken att man slutar med denna hobby och släper sin signal till lika Cert .Om man om 2 år vill ha tillbaka sin signal så hänvisar SSA till PTS Gäller samma sak med de som SSA delat ut??????? är SSA egen beslutande myndighet här?.

Men som MCD skriver så är det enda som man kan tyckas ha nytta utav SSA är just QSL biten, Tidningen ja den kan man nog leva utan.

// Lasse SM4IVE medlem för tillfället i SSA
 
Har du ett certifikat (eller tillstånd om man går längre tillbaka i tiden) som PTS gett ut, så skall du vända dig till PTS. Har du ett certifikat utgivet av SSA så skall du vända dig till SSA.

73 de Lars, sm6rpz
 
SM4IVE said:
Vad är det som gäller egentligen?
Vem är myndighets person? I de fall där SSA utfärdat licens så är det ju klart, men har SSA något att säga till om då det gäller de som avlagt prov för PTS?
Man blir lite konfunderad här. lek med tanken att man slutar med denna hobby och släper sin signal till lika Cert .Om man om 2 år vill ha tillbaka sin signal så hänvisar SSA till PTS Gäller samma sak med de som SSA delat ut??????? är SSA egen beslutande myndighet här?.

Men som MCD skriver så är det enda som man kan tyckas ha nytta utav SSA är just QSL biten, Tidningen ja den kan man nog leva utan.

// Lasse SM4IVE medlem för tillfället i SSA


SSA
Jag tycker qtc är bra ,har alltid gillat den . Att få qsl är ju trevligt . Om sm4ive han vill väl drömma om GOLD VING !? 73 Lennart sm4cjy . Solen skiner på onda och goda !
 
Tycker de flesta delar av medlemskapet i SSA är bra. Tidningen har sina upp och nedsidor men med tanke på vilken liten organisation och det faktum att det är lekmän som tar fram den så är den ju bra.

Jag tycker att vi bör fundera över om det inte skall finnas 2 olika val på medlemskap i SSA.

Det ena medlemskapet skall ge fullt medlemskap inklusive Buro-medlemskap men inte tidning.
Det andra skall ingå en prenumeration på QTC.

Tittar man på SSAs bokföring så är ju en väldigt stor kostnad på budget just QTC med distrubition.
Buron å andra sidan tjänar SSA pengar på.

Jag tror att fler kan tänka sig att vara medlemmar i SSA om de slipper betala för tidningen, inte för att den är dålig men för att de helt enkelt tycker att fullvärdigt medlemskap är för dyrt och kan tänka sig att avstå QTC.

Det är inte SSA som skall styra grundtanken med medlemmar igenom att ha många prenumeranter till en bra tidning - det är medlemmarna som skall styra grundtanken med SSA.

Vidare spekulation, man skulle kunna ha reducerat pris igenom att enbart få QTC tillmejlat sig som PDF.

73 de Magnus SM6WET
 
Det finns ett litet problem med detta...

QTC redigeras av en avlönad redaktör, som kostar lika mycket oavsett tidningens
upplaga. Den rörliga kostnaden (eller "marginalkostnaden" för de läsare som är ekonomer) för varje tryckt QTC-nummer är bara en liten del av "totalpriset" per tidning.

Skulle QTC-upplagan minska till, säg hälften, så blir QTC-kontot
kanske bara 10 - 15% lägre, och en motsvarande högre del av kostnaderna får bäras
av de medlemmar som fortfarande vill ha tidningen.

Ett mer radikalt förslag vore att antingen lägga ner QTC, och därmed reducera medlemsavgiften för alla, eller att försöka återgå till den ordning som gällde fram till 1970-talet där QTC redigerades ideellt. En kompromiss kanske vore en "pdf-tidning".

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Jag tror att de som är medlemmar idag till trots vill ha QTC, däremot så tror jag att vi skulle få mer medlemmar om det var valfritt med QTC.
 
SM6WET/8S6T said:
Jag tror att de som är medlemmar idag till trots vill ha QTC, däremot så tror jag att vi skulle få mer medlemmar om det var valfritt med QTC.

Ssa

Vet inte det . Med färre qtc , blir nog annonsörerna mera svårflörtade . Allt skulle jag tänka till om jag skulle annonsera om det blir färre qtc .
Till sm0aom tycker du låter undlig . När man kolla i qtc står du som Teknisk konsult .Den posten kan du väl inte ha kvar när du motarbetar dej själv 73 Lennart sm4cjy.
 
sm4cjy said:
Till sm0aom tycker du låter undlig . När man kolla i qtc står du som Teknisk konsult .Den posten kan du väl inte ha kvar när du motarbetar dej själv 73 Lennart sm4cjy.

Efter ett ganska huvudlöst agerande av SSA-styrelsen lämnade den ordinarie "teknikredaktören" (den mycket kompetente SM0AQW) sitt uppdrag för c:a 3 år sedan.

I ett anfall av välvilja åtog jag mig därefter att läsa och kommentera manuskript till QTC som är av teknisk eller närliggande natur. Dock har redaktörerna inte fått så många, och dessutom har ett och annat manus som jag nog borde ha läst inte passerat mig.

Den mest påtagliga effekten av att jag står som "teknisk konsult" är nog att det ganska ofta ringer i familjens telefon och i andra änden finns en radioamatör som ställer frågor om "allt mellan antenn och jord". Eftersom jag är ganska snäll och inte särskilt nödbedd så brukar jag efter bästa förmåga reda ut frågarens problem, men avsluta med att "konsulttjänsten" egentligen avser bidrag till QTC.
På sätt och vis har den sedan länge saknade posten som "Tekniksekreterare" inom SSA återuppstått.

Man vet väldigt lite om hur QTC:s vara eller inte vara, samt dess innehåll och form, skulle påverka medlemsantalet i SSA. Kanske dags för någon form av undersökning?


73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:
Eftersom det blir ett "ramaskri" så fort jag skriver det magiska ordet "utbildning", "kompetensökning" för att inte tala om det hemska ordet "transmissionsteori" :rolleyes:

Helt plötsligt tappar även de vana debattörerna konceptet och skriker att jag kräver att alla amatörer skall vara professorer etc.

Med denna vaga uppfattning om vad utbildning egentligen innebär när man talar om ett större antal människor (alltså inte enskilda individer) så anser jag att SSA har en uppgift att "kvalitetsäkra" de grunder som vi har licensen på.

I den eufori som uppstod i avregleringens vågskvalp har man helt tappat detta fotfäste.

Men om SSA skulle föra upp kvalitetsäkring av de friheter som vi har och se detta på en längre horisont än vad pressläggningen till nästa QTC är, då skulle jag säkert vara en, dessutom aktiv, medlem av SSA.

Tycker ni andra att SSA har ett väl utvecklat mål och rimlig planeringshorisont?

Leif SM7MCD
 
SM7MCD said:
Eftersom det blir ett "ramaskri" så fort jag skriver det magiska ordet "utbildning", "kompetensökning" för att inte tala om det hemska ordet "transmissionsteori" :rolleyes:

Helt plötsligt tappar även de vana debattörerna konceptet och skriker att jag kräver att alla amatörer skall vara professorer etc.

Med denna vaga uppfattning om vad utbildning egentligen innebär när man talar om ett större antal människor (alltså inte enskilda individer) så anser jag att SSA har en uppgift att "kvalitetsäkra" de grunder som vi har licensen på.

I den eufori som uppstod i avregleringens vågskvalp har man helt tappat detta fotfäste.

Men om SSA skulle föra upp kvalitetsäkring av de friheter som vi har och se detta på en längre horisont än vad pressläggningen till nästa QTC är, då skulle jag säkert vara en, dessutom aktiv, medlem av SSA.

Tycker ni andra att SSA har ett väl utvecklat mål och rimlig planeringshorisont?

Leif SM7MCD


SSA
Det var nog lättare förr då var det alldrig nån som kom på tanken att klaga .
Visst var det tuffare att bli ham om man som jag statade från noll.
Telegrafin tog tid tekniken lika så . Sen skulle man prova för nån överfurir på I3 det var inte det lättaste , militär ja ni vet som hur de var på 60 talet . Inget fusk där . 73 god helg önskar sm4cjy
 
>>>Det var nog lättare förr då var det alldrig nån som kom på tanken att klaga .
---

Det är tack vare dom som under alla år "klagat" som vi fortfarande har kvar de unika privilegier vi defakto har och att amatörradion fortfarande existerar. Om alla hade varit oengagerade och likgiltiga för allt och inte tagit sitt ansvar för sin hobbys existens och fortlevnad så hade det nog sett annorlunda ut idag.

Ofta är det så att de som har obekväma (?) åsikter och synpunkter och dessutom är väl insatta i ett ämne upplevs som påfrestande och kanske t o m lite tjatiga av dom som av olika orsaker har svårt att hänga med, se sambanden eller inte orkar sätta sig in i vad själva sakfrågan gäller.

Samma tendenser ser vi inom politiken. En liten klick vet vad dom talar om, de flesta andra försöker värja sig med tunna argument utan att egentligen veta något om ämnet som debatteras.
 
Back
Top