CW kravet nu borta !

Å andra sidan så håller ju PTS att undersöka huruvida man kan klara amatörradion utan tillståndsplikt. Då går ju PTS miste om sina pengar, som troligtvis inte täcker kostnaderna för PTS handläggande om amatörradio.
 
Jag ansåg inte det var värt att riskera 4 miljoner kr årligen för en tillfredställelse att driva med vår myndighet.
73 de Gunnar

Jag tror nog inte att PTS skulle ha ändrat inställning om de hade sett AIG:s nyhet. Sådana beslut tas inte av en enda person godtyckligt hursom helst. Jag tolkar det som om SMK tyckte att han var diplomatisk när han tog bort nyheten. I allafall jag har en annan bild av diplomati än vad SMK har visat, tex så borde han vara mera oroad över framtida medlemsintäkter till SSA.
Visst riskerar SSA att tappa förtroendet hos PTS men knappast pga en ironisk nyhet på SSA:s websida.
 
Det står också på sidan 1:

"amatörradiocertifikat: Ett kunskapsbevis utfärdat eller godkänt av Post-
och telestyrelsen, som utvisar att godkänt prov avlagts,"

Då betyder det att SSA efter den 20e April inte längre kan utfärda nya cert.

73 Magnus
 
SM6WET/8S6T said:
Det står också på sidan 1:

"amatörradiocertifikat: Ett kunskapsbevis utfärdat eller godkänt av Post-
och telestyrelsen, som utvisar att godkänt prov avlagts,"

Då betyder det att SSA efter den 20e April inte längre kan utfärda nya cert.

73 Magnus

Nix. Det står faktiskt utfärdat eller godkänt.
Vilket betyder att kunskapsbevis utfärdat av PTS godkänt ombud (SSA) gäller som bevis på att godkänt prov har avlagts.

73 de Uffe
sm7sek
 
Last edited:
Back
Top