80 Meters EH Antenna plan by dxzone.com

Presentationsforum

Hej alla HAM:are!
Har varit en god lyssnare de senaste 60 åren. Radio är trevligt och< i synnerhet Amatörradio.
Har en IC R20 och longwire.;) Nils-Erik E
 
Jag har haft ett par propåer från ett par Svenska radioamatörer angående EH antennerna så jag lovade att svara via detta forumet och då skrivet nästan som en liten FAQ.

Q = Question eller fråga/påstående
A = Answer eller svar/kommentar
R = Resolution eller lösning
C = Comment eller kommentar


Q. Varför jag är nedlåtande ( RPZ?)
A. Jag försöker alltid att vara vänlig men ibland så ids jag bara inte... Kan man bli annat när jag får höra samma påståenden och dumheter om och om igen och ofta baserade på gammal desinformation som vid det här laget borde vara allmän kännedom om vad som är riktigt eller inte. Dessutom är jag riktigt trött på de förståsigpåare som är riktiga experter på vad de har hört i femte hand...

Q. Det finns Italiensk byggda "kommersiella" EH antenner att köpa, är detta något att rekommendera?
A. Nej, undvik som pesten. Arno har ingen licens att tillverka/sälja EH antenner längre. Bygg själv!
C(1). En EH antenn av typen STAR skall visa en kortslutning om du mäter den med en Ohm meter.
Om den inte visar kortslutning så är detta ingen STAR EH <PUNKT>.
C(2). Nej Jag kommentererar inte ovanstående mera ingående för att slippa få brev från Arno's Advokater. Sant är dock att de inte har något gilltigt licens avtal med Ted Hart längre.

Q. EZNEC visar om och om igen att en EH antenn ger 25 - 30 dB lägre prestanda än en dipol.
A. För femtielfte gången - EZNEC, som är en bra programvara, har tyvärr inte några inbyggda funktioner och spärrar mot okunniga användare.
EZNEC har mig veterligen inte någon modell för EH antennen. Alla försök att modellera en EH kommer därför att vara en modellering av en kort dipol med dito resultat.
R. Sluta modellera EH antennerna i EZNEC eller skriv en riktig modell för EH antennen.

Q. Men det ser ju ut som om EH antennen är en dipol.
A. Nej, EH antennen drivs i ett "icke-resonant" läge till skillnad från andra antenner.
om man använder EH antennen vid antennens resonansfrekvens riskerar du att den förstörs men framför allt, den ger inte avsedd prestanda. En EH antenn i resonans är ingenting annat än en kort dipol och skulle egentligen inte ens kallas för EH antenn.

Q. Koaxen eller matarledningen strålar, inte själva antennen.
C. Det var väl själva f*n vad svårt en del har att ta till sig vad som skrivs.
A. I den kommersiella världen använder vi oftast ingen koax som matarledning.
Det finns då ingen koax som kan radiera, enbart antennen.
Test har genomförts med radiostyrda/fjärrstyrda batterimatade signalgeneratorer som monterats strax under antennen och dessa tester ger förväntade eller "predicted" resultat.
C. Det är viktigt att stämma av EH antennerna så att minimal radiering/reception sker via koaxen. Detta då EH antennens undertryckande av harmoniska övertoner beror på om koax'en strålar eller inte.

Q. EH antennen fungerar bara genom att koppla till andra radierande metalliska objekt.
A. Nej. Detta är visat bortom all tveksamhet <Punkt och Slut>

Q. "När jag höll på med antenner på min tid så kopplade sig antennens radierande element till andra metall objekt".
A. Kul för dig men återigen, detta är ingen önskad funktion för EH antennen, lika lite som vi vill ha en radierande matar kabel.
Tester har ideligen visat att merparten av antennens strålning sker från antenn elementen.
C. Låt bli att acceptera mitt påstående och testa själv! Är du för lat att testa och fortfarande insisterar... Bugger off! Your'e a waste of space!

Q. EH antennerna måste matas med obalanserad koax för att fungera.
A. ? Vem har påstått detta? De kommersiella EH antennerna för rundradio matas med balanserad, öppen luftledning!


Q. En amatör vid namn Calvin visade minsann att en EH antenn utan koax inte fungerade och skrev en rapport om testen.
A. Calvin lånade en äldre design/typ av EH antennen ( backpacker ) men då Calvin vägrade att acceptera teorin om att det var fasskift som gör att EH antennen fungerar, så vägrade han hjälp med att justera antennen innan test. Han vidtalades innan testen att det inte skulle fungera med hans testrigg men Calvin vägrade att acceptera informationen.
C. Man kan naturligtvis fråga sig om Calvin verkligen ville veta om EH antennen fungerade.

Q. Amerikanska Armen har testat antennen och sagt att den inte fungerar.
A. Amerikanska Armen ville veta om EH antennen kunde användas som fordonsmonterad bredbandsantenn för kortvåg. Projektets ledare informerades om att EH antennen är enbands antenn samt bör monteras 1/4 våglängd över marken för att fungera maximalt. Testen avbröts omedelbart eftersom grundkriteriena inte skulle uppfyllas. EH antennen är inte en flerbands antenn!

Q. Om EH antennen nu fungerar, borde inte Amerikanska Armen testa och använda EH antennen.
A. Ja det gör man och är synnerligen nöjda med den, på VHF!

Q. Finns det någon rapport om detta?
A. Ja.

Q. Var finns den att hämta/läsa.
A. Det är upp till Amerikanska armen att publicera eller att inte publicera sina rapporter samt att
VHF EH antennerna är framtagna av ett kommersiellt föreatg som värnar om sin investering.

Q. Varför "hemlighålls" en del information om EH antennerna och då speciellt VHF/UHF EH antennerna. Amatörradio skall ju inte vara hemligt eller kommersiellt.
A. All information om EH antennerna för amatörradio har publicerats sedan länge. All kommersiell information kommer sannolikt att vara stängd för andra än de kunder som använder antennen kommersiellt. Detta är inget hemligt men inte heller i "the public domain". Detta av bland annat legala patent orsaker.
C. Uppfinnaren och även andra som har deltagit i EH antenn debatten tjänar inga pengar på EH antennerna för amatörradio. All nödvändig design information för amatörradio EH antenner finns att hämta för den som är intresserad - kostnadsfritt till skillnad från en del andra små antenner...

Q. Kan inte m0dfi eller Ted Hart berätta om hur EH antennen egentligen fúngerar?
A. Nej, av flera anledningar.
1. Det som behövs för att bygga en EH för amatörradiobruk finns att hämta på internet utan kostnad.
2. Det har gjorts avsevärda investeringar i tid och resurser på att karakterisera EH antennerna för kommersiellt bruk. Detta har ingenting med amatörradio att göra och hör inte hemma i detta forum.
3. En del designdata är framtagna genom många tester. I en del fall saknas grundläggande matematik om varför, vi kan bara se verkan. Den som vill veta mer kan alltid testa själv.
4. Ids inte...

Rent generellt skall även påpekas att hela diskussionen runt EH antennen är ett slöseri av åtminstone min tid. vare sig jag själv eller Ted Hart har något behov av att se så många amatörer som möjligt använda EH antennerna! Idag så är den bäst presterande EH antennen en liten gummipinne för handhållna transceivers på militära VHF/UHF band samt speciellt på satellit bandet run 230-250MHz.

För den som inte vill acceptera EH antennen för vad vi påstår den vara, "be my guest" men förvänta inte att någon skall spendera kommersiella resurser på radioamatörer!

Väldigt få företag tjänar några pengar på amatörradio, något som jag har full förståelse för. Vidare så har man inga problem utomlands med att acceptera att EH antennen är en kommersiell antenn utan man tittar bara på pris kontra resultat.

Jag tror att de mesta rena dumheterna om EH antennen har skrivits i Sverige av någon outgrundlig anledning. Visst har debatten rasat även utomlands men budskapet om att "låt bli och bygg antennen om du inte gillar den" har gått fram.

Jag hoppas att de flesta frågorna som poppat upp har besvarats. Notera även att detta inlägg inte är avsett som något debattinlägg utan bara ett svar på mångas frågor.

Jag kommer inte att gå i polemik och debatt så bry er inte om att fråga vidare.

De frågor och svar som jag har tagit upp har ältats så många gånger att jag ser detta inlägget som det definitiva och avslutande inlägget i den här debatten. Ifrågasätt gärna mina påståenden ovan men gör det i så fall till någon annan än mig eller Ted Hart. Vi är helt enkelt inte intresserade! Har du däremot avsikt att bygga en EH för eget bruk, då är du välkommen med dina frågor i sann radio amatör anda. Allt som rör den kommersiella EH antennen har inget med amatörradio att göra och besvaras bara via kommersiella kanaler.


Så till den sista delen av detta inlägget. Några råd om hur du bygger en 2m EH för basstatiuon eller handapparat.

Design info från internet gäller även för en 2m EH. Notera dock att små avvikelser i hantverket ger stora skillnader i frekvens.

Använd en konisk spole istället för den normala. Detta då en konisk spole nästan inte har någon egen kapacitans och därmed inte heller någon egen resonansfrekvens ( eller i allafall välfigt högt i frekvens! ). Montera spolen inuti den undre cylindern.

Använd TP kabel för att koppla ihop antenn elementen. TP kabel har oftast ignorerbar egenkapacitans och egeninduktans och påverkar således byggnationen väldigt lite. Använd bara TP för små effekter, typ traskesnacker! ( Titta gärna på matematiken run TP kabel, detta är en bortglömd resurs! )

Välj 1:3 eller 1:6 cylinderförhållande, aldrig större!

Räkna med 15 - 20 MHz bandbredd från din 2m EH även om den bara är 5cm plus BNC kontact.
Om du vill gjuta in antennen för att vädersäkra den, använd INTE krympslang då denna samlar fukt ( kapillär verkan ) utan använd en RF inert gjutmassa. Då gjutmassan alltid har en påverkan p.g av sin egen dielektricitetskonstant så kommer arbetspunkten för EH antennen att ändras. Gör et likadan EH till men kompensera för den ändrade arbetspunkten.

Rent generellt, om du skall använda krympslang för utomhusbruk och antennarbeten ( allt elektriskt ) så spruta in lite silikon i slangen innan du värmer den. Annars sugs vatten upp och kan skapa oönskade effekter. Smältlim fungerar även det men är lite "pyssligare" att applicera.

That's it. Och alldeles gratis var det! Eller om du inte vill bygga själv... låt bli dårå'!

Cheers


modfi
 
Last edited:
Dan, tack för att du för en gångs skull höll nivån i ditt inlägg på en anständig nivå. Vill man föra en debatt så raseras ens trovärdighet direkt när man börjar skriva nedsättande om andra, kanske något att tänka på framgent.

Vi verkar vara överrens om en sak, köp ingen EH-antenn, om du vill prova så bygg en själv istället. (Intressant om Arno förresten, fick mig att tänka på Geo Jones och Ted...)

Mitt intresse i EH-antennen beror på Teds påstående att antennen skulle vara lika effektiv som en referensantenn i form av en kvartsvågsantenn över ett bra jordplan (eller dipol i fri rymd), samt "hans" teorier om detta. Teds påstående har inget stöd i Maxwells ekvationer, och inga av de modeller som används idag världen över kan verfiera Teds påstående (precis som du nämner.)

Vi har alltså en person som påstår att en antenn vid namn EH-antenn har egenskaper som inte överrensstämmer med gängse modeller för elektromagnetsik fältteori, och att vi utan ett enda bevis ska tro på detta. Är inte detta lite väl mycket begärt?

Som jag nämnt tidigare. EH-antenn kommer inte att erkännas förrän tester utförts, och öppet redovisats (!), som bevisar Teds påstående, och hitintills så har inte ett enda test visat att Teds påstående stämmer, snarare tvärt om (och nu menar jag inte de tester som Joe Ham utfört i trädgården, utan de mer ingående tester som utförts och redovisats någorlunda öppet, inkluderat Teds "AM-test" för FCC.)

Ted nämnde för ett antal år sedan att han skulle skriva en artikel till IEEE Antennas and Propagation. När kommer denna? Om han vill bevisa för hela världen att han kommit på något nytt och revolutionerande, och vill bli tagen på allvar (!!!), så är det just detta han måste göra. Vi väntar med spänning!

Om Ted, eller du, lyckas sälja EH-antenn antenner till X eller Y så säger detta fortfarande inget om Teds påstående om effektivitet, utan enbart att någon är intresserad av en antenn som tydligen uppfyller den kravspecifikation som X eller Y krävt.

Jämför med T2FD-antennen som är en populär antenn inom militären, detta trots att den är sämre än avstämda dipoler. Det intressanta med just den antennen är bredbandigheten, och enkelheten, vilket gör att Joe Military utan kunskap i antennteori kan hantera den rätt ovarsamt och ändå få någorlunda fullgod kommunikation ut ur sitt system.

Som jag nämnt i tidigare debatter. Om EH-antennen vore så effektiv som Ted påstår så skulle folk springa benen av sig på världens alla universitets antenngrupper. Vad jag vet så är det dock väldigt lugnt på dessa ställen. För mig är förklaring av detta lugn glasklar.

73 de Lars, sm6rpz
 
Hehe,

Om någon har sakfrågor så är han välkommen. Om någon sedan har hört på sta'n att det är si eller så, då tar jag mig friheten att klassificera ifrågavarande debattör som "undvikes" eller "skäll ut".
Dumhet skall beivras i alla dess former, religiösa och så även amatörradio.

Maken till "förståsigpåare" har jag inte mött i samma utsträckning utanför Sverige som när EH antennen har diskuterats. Det är ganska festligt iofs att se hur amatörer från 25 år och uppåt har förvandlats till "grumpy old men" som minsann vet bättre eftersom de har hört eller läst att EH antennen gjorde si eller så.

Mitt personliga irritations objekt för tillfället är för övrigt en stolle som vill sälja byggbeskrivningar till en annan kort antenn, han är DL eller HB station tror jag.

I vad avser Geo och Ted så är de f.n aningen oense på ett typiskt Amerikanskt sätt och de pratar inte med varandra annat än genom ombud... Suck...

De korkade Italienarna har ställt till det för sig själva, alldeles på egen hand. Det är märkligt vad det Latinska arvet kan ställa till ibland...

Q. Om jag vill nödvändigtvis köpa en EH för amatörradio.
A. Köp den från Japan. Det verkar vara överlägsna Arno. Notera "verkar", jag har inte testat dem själv.

Ted's prestanda indiklationer eller rena påståenden håller fullt ut i vad avser VHF och UHF EH antenner. Han har i själva verket haft fel tidigare och antennerna presterar bättre än förutsett. det finns ingen orsak att tro att HF antennerna skulle bete sig annorlunda. Dock är drbetydligt svårare att göra riktiga mätningar på HF antennerna.

Som du säger, Joe Ham's tester är vad de är.

However!

För många amatörer så är EH antennen den enda lösningen vare sig den ger -30dB eller +3dB över en dipol. Sverige är ett land där många har möjlighet att ha hyfsade trådantenner eller vertikaler. I andra delar a världen, UK och Japan, där har man inte den möjligheten och dessutom skall utrymmesbristen kombineras med rent fientlig bygglagstiftning och stridande grannar.

De tester som gjorts på att lite mer vetenskapligt sätt med hemmabyggda STAR EH antenner ger gämförelsevis ( dipol ) bäst resultat på 80m och 160m. Jag talar alltså inte om de Italienskbyggda antennerna.

Jag antar att de flesta nya mätningar på EH antennerna kommer att ske på HF/UHF antennerna. Detta då det inte finns några som helst ekonomiska orsaker till att lägga tid ( pengar ) på amatörradio prylar.

Det ger helt enkelt en större och snabbare RoI från VHF/UHF antennerna.

Jag är inte beredd att påstå att EH antennen motsäger Maxwell eller om den motsäges av Maxwell.

Däremot är jag beredd att acceptera de mätningar som gjorts och om Maxwell eller Chen känner sig förfördelade, så synd...

Istället för att säga "detta måste vara fel" så föredrar jag att testa igen och igen. Och om det nu är på det viset att EH antennen beter sig som det påstås, okejdå'rå'...

Jag har sett många knäppa teorier om EH antennerna och de som brukar ta priset är ofta Ryska teorier.
Personligen avser jag att vänta tills facit publicerats... Det är alltid enlast att vara en historiker. Dock har få historiker något att komma med när det gäller nyutveckling av antenner.

Det finns tyvärr alldeles för många antenn-amatörhistoriker i Sverige...

Jag har väldigt svårt att kassera resultaten från mätdata och tester bara för att de inte passar in i gängse normer. Det är för mycket gemensamt med den katolska kyrkan om jag skulle göra det, även om inkvisitionen "går manstarkt ur huse"... vilket brukar vara fallet i Sverige om resultaten inte passar.


Nåväl, enough och jag struntar i stavfelen...............

M0DFI
 
M0DFI skrev: Jag har haft ett par propåer från ett par Svenska radioamatörer angående EH antennerna så jag lovade att svara via detta forumet och då skrivet nästan som en liten FAQ.
------------

Tack skall du ha Dan,

Jag har läst din välformulerade FAQ och även de inlindade budskapen som medvetet eller omedvetet läcker ut mellan raderna. Min tolkning är den att du kastar in handduken och gärna ser ett snabbt slut på debatten.

Kanske kommer vi inte längre än så här. De radioamatörer som saknar teoretiska kunskaper och andra förutsättningar för att bedöma vad som är rätt eller fel, möjligt eller omöjligt, sannolikt eller osannolikt lämnas åt sitt öde. Dom radioamatörer som har eller anser sig ha tillräckliga kunskaper har kanske ändå redan dragit sina egna slutsater för länge sedan. Min egen grunduppfattning står fast och är om möjligt ännu fastare.

Hela debatten kan tjäna som skolexempel på att allt går att sälja om bara marknadsföringen är smart nog och serveras på ett mystifierat sätt som ytterst få av oss vanliga dödliga begriper eller inte vågar ifrågasätta.

En EH "antenn" med t ex -30 dB "gain" är fortfarande bättre än ingen antenn alls - Yes - på den punkten är vi överens.

73
Bengt SM7EQL
 
Ja ja EQL.

"Kasta in handduken"... Suck, mera dumheter!

Det jag nämnde om gamla gubbar gäller fortfarande.

Jag är inte intresserad av att delta i någon debatt - det har debatterats nog och dessutom spelar det ju ingen roll vad som skrivs eftersom din grundinställning är att det är fel. Ämnet är tämligen uttjatat. Det verkar vara samma stil på dina uttanden som Calvin stod för. Test? Det kan inte fungera. Det skall inte fungera...

Vad betr -30 dB så är den siffran hämtad från virrputtarna som spenderar tid att modellera EH antennen i MMANA och EZNEC. Som jag skrev tidigare så är det synd att det inte finns någon hantering av användarna av programmen.

Den som vill bygga sin EH kan hämta all designdata på internet.

Nej EQL, jag ser det mera som ett självändamål från din sida för att göra din åsikt hörd. Kul för dig men jag är inte intresserad. Jag har hittills inte sett dig tillföra något till EH antennen så jag är inte intresserad. Jag kan förstå behovet för en del att vara extroverta men när det gäller EH antennerna... Ja ja.

Om du inte har lyckats läsa innantill EQL, här är det igen! Ingen tvingar dig att köpa eller bygga en EH antenn! Är det så förtvivlat svårt att ta till sig.

Sedan kan man ju undra vad som rör sig i huvet på en gammal gubbe om han måste ta till "läsa mellan raderna"... Suck! Läs vad jag skriver och strunta i att försöka lägga ord i munnnen på mig.

Debatt? I Svenskt media? På Svenska? Don't make me laugh! Ingen är väl intresserad av amatlörradio ankdammen i Sverige? I varje fall inte av kommersiella skäl.

Nåväl, kan du förklara för mig varför det är viktigt med en debatt i ämnet EQL?

Om du har frågor om hur man bygger en EH antenner för privat amatörradiobruk, kom igen och jag skall försöka besvara dina frågor och funderingar. I vad avser allt som rör den kommersiella biten, nix. Inte i detta media och jag gör inte heller någon marknadsföring av antenn typen. Jag skulle till och med kunna komma med påståendet att du inom ett antal år kommer att använda EH antennen dagligen utan att vara medveten om det.


Ha en trevlig helg.


m0dfi
 
M0DFI skrev: Nåväl, kan du förklara för mig varför det är viktigt med en debatt i ämnet EQL?
--------------

Kort och gott för att jag anser att de irrläror som sprids ut till radioamatörer ger sken av att extremt, till våglängden korta, antenner begåvats med unika egenskaper som dom inte har i verkligheten.

Om antennen fungerat som du och andra försöker påskina hade världen sett annorlunda ut. Det gör den nu inte.

Kommer vi längre än så här?

Bengt SM7EQL
 
Dan, att beskriva personer som stollar, virrpannor, gubbar, eller tala om inkvisition, mm, hjälper knappast din eller Teds sak.

Dan, jag upprepar, var finns de mätningar dokumenterade som verifierar Teds påståenden om att en EH-antenn är lika effektiv som en kvartsvågsvertikal över ett rejält jordplan, eller en dipol i fri (!) rymd.

Den bästa siffra som visats hittills är -10 dB jämfört med kvartsvågsvertikal (Oak Ridge, är dock osäker på hur EH-antennen matades i det testet då detta inte har redovisats). Jämförelser med låg sittande horisontella dipoler är i sammanhanget totalt värdelösa, vilket du borde inse (även om kanske Joe Ham inte gör det...)

Lustigt i sammanhanget är att Teds senaste teori är skriven av en ryss, Vladimir I. Korobejnikov.

Nej du Dan, orsaken till att inga mätningar finns dokumenterade är helt enkelt att våra naturlagar ser ut som de gör och det Ted påstår, och du stödjer, helt enkelt inte har något med verklighet att göra. Hade det varit verklighet så hade det varit livat värre på våra universitet...

73 de Lars, sm6rpz
 
Föe ett antal år sedan fanns det ett program på TV3, under ledning av Robert Aschberg som hade det mest fantastiska inslag, Den store Pruttaren, UFO-professorn, etc etc
 
MODFI,

din tekniska trovärdighet verkar inte särskilt hög. I stället för att svara i enkla ord på grundfrågan som ställdes redan för ett par månader sedan: "Förklara på ren svenska hur EH-antennen egentligen fungerar" har du svarat med "utbrott" späckade med ironier mot de personer ("virrputtar" osv) som seriöst försökt undersöka den nya teknik och de nya naturlagar som EH-"antennen" sägs representera. Om den inte ger verkan genom feederstrålning, hur fungerar den då? Svara enbart på den frågan och kom inte med förolämpningar, "double-talk" eller hot - vi vet att du har ekonomiska intressen i EH-antennen så det borde ligga i ditt eget yrkesmässiga intresse att komma med serös information.

Mvh JanneG
 
sm7sms said:

Du är förlåten..... :D

"If you use RF beads, since the coax shield is not a magnetic shield, the beads affect both the inner and outer conductors. Therefore, most of the transmitter power will be converted to heat. Not good."

Härligt påstående från någon som konstruerat antenner som är så avancerade att vanliga dödliga inte förstår hur dom fungerar.
Varsågod och skölj.......
 
Vad som är sant eller falskt när det gäller "antennens" vara eller icke vara är inte lätt att reda ut. Internet är en guldgruva att ösa ur. Här finns allt. Som kvälls- eller nattlektyr kan jag varmt rekommendera ett besök på http://www.geocities.com/bibhasde/index.html

Här kan man uppleva både det ena och andra fenomenet. I ett fristående avsnitt med titeln; "TO SEE BEYOND ELECTROMAGNETIC WAVES" behandlas såväl CFA- som EH-antennens grundläggande principer på ett måhända annorlunda men ändå sofistikerat sätt. Direktlänken dit är; http://www.geocities.com/bibhasde/radiocomm.html

Nåväl, introduktionstexten till inledningen tål också att studeras.

Jag citerar; Throughout the following essays, you will meet remarkable individuals such as: Herr Dr. nat. rer. habil. Hendrik "Pfeiffy" Pfeifenleisebläser who made the tragic Pfeifenleisebläserian Bargain with the Lord of Greyness

The Watchmaker O the tales he tells!

Professor Sir Trompé S. Zeitfahrer, FRSB, FNASB, FInstPB, FYI, FAQ who recently was named to Tempus Magazine’s coveted annual list of Seventy Suave Savants

Professor Sir Bilkis "Bilko" Pendragon, FRSB, FNASB, FInstPB, FFT, F/D Unlike his colleagues, this hapless academic was unable to outrun his own scam

The Latin-speaking Meerkat - wiser than even Yoda

Diogenes of Bombagor who always wears a lit miner’s headlamp - always

Bubba the Mailroom Clerk of the Big Publishing House He screens all incoming manuscripts, and rejects some rigt away

The iPod Zombie He only listens to his own kind of music

Da Man! He likes to wear a tee shirt with the handle “One of a kind”

---------

Ja, allvarligt talat - vad skall man tro? En del låter väldigt förtroendeingivande men annat lika osannolikt som det är skrivet.

73
Bengt SM7EQL
 
Koppartrådstabell

Kul att ni experimenterar, med antenner.
Låt mig bidraga med en koppartrådstabell då, eftersom någon frågade efter AWG måtten..
Jag ahr bara aräknat ut area och resistans för några mått.

AWG, American Wire Gauge, Lacktråd
Svenska: "Amerikanska tråd mått". Obs att det Amerikanska ordet Wire står för tråd, (enkeltrådig sådan). Stranded Wire betyder spunnen eller flertrådig kabel.
Det svenska ordet vajer, står för lina, eller spunnen kabel.
SWG är det brittiska systemet och har små avvikelser från AWG, vilket framgår av tabellen.
Mil, står för tusendels tum. Dvs 1 mil: 25.4/1000 = 0.0254 mm
Högre AWG nummer är smalare tråd. Tabellen visar två decimaler, och inkluderar lackisolationen, avvikelser förekommer bland olika fabrikat.

AWG SWG mm Mil Area mm2 Ohm /1000m x
1 1 7.35 290
2 3 6.54 257
3 4 5.83 229
4 5 5.19 204
5 7 4.62 181
6 8 4.12 162
7 9 3.67 144
8 10 3.26 128
9 11 2.90 114
10 12 2.60 102
11 13 2.30 91
12 14 2.05 81
13 15 1.83 72
14 16 1.63 64
15 17 1.45 57
16 18 1.30 51
17 18 1.15 45
18 19 1.02 40 0.7854 21.95
19 20 0.91 36
20 21 0.81 32 0.5027 34.3
21 22 0.72 28
22 23 0.64 25 0.2827 61.0
23 24 0.57 22
24 25 0.50 20 0.1962 87.8
25 26 0.45 18 0.1590 108
26 27 0.40 16 0.1257 137
27 29 0.36 14 0.0962 179
28 30 0.32 12 0.0707 244
29 31 0.28 11
30 33 0.25 10 0.0491 351
31 34 0.22 8.9 0.0314 549
32 36 0.20 8.0
33 37 0.18 7.1
34 38 0.16 6.3 0.0176 976
35 38-39 0.14 5.6
36 39-40 0.13 5
37 41 0.11 4.5 0.0078 2195
38 42 0.1 4
39 43 0.09 3.5 0.00503 3430
40 44 0.08 3.1
 
Last edited:
Den tabellen har du säkert som excel dok med rätta kolummer
är intreserad av detta i.s.f

sa6aqd at ssa.se
 
Ja vad dumt, formateringen fösvann vid inläggandet av min tabell,alla TABBAR fösvann
Jag har den som doc fil och sänder direkt till SA6AQD
 
Dan. M0DFI de SM6APQ

Hej. Vet ej om du fortfarande läser HAM.SE?

I vilket fall som helst kan jag bidraga med intressant information om just EH-antennen.

Hör av dig här på HAM.SE

73
Bengt SM6APQ
 
Bengt, nu blev(?) jag nyfiken! Är det något som hindrar att du lägger ut informationen här på ham.se?

/ Göstha
 
Borde inte alla antenntyper strålningseffektivitet kunna mätas på lite distans?

Om man hänger upp en dipol för 80m och en EH för 80 m på samma höjd, exempelvis 1/4λ och sen mätte man från ett visst avstånd fältstyrkan i mW/m2. Självfallet med flera mätpunkter och mätavstånd/rikningar/höjder, både närfält och fjärrfält. Kanske till och med med en koaxialkabel utan ferriter som leds inne i en jordad stålmast? Då kan ingen hävda att koaxialkabeln strålar?

För oavsett vilken mekanism som överför energin till "etern" så kan min mottagare bara detektera energi (mW/m2) som kan generera en spänning mellan jord och ingångstransistorn. Och ju högre fältstyrka, desto högre spänning på ingången.

Detta om något borde väl en gång för alla betraktas som en objektiv mätuppställning?

Bara mina 2 korvören...

73 de Kai
 
Bengt,

Jag fick en påringning från Svedala om att du hade en blänkare på ham.se

Jag håller på i huvudsak med mikrovåg och har väldigt lite tid för EH antennerna. Jag använder dock EH antenner för mobilt bruk då de tillåter högre effekter än vanligt förekommande mobil antenner. Dessutom!! Man slipper lågpass filter på utgången av MosFET slutsteg för mobilt bruk.

Som kuriosa kan nämnas att www.ham.se är en blockerad web sida i en del länder i mellan östern så jag är ingen flitig ham.se läsare numera.

En kort uppdatering om EH antennerna är på sin plats eftersom det är ganska tyst om dem.

1. Det finns ingen som säljer "kommersiellt tillverkade" EH antenner för amatörradio i Europa. Dvs inga Italienska antenner etc etc

2. Den enda EH amatörradio antennen tillverkas i Japan ( tror jag, om den fortf tillverkas )

3. Diversified Technology Inc ( DTI ) har omstrukturerats ( dåliga tider ? ) och sålt av tillverkingen av militära EH antenner, företrädesvis VHF-UHF EH antenner.
DTI sysslar i huvudsak med IT lösningar för Amerikanska försvaret.
Det går fortfarande att köpa surplus EH gummi pinnar för handapparater + 2m och 70cm banden.

4. All debatt om fasförskjutning etc är slut. Den avslutades efter att mätmetoder tagits fram för att påvisa att fenomenet finns.

( Om det är fasförskjutningen som får EH antennen att funka - vet vi egentligen inte )

5. Den "interna debatten" handlar om att skapa ett manual för hur mätningar skall gå till. Det blir radikalt olika resultat beroende på uppsättning av instrumenten och detta
är "bad science" så detta är "work in progress".

6. DTI personal hoppade av ( blev sparkade? ) och har startat ett nytt företag som enbart utvecklat taktiska EH antenner för US Defense. En av de nya typerna är en
horizontalt monterad 3.5 + 30 MHz mobil EH. Monterad 2 fot över fordonets tak.
Man kan ju "anta" att det finns avstämnings utrustning/mekanik inuti antenn röret.

7. Efter att vi kunde börja mäta på EH antennen så har man börjat förstå hur antennen fungerar och varför.
Jag förväntar mig att en förklaring publiceras i början på nästa år.

8. Diskussionen/Myten om att matarkabeln strålar mer än EH antennen är även det historia numera eftersom man mer eller mindre har slopat coax vid mätningarna. Det har naturligtvis försökts att förklara detta med en varierande flora av konstiga, dock påhittiga "förklaringar" om strålande trädgårdsmöbler och torkvindor. Om någon önskar debattera coax strålning numera så för det bli en monolog då det är kvalificerat slöseri med tid.

Jag har fortfarande direktkontakt med Ted Hart men eftersom EH antennens kommersiella och militära bruk inte skall vara i "public domain" så för någon annan gärna debattera om antennen. Själv har jag inte riktigt tid men lägg gärna ut din EH info på Ham.SE

EH antennen för amatörradio utvecklas inte just nu, bara för militärt bruk och enstaka kommersiella tillämpningar. Der finns absolut inga pengar i dedicerade amatörradio antenner samt att då de flesta amatörer som kör kortvåg verkar ha passerat 50/60 strecket och bor i villa med möjlighet till traditionella antenn montage.
Tyvärr, radioamatören är en alltmer utrotningshotad art, Japan eller inte, samhällets beslutsfattare är för korkade och bundna av för lite budget för att kunna planera för radio i kristid. Vi behöver ett krig eller allvarlig katastrof för att det gänget skall vakna.

Enbart HZ antennerna ligger på kö för vidareutveckling, förhoppningsvis med centrum i Sverige.

--Dan
 
Last edited:
Back
Top