1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

cw kunskaber ett minne blot

Discussion in 'Program för amatörradio' started by sm7nbo, Dec 5, 2014.

 1. SM7I

  SM7I Well-Known Member

  Bra inlägg Bengt ! Mycket bra och det sammanfattar min syn på vår hobby också.
   
 2. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  För kanske 20 år sedan slutade försvaret att utbilda telegrafister som behärskar Morse.
  Nog är det en stor del av dagens "kvalitetsradioamatörer" som fått lära sig Morse den vägen.
  Nu blir det inte fler sådana.
  Många av dessa var knappast motiverade och slapp tekniken, men är ändå radioamatörer som ofta greppar nyckeln eller miken.
  Många klubbar har haft Morsekurser, där man fått lära sig en grund att träna vidare på. Få av dessa har gått vidare, det är ju jobbigt att räna Morse..
  Idag är klubbverksamhet snart ett minne, ja ja det finns undantag, och det är väl bra!!!!
  Några få har lärt sig Morse hemma utan hjälp av erfaren lärare.
  Hur går det i framtiden då, inga lärare, ingen försvarsutbildning, och snart inga klubbar, eller klubbar som har kvar gamla erfarna som vill jobba som lärare, och vem har tid att lära sig själv?
  Så visst blir Morse snart ett minne blott.

  Vi har fått reda på att kvantitet har gått före kvalitet, och att det är dåligt.
  Och att det borde vara tvärs om.
  Ja det blir lite mindre att göra för kvalitetsamatörerna då det inte finns några kvantitetsamatörer att hjälpa.
  För nog var väl tanken att de gamla erfarna skulle entusiasmera, lära och hjälpa de oerfarna.
  Så blev det nog inte. Tillvaron för kvalitetsamatörer blir sålunda ganska bekväm framöver.
  Även om det kanske blir svårt att höra en live signal att testa bygget på.
  På det här forumet kan vi ibland kan se hur man försöker hjälpa en oerfaren...

  Jag tycker att både kvalitet och kvantitet borde vara det rätta för framtiden så väl som det har varit i hundra år.

  Men det skiter väl jag i.......

  de
  SM4FPD
   
 3. SM5DXU

  SM5DXU Well-Known Member

  Jag tycker mig ha läst på något forum att USA och Ryssland återupptagit produktionen av rörbaserad radioutrustning och utbildningen av radiotelegrafister. Är det en vandringssägen eller ligger det något i det?

  Det skulle ju kunna hända att även vi måste tänka om, nu när skygglapparna börjar trilla av.

  / Göstha
   
  2 people like this.
 4. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Det tillhör nog vandringssägnerna.
  Rörbestyckad militärradio är för ömtålig och underhållskrävande för att vara praktiskt tillämpbar.

  Däremot har den ryska militären aldrig slutat helt med att använda Morsetelegrafi.

  Pris/prestanda verkar fortfarande vara tillräckligt bra för att motivera "telegrafidrivna" sambandssystem i vissa tillämpningar.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Dec 18, 2014
  2 people like this.
 5. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Roy, jag delar definitivt inte din tes att även klubbar snart är minne blott. Definitivt inte !

  Under min tid här i Stockholm har det bildats åtminstone 2-3 nya, väldigt aktiva klubbar, typ SK0ZA, SK0MG med flera.
  De "gamla" klubbarna är också väldigt aktiva med mycket utbildning OCH radiokörning, typ SK0CT, SK0QO, SK3JR, SK0UX, SK6AW med flera.

  Så din svartsyn angående klubbarna är nog, så vitt jag kan se, helt felaktig. Tack och lov :)
   
  Last edited: Dec 19, 2014
  2 people like this.
 6. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  Dessutom förstår vissa länder vikten av att parallella system kan vara vitala om de tekniskt mer sofistikerade systemen slås ut. Telegrafin är oerhört svår att totalt slå ut och kan vara det som avgör i en kritisk situation. Med över 200 år av fredstid (mestadels på gott, men också på ont) blir vi svenskar litet väl naiva och tror på optimerade kommunikatonslösningar som förutsätter en oskadad infrastruktur.

  Angående militär rörradio som Göstha nämnde, kan det inte vara så för stationära applikationer där man vill förhöja säkerheten mot att EMP slår ut känsligare modern teknik Karl-Arne? Mobila militära stationer kanske är en annan sak p.g.a. hur de hanteras...

  73 de Mats RM2D
   
  Last edited: Dec 19, 2014
 7. SM4UKE

  SM4UKE Well-Known Member

  Jag har svårt att tro att någon använder rörteknik för EMP-tålighet längre. Det är inte så märkvärdigt att skydda sig mot EMP med filter, överspänningsskydd och skärmning. Mycket av det krävs säkert ändå för att skydda övriga komponenter även om rör skulle användas plus att det som bonus bättrar på EMC-egenskaperna.
  Atombomber har triggats med rör (ignitroner, trigatroner, krytroner och vad de nu heter) men där kanske halvledare också tagit över.
   
 8. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  FPD skrev; "Hur går det i framtiden då, inga lärare, ingen försvarsutbildning, och snart inga klubbar, eller klubbar som har kvar gamla erfarna som vill jobba som lärare, och vem har tid att lära sig själv? Så visst blir Morse snart ett minne blott."

  Morsetelegrafin kommer att leva vidare i nuvarande omfattning minst 10 år till och sannolikt mycket längre än så. Men därefter finns risk att kurvan pekar brant nedåt då antalet amatörer faller ifrån av åldersskäl. I senaste QTC finns en sammanställning av åldersfördelning av medlemmarna och det ser mörkt ut när det gäller återväxten. Medelåldern är 61 år och antalet ungdomar under 25 år är visst bara 77. Av dessa ungdomar torde bara ett fåtal inneha färdigheter i morsesignalering.

  Det skulle vara intressant att få veta hur många under 25 år som behärskade telegrafi på 50- och 60-talen då telegrafikravet dels var obligatoriskt och andelen unga förmågor som intresserade sig för radio var väldigt stor och åldersfördelningen en helt annan. Mycket tyder på att de som idag står för huvuddelen av aktiviteten när det gäller telegrafi är just dessa som började sin bana som C-amatörer mellan 1950 upp till T-certets införande i början av 70-talet. Dessa har varit aktiva under hela perioden och gruppen som sådan har extremt lång halveringstid jämfört med dagens nya radioamatörer där ca 90% av de certifierade faller ifrån efter bara något eller några år. Många kommer aldrig igång innan intresset falnar.

  Det finns skäl att tro att morsetelegrafin i framtiden kommer att bli allt mer exklusiv för en allt mindre grupp radioamatörer som blir den grupp specialister som förvaltar och för vidare traditionell amatörradio i form av ett smalt särintresse inom en allt bredare och spretigare hobby där det blir allt svårare att finna likasinnade. Ser vi inte tydliga trender i denna riktning redan nu?

  Sak samma med klubbarna som jag tror kommer att övergå i mindre sammanslutningar av personer med mer fokus på allt smalare områden. Sammanslutningar som inte tvunget har stadgar, styrelser och är uppbyggda efter dagens system. Fem likasinnade samlas kring ett projekt eller intresse och sköter sig själv. Verkningsgraden i sådana grupperingar blir av naturliga skäl mycket hög då allt ovidkommande brus från ointresserade förmågor eller de som inte är självgående och motiverade att göra något själv hamnar utanför. Visst ser vi sådana tendenser redan nu och inte bara inom vår hobby eller hur?

  /Bengt
   
  2 people like this.
 9. SM5KI

  SM5KI Well-Known Member

  Jänkarna hångarvade på sin tid när dom dissikerade en MIG som flydde från Korea var det väl "Va, ryssarna kör fortfarande med radiorör" tills dom förstod att det handlade omEMC. En fråga: Vad händer med Sverige om någon släpper en liten atombomb ovanför Sverige? Hela nästan hela samhällsinfrastrukturen kommer väl att klappa ihop nu, när allt hänger på ettor i nollor. Det är väl förmodligen bara ett fåtal datorer och övrig elektronik som är EMC-säkrade?

  För ett antal år sedan visade försvaret sin moderna kommunikationsteknik påTekniska Museet och då slog det mig: det här kommer inte att funka under den enorma stress som
  ett krig innebär för i krig ovana svenska militärer. Enkel analog cw-teknik skulle funka bättre. Speciellt om i QRM tränade cwvana hams sköter detta.För den lede fienden kommer naturligtvis göra allt för att QRM-à och svår QRM det är något som vi DX / CW är väldigt tränade på.

  Noterar med glädje här på detta forum att en riktig amatör dyker upp: Tord SM4 BDQ den gamla Elfabutikens på Holländargatan och senare under många år påförsäljningens stöttepelare. Han demonstrerar här ett av de viktigaste i amatörradio: den sociala biten. All den mänskliga kommunikation som vi harutväxlat genom åren och alla vänner vi skaffat sig inte bara iSverige utan över hela världen. Unikt. Om det var genom cw eller något annat spelar ingen roll- bara vi hade mänsklig kommunikation .Väldigt viktigt - för det saknar vi ofta i Sverige.

  Eller?
   
 10. SM6FUD

  SM6FUD Well-Known Member

  Skiftningar mellan medlemmar i radioklubbar har alltid funnits. Alla kan ju inte tycka lika mycket om varandra.
  Den stora skiftningens tid kom nog i kölvattnet av FM-repeatrarna och flera är de klubbar som olyckligtvis delades i två läger och sen till två klubbar. Radioamatörer har alltid dragits till den intressesfär som är mest intressant. Orsaken är bland annat den tekniskt inriktade sidan hos individen.

  Det här håller på fortfarande och precis som EQL skriver, och som också jag tror, kommer framtiden att bestå i mindre grupper där den centrala punkten är exakt det man är mest intresserad av. Övrigt är ointressant. Vi ser precis detta ske redan nu med D* och PMR. Den 'gamla' amatörradion skiftas ut och ordet 'teknik' betyder istället 'förmåga att trycka på knappar'. Kortvågsintresserade göre sig icke besvär i denna intressegrupp.

  Med specialisering kring ny teknik kommer några fåtal att vara draglok och några följer med. Intressant är att observera att kortvågsspektrat tenderar att följa den 'gamla' amatörradion medan högre frekvenser hör till den övriga gruppen. Mycket generaliserat förstås, men ungefär så ser det ut.

  Det behövs en rejäl knuff in i telegrafilandskapet för att man ska fastna där. Hur fantastiskt trevligt det än är så är det en så stor ansträngning (och det vet alla) att ett mycket litet fåtal amatörer orkar ta sig igenom en sån utbildning, med mentor eller på egen hand.

  Radioklubbar idag är inte samma typ av radioklubbar som förr. Det finns nog inte många som ens kan erbjuda telegrafiutbildning. Med över 80 medlemmar i den lokala klubben här så försökte vi för några år sedan. Gick inte. Trots att det fanns väldigt många som 'ville prova'. Ingen provade. Nu är medlemsantalet kring 20-strecket och enda intresset är digital pratradio. De kortvågsintresserade, som vanligen är de enda som intresserar sig för telegrafi, är i stort sett borta.

  Det är ett välkänt faktum att när en underlägsen civilisation får kontakt med en överlägsen så kommer den underlägsna att helt utplånas genom att gå upp i den överlägsna. Så har det alltid varit och det finns ingenting som tyder på att motsatsen skulle vara ens möjlig.

  Likadant är det med tekniskt framåtskridande och den äldre tekniken får stryka på foten och låta sig assimileras.

  De av oss som arbetar för att hålla den gamla civilisationen kvar och helga den som ett rättesnöre, lever i utförsbacke och en sådan har alltid ett slut, som vi alla vet. Men vi kan ha roligt under tiden! Ingenting sker över en natt. Tre generationer brukar krävas för en total förändring och vi finns fortfarande kvar ännu så länge.

  Beträffande EMP-hot och andra driftscenarier så jobbar MSB med just sådant och är väl medvetna om hur sårbart vårt samhälle är. De radioamatörer som oroar sig bör delta genom egen insats. Att oroa sig med sönderrullade tummar tyder mera på dumhet, tyvärr.
   
 11. R8N

  R8N R8N CB SHOP

  Kan någon namnge några klubbar som är aktiva inom CW? Jag är själv intresserad att lära mig telegrafi.
   
 12. SM7NZB

  SM7NZB Seniormoderator Staff Member

  Kolla vilken klubb som vinner MT CW delen.

  / 73 Tommy
   
 13. SM3CIQ

  SM3CIQ Well-Known Member

  Så här säger vederbörande R8N (Privatradio i Stockholm, PRISTO);

  "Morse är jättebra. Med enkla saker kommer man långt. Jag håller på och lär mig morse just nu. Snart kan ni höra mig i etern. "

  Och sedan,efter ovan uttalande

  "R8N
  Kan någon namnge några klubbar som är aktiva inom CW? Jag är själv intresserad att lära mig telegrafi.":eek:

  Mitt tips prova med radioskolan i ESR.

  Jag tror att du skojar med oss..

  Lyssna, lyssna, lyssna - och lär...:cool:

  God Jul! Uffe - CIQ
   
 14. R8N

  R8N R8N CB SHOP

  Varför skulle jag skoja om något så viktigt och nobelt. :)

  Just nu jobbar jag mig igenom materialet som finns på SK4SQ - Dalakanalen . Ska kolla in radioskolan i ESR. Kom gärna med fler tips.
   
 15. SA0AIB

  SA0AIB Per

  SK0QO hade kurser i telegrafi ledda av de flitiga SM0GOO och SM0FDO. SM7BUA och SM7DZV bedrev en kurs på 80 m-bandet för 2,5 år sedan. Bra initiativ! Det är ett sätt att övergå från självstudier till en regelbunden kurs utan att behöva ha alla på samma ställe.
   
 16. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Det skulle vara praktiskt omöjigt att börja med produktion i västvärlden av fasta radiosändare med elektronrör.
  De ingenjörer som behärskar denna teknik är numera mycket få, och de yngsta är i min ålder.

  EMP-egenskaperna hos modern radiomateriel är mycket bra genom genomtänkta byggsätt och skydd med
  överspänningsavledare samt filter.

  EMP-hoten i dag är mest riktade mot trådnät och elkraftdistributionssystem.
  Ett målmedvetet arbete pågår för att göra olika former av knutpunkter alltmer tåliga mot EMP och HPM-hot.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 17. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Kan SM6FUD,eller för den delen någon annan,då förklara för mig hur det kom sig att grovt räknat 9000 certifikat av olika A,B och C-valörer med telegrafikrav kunde utfärdas innan 1971?

  Är dagens blivande radioamatörer verkligen så mycket latare, mer obegåvade eller mindre intresserade än gårdagens så att påståendet stämmer?

  Vi som tog certifikat i början av 70-talet lärde oss både telegrafi och teori för att klara A/B-certifikatet som 14-15 åringar utan att någonsin klaga över sakernas tillstånd.

  Hade telegrafikravet funnits kvar hade de verkligt intresserade tagit sina certifikat ändå.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  1 person likes this.
 18. SM5XUN

  SM5XUN ░░░░░░░

  Omvärlden har inte stått still, inte heller har den tekniska utvecklingen gjort det.
  Jag tror att det avspeglar sig naturligtvis hos rekryteringsbasen, i stort sett alla lever idag i ett konstant stressande omgivningsbrus tiopotenser högre än det var på 70- och 80-talet.

  Här finns en kort sammanfattning av en avhandling rörande stress, ungas koncentrationsförmåga och studieresultat,
  LÄNK

  Det är nog en liten ledtråd i sökandet efter svaret på varför ungdomar är "lata och obegåvade" vilket de naturligtvis inte är. :)

  I en inte alltför fjärran framtid kommer det att finnas en liten klick intresserade människor som bevarar telegrafin till eftervärlden som ett teknikhistoriskt minne.
  Precis som det idag finns en liten klick människor som fortfarande behärskar konsten att knuttimra, slå en kopparkittel eller banda en ektunna.
   
  1 person likes this.
 19. SM5XUN

  SM5XUN ░░░░░░░

  Jag har också svårt att se att det skulle vara ens genomförbart, kostnaderna skulle bli enorma,
  viss nytillverkning av rör sker dock.
  I Slovakien så finns JJ-Electronic som tillverkar ett smalt urval rör av hyfsad till god kvalitet, främst tillverkas rör till gitarr- och hififörstärkare.

  JJ-Electronic - Vacuum tubes, Capacitors, Amplifiers - Home

  Deras rör kan dock inte riktigt mäta sig med kvaliteten på exempelvis Siemens produktion, de blir dock bättre och bättre för varje år som går.
  Maskinerna kommer för övrigt från Tesla.
   
 20. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  XUN DE EQL

  Den korta sammanfattningen du länkade till är nog alldeles för lång att läsa för dagens ungdomar och när jag läst den så tyckte jag den var för kort. Kunde gott vara längre då det är ett intressant område att fördjupa sig i.

  Man kan också säga att förr i tiden pysslade vi fd ungdomar mycket och länge med få saker medan dagens ungdomar pysslar knappt något alls med alldeles för mycket. Förstått som så att det förr i tiden fanns förhållandevis få färdigpaketerade fritidssysselsättningar att välja mellan vilket medförde att vi själva fick ta egna initiativ för att finna en kul hobby och ta oss framåt i den.

  Numera finns ett överskott av tillrättalagda aktiviteter som inte kräver någon förkunskap alls för att delta i och det gör att alla kan prova på allt möjligt men på en mycket övergripande nivå så klart. Det är ju som bekant fult att ställa krav och alla skall ha rätt till allt vare sig de kan eller vill. Tänker på skolan som ju blivit ett skämt efter politikernas pajaskonster där.

  Vi ser väl dessa trenderna inom amatörradion också där nybörjare kommit in så snabbt i hobbyn att de inte har en aning om vilka nischer (som de inte känner till att de existerar än) som de ev kan tänkas vara intresserade av. Lite av det där med frågorna om vilken radio är bäst och vilken antenn skall jag köpa utan att egentligen ha funderat på vad apparaturen skall användas till mer specifikt än till att prata med andra radiofilurer som poulärreklamen för amatörradio oftast fokuserar på. Som radioamatör kan du kommunicera med andra över hela världen... precis som på Skype och Facebook. En mångfacetterad hobby!

  Men som du mycket riktigt skriver så finns det en liten klick människor som inser hur saker och ting hänger ihop och som klarar av att stå på egna ben och som är mer strukturerade i sina handlingar. Vi får förlita oss på dessa ungdomar att de för amatörradions traditioner vidare.
   
  5 people like this.

Share This Page