Delta loop, igen .. lutningsvinkel den här gången ?

SA3BYC

Well-Known Member
Jag fortsätter nog ändå hålla på att konceptet mono bands Delta matad med en koax stubb fungerar bra.

En stund vid radion har idag på min 10m monobands Delta, barfota med 100W, gett mig: 2 x Asiatiska Ryssland, Turkiet, Libanon, USA och som grädden på moset Mauritius som i en jätte Pile kom på andra ropet :) nytt land dessutom.

/J

Ps. glömde nämna att det förstås var på det ädlaste av modulations slag: SSB .. hi hi
 
Last edited:

SM0KBW

Well-Known Member
Jag menade att en S-match inte är nämnvärt bättre än en obalanserad avstämmare med
en efterföljande Guanella balun. Jag gjorde några mätserier på försommaren och såg inte
någon nämnvärd skillnad.

Jag tror att den optimala balanserade avstämmaren är link-kopplad och dessutom har
individuella inställningar för vardera ben.
 

SM0KBW

Well-Known Member
Till Johan:

Med en 75 Ohms kvartsvåg och ordentligt instämd loop så bör du inte ha speciellt mycket SWR
över koaxen och därmed får du inte så hög dämpning, det borde fungera bra med relativt låga
förluster Johan. Vilket du verkar bevisat i dag, grattis!

Vi är ekumeniska här, så kör du med avstämda antenner och koax! Vad jag kommer ihåg
är att du är oroliga för att en stege kommer få så mycket is med mera så att den kommer
kollapsa, det är lite extrem situation där på Åreskutan vintertid..
 
Last edited:

SM3BDZ

Well-Known Member
Jag förstår hur du menar Bengt och instämmer.

Johan! Din entusiasm och experimentlusta är värd all respekt! Det finns absolut lägen där koax-matning är det bästa. Till yttermera visso så har alla typer av matarledningar en tämligen neutral inställning till modulationstyp! ;)

/Lasse
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Med en 75 Ohms kvartsvåg och ordentligt instämd loop så bör du inte ha speciellt mycket SWR
över koaxen

Fast utan försök till att vara obstinat, är det inte så att en kvartsvågstransformator fungerar just på grund av SWR?
 

SM0KBW

Well-Known Member
Haha, du är en rolig en, tänkte samma sak när jag skrev det :)

Visst men man får hoppas att johan har bra 75 Ohmskabel!
 

SA3BYC

Well-Known Member
Haha, du är en rolig en, tänkte samma sak när jag skrev det :)

Visst men man får hoppas att johan har bra 75 Ohmskabel!
Jo jag tycker nog ni är lite roliga bägge två ... å många läser så förutom mig, så tror jag dom osså tycker så ;)

Självklart har jag använt bästa sortens koax ... Här uppe knusslas det inte med råvarorna! Nä lokalproducerat eller åtminstone närköpt skall det vara . Inte så svårt att anamma det konceptet som antennbyggare när Elfa och Limmared ligger en 70-80 mil bort, å Biltjena si så där 30 mil. Allt uttryckt såsom enkel resa och oftast vill man ju tillbaka hem också :)

Vi bygger alltså enligt Kajsa Varg's berömda devis, Man tager vad man haver, eller lite lokalanpassat, Man tager vad man får tag i.

Alltså bästa sortens närköpt, ICA Åre, plastskärbräda till isolatorer. Säljs i tre-pack och man får ut ett skamligt stort antal isolatorer i olika storlekar av en sådan sats. Åre radio & TV AB har då levererat sin bästa sort, dubbelskärmad för utomhus bruk, 75 ohms koax. Kraftig mittledare i koppar har den, å kråkorna sitter nu bara å fryser om fötterna. Detta trots att jag matar ut modiga 350-400 björkveds producerade radiostrålnings Wattar i sagda TV koax.

Vem vet, när solen kommer tillbaka hit upp å jag skall permanenta looparna definitivt, ja då blir det nog trots allt att lägag en importorder på material från Människobyn i söder. Men tills dess fortsätter jag handla närodlat, närköpt och bedriva mina experiment lite hantverksmässigt.

Tjohej på er kollegor! må nu alla finna inspiration och bygga så mycket trådantenner att ICA's förråd av plastskärbrädor töms - landet runt! Att Biltjena, Klasse i sjön, med flera får slut på 1,5 mm2 EKK och att DL tråd blir en sann bristvara på Tradera ..

73 så länge!

/J
 

SA5A

Well-Known Member
" I mottagning på HF-banden så sjunker ju bruset lika mycket så signal brusförhållandet är bibehållet men man får lite mindre utslag
på sin s-mätare. "
Njae, vid mottagning så är det nuförtiden på många håll problem med störningar från diverse elektronikutrustning i det egna huset och/eller hos grannarna. Om man har denna typ av störningar så kan signal/störningsförhållandet förbättras avsevärt med hög dämpning av likfasiga signaler. Jag har lyckats få en nästan störningsfri mottagning med balanserad stege och s-match. s-matchen fungerar i detta avseende mycket bättre än en Drake MN-2000 obalanserad tuner med Guanella 50:200 ohm till stegen (med samma stege och horisontell delta-loop). Jag har också gjort många försök med olika antenner med koax, med både luftlindade chokar och toroidlindade dito, men aldrig lyckats få bort de nära störningarna som med stege och s-match. Men, som sagt detta gäller stördimma i närzonen.
 

SM0KBW

Well-Known Member
Men fick du inte bästa resultatet med en link-kopplad avstämmare?

Men visst störningar som adderas via matarkabeln och är lika stor i båda fallen kommer naturligtvis
vara relativt starkare vid dämpning av nyttosignalen.

Jag tror att din situation är ett undantag snarare än regel och för personer som bor relativt
störningsfritt gör inte kabeldämpning så stor inverkan att det är omöjligt att köra som jag skrev
tidigare.

Det får bli en brasklapp att lägga till resonomanget: Givet ni inte har ett närstörfält som SA5A!
 
Last edited:

SA5A

Well-Known Member
Jag tror inte mitt resonemang alls handlade om kabeldämpning, utan om att matarledningen fungerar som antenn vid mottagning. Det handlade dessutom om att olika antennanpassningsenheter har olika stor dämpning av likfasiga signaler. Med en horisontell deltaloop av 100m tråd, och ca 25 meter 574 ohms stege, hade jag flera s-enheter störningar (brusmatta) på 80 mb då jag körde med Drake MN-2000 och Guanella 1:4 balun. Både med s-match och faktiskt med en gammal KW107 z-match var störningarna så gott som borta. (har aldrig haft en link-kopplad tuner). Kanske en brasklapp, men tillräckligt problematiskt i en lantlig by i norra Uppland. ;-)
 

SM0KBW

Well-Known Member
Jag har tittat i den här manualen och vad jag kan se, är det om inte en link så åtminstone en transfomatorutgång för balanserad matning på KW-107:an.

Men du säger att en S-match gör ett lika bra jobb jobb som KW-107:an?

Det skulle vara intressant om du på något sätt kunde testa med en "äkta" link-kopplad avstämmare.

Detta om "common mode" dämpningen för störningar upplockade av mataren på vägen ned.
 
Last edited:

SM6APQ

Well-Known Member
Diskussionen och åsikter hur man anpassar en loop-antenn till en transceiver tycks aldrig ta slut.

Min bedömning och erfarenhet, sedan jag satte upp min första horisontella helvågsloop 1963, är enligt följande.

1. Mata loopen med bandkabel eller helst stege.
2. Använd en balanserad tuner med link för att erhålla 50-ohm till radioutrustningen.
(Jag använde utbytbara spolar, typ plug-in, för att skifta band. En fördel med detta arrangemang var att transceivern
var galvaniskt avskild från antennen).
3. Jorda symmetripunkten med en cu-tråd för att bli av med statisk elektricitet. (Symmetripunkten är den punkt som ligger
lika långt från matningspunkten. En loop med en omkrets av 180 meter finns symmetripunkten 90 meter från
matningen),

Använd inte baluner i kombination med obalanserad tuner etc. Vad händer om en 600-ohms stege råkar vara i närheten av 1/4 och loopens matningsimpedans är omkring 100-ohm? Den 600-ohmiga stegen kommer då att transformera och presentera 3600-ohm i nederändan av feedern. Om matningsimpedansen är 50-ohm kommer stegen att transformera till 7200-ohm. Detta klarar inte en 50:200 eller 50:600 balun av. Resultatet blir höga förluster och kanske en sönderbränd balun.

Någon av inläggen berörde bekvämligheten att slippa en tuner och på det viset snabbt kunna skifta band.
Det finns en lösning på detta.
Här kan man faktiskt använda sig av en balun.
Gör så här:
a) Anslut ett icke induktivt motstånd i symmetripunkten. Motståndet bör tåla minst halva sändarens uteffekt.
b) Anslut en lämplig balun (se nedan) i loopens matningspunkt matad med 50-ohms koaxialkabel från sändaren
c) Prova följande kombinationer av balun/avslutningsmotstånd:

Balun: Avslutningsmotstånd, cirka:
50 : 200-ohm 250-ohm
50 : 300-ohm 375-ohm
50 : 400-ohm 500-ohm
50 : 600-ohm 750-ohm
Välj den kombination av balun/avslutningsmotstånd som ger lägsta och jämnast SVF över det önskvärda frekvensområdet.
Experiment utförs lämpligen med en antenn-analyzer och billiga induktansfria 1/4 Wattsmotstånd.

"Priset" man får betala för denna bekvämlighet är att man förlorar en del uteffekt som försvinner i avslutningsmotståndet - på låga frekvenser kanske en S-enhet.

73
Bengt
SM6APQ

F-n, tabellen med balun och avslutningsmotstånd blir sammantryckt trots att jag har skrivit det "spärrat" i orginaltexten.
 
Last edited:

SM0KBW

Well-Known Member
Jag tycker att s-matchen ser ut som en avstämd balun :)
I.o.f.s felkopplad men ändå!

Hur är det gör den ett lika bra jobb KW-107:an när det gäller dämpning av störningarna?
 
Last edited:

SA5A

Well-Known Member
KW-107 är väl den klassiska z-matchen, om jag förstått det rätt? Den är obalanserad, förutom de två spolarnas respektive utgångslindning som .... "hänger löst".

Jag gjorde inga exakta jämförelser mellan z-match och s-match, men kan säga att båda gör sitt jobb när det gäller att hindra störningarna från närzonen. KW107:an tålde dock inte lika mycket effekt som min nuvarande s-match gör. När jag s-matchar på 160 m, där impedansen är 3+j200 ohm blir toroiden aningens pytteljummen då jag kör 800 W. Men är kall på övriga band. KW107:an klarade ju inte 160 m öht.
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
SM6APQ DE SM3ZBB
Har du någon bild på hur den Faraday-skärmade linken ser ut i praktiken. Jag har ju sett dina scheman men där har du bara antytt linken. Jag har ju sett olika varianter på link-kopplingar men hur ser proportionerna för din variant ut?

Jag har uppfattat det som att skärmningen utgörs av en jordad skärmbox, eller utgörs Faraday-skärmningen helt enkelt av skärmen på inkommande koaxen som löper i ett eller flera varv mellan spolarna i respektive branch?
Och i så fall, hur avslutas mittledaren?
Ja du märker ju att det här som du bara antydde stökar till det för mig. Kan du vänligen reda ut begreppen åt mig?

/Lasse
 

SA5A

Well-Known Member
Jag är lite nyfiken på -APQ Bengt ser på s-matchens likheter med den balanserade med link?
 

SM6APQ

Well-Known Member
bal.ant.tuner.jpg

Här kommer en bild på en balanserad antenn-tuner med en skärmad link. Jag har skickat denna ritning förut på HAM.SE.

Bilden, Alternativ 1, är i princip en parallellresonanskrets kopplad till den balanserade feederledningen när densamma uppvisar en hög till medelhög impedans. Jag hade ytterligare en ritning på Alternativ 2 när feedern presenterade låga impedanser men kan tyvärr inte hitta detta blad. En förklaring hoppas jag duger.
Om man "lyfter bort" den tråd (två pilar) som förenar de två spolarna och istället kopplar de två feederanslutningarna (ANT) hit, erhåller man en serieresonanskrets som är lämplig för låga impedanser i feederns anslutning.

Hur man åstakommer bandbyte med denna typ av tuner är upp till var och en och är beroende på hur man använder sin amatörstation.
När jag var "liten", 16 - 18 års åldern och för det mesta låg på 14 och 21 MHz använde jag mig av utbytbara spolar (hemmagjorda så klart!)
I ett senare skeende av livet när jag blev intresserad av att kunna köra på flera amatörband gjorde jag en tuner för varje frekvens och antenn! Jag hade då en V-beam för Sydamerika och Fjärran Östern/Australien, en Lazy-H för Nordamerika och en multibanddipol för 3,5 - 29 MHz i princip rundstrålande.


Kondensatorn C1 är "lyft" från chassiet vilket fodrar en isolerad axelkoppling. Detta och den skärmade linken är det enda som skiljer denna tuner från ARRLs antennhandbok.

Fördelarna med den skärmade linken tycker jag är uppenbara. Gäller egentligen bara i mottagningsläge.
Antag att den öppna feederstegen plockar upp en störning från en närliggande dator. Antag vidare att störningspänningen lägger sig i fas på de två feederledningarna. Då kan inte störningen förorsaka en induktiv, magnetisk, spänning i linken, men störningen kan kapacitivt ta "sig över" till linken - om den är oskärmad. I och med att linken är skärmad och skärmen är ansluten till chassie (jordad). kommer störningen ej att förorsaka QRN.

En annan uppenbar fördel med link, skärmad eller oskärmad, är att transceivern är helt galvaniskt avskild från feeder och antenn. Kan vara bra när man glömt lösgöra feedern från tunern när ett åskväder med laddade regndroppar bygger upp statisk elektricitet på antenn och feeder.


Den användare som är intresserad av snabba frekvensbyte kan, som bilden visar, anordna det hela med en kraftig omkopplare som successivt kortsluter "bort varv".
Obs. Jag har ritat fel. Dom kortslutna varven skall givetvis hamna på ytterändarna av spolen, ej intill linken som bilden visar.


73
Bengt
SM6APQ
 
Last edited:

SM3ZBB

Grumpy ol´man
Det tycks mig vara en koax i två slingor där mittledaren ansluts till jord och vars skärm inte ansluts åt något håll?
 
Top