1296 MHz

Jag vill påstå att utgången av 23 cm-frågan vid WRC23 blir ett "lackmustest" på
hur det står till med stödet för amatörradion bland dagens spektrumbyråkrater.

Om man tar bort 23 cm helt, eller utfärdar drakoniska restriktioner, t.ex. något i stil med
det som hände med 2400 MHz i SM, går det att dra slutsatsen att stödet rent generellt
avtagit, och då står vägen öppen för ännu fler attacker mot spektrumprivilegierna.

Det råder mycket olika meningar bland de olika länderna, och det blir en svår balansgång
att göra alla lika nöjda eller missnöjda.
 
Last edited:
Det var en framgång att M.2164 blev antagen.

Nu återstår det att se hur nationella administrationer som t.ex. PTS väljer att implementera
denna.

Med tanke på vilka summor som investerats i Galileo finns det risk att effektgränserna i SM blir
lika restriktiva på 23 cm som på 13 cm, om man på detta sätt garderar sig mot försämrade prestanda hos GNSS.

1702034955268.png

"Minsta motståndets lag" gäller i mycket hög grad hos PTS.
 
Det kunde lika gärna blivit 100 mW eller 0 mW.

Nu återstår att se hur PTS kommer att tillämpa det nya Radioreglementet.

Eftersom de inte gillar radioamatörer och har högst begränsad teknisk kompetens kan resultatet bli bokstavligen vad som helst.
 
Last edited:
Är dåligt insatt men betyder detta att vi inte längre har 1240-1300? Så i princip inte längre något utrymmer för bredbandsexperiment? Ingen ATV, osv?
 
Min tolkning är att bandet är opåverkat ända till antingen

- PTS uppdaterar Undantagsföreskriften eller
- En EU-förordning gör att spektrumfördelningen i fotnoten till Radioreglementet blir tvingande i hela EU.

Vilket som kommer först är en "bra fråga". Enligt sin hos Regeringen förankrade Spektrumstrategi anser PTS
sig vara bundet av Radioreglementet endast så länge det behandlar internationella relationer, vilket GNSS i allmänhet och Galileo i synnerhet, kan anses göra, men när det kommer till en EU-förordning har man ingen talan.
 
Efter att ha läst den nya fotnoten till Artikel 5

"5.A91B Administrations authorizing operation of the amateur and amateur-satellite services in the frequency band 1 240-1 300 MHz, or portions thereof, shall ensure that the amateur and amateur-satellite services do not cause harmful interference to radionavigation-satellite service (space-to-Earth) receivers in accordance with No. 5.29 (see the most recent version of Recommendation ITU-R M.2164). The authorizing administration, upon receipt of a report of harmful interference caused by a station of the amateur or amateur-satellite services, shall take all necessary steps to rapidly eliminate such interference. (WRC-23)”

är min uppfattning att EU:s spektrumförvaltare RSPG tämligen snart kommer att vända sig till EU-kommissionen med en begäran att göra reglerna för användning av bandet i Annex 1 till ITU-R M.2164 tvingande för alla EU-länder.
Detta med tanke på de enorma investeringar som man gjort i Galileo-systemet. Hur länge det tar innan något sådant skulle kunna genomföras är ganska oklart.

Man kan dra en parallell till att PTS har valt att skydda WiFi på 2400 MHz från potentiella störningar av radioamatörer, trots att WiFi är ISM och därmed saknar varje formellt skydd, men "samhällsnyttan" har ansetts väga tyngre. I värsta fall kan en sådan inställning bli stilbildande, och inga andra lär stå upp för amatörradions försvar i en sådan situation.
 
Det är helt riktigt, medan förarbetena görs kan PTS påverka.
Men, när förordningen är klar och utfärdad blir man tvungen att
tillämpa den.

I dag, medan det ännu inte finns någon förordning, kan PTS göra
lite som de vill. Spektrumstrategin sätter Radioreglementet i bakgrunden,
medan EU:s spektrumpolitik står i främsta rummet.
Om inte Galileo funnits hade PTS kunnat "rycka på axlarna".
 
Så radioamatör jag är så delar jag nog PTS åsikt att fungerande Wi-Fi utgör en större samhällsnytta än amatörradio.
 
Nya äventyr på gång till helgen.


On Saturday December 23 PI9CAM will be active again. Our main activity will be EME SSTV on 23 cm.

Because EME SSTV is big fun we started doing an ‘end of the year EME SSTV party’ last year.And because we noticed many people liked it, we will do it again this year

So, we will TX several images to the moon using MMSSTV in Martin 2 mode. There will be plenty of time to do other things like CW, SSB and Q65. We are QRV on 70, 23 and 13.

We will be on HB9Q to coordinate.

We encourage you to try to TX SSTV yourself and we like to see what the EME result of those images will be. EME SSTV is not easy, but we are always surprised to see how some modest stations are able to produce nice quality images off the moon!

Try it, and be surprised We will start shortly after our moonrise. Probably around 14:30 UTC, and we will continue as long as we will find activity.

We hope to see your images off the moon!

PI9CAM is the Dwingeloo 25m dish.

 

Attachments

  • dwingeloo_210708-012_smaller.jpg
    dwingeloo_210708-012_smaller.jpg
    19,5 KB · Views: 5
En sådan behöver man bygglov för, väl?

Skämt åsido. Otroligt kul, trots att jag bara lyssnar på likströmsbanden.
 
Man ska nog vara uppmärksam på hur spektrumbyråkraterna resonerar.
Blir det vanligt förekommande att olika spektrumanvändares "samhällsnytta" läggs i var sin vågskål
gäller det att vara observant på vilka intressen som hamnar i de andra vågskålarna.

Amatörradio kan idag endast "vila på gamla lagrar", det var länge sedan som det gick att peka
på några direkta fördelar för samhället genom att tillåta amatörradio.Mottagandet
hos PTS när ett "instegscertifikat" förr eller senare kommer på tal blir därför en mätare, eftersom
avsikten med ett sådant endast är en strävan att öka numerären.

Det känns något långsökt att myndigheten skulle fås att sluta till sitt
hjärta en åtgärd vilken skapar ett större antal av en kategori som bara förorsakar dem
merarbete och besvär. Inga andra än vi själva är intresserade av att det blir fler radioamatörer.

Enligt tillgängliga uppgifter är en revision av Undantagsföreskriften på gång under Q1 eller Q2 nästa år,
och jag ser fram mot att dels läsa vilka remissyttranden som kommer in, och dels att läsa PTS juristers
utvärdering av svaren.
 
OT (men ändå inte)
PTS behöver ny styrning från regeringen med tydlig riktningsförändring från nuvarande där endast pengarna styr. Bandbredd till Svensson som ska betala kan inte få vara den enda nyttan med en ändlig naturresurs.
 
PTS behöver ny styrning från regeringen med tydlig riktningsförändring från nuvarande där endast pengarna styr. Bandbredd till Svensson som ska betala kan inte få vara den enda nyttan med en ändlig naturresurs.
Precis.

Men att försöka övertyga ekonomer och jurister om att det faktiskt finns
andra prioriteringar än kortsiktiga vinster är en närmast övermänsklig
uppgift.

När dessa dessutom har uppbackning från politiskt håll blir det ännu svårare.

"Televerket kom tillbaka, allt är förlåtet!"
 
[Det] är min uppfattning att EU:s spektrumförvaltare RSPG tämligen snart kommer att vända sig till EU-kommissionen med en begäran att göra reglerna för användning av bandet i Annex 1 till ITU-R M.2164 tvingande för alla EU-länder.
Detta med tanke på de enorma investeringar som man gjort i Galileo-systemet. Hur länge det tar innan något sådant skulle kunna genomföras är ganska oklart.

Man kan dra en parallell till att PTS har valt att skydda WiFi på 2400 MHz från potentiella störningar av radioamatörer, trots att WiFi är ISM och därmed saknar varje formellt skydd, men "samhällsnyttan" har ansetts väga tyngre. I värsta fall kan en sådan inställning bli stilbildande, och inga andra lär stå upp för amatörradions försvar i en sådan situation.
Så radioamatör jag är så delar jag nog PTS åsikt att fungerande Wi-Fi utgör en större samhällsnytta än amatörradio.
Vi kan vara tacksamma för den europeiska harmoniseringen, som bland annat gjort det möjligt för radioamatörer att resa och flytta mellan länder utan byråkratiskt krångel.

Ingen kan ifrågsätta att samhällsnyttan för miljoner användare av wifi vida överstiger samhällsnyttan för några tusen radioamatörer, det är självklart. Men det betyder inte att amatörradions samhällsnytta är helt obefintlig.

Allokeringen av annan radioanvändning i 2400 MHz-bandet som PTS valt att skydda (wifi och blåtand) är baserad på ett beslut av EU-kommissionen, där det bland annat slås fast att "ingen skadlig störning får orsakas radiokommunikationstjänster och inga anspråk på skydd från skadlig störning från radiokommunikationstjänster kan ställas".

Det kan tyckas märkligt att PTS ändå valt att skydda kortdistansanvändning (wifi och blåtand) mot störningar från en radiokommunikationstjänst (amatörradio), trots att det ser ut som att EU ville uppnå det motsatta. Men PTS har gjort tolkningen att även om kortdistansanvändning enligt EU-kommissionen inte kan göra anspråk på skydd, så får PTS erbjuda skydd ändå, om man vill.

Beslutet att sänka effektgränsen för amatörradio i 2400 MHz-bandet togs långt innan wifi och blåtand blev legio, och min övertygelse är att det gjordes utan någon djupare eftertanke. Kanske var det rent av ett misstag.

Vad är det annars som gör svensk wifi så otroligt mycket ömtåligare än alla andra länders wifi? I Storbritannien beslöt man i dagarna att behålla effektgränsen 400 watt i detta frekvensband. Faktiskt beslöt man att höja den från 50 till 100 watt för den lägre licensklassen. Om du bor i Tornio kan du köra 150 watt, men om du promenerar över gränsen, till Haparanda, får du nöja dig med mindre än en tusendel, 100 milliwatt.

Hur PTS en gång i tiden valde att sätta effektgränsen på 2400 MHz är inte alls ett argument för att man skulle göra likadant på 1296 MHz. Snarare borde effektgränsen på 2400 MHz harmoniseras med omvärlden.


1703249273445.png
 
Det kan tyckas märkligt att PTS ändå valt att skydda kortdistansanvändning (wifi och blåtand) mot störningar från en radiokommunikationstjänst (amatörradio), trots att det ser ut som att EU ville uppnå det motsatta. Men PTS har gjort tolkningen att även om kortdistansanvändning enligt EU-kommissionen inte kan göra anspråk på skydd, så får PTS erbjuda skydd ändå, om man vill.

Beslutet att sänka effektgränsen för amatörradio i 2400 MHz-bandet togs långt innan wifi och blåtand blev legio, och min övertygelse är att det gjordes utan någon djupare eftertanke. Kanske var det rent av ett misstag.
LEK ger PTS ett mycket stort tolkningsutrymme över vad som är "radiokommunikationstjänster" eller inte.

Just orsaken till effektgränsen på 100 mW var uppe på bordet när hela 13 cm-bandet hotades för dryga 10 år sedan. Vad jag minns från diskussionerna inom SNRV inför remissvaret skulle orsaken legat i att man avsett att allokera hela amatörbandet till 4G, men eftersom WiFi fortfarande skulle finnas kvar gjorde man kompromissen
att tillåta amatörradio även i fortsättningen, fast med samma effektrestriktion som WiFi.
Redan tidigare hade effektgränsen i hela bandet sänkts, kommer inte riktigt ihåg när men det måste varit runt 2008.

I detta sammanhang är ett par år gammalt domstolsutslag av visst intresse:


Det finns anledning att befara att den inställning till amatörradions "samhällsnytta" som framfördes av PTS jurister, och som även delades av Kammarrättens ledamöter, skulle ådagaläggas på nytt ifall motsvarande restriktioner på 1296 MHz infördes av PTS för att förekomma störningar på Galileo.

Som jag framfört flera gånger tidigare, "samhällsnytta ligger i betraktarens öga", och numera är det bara vi själva som anser att amatörradio är "samhällsnyttigt".
Rent allmänt har det dessutom varit ganska korkat att göra sig till ovän med en myndighet
där ekonomer och jurister har tolkningsföreträde. Jag har dessvärre förstahandserfarenheter av vad sådana kan ställa till med...
 
Back
Top