Vad skall vi ha Q-förkortningarna till?

SM4FPD

Well-Known Member
Är inte detta föråldrat?
Skall det verkligen vara nödvändigt att en blivande radioamatör måste lära sig en massa psalmverser utantill, jag fick nog av det redan i första klass.
Jag får ofta frågan från folk som funderar på att bli radioamatör varför man måste kunna detta trams....
Den som vill kan ju göra sig en lapp med Q-förkortningar att lägga framför stationen om han vill, knappast nödvändigt som försvårande och urskiljande sak i ett kunskaps och lämplighetstest.

Bättre vore väl att lägga kunskapskrav på störningsbekämpning som är hobbyns värsta fiende.

På sista tiden hör man äldre erfarna och byggande radioamatörer, dvs "riktiga" radioamatörer som tydligen har glömt vad Q-förkortningarna betyder.
Hörde någon ropa: se ku se ku twenty, se ku tventy twent twenty tventy twenty QRZ! Trots att ingen försökte kalla honom. Dvs han trodde på fullt allvar att ku ärr säta betyder kom.
Andra använder ku äss äll som kom.

Och varför mäter radioamatörer år 2014 meter som frekvensangivelse?
Trots att man kan ligga flera hundra kHz fel. (17 meter blir ju 17,64 MHz).
Vissa mäter frekvensen i meter men antennen i fot. Trots att det är en 160 meters antenn.
Jo detta sker år 2104 hundra år efter internationell standard.

Hur gammaldags måste amatörradio var för att vara riktig?

Varför finns inga byggprojekt av modernare typ med ytmontering?
Varför "måste" man använda toroider på 10 - 20 mm diameter ( mätta i tum) i lågpassfilter för 1 - 5 W?
Jo vad jag menar är att byggandet är mer gammalmodigt än någonsin och mest av allt kopior av andra byggprojekt.
Där man mäter kristaller i meter, ofta med versalen M.

Hur gammaldags måste amatörradio vara för att vara riktig amatörradio?

Det verkar vara fullständigt hopplöst att få till en modernisering.

Hur gammaldags måste amatörradio var för att vara riktig?
Hur gammaldags måste amatörradio var för att vara riktig?

De
SM4FPD
 

SM0AOM

Well-Known Member
I korthet kan orsaken beskrivas med att telegrafikunskaper inte längre är ett krav för att bli radioamatör.
Inom telegrafitrafiken har Q-förkortningarna en naturlig plats.
Om telegrafikravet återinförs så löses "problemet" av sig själv...

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

Föråldrat eller tradition, det är frågan?

På tal om telegrafi, i och med att kurserna för att bli radioamatör borde bli länge med de nya frågorna...
Nog skulle det vara trevligt om man införde telegrafiträning vid kurstillfällena?
 

SM4FPD

Well-Known Member
Idag är telegrafi, eller översatt fjärrskrift, Amtor, Pactor, PSK-31, SMS, Telex, FAX, och en miljon andra trafiksätt. Varför behövs Q-förkortningar vid telegrafi, fjärrskrift?
Men vad jag menade i stort var varför de behövs vid telefoni, och då bara när folk talar med varandra i en amatörradio, inte i telefon, eller komradio.
Det verkar som amatörradio stått stilla i utvecklingen, och fortfarande använder Q-förkortningar, bara för att det är amatörradio, dvs tillståndspliktig radio som inte är tillståndspliktig. Medan telefoni över andra media som tråd eller debiterbar digital radio, inte kräver konstiga 1800-tals förkortningar utan klarar sig bra med klartext. Exvis "jag är nu i Karlstad"....

Tradition eller ej, Morse som ursprung eller inte, men finns inte ordet utveckling inom hobbyn?

Men amatörradio kanske måste vara som igår, och oförändringsbar.

Närmast som en religion där de som har annan åsikt blir utstött.

De
FPD
 

SM0AOM

Well-Known Member
Hej!

Föråldrat eller tradition, det är frågan?

På tal om telegrafi, i och med att kurserna för att bli radioamatör borde bli länge med de nya frågorna...
Nog skulle det vara trevligt om man införde telegrafiträning vid kurstillfällena?

Målinriktad telegrafiträning som leder till ett 60-takts telegrafiprov skulle dessutom ha sidoeffekten
att bara de verkligt intresserade skulle bli radioamatörer, vilket även skulle motverka problemet
med den korta halveringstiden.

Det gamla argumentet att det skulle finnas 10000-tals missförstådda radiotekniska genier
som telegrafikravet hindrade att bli radioamatörer har aldrig varit förankrat i verkligheten.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

Roy, jag vet inte vad jag skall svara, oavsett hur så är det ju nå'n som tycker att jag har fel eller rätt för den delen.
Men, detta tycker jag i vart fall; idag, jämför med 30 år sedan, så används Q-förkortningar som aldrig förr.
(kan i och för sig bero på att för 30 år sedan så körde jag foni på 10 meter, idag på många andra band)
Använder man tal, så är behovet av Q-förkortningar begränsat.

Att amatörradion måste vara som i går, hmmm det hoppas jag verkligen inte. Även om jag bara kör kortvåg och trafiksätten CW, SSB och AM. Med utrustning som inte är nytillverkad.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Idag är telegrafi, eller översatt fjärrskrift, Amtor, Pactor, PSK-31, SMS, Telex, FAX, och en miljon andra trafiksätt. Varför behövs Q-förkortningar vid telegrafi, fjärrskrift?
Men vad jag menade i stort var varför de behövs vid telefoni, och då bara när folk talar med varandra i en amatörradio, inte i telefon, eller komradio.
Det verkar som amatörradio stått stilla i utvecklingen, och fortfarande använder Q-förkortningar, bara för att det är amatörradio, dvs tillståndspliktig radio som inte är tillståndspliktig. Medan telefoni över andra media som tråd eller debiterbar digital radio, inte kräver konstiga 1800-tals förkortningar utan klarar sig bra med klartext. Exvis "jag är nu i Karlstad"....

Tradition eller ej, Morse som ursprung eller inte, men finns inte ordet utveckling inom hobbyn?

Men amatörradio kanske måste vara som igår, och oförändringsbar.

Närmast som en religion där de som har annan åsikt blir utstött.

De
FPD

Riktiga radioamatörer kör antingen morsetelegrafi och använder Q-förkortningarna där, eller använder inte
Q-förkortningarna på telefoni. Användningen av Q-förkortningar i andra digitala trafikslag kan tolereras eftersom de syftar att göra den textbaserade trafiken effektivare.

När man tar yrkesradiocertifikat får man lära sig att Q-förkortningarna inte har någon plats
i telefonitrafik.

Undantagen som bekräftar regeln är flygradiotrafikens användning av en handfull, bl.a. QNH.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM6OID

Well-Known Member
Målinriktad telegrafiträning som leder till ett 60-takts telegrafiprov skulle dessutom ha sidoeffekten
att bara de verkligt intresserade skulle bli radioamatörer, vilket även skulle motverka problemet
med den korta halveringstiden.

Det gamla argumentet att det skulle finnas 10000-tals missförstådda radiotekniska genier
som telegrafikravet hindrade att bli radioamatörer har aldrig varit förankrat i verkligheten.

Precis, jag hoppas verkligen att klubbarna ute i landet tar tillfället att utbilda embryon till radioamatörer som har en bredare teknisk bas och en bättre generell inblick i vad saker o ting handlar om. Jag hoppas verkligen att de passar på att satsa på telegrafiträning och lite byggobjekt. Jag vet, av egen erfarenhet, hur värdefullt det var för mig.
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Visst är det så att en del Q-förkortningar används både jargongmässigt och felaktigt vid telefåni. Mitt intryck är dessutom att detta oskick ökat efter att telegrafikravet, beklagligt nog, togs bort. Utveckling? Dessutom har det tillkommit andra jargonguttryck, som kratta, rikt, 11-metern och i sammanhanget främmande procedurer vid signalering! Utveckling?

Roy och andra som ivrar för modernisering av hobbyn; gör något då för tusan! Det är väl bara att sätta igång och bygga en D-star burk med ytmonterade komponenter! Eller? Varför vänta på oss gamla stofiler som ändå bygger - fast ålderdomligt och otidsenligt. Eller bygg antenner, ett område som inte tillåter sig att bli omodernt eller digitaliserat.

För övrigt är det nog bra att känna till både våglängd och frekvens, liksom sambandet. Särskilt när man bygger antenner!

Diskussionen blir lätt skev om vi ställer gammal teknik mot ny i hobbyn. Det har helt enkelt ingen plats! Amatörradio tillhör inte formel 1 -klassen, snarare veteranklassen, med inslag av hot-rod! ;)

/Lasse
 
Last edited:

SM7TJC

Well-Known Member
Ja det är ju lite märkligt att man skall kunna telegrafiförkortningar, men inte telegrafi. När de sedan börjar användas, felaktigt dessutom, i fonisamtal så kan man ju verkligen undra hur lågt bildningsgraden sjunkit. Antagligen tycker många att det är "häftigt" med Q-förkortningar, och använder dem på foni i brist på telegrafikunskaper.

När det gäller byggprojekt så tycker jag nog att det finns gott om sådana som håller väldigt modernt snitt. Ytmontering är ju vanligt, QROlle är väl mestadels ytmonterad. Jag tycker själv att det blivit knepigt med hålmonterat när man vant sig vid ytmonterat.

Att ange frekvensbanden i meter och centimeter är ju ett praktiskt och enkelt system. Ett sätt att snabbt ringa in ett frekvensområde där den exakta frekvensen sedan alltid anges i Hertz. Systemet är väl etablerat och det finns ingen anledning att ändra det.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Fjärrskrift med korta och långa tonstötar kräva Q-förkortningar, medan fjärrskrift med frekvensskift inte kräva Q-förkortningar.
Är det rätt uppfattat???

Skälet skulle då vara att det kräver större uppoffring att lära sig fjärrskrift med korta och långa tonstötar. Och därmed behövs Q-förkortningar.

Detta även om en radioamatör använder utrustningen.

Visst finns det ett visst ändamål med Q-förkortningar vid Morse radiokontakter av interntionellt slag.

Nå oavsett det så skrev jag mer i ingressen till denna tråd.
Exvis

Bättre vore väl att lägga kunskapskrav på störningsbekämpning som är hobbyns värsta fiende.
Vissa mäter frekvensen i meter men antennen i fot. Trots att det är en 160 meters antenn.
Hur gammaldags måste amatörradio var för att vara riktig?

Karl Arne skrev:
Målinriktad telegrafiträning som leder till ett 60-takts telegrafiprov skulle dessutom ha sidoeffekten
att bara de verkligt intresserade skulle bli radioamatörer, vilket även skulle motverka problemet
med den korta halveringstiden.

Vad finns det för vetenskapligt underlag för detta påstående?
Har det överhuvudtaget undersökts på ett vetenskapligt sätt?
Eller är det som det mesta inom amatörradion, tro, myter och föreställningar?


De
SM4FPD
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Det finns inga vetenskapliga undersökningar eller belägg för företeelser inom amatörradion. Vanligt folkvett räcker dock långt! :)

Sedan, att likställa FSK med morsetelegrafi och kalla hela klabbet för fjärrskrift, faller på sin egen orimlighet.


/Lasse
 

SM0AOM

Well-Known Member
Fram till 1970-talet, när kravsänkningarna inleddes med T-certifikatet som möjliggjorde att även "ointresserade" kunde bli radioamatörer, var utfallet att mellan 1/3 och hälften av de som tog certifikat också blev aktiva radioamatörer på något/några års sikt. Detta betraktade SSA som "otillfredsställande". Det går att läsa om saken i samtida QTC.

Från denna tid och framåt har fokus först gradvis och sedan helt flyttats från kvalitet till kvantitet, men det har visat sig att varje ytterligare kravsänkning i praktiken har resulterat i ett försämrat utfall.

Den helt symboliska examination som finns i dag genererar ett utfall på sin höjd av 5 - 10 % nya aktiva radioamatörer efter något år, vilket kommer att vara otillräckligt för att kunna hålla t.ex. klubb- och föreningsverksamhet igång på lite sikt.
En "verkningsgrad" på denna nivå i andra sammanhang skulle omedelbart leda till avveckling av verksamheten.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM7MMJ

Well-Known Member
Att radioamatörer använder Q och andra förkortningar till lite av varje handlar väl om att vi har skapat oss vår "fackjargong" precis som sker på de flesta företag eller andra intresse områden. Det har ju blivit en del av Radioamatörens DNA och nya radioamatörer som kommer in i hobbyn kommer att lära sig jargongen som den används just då, det är nog näst intill omöjligt att kontrollera det är något som utvecklas organiskt. Efterhand så kommer den att utvecklas och förändras när nya ord kommer till och blir populära. Sen att vissa koder har sitt ursprung i eller är ämnade för speciella tillämpningar där de är oumbärliga borde ju innebära att om man skall använda den tillämpning så lär man sig språket där, ex om jag skall kunna kommunicera med CW så måste jag kunna de koderna för att förstå och göra mig förstådd. Det lär ju komma naturligt och man lär sig det man behöver.

Vad gäller ytmontering och nyare teknik så finns det ju en hel del, men jag kan hålla med om att det överlag fokuseras mer på dåtid och historia än framtid i diskussioner speciellt på forumen. Varför det är så och vad vi kan göra för att bli mera utvecklingsfokuserade kunde ju vara en trevlig diskussion.

Håller helt med om att EMC kunskaper borde vara ett prioriterat område inte bara då fokus på vad vi kan bli störda av utan också där vi stör oss själva.

Slutligen tycker jag att det är dags att gräva ner begreppet "Riktiga Radioamatörer" i min värld finns det bara "Radioamatörer" och andra. Radioamatör är den som tagit sitt cert enligt de regler som gällde vid det tillfället. Om vi inte kan släppa på sådana här inofficiella klassificeringar kommer vi inte ur självsvängningen som pågår just nu och kunna fokusera på att utveckla hobbyn.

73/Kent
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
Tre tankar kring denna tråd:
1. Aktiviteten på ham.se är låg just nu och jag tror att SM4FPD har tråkigt. :)
2. Nutidens SMS och chattrafik har genererat ett fikonspråk även vid tal hos dagens ungdom, alltså jargong som SM7MMJ påpekat.
3. Det som inte fungerar är självsanerade.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Lasse nämnde ordet folkvett.
Själv menar jag att demokrati mer skulle gagna framtiden för hobbyn.
Folkvett verkar på sin höjd gör att vissa få, med starka åsikter bestämmer vad som är rätt och fel.
Utser syndabockar etc.
Syndabockar som vi i olika politiska sammanhang används för att få en viss vilja igenom.
Just nu är arbetslösa och sjuka syndabockarna i samhället, en viss tysk diktator utnämnde andra syndabockar.
Inom hobbyn verkar 27 MHz-are, T-amatörer utan Morsekunskaper vara syndabockar som allt kan skyllas på.
Just därför tror jag att vetenskap, och underbyggda saker mer skulle gagna saken med äkta sanningar.
Ordet folkvett som försvararna av det debattsättet använder tenderar att göra saker allt värre med tiden, mer verklighetsfrämmande, med tiden.

Egentligen var min punkt i ingressen missbruken och kunskapsflykten i vad Q-förkortningana egentligen betyder och hur de skall användas min fråga.
Hur styrs detta upp av SSA och ESR?
Mer pluggande av psalmverser?

De
SM4FPD
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Det är nog som min gode namne ZBB säger, att du är lite uttråkad Roy och roar dig med att vara en aning provokativ. Inget dumt grepp, har själv provat och det funkar! :)

Folkvettet liksom folkhumorn är kanske de mest underskattade faktorerna i vårt samhälle! Jag vidhåller att med en gynnsam blandning av dessa faktorer når vi långt och skulle aldrig våga mig på att i detta dra några paralleller med Nazi-Tyskland!

/Lasse
 

SM5DXU

Well-Known Member
... Håller helt med om att EMC kunskaper borde vara ett prioriterat område inte bara då fokus på vad vi kan bli störda av utan också där vi stör själva...
Det är om möjligt ännu mer verkningslöst än att spotta i oceanen. Börja med att på internationell basis ställa lika hårda EMC-krav på fabriksbyggd elektronik som de som rådde under 1960-talet. Då ska ni få se på en av 2010-talets mest radikala omprioriteringar!

/ Göstha
 

SA6APZ

Well-Known Member
Att radioamatörer använder Q och andra förkortningar till lite av varje handlar väl om att vi har skapat oss vår "fackjargong" precis som sker på de flesta företag eller andra intresse områden.

Just det, jargon är vad det är. Behöver inte vara något fel i det men jag minns när jag som nybörjare försökte tolka vad som skrevs i QTC och vad som sas på banden med hjälp av en förteckning över Q-förkortningarna. Den vardagliga betydelsen av förkortningarna skiljer sig minst sagt "en aning" mot den officiella...

Amatörjargongen kan vara tämligen obegriplig för den ej insatte. Roade mig med att författa ett exempel:

Igår var det test2 m, jag hade QSO med både DL och OK. Det var klart godkänt med tanke på kondsen (inget tropo) samt att riggen var helt barfota. Nästa gång blir det däremot QRO. Drömmen är en EME-kapapel station men då krävs nytt QTH och en förstående XYL.

:)
 

SM7MMJ

Well-Known Member
Det är om möjligt ännu mer verkningslöst än att spotta i oceanen. Börja med att på internationell basis ställa lika hårda EMC-krav på fabriksbyggd elektronik som de som rådde under 1960-talet. Då ska ni få se på en av 2010-talets mest radikala omprioriteringar!

/ Göstha

Om det skulle vara verkningslöst att vi (Radioamatörer) skulle lära oss om EMC har vi ju redan givit upp, jag menar att för att någon skall kunna ställa de kraven måste ju kunskaperna finnas. Ju fler som förstår desto större chans att det händer något.

//Kent
 
Top