80 Meters EH Antenna plan by dxzone.com

Dan, M0DFI,

Tack för din snabba reaktion och svar på min förfrågan om du fortfarande läser HAM.SE.

Innan jag publicerar mitt dokument som handlar om EH-antennen vill jag gärna ha ditt svar på följande fråga:

Vad är en HZ antenn för något. Är den ”släkt” med CFA- eller EH-antennen? Jag har aldrig stött på denna förkortning.

73
Bengt SM6APQ
 
Hej Bengt,

Jag läser faktiskt inte ham.se längre som jag gjorde förr. Dels har jag för många järn i elden "elsewhere" samt att ham.se inte direkt ger så mycket information och att det har blivit för mycket av "self important grumpy old men". No pun intended! :)
Jag fick ett email fr[n Sverige om att du hade sökt mig på ham.se.
Jag antar att ham.se kommer att gå samma väg som QTC för mig, oläst.

HZ antennen är en extremt smalbandig kommersiel antenntyp somär betydligt mindre än EH antennen. "Normal" storlek är 0.5MHz till 400 MHz är ungefär som en CocaCola burk eller ölburk. Antennen sitter monterad i en helt jordad ock skärmad burk, oljefylld för montage i trycksatta omgivningar.

Det är i nuläget inte aktuellt att testa för normalt amatörradiobruk samt att inte göra någon publicering av antennfunktion i "public domain".

Du kan säkert hitta lite gammal skåpmat med hjälp av Google. Jag kan tyvärr inte gå in mera på djupet eftersom man dels inte är helt 100% säkra på varför det funkar som det gör och dels för att slippa all debatt från galningar. Det finns ett grundpatent i USA.

Du har nog inte, och kommer inte att stöta på antennen om du inte jobbar inom Marin RF, Olja/Gas borrning eller Mining/Tunneling.

Jag har redan nu sagt lite för mycket så jag stänger denna tråden...

Om ditt dokument är mer än ett par dagar gammalt så är det nog inaktuellt i vad avseer EH antennen men publicera gärna ditt dokument.

Jag kan inte lova att jag kommenterar det men jag brukar i mån av tid titta igenom vad som skrivs.

Jag håller på att försöka få ihop en ny VNWA for upp till 6GHz så det tar upp all "hobby tid" för nuvarande. EH antennen för amatörradio har väldigt liten prioritet just nu.

--Dan
 
Last edited:
M0DFI/Dan de SM6APQ,

Hej,

Jag har noggrannt studerat din korrespondens som handlar om EH-antennen 2004 med ”motparterna” SM7EQL, SM0AQW, SM0AOM m fl.

Anledningen till att jag drar upp detta efter 7 år är att jag ”upptäckte” HAM.SE och blev medlem för drygt ett år sedan.

Jag kan bara hålla med dina motparter i att du invecklar dig i ett ”hokus pokus” språk och krystade förklaringar när det gäller funktion och tester av EH-antennen.

Jag försöker därför flytta ner diskussion på en mera praktisk och fundamental nivå.

När debatten rasade som värst om EH-antennen i QTC, och ”ord stod mot ord” angående dess tillskrivna förträffliga egenskaper, inbjöd jag och Bertil, SM6ENG, Conny SM0DCO att komma ner till mitt QTH utanför Kungsbacka för en test av EH-antennen.

Jag vill också tillägga att jag från allra första början, när EH-antennen demonstrerades på en fieldday i Bolmen, varit övertygad om att det är koaxens ytterskärm som i själva verket är strålaren i en EH-antenn.

Dagen innan Conny anlände till mitt QTH gjorde jag följande test.
Jag har en x-talloscillator monterad i en Elfa-box, något större än ett cigarettpaket. Oscillatorn drivs av ett 9 volts batteri och lådan är försedd med en UHF hona (SO-239)för utgången.

Jag sänkte ner min 80 m dipol och anslöt oscillatorboxen direkt i antennens matningspunkt och hissade sedan upp antenen igen – alltså ingen koaxialkabel inblandad. Xtallens frekvens var omkring 3570 kHz.
Jag ringde sedan Staffan, SM6DOI, som jag bad lyssna på den angivna frekvensen. Staffan bor c:a 10 km norr om mitt QTH. Staffan rapporterade en stadig S 8 signal på 3570 kHz. För att förvissa mig om att Staffan lyssnade på rätt signal gick jag ut och firade ner dipolen och bad åter Staffan lyssna som nu rapporterade att bärvågen var försvunnen.

När Conny, dagen efter anlänt till mitt QTH, berättade jag om gårdagens test med Staffan. Det var bestämt att vi skulle åka ut i skogen, långt från kraftledningar, telefontrådar m m – allt som kunde störa vår jämförelsetest med EH-antennen. Jag föreslog därför Conny att vi som hastigast kunde prova EH-antennen med min Xtalloscillator och jämföra signalerna med dipolantennen.
Staffan var hela denna dag QRV för EH-antenntesten!
Conny vägrade och framförde som motiveringen att EH-antennen fordrade ett stycke koax för att... ”hokus pokus” kunna fungera(?)

Ett år efter hade jag en muntlig debatt med en SM6:a som införskaffat en EH-antenn för 7 MHz. Min Xtalloscillator svänger över hela HF-området.
Jag föreslog ett liknande prov med en dipolantenn klippt för 7 MHz och EH-antennen. SM6:an (som vill förbli anonym) vägrade och kom med ett liknande argument som Conny, SM0DCO.

För några dagar sedan råkade jag via HAM.SE och tråden som handlade om EH-antennen komma in på en länk som beskrev en fieldday i Schweiz. En HB9:a upptäckte en stor husbil utrustad med en EH-antenn på taket. Efter förfrågan hos husbilägaren framkom att denna EH-antenn var avsedd för 7 MHz. HB9:an föreslog en jämförelsetest eftersom han var utrustad med en mobil-whip avstämd för just 7 MHz. EH-antennägaren vägrade och ”motiverade” det hela med en massa konstiga förklaringar. Någon test blev därför aldrig av.

Dan, du är på inget vis inte ansvarig för Connys, SM6:ans och husbilägarens vägran att testa EH-antennen med dessa enkla och troligen utslagsgivande resultat.
Men jag ställer en öppen fråga till dig:
Tycker du inte att deras vägran och undanflykter är underliga? Här kunde dessa amatörer på ett mycket enkelt sätt bevisa EH-antennens fina egenskaper.

Jag har min egen teori varför dessa EH-ägare ej gick med på tester. Jag tror att dom innest inne visste vad resultatet skulle bli och en sådan test vore förödande för EH-antennens framtid.

En annan aspekt är att en människa som starkt trott på en sak, investerat eller tillverkat en EH-antenn och blivit, besviken har svårt att erkänna att han blivit lurad.

Dan, till sist några av dina inlägg som jag gärna vill ha svar på:
Du skrev:

6. DTI personal hoppade av ( blev sparkade? ) och har startat ett nytt företag som enbart utvecklat taktiska EH antenner för US Defense. En av de nya typerna är en
horizontalt monterad 3.5 + 30 MHz mobil EH. Monterad 2 fot över fordonets tak.
Man kan ju "anta" att det finns avstämnings utrustning/mekanik inuti antenn röret.

Dan, jag är mycket nyfiken på vilken försvarsgren i USA som provat eller använder en EH-antenn enligt beskrivningen?
Jag råkar känna personer inom US DOD (Department of Defense).
Jag blev bekant med radiopersonal tillhörande US Marin Corps på Salomonöarna efter att en cyklon drabbat landet. En av dem var aktiv radioamatör. Under Gulfkrig 1, när jag tjänstgjorde som operatör och tekniker på svenska fältsjukhuset i Saudi Arabien, samarbetade vi med radiotekniker i US Army. Flera av dem var radioamatörer.
Ett år senare jobbade jag för UN WFP i Somalia och Djibouti med SITOR (Teleprinting over Radio). I Djibouti samararbetade jag, på begäran av min chef, med US Marines radio communications.
Jag har sedan dess hållit kontakt med flera av dem via Internet E-mail.
Jag kommer nu att ställa frågan till vissa av dem var och hur denna fordonsmonterade EH-antenn användes.
Inom parentes sagt har en av dessa marinsoldater deltagit i tester av ”The US Army Loop” på US Army Proving Ground, Aberdeen, Maryland.
Som bevis på att jag talar sanning beträffande mina kontakter med US Marines skickar jag över ett dokument som du inte skall betrakta som skryt.

Dan, du skrev:

8. Diskussionen/Myten om att matarkabeln strålar mer än EH antennen är även det historia numera eftersom man mer eller mindre har slopat coax vid mätningarna. Det har naturligtvis försökts att förklara detta med en varierande flora av konstiga, dock påhittiga "förklaringar" om strålande trädgårdsmöbler och torkvindor. Om någon önskar debattera coax strålning numera så för det bli en monolog då det är kvalificerat slöseri med tid.

Dan, förstår inte riktigt vad du åsyftar. Menar du att verkligen att man kan slopa den matade koaxialkabeln och ändå få själva EH-antennen att stråla? Då undrar jag varför kategoriskt samtliga EH-användare vägrat att göra den enkla testen med en liten kristallstyrd sändare direkt i EH-antennens matningspunkt?
Här i SM6 finns flera EH-ägare/entusiaster. Jag har inbjudit dessa amatörer till en seriös test i Göteborgsregionen men ingen har nappat på förslaget. Istället har jag fått svar med den ungefärliga ordalydelsen:
”Jag kan inte förstå att du, SM6APQ, vill utföra tester och bråka om en antenn som har gjort succe i hela Europa och dessutom tillverkas i en fabrik i Italien där man har infört 3-skift för att möta efterfrågan på EH-antennen.”

Jag kommer snart att publicera ett testprotokoll av EH-antennen. Testen utfördes, som jag tidigare nämnde, av Conny, SM5DCO, Bertil, SM6ENG och Bengt, SM6APQ.

73
Bengt SM6APQ
 
Last edited:
M0DFI de SM6APQ

Dokument skrivet av James Hunter, US Marine Corps, tillfälligt anställd av AVIOR TECHN. i samband med luftbron Nairobi - Mogadishu - Djibouti.

73
Bengt SM6APQ
 

Attachments

  • Avior Djibouti.jpg
    Avior Djibouti.jpg
    63.4 KB · Views: 213
Last edited:
M0DFI/Dan de SM6APQ,

Hej,

Jag har noggrannt studerat din korrespondens som handlar om EH-antennen 2004 med ”motparterna” SM7EQL, SM0AQW, SM0AOM m fl.

Anledningen till att jag drar upp detta efter 7 år är att jag ”upptäckte” HAM.SE och blev medlem för drygt ett år sedan.

Jag kan bara hålla med dina motparter i att du invecklar dig i ett ”hokus pokus” språk och krystade förklaringar när det gäller funktion och tester av EH-antennen.

Jag försöker därför flytta ner diskussion på en mera praktisk och fundamental nivå.

När debatten rasade som värst om EH-antennen i QTC, och ”ord stod mot ord” angående dess tillskrivna förträffliga egenskaper, inbjöd jag och Bertil, SM6ENG, Conny SM0DCO att komma ner till mitt QTH utanför Kungsbacka för en test av EH-antennen.

Jag vill också tillägga att jag från allra första början, när EH-antennen demonstrerades på en fieldday i Bolmen, varit övertygad om att det är koaxens ytterskärm som i själva verket är strålaren i en EH-antenn.

Dagen innan Conny anlände till mitt QTH gjorde jag följande test.
Jag har en x-talloscillator monterad i en Elfa-box, något större än ett cigarettpaket. Oscillatorn drivs av ett 9 volts batteri och lådan är försedd med en UHF hona (SO-239)för utgången.

Jag sänkte ner min 80 m dipol och anslöt oscillatorboxen direkt i antennens matningspunkt och hissade sedan upp antenen igen – alltså ingen koaxialkabel inblandad. Xtallens frekvens var omkring 3570 kHz.
Jag ringde sedan Staffan, SM6DOI, som jag bad lyssna på den angivna frekvensen. Staffan bor c:a 10 km norr om mitt QTH. Staffan rapporterade en stadig S 8 signal på 3570 kHz. För att förvissa mig om att Staffan lyssnade på rätt signal gick jag ut och firade ner dipolen och bad åter Staffan lyssna som nu rapporterade att bärvågen var försvunnen.

När Conny, dagen efter anlänt till mitt QTH, berättade jag om gårdagens test med Staffan. Det var bestämt att vi skulle åka ut i skogen, långt från kraftledningar, telefontrådar m m – allt som kunde störa vår jämförelsetest med EH-antennen. Jag föreslog därför Conny att vi som hastigast kunde prova EH-antennen med min Xtalloscillator och jämföra signalerna med dipolantennen.
Staffan var hela denna dag QRV för EH-antenntesten!
Conny vägrade och framförde som motiveringen att EH-antennen fordrade ett stycke koax för att... ”hokus pokus” kunna fungera(?)

Ett år efter hade jag en muntlig debatt med en SM6:a som införskaffat en EH-antenn för 7 MHz. Min Xtalloscillator svänger över hela HF-området.
Jag föreslog ett liknande prov med en dipolantenn klippt för 7 MHz och EH-antennen. SM6:an (som vill förbli anonym) vägrade och kom med ett liknande argument som Conny, SM0DCO.

För några dagar sedan råkade jag via HAM.SE och tråden som handlade om EH-antennen komma in på en länk som beskrev en fieldday i Schweiz. En HB9:a upptäckte en stor husbil utrustad med en EH-antenn på taket. Efter förfrågan hos husbilägaren framkom att denna EH-antenn var avsedd för 7 MHz. HB9:an föreslog en jämförelsetest eftersom han var utrustad med en mobil-whip avstämd för just 7 MHz. EH-antennägaren vägrade och ”motiverade” det hela med en massa konstiga förklaringar. Någon test blev därför aldrig av.

Dan, du är på inget vis inte ansvarig för Connys, SM6:ans och husbilägarens vägran att testa EH-antennen med dessa enkla och troligen utslagsgivande resultat.
Men jag ställer en öppen fråga till dig:
Tycker du inte att deras vägran och undanflykter är underliga? Här kunde dessa amatörer på ett mycket enkelt sätt bevisa EH-antennens fina egenskaper.

Jag har min egen teori varför dessa EH-ägare ej gick med på tester. Jag tror att dom innest inne visste vad resultatet skulle bli och en sådan test vore förödande för EH-antennens framtid.

En annan aspekt är att en människa som starkt trott på en sak, investerat eller tillverkat en EH-antenn och blivit, besviken har svårt att erkänna att han blivit lurad.

Dan, till sist några av dina inlägg som jag gärna vill ha svar på:
Du skrev:

6. DTI personal hoppade av ( blev sparkade? ) och har startat ett nytt företag som enbart utvecklat taktiska EH antenner för US Defense. En av de nya typerna är en
horizontalt monterad 3.5 + 30 MHz mobil EH. Monterad 2 fot över fordonets tak.
Man kan ju "anta" att det finns avstämnings utrustning/mekanik inuti antenn röret.

Dan, jag är mycket nyfiken på vilken försvarsgren i USA som provat eller använder en EH-antenn enligt beskrivningen?
Jag råkar känna personer inom US DOD (Department of Defense).
Jag blev bekant med radiopersonal tillhörande US Marin Corps på Salomonöarna efter att en cyklon drabbat landet. En av dem var aktiv radioamatör. Under Gulfkrig 1, när jag tjänstgjorde som operatör och tekniker på svenska fältsjukhuset i Saudi Arabien, samarbetade vi med radiotekniker i US Army. Flera av dem var radioamatörer.
Ett år senare jobbade jag för UN WFP i Somalia och Djibouti med SITOR (Teleprinting over Radio). I Djibouti samararbetade jag, på begäran av min chef, med US Marines radio communications.
Jag har sedan dess hållit kontakt med flera av dem via Internet E-mail.
Jag kommer nu att ställa frågan till vissa av dem var och hur denna fordonsmonterade EH-antenn användes.
Inom parentes sagt har en av dessa marinsoldater deltagit i tester av ”The US Army Loop” på US Army Proving Ground, Aberdeen, Maryland.
Som bevis på att jag talar sanning beträffande mina kontakter med US Marines skickar jag över ett dokument som du inte skall betrakta som skryt.

Dan, du skrev:

8. Diskussionen/Myten om att matarkabeln strålar mer än EH antennen är även det historia numera eftersom man mer eller mindre har slopat coax vid mätningarna. Det har naturligtvis försökts att förklara detta med en varierande flora av konstiga, dock påhittiga "förklaringar" om strålande trädgårdsmöbler och torkvindor. Om någon önskar debattera coax strålning numera så för det bli en monolog då det är kvalificerat slöseri med tid.

Dan, förstår inte riktigt vad du åsyftar. Menar du att verkligen att man kan slopa den matade koaxialkabeln och ändå få själva EH-antennen att stråla? Då undrar jag varför kategoriskt samtliga EH-användare vägrat att göra den enkla testen med en liten kristallstyrd sändare direkt i EH-antennens matningspunkt?
Här i SM6 finns flera EH-ägare/entusiaster. Jag inbjudit dessa amatörer till en seriös test i Göteborgsregionen men ingen har nappat på förslaget. Istället har jag fått svar med den ungefärliga ordalydelsen:
”Jag kan inte förstå att du, SM6APQ, vill utföra tester och bråka om en antenn som har gjort succe i hela Europa och dessutom tillverkas i en fabrik i Italien där man har infört 3-skift för att möta efterfrågan på EH-antennen.”

Jag kommer snart att publicera ett testprotokoll av EH-antennen. Testen utfördes, som jag tidigare nämnde, av Conny, SM5DCO, Bertil, SM6ENG och Bengt, SM6APQ.

73
Bengt SM6APQBengt,

Jag har inget Svenskt tangentbord just nu saa jag gaar oever till Engelska eftersom det kaenns lite krystat att skriva paa det haer saettet.

Bengt,

Thank you for your comments and thoughts about the EH antenna and even if I have no personal gain nor interest in the EH, I'll try to be short and succint but not in the same order as you fired off your comments/thoughts.

The mainstay of the EH's out there are probably VHF EH's. None or very little coax is used as they are "rubber ducks" The so called EH sold by an Italian company is most probably not a EH like antenna and they have no license to produce EH's, they are not even allowed to call it an EH Antenna.

These Italian antennas use the coax to radiate according to Conny.
If you mount the coax inside a tower, you get substantially lower signal strengths than if mounted on the outside of the tower.
Also, the Italian antenna was supposedly a STAR EH. A STAR EH is by definition a short circuit to ground. The Italian is not... It's open.

Further to coax radiation, see my earlier comment on "monologue".

Comparisons between antennas? You should know better than even bringing up this subject. It's way to subjective. You cannot compare antennas just by testing from a car and a camper. The pattern of radiation makes this a test with highly random results. 9 out of 10 so called tests have been comparing apples with bananas, both are fruits but...

"Mumbo Jumbo". Well, I'm probably guilty of not being able to dive into the deeper math's surrounding the EH as anyone else.

One of our really big problems through out the years have been the changing realisation on technology and the theoretical background. The further we build and use the EH's, the further data we get on how it behaves. Based on that, we have up till now been more or less trying to extrapolate the why's.

Until the final paper on the EH is delivered, hopefully in the beginning of next year, the theory might change without any further notice.

HOWEVER!

What we do know, is that the phase shift exists, it can be measured. We can also measure that the main part of the radiation originates from the antenna, not from the coax. Most antennas radiate from all over the place, so probably the EH. Regarding the EH, this is an unwanted radiation as it can generate harmonics. The EH should present a short to ground on all frequencies but the design frequency.

Besides, if one can make a coax work as good as an antenna by just stuffing an EH on the top of it, WTH not! All solutions that works counts!

Military use?

The concept was renamed to "simultaneous field antenna"-something and was developed by Diversified Technologies Inc.

It is my understanding that the VHF version is used for ship-ship radio and base radio. The increased coverage of 2 to 4 times can be used for lowering the power ( dramatically saving battery life ) or decrease the required number of base stations. I tested it for utilities and public transport in high rise cities. Good results but the antenna was to expensive to include.
Utility electronics is a high volume low margin product and replacing a wire helical ( 25 Pence ) with a 6 Pounds Sterling worth EH, not an option.
( Utilities? Water/Sewer and Energy meters etc )

The Sands? It is my understanding They requested a wide band HF EH with a low profile. That animal wasn't possible to realise with the design methodology known at that time.

Who's developing what and where. I can't say. Not because I'm a grumpy old man but I just don't know.

I know that DTI received 5 million U$ to do research in small antennas but DTI staff jumped ship ( or was pushed... ) to start their own operation.
Current status? I don't know.

The fuss around the EH, still going on, can't do anything but make me laugh at it.
I had some hams shouting fraud but as Ted is not making any money on it, what's the idea of that...

Regarding ham EH, build it or just don't...

After the Italians sortie, Conny is not selling EH's any more as there are no amateur radio EH's to sell.

When comparing EH's with whatever type of antennae, most spoiled hams tend to forget a number of important factors.

Compare the 40m EH with a 40m dipole, both mounted on your balcony. Or on the top of your garden fence if you have one.

I still insist on the EH as an alternative when you have no normal space allowance for a "normal" antenna.

How do you fold a 80m on your balcony? You don't! But you can hide a 80m EH and still make yourself heard.

Many ( most ) test of the EH antenna have been set up to prove the EH not top be working. We even had a case many years ago where the tester declined help to tune the EH. The test was brilliantly done but unfortunately, as he didn't tune the EH, we can only say he did a great test. Results? Can't say but the test was scientifically done the proper way.
Tss, such a waste!

Refusing to compare a mobile whip and an EH, sounds a bit daft if I might say. Should be a fun test but without any real value. Great fun tho'.


So, what do I use as antennas? Do I live like I preach?

Well, I use primarily a Hustler 6BTV with the 17m kit extension. The neighbours start to hate me as I hf block their poorly made digital TV boxes
and as we have a low signal strength here, they often use antenna amplifiers to jack up the signal.

I'm currently not doing anything above 6m, mostly because I'm lazy and have not enough free time to split further on ham radio.

When I need a temporary and mobile antenna, I usually whip together an EH or two. A properly made EH show no or very very low harmonics. Another pointer towards the source of radiation :)
I have a couple of homebrew high power MosFET amplifiers for mobile use and I don't need any low pass filters if I use EH's.

What I don't like with the EH.

It really hits cheap audio equipment very hard. The field strengths are high and I can make the neighbours DVD player to sing and dance...

It's single band only. To cover all ham bands, I need fiftyleven EH's and especially if I want them with different pattern of radiation.


Who's doing what in the US military? Dunno, Enjoy trying to find out. I simply don't know and I'm not that interested to put it bluntly.

The latest on the EH is that the RX and TX behaviour differs. I't slightly logical and I'm keen to get the final writeup in my hands.

Why do I even bother with these discussions at all.

So many hams could be members of the flat earth society. Look back on the history and see how many "facts" has been thrown out in the past years.

Many "scholars" refuse to even discuss other theories than their own "facts".
Take the global warming as a bad example. The main problem now is the global cooling phenomena.

Of all the silly messages I have received through out the years have been - NEC says it doesn't work...

Dear me. Someone haven't got a clue on what they are doing. Even FCC in the US is a bit bonkers as they can only very antennas if they can simulate them in NEC... Subsequently, until someone writes a NEC model for the EH, FCC cannot approve any such antennas for commercial, use.
And still, we can't blame FCC for not knowing what they are doing - can we?

The bottom line is: At the end of the day when it comes down to being able to operate on 80m and 40m ( or whatever ), if the EH is the only alternative, it's abrilliant solution where very few try to look in the given horses moth. Do you know any good 160m/80m and 40m balcony antennas to be mounted inside the balcony? If so, please let us other deadly know!

So - no Bengt, I have to respond with a laugh or at least a giggle. I just can't be bothered. Don't you have something more important to do?

I'm sure I do...

It's nothing personal and no pun intended!

//Dan, M0DFI
 
Last edited:
Bengt,

As I've been contemplating over your message since I made the post with comments,
I have to say, now with a bit of hindsight - I do not understand the value in your post. There are just no news in it. No new angles, no new answers.

I simply can't see the reasoning behind your post except making yourself seen on the ham.se site.

Just old repetitions, most or actually all of them already answered elsewhere.

So - Sorry, no pun intended but this is a waste of both our time.

//Dan, M0DFI
 
"HZ antennen är en extremt smalbandig kommersiel antenntyp somär betydligt mindre än EH antennen. "Normal" storlek är 0.5MHz till 400 MHz är ungefär som en CocaCola burk eller ölburk. Antennen sitter monterad i en helt jordad ock skärmad burk[!!], oljefylld för montage i trycksatta omgivningar."

Tråden är onekligen underhållande :D
Fö påstås HZ-antennen i denna kreativa teori av Ted Heart[2004] bara kunna kommunicera med EH- och HZ-antenner http://eh-antenna.com/EH_HZ.pdf
Det är väl "den rätta tron" och inte Maxwell som fixar det hela :rolleyes:
 
Last edited:
Just foer att paaminna igen - Jag har inget Svenskt tangentbord saa jag skriver paa Engelska istaellet.

This is the only Swedish site I'm posting stuff, and that doesn't create a need to get a Swedish keyboard.

Kim,

I don't understand your mail. First, as I wrote earlier, the HZ is not a ham antenna and I will not discuss that particular further. Live with it.

I have no interest whatsoever in your approval of the HZ technology. As far as I know Kim, you are neither on the client list nor on any of the mailing lists for the HZ.
It was merely a brief info on what I'm playing with and in no way an invitation for comments or discussions on the subject.

And if you are not in the Marine RF, Utilities or Oil/Gas industries, you will probably never see the HZ.


If you want to spend your time Googling for old information about the HZ, have fun.

Look at the date of the document you are referring to...

As a general comments to many posts about the EH antennas and possibly other issues, many ham's show a deplorable capability to grasp the simple fact that our understanding of technical and physical concepts change. The bad side of the internet is the vast archive of old and obsolete information available.

If I show you an old document about the flat earth, do you believe that too?

So I need to reiterate, HZ antennas are commercial toys and are not to be discussed in the public domain by me or Ted. Don't like it? Live with it.

I find very little value in the thread and the posts so far so I'm intending to follow suit with the message I wrote in my first post, enjoy your monologue.

I'm reverting to more interesting subjects elsewhere than answering rather childish remarks without merits other than entertaining values.

.END

//Dan, M0DFI
 
Ja, där blev jag grundligt avhyvlad :rolleyes:

En öppen diskussion och granskning av EH- eller HZ-antenners egenskaper är tydligen inte önskvärt, kanske för att det kan skada försäljningen till kunder som har sin expertis inom andra områden än antenn och radioteknik (t ex de ovan uppräknade) och därmed är kan tänkas falla för fagert tal om revolutionerande egenskaper. Kan man få kunden att tro att tekniken endast fungerar i dennes applikation och kommersiell sekretess förhindrar jämförelser är det bara att hala in torsken...
 
Man kan också kika på Carl Sagans "The Dragon In My Garage" - (se t.es. länken
Carl Sagan: The Dragon In My Garage).

Vad man kan lära av M0DFI-s mångordiga inlägg ovan är att när de tekniska argumenten tryter ska man höja tonläget - "Upp flyga orden, tanken stilla står - ord utan tanke aldrig himlen når" sa redan Shakespeare ....

73 //Janne
 
Nja, man ska inte vara för säker. Ta t.ex. den av Daniel Shechtman upptäckta Kvasikristallen som ledde till paradigmskifte inom kemin. Det stred också mot naturlagarna.
Citat:
"Det var ungefär lika ologiskt som om man hade hittat en fotboll gjord av bara sexhörningar (en sfär kräver både fem- och sexhörningar). Därför blev upptäckten enormt kontroversiell och när Daniel Shechtman argumenterade för den blev han till och med ombedd att lämna sin forskargrupp".

Upptäckten av kvasikristaller har fått kemister att i grunden ändra sin syn på fasta material.
SÅ ”sanningar” från förra seklet kanske inte behöver vara sanning idag….. :)

73
Kjell
 
Test av EH-antennen

M0DFI de SM6APQ
Tack för gårdagens (nattens) mail. Jag har inget emot att du skriver på engelska - ett språk som jag förstår lika bra som svenska. Däremot har kanske en del HAM.SE-deltagare svårigheter att tolka din text

Här kommer testresultatet av EH-antennen utförd i SM6-land söndagen 26 oktober 2003.

EN TEST AV HUR EH-ANTENNEN FUNGERAR I PRAKTIKEN
Av Bertil Lindqvist, SM6ENG, E-mail: sm6eng@gmail.com
Bengt Lundgren, SM6APQ, E-mail: blu9@telia.com Tel. 0340-652111


SYFTE
Avsikten var att testa om EH-antennen är en förbättrad antenntyp och om den är mer lätthanterlig än en dipol med samma längd?
Samtidigt vill vi försöka informera radioamatörer som av en eller annan anledning har ont om plats eller bor i bostadsområden där det råder restriktioner att det finns bättre och framförallt billigare alternativ än EH-antennen.

KORT SAMMANFATTNING AV RESULTATET
I de tester som beskrivs nedan finner vi inget belägg för att EH-antennen är ett nytt koncept för förkortade antenner som ger bättre verkningsgrad. Det finns både bättre och billigare alternativ som inte är mer skrymmande och som dessutom går att använda på alla HF-band även om det kan innebära att man får bygga eller inhandla en balanserad tuner.

UTFÖRANDE
Testerna gör inte anspråk på att vara vetenskapligt utförda. För detta krävs betydligt mer resurser som t.ex. närfältsmätningar i ekofria rum etc. Trots begränsade mätmöjligheter och att det var relativt få testfall så hävdar vi att resultatet ger en klar indikation om EH-antennens prestanda och hanterbarhet vid praktisk användning. Ansträngningar gjordes dock för att resultaten skulle vara någorlunda jämförbara och vi undvek en del fallgropar som en del trillat i vid tidigare beskrivna tester.


TEST-QTH
Testerna genomfördes i Gällinge/Förlanda, cirka 20km sydost om Kungsbacka söndagen den 26-okt-2003 mellan (cirka) kl 1100 – 1400 SNT. Plats: inne i kuperat skogsområde på en cirka 8m hög kulle (kalhygge), 120m från en mindre sjö (Skärsjön).
Inom området fanns inga kraftledningar, telefonledningar, taggtrådsstängsel etc som kunde påverka testresultatet

DELTAGARE:
Conny, SM5DCO, som var vänlig nog att köra ända från stockholmsområdet med sin husbil och ställde upp med en ansenlig testutrustning plus naturligtvis flera EH-antenner avsedda för flera amatörband. Det var dock bara 80metersversionen som testades.

Bertil, SM6ENG, som bidrog med Yaesu FT-857 och VSWR-meter.

Bengt, SM6APQ, som tillverkat provisorisk balanserad antenntuner monterad på en masonitskiva och bidrog med ett 12v bilbatteri.

ÖVRIGA MEDHJÄLPARE:
Staffan, SM6DOI, som hjälpt till att svarva ett centrumfäste i delrin för en 2 x 1.265m (2.53m) kort balanserad dipol.

Allan, SM6BMI, som lånade ut sin MFJ VSWR-analyzer.


Antenner och transceivrar använda i testen och övrig kringutrusing.

Vid kontakt med motstationerna berättade vi aldrig vad det var för antenner vi testade. Detta för att ingen som ev. hade en föutfattad mening skulle kunna påverkas. Antennerna ”kodades” som ”A” och ”B”. Undantag var dipolen som användes som referensantenn för kommunikation. Det var nästan ingen täckning på GSM-nätet på testplatsen så våra HF-transceivrar var enda kontakten med yttervärlden!

Antenn A:
2 x 1.265m (2.53m) 35mm al-rör delat på mitten. Svarvat centrumfäste i delrin. Dipolen monterad på en 2.5m lång planka och orienterad horisontell. Centrum matad med 2.8m lång öppen feederstege, Zo cirka 480-ohm. Avslutad med balanserad antennanpassningsenhet med link. Kort 50-ohms koaxialkabel till en Daiwa VSWR-meter och transceiver. Spänningskälla: 12v bilbatteri med c:a 1m DC-kabel
Denna antenn tillverkades enbart för testen med ovanstående mått med tanke på att EH-antennen hade samma dimensioner. Vi ville på detta vis också göra en rättvis jämförelse med tanke på utrymme, hanterbarhet etc.

Antenn B:
EH-antenn avsedd för 3.5-3.8 MHz. Jag citerar aktuella data från fabrikantens specifikation översatta från engelska till svenska.

Frekvensområde 80m bandet

Matningsimpedans 50-ohm, resistiv mitt på bandet

Bandbredd 170 kHz vid SWR 2:1
350 kHz vid + - 3dB

Max effekt 2kW SSB, CW. 500w RTTY, AM

Dimensioner avseende
den strålande delen, omkring 2% av våglängden

Verkningsgrad > 95%

Vinst 0 / +2dB (jämfört med full-size dipol)

Polarisation vertikalEH-antennens ”spets” monterades med hjälp av ett rep mellan två träd cirka 4m ovan mark med ”botten” cirka 75cm över marken.

Antenn C:

Dipol-antenn (c:a 2x19m)bestående av plastisolerad cu-tråd (DL1000) på två vindor för justering av längden. Monterad som inverted Vee med centrum c:a 2.5m ö marken. Matad med 7m 50-ohm coax (RG-58) till FT857 via Daiwa VSWR-meter. Ingen tuner användes. Uteffekten reducerades till 25watt för att en rättvis jämförelse skulle kunna göras med de två andra testobjekten.

RESULTAT


Utdrag ur förd logg-bok:
Tid SNT Motstation Erhållna rapporter Antenntyp
Brusnivå Signalnivå
1120 SM6DBQ, Bengt S3 S 3 A, 2.53m kort dipole
1126 SM6DOI, Staffan S 5 S 8 A, 2.53m kort dipole

1200 SM6DBQ S2 S 9 +10dB C, 2 x 19m dipole

1230 SM6DOI S4 S 8 B, EH-antenn
1233 SM6DOI S3 S 7 A, 2.53m kort dipole

(här är kort dipol och EH-antenn ungefär likvärdiga eftersom bägge typerna ger 4 S-enheter över bruset. Staffan bor cirka 200m från järnvägen (västkustbanan) och har varierande QRM-nivåer från passerande tåg)

1335 SM7NSY nr Jönköping S1 S 8 C, 2 x 19m dipole
1340 SM7NSY S1 S 3 B, EH-antenn


(med 2x19m dipolantenn fortfarande monterad 5m från EH-antennen)

1346 SM7NSY S1 ej läslig B, EH-antenn
(2x19m dipolantenn nedtagen och uppvindad)


IAKTAGELSER

EH-antennen:
1. Svår att justera till min. VSWR för avsedd frekvens. Ett kopparband måste ”petas” upp och ner till en godtagbar anpassning erhålles.

2. Det går ej att flytta sig inom SSB-delen på 3.7-MHz bandet utan att ny justeringen måste göras genom att EH-antennen måste firas ner närmare marken. Bandbredden är extremt smal (vilket gäller alla starkt förkortade antenner).

3. Det flyter starka RF-strömmar på koaxens skärm vilket ställde till vissa problem med transceivern. Motstationerna rapporterade stark distorsion på talet. Problemet försvann delvis när cirka 8m koax kopplades mellan EH-antenn och transceiver. Att koaxialkabel, transceiver och mikrofon blir ”heta” under sändning är ett tydligt bevis på att matarkabeln bidrar till radiering. Det gick ej att mata EH-antennen med 100w trots den 8m långa förlängningskoaxen. Motstationerna rapporterade då oläsliga distordera signaler pga RF feedback!

4. EH-antennen är dyr, EUR 190.00 för 80meters versionen. Vet ej priset på 40, 20, 15 eller 17m versionerna. Vill man ha möjlighet att kunna sända på alla amatör band kommer det att kosta en hel del! Om EH-antennen skall användas mobilt eller portabelt på flera band under t ex semestern kommer ”antennutrustningen” att ta stor plats.

5. Enl. specifikationen tål EH-antennen 2kW. Med tanke på de problem (distorsion förorsakade av RF-feedback) vi hade med effekter omkring 25w kan man fråga sig hur den kommer att uppföra sig vid effekter i kilowattnivå. Det kan vara hälsovådligt för människor och djur att uppehålla sig i närheten av en sådan antenn med starka E- och H-fält. (Gäller alla förkortade antenner, även den ingående 2.53m dipolen i testen!).

6. Specifikationen uppger vidare en verkningsgrad på mer än 95%. Enl. vår mening kan en så hög verkningsgrad bara uppnås med en ”full size” dipol, ett quadelement eller helvågslop, aldrig med en förkortad antenn eller en trap-dipol.

Gain (vinst) jämfört med ”full-size” dipol uppges till 0/ +2 dB(?). Vinst, över dipol, kan bara erhållas med en effektiv riktantenn, t ex 2-el Yagi, 2-el Quad, log.periodisk antenn m m.

Se f ö loggboksutdraget kl 1335 vid QSO med SM7NSY där EH-antennen låg 5 S-enheter (c:a 25- 30dB) under en dipol installerad med matningen på samma höjd som EH-antennen. När dipolen hade demonterats (och EH-antennen ej längre hade ”hjälp” av dipolen) blev resultatet att motstationen ej längre kunde läsa SSB-signalerna från EH-antennen.

Not. Det är intressant och samtidigt tråkigt att notera att tidskriften RADCOM berättar om en amatör, och som dessutom var medlem i IEEE, inte ens hade vett på att ta ner referensantennen under tiden han sände och utförde testprov med EH-antennen. Referensdipolen befann sig i det aktuella fallet 7 meter från EH-antennen – ca. 1/6 våglängd. Han beaktade tydligen inte att antenner kopplar till varandra om de ligger i närfältet dvs. närmare än 3-4 våglängder. Shame on You Mr Radcom!

7. Enl Conny, SM5DCO, inträffar minimum SWR inte på samma frekvens där man har maximum fältstyrka för EH-antennen vilket tyder på problem med anpassningen.
Detta fenomen styrktes när EH-antennen testades med en MFJ SWR analyzer och Connys fältstyrkemeter.

2.53m (kort) dipolantenn, öppen feederstege och balanserad tuner.

1. Denna antenn är mindre skrymmande än EH-antennen avsedd för 80m bandet

2. Den balanserade tunern möjliggör stora och små QSY inom samma band med smärre justeringar av tunerns kondensatorer.

3. Kombinationen av ovanstående kort dipol, stege och balanserad tuner är användbar på samtliga amatörband, inklusive WARC-banden upp till 50MHz! (Om dipolen förlängs c:a 30cm är den i resonans på 50.1-MHz!)

4. En balanserad antenntuner kan för många vara komplicerad att bygga. Den fodrar vridkondensatorer som ibland kan vara svåra att få tag i. Flera fabrikanter tillverkar dock antenntuners avsedda för öppna feederstegar eller bandkablar. Den antenntuner som användes vid testen var hopbyggd i all hast och hade tyvärr flera brister. P.g.a. att den var helt oskärmad (uppbyggd på masonitskiva) tog det lite längre tid att uppnå perfekt anpassning (handkapacitans). Transceiverns närhet till den oskärmade antenntunern åstadkom en aning RF-feedback till transceivern med viss distorsion på den utsända signalen – dock helt läslig. Dessa problem är lätta att komma tillrätta med genom att montera spolar och kondensatorer på ett aluminiumchassie med frontpanel och isolerade axlar till komponenterna. Vi vill också framhålla att en balanserad tuner även är användbar till ”normala” antenner såsom multibanddipoler, zeppar, loopantenner mm.

5. Denna antenn är extremt okritisk och enkel att tillverka. 2 st al-rör, 1.25m långa bildande en dipol och isolerade med ett lämpligt (tillsvarvat) plaströr som mittisolator. Kostnaden, inklusive hemmagjord kort feederstege, om nytt material inhandlas, ligger troligen under SEK 150. Därtill kommer kostnaden för en balanserad tuner, antingen man bygger en sådan själv (komponenter?) eller inhandlare en lämplig tuner. Det skall också påpekas att en balanserad tuner har man alltid nytta av på ”hemmastationen”.

SLUTSATSER

a) Alla förkortade antenner ger sämre verkningsgrad – EH-antennen eller vår 2.53m dipol är inga undantag.

b) EH-antennen och 2.53m dipolen var i stort sett likvärdiga.

c) I de tester som vi genomförde finner vi inget belägg för att EH-antennen är ett nytt koncept för förkortade antenner som ger bättre verkningsgrad.

d) Enligt vår mening är inte EH-antennen en antenn – snarare skall den betraktas som en ”tuner” i ändan på en koaxialkabel. Tack vare att ”tunern” är en aning missanpassad och i obalans kommer strömmar att flyta på matarkabelns utsida vilket resulterar i radiering. Detta påstående styrktes av att ”EH-systemet” fungerade bättre när matarkabeln förlängdes ytterligare med c:a 8m lång koaxialkabel.

e) Vi påstår vidare att om innerledare och skärm i nederändan av koaxialkabeln till EH-systemet kortslutes och en T-match användes vid transceivern skulle resultatet bli det samma. Vi är då tillbaka på ”ruta ett” d v s vi kan kasta upp vilken kopparlina som helst i ett träd eller annan lämplig upphängningspunkt och stämma av med en tuner, lämpligen en T-match - nere vid transceivern.

f) EH- antennen är inte mindre skrymmande och lättare att sätta upp jämfört med en dipol med samma längd, snarare tvärtom.

g) Ett balanserat system är att fördedra – mindre skrymmande, lättare att sätta upp, användbart på flera band genom att man utnyttjar tillgängligt utrymme och billigare. Man kan faktiskt täcka samtliga amatörband, inklusive WARC-banden, och verkningsgraden ökar då med frekvensen (tills längden på dipolen närmar sig en halv våglängd). Vidare så får man försumbara tilläggsförluster i en stege trots högt VSWR vilket man däremot får när man använder koax. När man matar starkt förkortade antenner med koax så kan tilläggsförlusterna bli avsevärda pga av högt VSWR vilket finns kvar i kabeln även om man använder en tuner nere vid sändaren!

h) En balanserad tuner kan vara knepig att tillverka och fordrar
vridkondensatorer som kan vara svåra att få tag i. Öppna feederstegar och bandkablar strålar i närfältet vilket kan öka riskerna för TVI om feedern finns i närheten av en TV-antenn. Strålningen från feedern i fjärrfältet är dock försumbar om avståndet mellan trådarna är mindre än 1 % av den använda våglängden, t ex under 20cm för 14-MHz. Många tycker också att det är opraktiskt med öppna feederstegar – genomföringar i väggar, estetiska problem etc. En lösning kan då vara att använda två likvärdiga koaxialkablar kopplade ”sida vid sida” och på det viset erhålla en balanserad och skärmad transmissionsledning.

Not. Detta sista stycke (h) har egentligen inte med jämförelseprovet att göra, men vi tycker ändå att det var värt att omnämnas då en balanserad tuner användes vid den aktuella testen.Denna artikel med testprotokoll och våra kommentarer har sänts till Conny 04-nov-2003 för ev kommentarer. Conny har svarat att han underkänner det sätt testen utfördes på men talar inte om vad vi gjort för fel. Conny hade under själva testen inga invändningar hur proven gjordes.
Om Conny tycker att testen utfördes på ett olämpligt sätt, är vi, Bertil, SM6ENG och Bengt, SM6APQ beredda att ställa upp på en ny test, i sommar t ex under bolmenmötet. Det är då lämpligt att utse en opartisk ”testledare” som ansvarar för att allt går korrekt till.
Detta är bättre än att börja ett meningslöst ordkrig i QTC.

73
SM6APQ & SM6ENG


Tillägg av SM6APQ
Efter det att jag kommit överens med Conny, SM5DCO, om datum och tidpunkt för ett prov med EH-antennen plockade jag fram ur mitt förråd en ”liten test-sändare”.

Testsändaren består av en ”Elfabox”, storlek ungefär två cigarettpaket. Boxen är utrustad med en tranistoriserad x-tall-oscillator matad med ett 9 volts batteri. Sändaren är m a o ”selfcontained”. X-taller plugas in från utsidan av boxen . RF effekt tas ut från en koaxhona typ SO-239.

Två dagar innan EH-testen anslöt jag boxen direkt till mittisolatorn på en 3,5-MHz dipol och hissade upp antennen cirka 20 m över gräsmattan. Jag använde en xtall på 3570 kHz.

Jag kontaktade Staffan, SM6DOI, som hörde den lilla sändaren med S8. Staffan bor cirka 11 km norr om mitt QTH.

När Conny anlänt till mitt QTH ville han gärna med en gång demonstrera en EH-antenn för 3,5-MHz-bandet. Jag föreslog en ”snabbtest” innan vi gav oss ut till den utsedda platsen i skogen. Jag visade Conny den lilla x-tallstyrda sändaren och föreslog att han kunde ansluta sändaren direkt till burkarna i EH-antennen. Sedan kunde jag ansluta sändaren i matningspunkten till 80-metersantennen och vi skulle på det viset få en ungefärlig uppfattning hur många dB som skilde antennerna.
Conny sa att EH-antennen måste ha några meter koax – annars funkar inte antennen. Jag svarade att då är det ju koaxskärmen som strålar – inte burkarna.

Conny: ”Nej – det är inte koaxen som strålar men koaxen är nödvändig för anpassningen”.

APQ: ”Kan vi ändå inte pröva utan koax? Jag tycker det vore intressant. Jag hävdar fortfarande att det är koaxens skärm som strålar.

Conny: ”Nej”.

Det är också intressant att observera,under kapitel ”RESULTAT”, när vi hade QSO med SM7NSY nr Jönköping. SM7NSY gav EH-antennen en S3 när 80 meters dipolen fortfarande var uppe. Så fort vi tagit ner dipolen kunde SM7NSY inte höra oss längre. Den troliga förklaringen är att i detta fall fungerade EH-antennen som en matare eller kopplare till dipolen. Utan dipolen i luften fungerade tydligen inte EH-konceptet.
 
Last edited:
de SM6APQ
Dokumentet med tesresultatet är kopierat från ett Word-dokument och loggboksutdraget blev inte bra trots försök att rätta till "förskjutningen".

Så här skall det se ut:

Brusnivå Signalnivå Antenntyp
1120 SM6DBQ, Bengt S 3 S 3 A, 2.53m kort dipole
1126 SM6DOI, Staffan S 3 S 8 A, 2.53m kort dipole

1200 SM6DBQ S2 S 9 +10dB C, 2 x 19m dipole

1230 SM6DOI S 4 S 8 B , EH-antenn
1233 SM6DOI S 3 S 7 A, 2.53m kort dipole


Det gick inte att rätta till texten. Hoppas ni kan tyda resultatet.

Fy på dig Björnström!
 
Last edited:
Back
Top