1296 MHz

LEK ger PTS ett mycket stort tolkningsutrymme över vad som är "radiokommunikationstjänster" eller inte.

Ja, den där domen är intressant läsning.

I propositionen som ligger till grund för LEK har lagstiftaren hänvisat till radioreglementets definition av begreppet skadlig störning, som i sin tur bygger på definitionen av vad som är en radiokommunikationstjänst. Där framgår att amatörradio är en sådan tjänst.

Och EU-kommissionen påtalar särskilt att radiokommunikationstjänster som de definieras i radioreglementet har företräde framför kortdistansutrustning, och att kortdistansutrustning inte kan ställa några anspråk på skydd från skadlig störning från radiokommunikationstjänster.

Ändå har tolkningsutrymmet varit såpass stort att myndigheterna kunnat komma fram till att det förhåller sig tvärtom.

Man måste ödmjukt acceptera att samhällsnyttans vågskålar här kraftigt väger över till amatörradions nackdel. Jag tror inte ens att det ligger i betraktarens öga, alla är nog överens om saken.

Men det handlar inte om att amatörradio skulle tränga undan samhällsnyttig wifi. I alla andra länder går det tydligen utmärkt att samexistera, som jag påtalade i mitt förra inlägg.

Det borde rimligen gå här också.

Rent allmänt har det dessutom varit ganska korkat att göra sig till ovän med en myndighet

Myndigheter kan inte ha ovänner. Jag brukar säga att var och en som arbetar på en förvaltningsmyndighet bör ägna första anställningsdagen åt att brodera en bonad med texten om grunderna för god förvaltning ur förvaltningslagens femte paragraf:

"I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk."
 
Myndigheter kan inte ha ovänner. Jag brukar säga att var och en som arbetar på en förvaltningsmyndighet bör ägna första anställningsdagen åt att brodera en bonad med texten om grunderna för god förvaltning ur förvaltningslagens femte paragraf:

"I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk."

:rolleyes:

I en ideal värld är det säkert så. I verkligheten är det helt säkert INTE så...
 
"I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk."
Som sagt låter bra i teorin, men fungerar inte i praktiken. Alla har sina personliga åsikter, som mer eller mindre påverkar hur man agerar och tolkar. Många myndigheter och inte minst media. anser att de är visst opartiska, och verkligen verkar tro på det också. Vi vill inte erkänna att vi gör fel eller ompröva vår hållning. Gäller alla och allt.
 
Last edited:
Jag vill nog påstå att myndigheter i det stora hela är "sakliga och opartiska", men
det finns ett alltmer ökande inslag av granularitet när man närmar sig enskild handläggarnivå.
Myndigheter är till sist sammansatta av människor, och dessa har egna preferenser och tar intryck från omgivningens bemötande.

Det finns därför anledning att anta att det inte är så klokt att agera på ett sådant sätt
mot enskilda handläggare så att de finner anledning att blanda in verksjuristerna,
vilket var det som hände mellan företrädare för amatörradion och PTS, Elsäkerhetsverket och SSM för några år sedan. När man saknar social kompetens blir det nödvändigt att välja sina ord med viss omsorg trots det.
 
...vilket var det som hände mellan företrädare för amatörradion och PTS, Elsäkerhetsverket och SSM för några år sedan.
Jag antar att du syftar på något som hände 2011. Återigen. Jag har slutat att räkna antalet gånger. Jag noterar dock det positiva i att det sedan dess verkar ha ha varit glest med nya oförrätter, eftersom samma sak måste idisslas om och om igen. Och den långsinthet som antyds i ditt inlägg framstår som närmast sjuklig.

Det vore naivt att tro att varken inkompetens eller korruption alls förekommer i svensk förvaltning, men jag tror att det hör till undantagen. Om vi hukar oss för sådant är vi illa ute. Det ska istället dras fram i ljuset och bekämpas närhelst och varhelst det uppdagas. Alla har rätt att förvänta sig den saklighet och opartiskhet som föreskrivs i grundlagen.
 
Tolkning av spektrummasken för 1240-1300 MHz i M.2164 i förhållande till Galileo-spektrum dök upp i ett lite oväntat sammanhang under Radionavigeringsnämndens årsmöte i dag.

I en presentation om att använda spektrumbeläggningsdata från Lantmäteriets SWEPOS-system för att lokalisera "GNSS-jamming"
nämndes att fyrarna på 1296 MHz registreras som "störsändare" i Galileos E6 frekvensområde.
Där avser man att placera Galileo-tjänsten Public Regulated Service PRS vilken är en krypterad GNSS-tjänst för högprioriterade "samhällsviktiga användare".

Lantmäteriet har vänt sig till PTS för att få utrönat amatörradions ställning i bandet. Enligt föredragshållaren hade man inte fått något
uttalat besked. Kan vara värt att bevaka.
 
Back
Top