cw kunskaber ett minne blot

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Ja vi sitter hela gänget här på verandan med utsikt mot Europa. Tre stationer igång just nu. Två SSB och så jag med man pack radion. Lite segt på 20 m men de EU som hörs är starka.

Hör du mig på 14,010 nu?
 

SM7FBJ

Radiotelegrafist och halvdansk
Jag har lyssnat hur mycket som helst, men ännu aldrig hört dig/er. 20m är helt dött här i Helsingborg just nu.
 

Attachments

  • j6.jpg
    j6.jpg
    53.6 KB · Views: 96
Last edited:

SM3CIQ

Well-Known Member
Bjarne

Prova på 28 eller 24, - jag "fick" Bengt på båda i går och idag...Med 80W och trådantenn på24.
73 Uffe
 

igge

Well-Known Member
Jag hörde två stationer igår här i SM5-land, styrka S5 runt omkring.
Tyvärr lite för snabb CW för mitt långsamma hjärnkontor och handpump.
Lucia på er alla
 

SM5KI

Well-Known Member
För dagen ser jag bl.. 2 fördelar med CW: jag har inne i storstan, som många andra hams, en extrem hög störnivå som är en plåga för mina gamla trötta öron. Lösningen för mig på CW är mitt fantastiska 125Hz Inradfilter. Förutom en fantastisk QRM-fri mottagning kommer signalerna fram helt utan den lokala störnivån. Utan den förväntade filterringningen - kör ju i relativ låg hastighet med handpump att beakta. Jag är gammaldags och har alltid gillat tuffa omkring på banden med min personliga handstil med hjälp av en perfekt inställd handpump med dom handlovsrörelser jag lärde på Armens Signalskola 1947! Har aldrig gillat eller använt elbugg och ser med tvekan att gikten kanske nu tvingar mig använda denna för mig oromantiska anordning.

Jag är definitivt stockkonservativ när det gäller amatörradio och vill ha personliga QSO:n utan störande elektroniska dimridåer.

Ja, vilken var nu den andra fördelen då? Jo, jag minns när jag under Asiaten på 70-talet tillbragde tiden med att febrig köra en massa nya länder på foni och så småningom tappade rösten. Ja, då var det bara att greppa CW-nyckeln och fortsätta.

Minns den ljuva tiden när jag i en FT 1000MP hade ett likadant Inrad CW-filter, ställde in VFO:n på endast ett par kHz per varv, och vevade saktaomkring på ett tomt och relativt störningsfritt band. Avspänt. Jag skulle aldrig kunna använda DX-cluster i mitt DX-ande utan vill fortsätta dissikera banden efter rara DX utan hjälp helst av ettDX-cluster som jag anser ,för mig ,ta bort hela charmen med DX--andet.

Prova för resten användandet av Notchfiltret vid SSB. Har då ofta funnit en klar förbättring av signal/brusförhålllndet beroende var i passbandet jag lagt notchen. Prova es Prosit.

Hans SM5KI
 

SM4FPD

Well-Known Member
Häftigt Hans, verkligen kul att amatörradio är en sådan flexibel hobby att var och en kan ägna sig och det man tycker är trevligt.
Själv tycker jag att Morse är ett fantastiskt trafiksätt, att den mänskliga hjärnan kan anpassa sig till ett sådant språk är helt fantastiskt.Tyvärr blir det för lite Morse för min del nu, men jag lyssnar mycket och upphör aldrig att förvånas att man klarar det.
Hans talar om liten bandbredd som ett medel mot störningar.
Visst är det sant ju mindre bandbredd ju mindre störningar.
Kanske just därför som jag inte behöver Morse, jag har inga störningar, givetvis avundsvärt och jag är prioriterad.

Nu finns ju oxo andra telegrafitrafikätt med liten bandbredd som inte kräver att man lär sig just Morse.
Och som är synnerligen effektiva. Kräver visserligen datorkunskap, men det har väl alla. Och en dator kostar idag inte mycket mer än en fin telergrafnyckel gjorde för 50 år sedan.
Baudot, Amtor, Pactor, och smalbandiga PSK metoder att telegrafera.
Tiden då man byggde modem för Baudot-fjärrskrift är dock oförglömlig, man kunde tyda nästan ohörbara signaler med en mekaniskt teleprinter.
Men vi får kanske inte vara alltför tillbakablickande, (nostalgiska).

Så fortsätt att köra radio, men med mindre bandbredd om du lider av störningar.

De
ÄssÄmFyraFotPeDahl
 

SM7FBJ

Radiotelegrafist och halvdansk
CIQ DE FBJ

Ok Uffe

Jag har följt med Bengts rörelser i dag på banden mellan 1645-1720 UTC via RBN, men jag kan inte höra honom. Min antenn är bara en stegmatad horisontell deltaloop 6m upp.
 
Last edited:

SM0AOM

Well-Known Member
Här kan jag inte alls hålla med Roy.

Morsetelegrafin definierar den riktiga amatörradion, och det är ett rimligt krav att kräva telegrafikunskaper för att få kalla sig radioamatör.

Avskaffandet av telegrafikravet samt den övriga kravsänkningen har inte alls lett till de positiva effekter som
förespråkarna hävdat.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM4FPD

Well-Known Member
Vilka "positiva effekter" hävdade förespråkarna för moderniseringen att sänka kraven för Morse???
Jag hängde nog inte med i debatten på den tiden, kan det ha varit tidigt 70 tal?Observera Karl Arne, att jag inte förkastar Morse, men inser att allt färre kommer att lära sig Morse i framtiden och att då andra metoder för att sända smalbandigt är användbara, och dessutom kan rädda en som är utstörd.
Att Morse definierar "riktig amatörradio" nej det håller jag ej med om.
Även om jag är stolt över att själv ha lärt mig Morse en gång.

Just nu labbar jag med att bygga egna mikrofoner, att bygga är en del av hobbyn, men jag går inte så långt som att kalla bygge av egen mikrofon för "riktig amatörradio", inte heller bygge av dipolantenn.
Bygga bandmikrofoner, googla på DIY Ribbon Microphone.
Inte kanske i första hand till radiosändaren, men för tekniken och byggandet, samt intresset för ljud och inspelning. Och vad går upp emot att fila, borra, fräsa, rita, konstruera och bygga mekanik?

de
Roy
 

SM0AOM

Well-Known Member
För att sammanfatta har förespråkarna hävdat att kravsänkningarna skulle leda till att många 1000-tals missförstådda svenska radiotekniska genier vilka telegrafikravet hållit utanför skulle strömma in medförande både en kvalitets och kvantitetshöjning inom amatörradion.
Inget av detta har besannats.

Skulle telegrafikravet fått vara kvar hade de verkligt intresserade blivit radioamatörer, och vi hade sluppit åtskilligt av den "utveckling" som resulterat i att amatörfrekvenserna numera ses som utökade privatradioband.

"Veckoslutsutbildade" stickproppsamatörer vilka varken kan teknik, trafik eller telegrafi tillför inget till amatörradion samt uppfyller inte ITU-definitionen av radioamatörer vilket kommer att på sikt leda till att frekvenserna förloras.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM4FPD

Well-Known Member
Finns Morse kunskaper i ITU-definitionen?
Finns det några andra länder där man"slipper" Morse?

Någon form av att man följer med den tekniska utvecklingen måste väl ändå finnas.
Exvis köra telegrafi med dator, nya telegrafitrafiksätt, kanske till och med röstöverföring, men nya metoder, FM, SSB etc.

Klart att högre kunskapsnivå är att föredra. Men jag som träffat tusentals radioamatörer, och en stor del av de som tvingades lära sig telegrafi, vet att det inte genererade någon högre teknisk kunskap, och en stor procent rörde aldrig telegrafnyckeln efter att man fått certet.

Framtiden må visa om det kan ändras på.

de
Roy
 

SM5KI

Well-Known Member
Har man slopat cw och sänkt kraven i övrigt i Italien? Just nu hör man mer änvanligt hams därifrån ropandeCQ på 20 med ofta minimala kunskaper i Engelska. Vilket ofta leder till samma
avslutande ramsa. Ni vet:greetings to the family ..... Dessutom verkar många häcka påDX-clustret.
nästa år
 

SM5XUN

░░░░░░░
Karl-Arne, du har tidigare använt dig av samma retorik och argumentation som nu i ditt senaste inlägg rörande CW-kravet och de nytillkomna amatörerna.
I egenskap av icke "verkligt intresserad", som du benämner oss som fick tillstånd efter telegrafikravet slopades,
föranleder det mig att göra följande kommentarer, du behöver inte replikera om du inte vill.

kravsänkningarna skulle leda till att många 1000-tals missförstådda svenska radiotekniska genier
Detta kan tolkas som väldigt raljant och nedlåtande och kommer så att göras av en del som läser på forumet, befintliga amatörer eller blivande dito.

Skulle telegrafikravet fått vara kvar hade de verkligt intresserade blivit radioamatörer,
Jag är av uppfattningen att det saknas riktiga belägg för att telegrafikravet skulle få de "verkligt intresserade" att kliva fram och avlägga provet, är det de radiotekniska genierna du avser? - i så fall lär det inte bli någon rusning
De som redan kan telegrafi och avlägger provet struntar förmodligen i vilket då de redan är "verkligt intresserade"

Själv är jag för bevarandet av telegrafin av nostalgiska och historiska skäl men vurmar inte för att bibehålla kravet för att på något märkligt vis sålla bland de värdiga och de ovärdiga eller vad nu syftet vore, ett införande av krav idag skulle utan tvivel påverka nyrekryteringen negativt numerärt och tveksam påverkan kvalitativt.

vi hade sluppit åtskilligt av den "utveckling" som resulterat i att amatörfrekvenserna numera ses som utökade privatradioband.
Vilka är det som ser amatörfrekvenserna som utökade PR-band, är det myndigheterna som uttrycker sig så och i vilken mening är det att benämna som utökat PR-band?,
om det är dålig trafikdisciplin som avses så finns den otvivelaktigt där, kanske särskilt på 20m men det är fortfarande i huvudsak trafik av "amatörradiokaraktär".
Kanaltrafiken finner man mer i ringarna på 80m men att kalla det för PR-band är inte helt rättvist.

"Veckoslutsutbildade" stickproppsamatörer vilka varken kan teknik, trafik eller telegrafi tillför inget till amatörradion samt uppfyller inte ITU-definitionen av radioamatörer vilket kommer att på sikt leda till att frekvenserna förloras.
Kanske är det lite starkt att påstå att veckoslutsutbildningarna inte tillför något till amatörradion, det kanske är där guldkornet till "radiotekniskt geni" vaskas fram bland gråstenarna det där magiska veckoslutet.

Det är naturligtvis så att även Sverige skall uppfylla ITU-definitionerna och det är beklagligt att så inte skett i alla avseenden men det är då inte till någon hjälp att skjuta på de som råkar ha fallit offer för missförhållandena,
bättre vore ju att hjälpa "stackarna" igång så tekniknyfikenheten får sig en skjuts,
att de läser på ham.se att de inte tillför något är ju knappast uppmuntrande.
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
FPD skrev; "Någon form av att man följer med den tekniska utvecklingen måste väl ändå finnas."

Näää, det finns absolut inget skäl att följa med någon utveckling Roy. Vad skulle det vara bra för?. Det fina med en hobby är ju att var och en kan utöva den på sitt eget sätt utan att känna sig pressad att behöva följa med den sk utvecklingen. Nymodigheter och skapade behov etc.

Sen behöver sk utveckling inte vara likställd med det allra senaste inom tekniken utan kan lika väl vara att fördjupa sig traditionell amatörradio som präglades av radiotekniskt intresse, hembygge och telegrafi. Den nykomling som inget vet om de nischerna kan ju utveckla sig och skaffa nya kunskaper om elektronrör och om ämnet är intressant så är det bara att köra på.

Ang vad AOM skriver så bygger resonemanget egentligen bara på vad som skrivits i QTC under den turbulenta tiden under 70-talet och är inte alls så kontraversiellt som XUN vill göra gällande. Problemet kanske snarare är att merparten av de nya radioamatörerna saknar den historiska bakgrunden om amatörradio och förståelse för hur hobbyn förändrats över tid. Det är sannolikt förklaringen till att många som tillkommit på senare tid går vilse i diskussionerna här.

/Bengt
 

SM4FPD

Well-Known Member
Tur i alla fall att det inte blir hembesök för att kontrollera vad man håller på med i radiorummet.
Eller blir det så?

För mig var slutet av 70 talet och 80 talet en verklig skjuts för hobbyn på alla fronter.
Då byggdes så gott som alla av landets relästationer, av vem? inte av telegrafisterna i alla fall, utan av de som var radiointresserade och fick bli radioamatör utan Morsekrav.
Då utvecklades de känsligaste HF-stegen till VHF och UHF, man letade lägsta brusfaktor och byggde för att höra det ohörbar på VHF och UHF. En fantastisk utveckling av både utstyr och människor.
Av vilka? Ja tyvärr inte av telegrafisterna, de pumpade på med långa och korta på kortvågen de.
Ett stort intresse utvecklades för radiostationernas prestanda, man lärde sig massor om selektivitet, sidbandsbrus, känslighet, brusfaktor intermodulation och förhörde sig noga om den tilltänkta radiostationens egenskaper. Många kom till min verkstad på SRS och ville göra mätningar, många hade med egna instrument.
Vilka var dessa? ja tyvärr få var telegrafister.
Det byggdes antenner, Yagis 10, 15 20 element på VHF och UHF, man arrangerade antennmätardagar. Det modifierades antenner, och uppnåddes rekord. Man byggde antennrotorer, köpte antennrotorer, stackade antenner och de flesta visste då hur man gjorde detta.
Man byggde slutsteg och system för horisontell vertikal och cirkulär polaritet.
Vilka gjorde allt detta? Ja knappast de som hade tvingats lära sig Morse för att bli radioamatör.
Till slut insåg många att det behövdes Morse för att köra Månstuds, Aurora, etc. och man lärde sig Morse.
Vilka var då dessa? Jo inte de som tvingats lära sig Morse utan de som blev radioamatör för att kunna utvecklas inom radioteknik.

Kortvågsfolket fick tag på en tidig riskokare, Drake eller Heatkit, och man utvecklade sig och sin kunskap för att kunna modifiera den till brukbart skick.
Jag minns den stora modifieringsåldern. Alla lödde, ja kanske inte så mycket telegrafisterna då..... de körde ju Morse och hade trevligt ändå med sin Collins line, eller den modiferade BC-348 de fått hjälp med.

Så kan jag pladdra på om 70 och 80 talet hur mycket som helst.

Frågan är mer varför det tog slut?
Varför kan ingen idag något om de saker jag räknat upp?
Varför nöjer sig dagens radioamatörer med billigast möjliga Kinesradio, utan att ens få ett schema.
Med kass Imd, kass selektivetet, ingen inställd devaition, ingen mikrofonförstärakre, ingen preemphasis.
Allt kritiskt tänkande har försvunnit.

Kanske är det ändå Morses fel?
Eller har man insett hur värdelös man är utan att kunna Morse och matte.
Och bara ger upp.

För nostalgin skull är givetvis Morse fantastiskt.

Men att basera en hobby på bevarandet av förhistorik, njae....
Förhistoriska mått, förhistorisk sätt att överföra information på en radiobölge..

Jag är för en breddning av hobbyn, till något som det var på den tiden T-amatörerna kom till världen.
Där den som lever för Morse får köra just Morse även med en köpt radio.
Där den som är intresserad av relästationer får bygga sådana utan krav på att lägga ett bortkastat år på Morse, dvs bortkastat som han tycker just då.
Där den som brinner för antennbyggen får pyssla med detta utan tvång att spendera ett år på att lära Morse.

Det går ju att kör radio med antennprojekt, PA-projekt, mottagarprojket, sändarebyggen för FSK etc. utan just bara Morse.

Men kanske det är just så här vi har det nu?
Många pysslar med sin hobby i det dolda. Jag har träffat massor av sådana, så de finns.


de
FPD
 

SM4BDQ

Well-Known Member
Hej Hans/KI och Co!
"Beträffande riktig amatörradio"
Sitter just och lyssnar på 144 MHz., en Engels G5 fyr hörs i bruset på 144432 ungefär, det är Aurora i kväll.
Att kunna köra CW utan andra hjälpmedel än handen och öronen är för mig amatörradio. (Handikapp undantaget).
Att lyssna på en väl utformad CW signal är som att lyssna på njutbar musik.
Slutligen.
Min kompis var ute och motionerade på sin cykel med hjälpmotor idag, han kallade det för att motionera.
Så kan man också se på amatörradion av idag med tanke på alla tekniska hjälpmedel som finns.
God Jul och Gott Nytt År. // Thord - SM4BDQ
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Roy

Det var då ett förskräckligt hackande på dem som lärde sig telegrafi för att bli sändaramatörer! Vad är du ute efter?

Har de gjort något fel när de ansträngde sig för att uppfylla de krav som då gällde? Varför nedvärdera dem och t.o.m. göra sken av att de skulle vara mindre tekniskt intresserade och kunniga än andra? Förstår inte meningen med detta. Dessutom är det missvisande påståenden utan verklighetsförankring.

Ingen hade egentligen några synpunkter på de regler som då fanns. Ville man vara med i gänget så jobbade man på med cw-träningen och fick samtidigt chansen att ta del av de erfarenheter som de redan licenserade hade att dela med sig av. Det där med cw'n blev en del av vardagen och i början gick man ofta och "ljudade" texter som stod på vägvisare och reklampelare. När tecknen var innötta och säkerhet och hastighet gradvis ökade, var det lite av en kick för egot. Man mådde bra av att det lönade sig att ha ansträngt sig, och det var nog så pirrigt att så småningom komma till provförrättaren för att där visa att man hade vad som krävdes.

Precis som idag fanns det då de som hade möjligheten att köpa sig ny färdig utrustning och ägna sig åt trafiken mer än bygge och experimenterande med apparaterna, men det stora flertalet startade med surplusgrejor och hembyggen och gjorde vad de kunde för att komplettera dem och förbättra dess prestanda.

En fantastisk utveckling av både utstyr och människor.
Av vilka? Ja tyvärr inte av telegrafisterna, de pumpade på med långa och korta på kortvågen de.
och raderna därefter

Pyttsan! Skall vi bortse från alla dem som valde att gå upp i frekvens och utforska vågutbredning och teknik vid svagsignaltrafik, där telegrafin var ett krav för att uppnå goda resultat?


Jag håller med dem som säger att när man får anstränga sig för att uppnå något, så uppskattar och vårdar man sina förmåner bättre, än om man serveras något färdigtuggat och gratis.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Den argumentation som Roy för fram är betecknande för den som de som föredrar kvantitet före kvalitet inom amatörradion ständigt har hävdat. När T-licensen infördes i början av 70-talet drömde man på sina håll om ett SSA med 10000-tals medlemmar.

Vi sitter nu med facit i hand och kan konstatera att det numera finns varken kvantitet eller kvalitet.

Jag vill också starkt invända mot historieskrivningen som går ut på att det innebar någon form av tekniskt framåtskridande med repeatrarna eller relästationerna. FM-och repeatertrafiken var ju en tillämpning av yrkesradions avlagda materiel (som blev tillgänglig i volym under slutet av 60-talet p.g.a. ändringar av de tekniska kraven) samt dess trafikprocedurer.
Amatörer med helhetssyn som SM6CEN framhöll detta tidigt i VHF-spalten i QTC.

De framåtskridanden som gjordes var i stället inom svagsignalkommunikation som EME och satellittrafik där telegrafi var ett naturligt inslag. De "T-certare" vilka var seriöst intresserade av sådant lärde sig snabbt telegrafi och gick vidare i sin utveckling.
Jag såg sådant ske från "första parkett" under min studietid i slutet av 70-talet på CTH och SK6AB.

Det går utan större ansträngning att göra en snabb lista ur minnet av radioamatörer, levande och SK, vilka har lämnat bestående avtryck under mer modern tid i den tekniska och vetenskapliga delen av svensk amatörradiohistoria;

SM2BYA
SM3AKW
SM4CMG(SK)
SM5LE
SM5BSZ
SM5DJH
SM6BTT
SM6CSO
SM6CKU
SM6CEN
SM6ESG
SM7BAE(SK)
SM7BCX

Alla dessa har är eller har varit s.k. "telegrafister".

Jag utmanar kvantitetsförespråkarna att göra motsvarande sammanställning över "icke telegrafikunniga" som gjort stora insatser.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

R8N

R8N CB SHOP
Angående motionera med hjälpmotor så är det enligt mig bra. Alternativet är oftast ingen motion alls.
 

SM4FPD

Well-Known Member
SM5AKU, vad jag vill säga är helt enkelt att det går att vara radioamatör, det går att utveckla sig och utrustning som radioamatör, och bygga saker utan att kunna Morse.
Själv är jag både telegrafist och byggande av allehanda teknik, relästationer etc.
Jag borde kanske tillägga att det vist finns telegrafister som är duktiga att bygga.
Men den stora BOOMEN kom när det blev många nya tekniska radioamatörer som slapp kämpa med Morse.
Låter jag negativ om Morsetrafik så har du missuppfattat mig, den trafiken finns, kommer att finnas minst en a två genrationer framöver.
Ja om nu hobbyn överlever.

Vist Karl Arne det är en skitsak att bygga en relästation, tycker både du och jag, men de som gör det är få ändå.
Så kanske det är lite klurigt i alla fall.
Och amatörradiorelästationerna är avsevärt mer avancerade än e kommersiella som fanns. Helt annan teknik vad gäller duplexfilter, mycket selektivare mottagare, mycket mindre sidbandsbrus, och högre känslighet.

Vem gör alla datorprogram för amatörradio? Är de telegrafister? Åtminstone används de av de som kör de flesta trafiksätt.
Men dator hör väl knske inte hemma hos en "riktig" radioamatör.

Framtiden då? Skolorna lär inte mera ut skrivstil som ju krävs för att skriva ner snabb telegrafi.
Textning blir kvar några år sedan blir det dator om man skriva ner något.
Så datorn och kanske program som läser Morse blir en nödvändighet.

Och Karl Arne du citerar ju mig.
T-certarna som utvecklade svagsignalsmottagning, antenner för VHF UHF lärde sig i många fall Morse.
Men hade de tvingats lära sig Morse först hade de nog spelat Golf istället.

Och ja! Visst finns det telegrafister som gjort bra saker.
Jag tänkte mer på den stora massan, som kanske inte syns.

Jag tror vi har sett utvecklingens gång på olika sätt.
Men det är mycket tycke och tro, myter och föreställningar.
Jag tror ändå ingen har pratat med fler radioamatörer och då många okända, under tiden på SRS och fått min uppfattning av vad som hänt.
Jag vet därmed att det har byggts laborerats, och kämpats, vid lödkolven på ett helt annat sätt än att bara dra alla icke telegrafister över en kam.de
SM4FPD
 
Top