Hur räddar vi amatörradion?

SM0RVV

Well-Known Member
Inga påhopp nu tack, konstruktiva förslag på hur vi ska möta framtiden.

1. Höja kraven för att få cert, på så sätt får vi få - men duktiga - operatörer på banden.
2. Behålla dagens låga krav, på så vis blir vi fler på banden som kan visa att banden nyttjas.
3. Behålla dagens teknikkrav, men höja kraven på trafikkunskap.
4. Behålla dagens trafikkrav, men höja kraven på tekniken.
5. Annat, förklara i så fall.
 
Något som är helt klart är att vi måste höja kraven för att få cert. Att man genom en kurs på två veckoslut kan bli radioamatör visar enbart att dagens krav är allt för lågt ställda. Den typen av utbildning ger för de allra flesta ingen större bestående kunskap. För att få bestående kunskap så måste kunskapen nötas in under en längre tid. Kunskapen behövs sedan för att visa för myndigheterna att vi kan hantera de privilegier vi har.

Av detta följer att alternativ 2 går bort, alternativ 3 går också bort, detta eftersom att dessa alternativ inte visar att vi har den kusnkap som behövs för att hantera de privilegier vi har.

Om vi bortser från 5 så har vi då kvar 1 och 4. Frågan blir då vad man menar med trafikkrav. Personligen är jag ytterst tveksam till ett praktiskt prov, detta då detta förmodligen kommer att bli mycket subjektivt bedömt, samt att det är svårt att sätta upp ett mål för denna typ av prov.

Mitt slutresultat blir 1, vilket jag tolkar som höjda krav på både trafik och teknik. Mitt förslag är följande:

1. För att få full tillgång så skall man kunna klara av det som följer av T/R 61-02, harmonized amateur radio examination certificate, http://www.ero.dk/documentation/docs/doc98/official/pdf/TR6102.PDF

2. För att tillgodose behovet av ett lättare insteg i hobbyn, så kan skapa ett novice-certifikat som bygger på ECC-Report 89, entry-level examination, http://www.ero.dk/documentation/docs/doc98/official/pdf/ECCREP089.PDF

Hur man sedan skall få SSA att agera är väl nästa fråga... :)

73 de Lars, sm6rpz
 
Håller i stort med Lars/RPZ.
Det behövs dock en definition av vad som avses med att "rädda amatörradion".

Om vi nöjer oss med att om något årtionde ha tillgång till något 100-tal kHz i HF-området vilka t.o.m. kan vara kanaluppdelade och användning av typgodkänd utrustning krävs,
kan vi sannolikt gå på i samma hjulspår.

Utifrån de erfarenheter jag har av hur ITU resonerar i andra sammanhang är en "hög trafikbeläggning" ingen garanti för att få behålla frekvensband.

Skulle "trafikbeläggning" varit den enda parametern skulle t.ex. nog aldrig de maritima
HF-telegrafibanden ha ifrågasatts, dessa var fyllda med CQ-remsor långt efter det att telegrafisterna stigit i land för gott.

ITU och de nationella administrationerna gör tillsammans helhetsbedömningar för att avgöra vilka användningar av spektrum som är mest nyttiga för världssamfundet.
För att sådana helhetsbedömningar ska kunna utfalla till amatörradions fördel är nog ett minimikrav att amatörradiotjänsten åtminstone lever upp till sin definition i ITU-RR.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
SM6RPZ said:
Hur man sedan skall få SSA att agera är väl nästa fråga... :)

:)
Förutsatt att du är medlem i SSA så är det du och vi andra medlemmar som är SSA - inte styrelsen. Så det borde iaf i de finaste av världar fungera enligt demokratins grundsyn?

Intressant Karl-Arne. Jag har levat i villfarelsen att ITU (och PTS) fungerar som så väldigt många andra styrande organ. D v s finns inte ett brett behov (=många utövare) så blir man inte prioriterad. Kul att ITU verkar fungera bättre på den punkten.

Men du skrev tidigare att privilegirena vi har tillkom bl a med försvar och militär som "baktanke". Nu är ju det behovet mindre - vilket vi ska vara glada för - men samtidigt försvinner ju en väldigt stark påverkande kraft för oss.

Skulle vi satsa mer på att visa vad vi kan i svåra tider? Jänkarna har ju en väl utbyggd nödsambands funktion bland amatörerna. Vi har vårt lilla exeriment KRIS.
Hur stor påverkan kan detta ha? Att visa att vi inte bara är tekniskt kunniga, men oxo visa att vi är nyttiga för övriga samhället?

Jag var tidigare inte speciellt oroad över vår framtid, men senaste månadernas debatter på SSA-listan och här har fått mig att ändra uppfattning i frågan.

Men hur?

73 SM0RVV
 
1. Höja kraven till en vettig nivå, Vad är en vettig nivå då ?
Mitt föslag är att man hamnar nånstans där proven Motsvara Perant proven från ca 10 år tillbaka i tiden , inte för svåra och framförallt det går att läsa in nödvändigheterna utan att du behöver vara ha ingenjörsexamen ellet dylikt. Vidare tycker jag personligen att det kan vara lika viktigt med ett "Praktiskt" prov. Hur agerar man som radioamatör i andras ögon ? Kanske en variant där man inför en typ av N licens som kan uppgraderas till ett "riktigt" cert efter ett antal kontrollerade QSO med "erfarna" amatörer. Låter bra , kanske .. men hur skal det lösas rent praktiskt ? kanske nån form av novis QSL kort där novisen blir betygsatt av andra amatörer. Bara ett förslag. Dock får man inte glömma bort personer med handikapp typ dyslexi eller dylikt , MÅSTE absolut finnas möjligheter för dessa personerna oxså att ta ett cert.

// freddy
 
Detta tarvar en viss utveckling.

När frekvensspektrum fördelas internationellt och nationellt så görs sammanvägningar av olika argument. Kan en användare visa på att det finns ett stort trafiktryck är detta ett av argumenten, men minst lika viktigt är att trafiken också genererar ett mervärde för brukarna.

Skulle endast själva behovet av frekvenser varit styrande hade hela HF-spektrum (och sannolikt även VHF) varit allokerat till rundradio/TV, men lyckligtvis tar man också hänsyn till värdet i andra sammanhang av kommunikationen. T.ex. trafikflyg skulle vara helt omöjligt ur säkerhetssynpunkt om inte radiokanaler med mycket låg trafikbeläggning (= försumbar spärrsannolikhet) funnits att tillgå.

Amatörradion lever högt på sitt "ärorika förflutna", men dagens situation har faktiskt blivit att de former av kommunikation som amatörradio kan erbjuda är ganska lite efterfrågade
av dagens myndigheter. Trots ganska enträgna uppvaktningar.

På 50/60-talen var amatörtrafiken och den militära trafiken ganska lika, och radioamatörer kunde sättas in i princip utan dröjsmål i militära radionät.
Dagens taktiska radiokommunikation består primärt av datakommunikation mellan de programvaruapplikationer som utgör det "nätverksbaserade försvaret". Endast en liten del av det totala trafikflödet är igenkännligt från tidigare generationer av radiosystem.

Vi har dessutom även här frågan om radioamatörernas kompetens. Ska radioamatörer med framgång ingå som "kommunikatörer" i taktiska radiosystem kommer en utbildnings- och träningsnivå att krävas som mycket få kommer att vilja underkasta sig.

I varje fall i Sverige betraktar jag amatörradiobaserade "nödkommunikationssystem" som något av "a solution looking for a problem..."

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
SM0RVV said:
Inga påhopp nu tack, konstruktiva förslag på hur vi ska möta framtiden.
1. Höja kraven för att få cert, på så sätt får vi få - men duktiga - operatörer på banden.
5. QUOTE]
Och vad skulle bli bättre med det? Jag har aldrig hört en ny amatör göra bort sig på banden, men en hel del "duktiga" amatörer från gammla skolan. Den senaste i raden blev ju dömd till ett kännbart bötesstraff. Ändå så presenteras han på en sm7 sida utan en kommentar om hur kriminell han var. Hota folk till livet är allvarligt i min värld, sedan skiter jag i om han är duktig på cw. Det visar bara hur blind en av dom största "tyckarna" är. Det borde ingå en empatikurs i utbildningen. Nu tycker säkert en hel del att jag borde vara den första att gå den. Men sanningen är att jag alldrig startat något tjafs, men "försvarat" mig och min familj, det har jag gjort.
Mvh. Roger SM5WPT
 
Och vad var så bra med ditt påhopp??? Är det bara jag som ser hur en hel del tycker sig vara så duktiga amatörer så att dom oroar sig över hobbyns överlevnad? Dom duktiga oroar sig så mycket så över dessa nya "hobbyförstörare" Är det ingen som kollat i skolböckerna på senare tid? En normalelev kan mer än vad eleven kunde på 40-talet om ellära och dyligt. Ni var inte så fantasktigt duktiga på den tiden, mätt med dagens kunskaper. Det gäler genomsnittet, sedan så fanns det givetvis "spjutspetsar" som var otroligt duktiga. Sandlådeeffekten är tydlig här. Visa en "vanlig" människa vad som avhandlas här, fråga honom/henne vad dom tycker.

Roger
 
Roger, en mycket kort fråga, vad anser du om sakfrågan i denna tråd?

73 de Lars, sm6rpz
 
Last edited:
Hur vi ska få bättre amatörer kanske, men sakfrågan verkar inte vara så viktig. Den röda tråden är hur otroligt bra en del verkar vara för dom kan ju cw. Det kan jag också, om än dåligt, för jag är 25-taktare och vill inte vara bättre för jag trivs så bra på "modernare" moder. Med den röda tråden överallt så kommer det alltid att bli större och större distans mellan gammla och nya amatörer.

Roger
 
Om vi nu funderar på olika kontaktytor som vi har mot samhället så är störningar hos grannar och från grannar ofta ett skäl att många amatörer "tvingas" in i en problemställning av teknisk karaktär.
Därför känns det naturligt att en del av kompetenskraven omfattar relevant kunskap om EMC-direktiv, störningars karaktär etc.

Många ser säkert möjligheten att få använda hög effekt som en viktigt del att nå sina mål med hobbyn, därför bör någon form av "risker" med hög effekt, effektmätning, HF- och HS teknik mm kanske finnas i kompetenslistan.

Om vi kan visa att vi som "kollektiv" kan hantera effekt över typ 400 W utan att förorsaka olägenheter i vårt närområde må detta säkert räknas till vår fördel.

Det finns fler områden som säkert anses som viktiga, men störningar mot vår omgivning är alltid till vår nackdel.

Leif / SM7MCD
 
OK, Roger, en följdfråga. Hur ska vi göra för att vara säkra på att inga inskränkningar sker i vår hobby framöver, tex inskränkningar i effekt, möjlighet att bygga egen utrustning och liknande? Eller anser du att allt är bra som det är?

73 de Lars, sm6rpz
 
Har SM7MCD räknat in strålningen från antennen med ett slutsteg kan ställa till med problem som levercancer? Det är inte bara störningar som räknas. Det är vanligare med levercancer bland amatörer än vanliga människor. Leker barn under din antenn?

Roger
 
Last edited:
Så där brukar det bli när argumenten tryter, tråkigt! Hoppas du blir avstängd för ett så osakligt inlägg. Vad tillförde ditt inlägg debatten?? Svar inte ett skit!

Ps. räknar du dig till dom riktiga amatörerna?

Roger
 
Back
Top