Låga delen på 2m med vertikal polarisation

Intressant pre-amp speciellt om man vill sända också.
Jag har haft den i masten några år, den funkar väldigt bra. Kör en TS-2000 som är mer eller mindre döv på 2m, matarkabeln är inte så hävlig den heller. Det är bra att man kan reglera utgångssignalen så den lagom kompenserar förluster och den dåliga känsligheten och inte mer som det påpekats i tråden.

Kör utan problem med den inbyggda "RF voxen" för TR-switchning, matar ut runt 50W till systemet.
 
Ett filter av denna typ blir lite osymmetriskt, eftersom man kan välja om det är serieinduktanser
eller seriekapacitanser som kopplingselement. Man bör göra avvägningen mellan
om filtret ska falla av fortare på den lågfrekventa sidan eller den högfrekventa.
Seriekondensatorer gör att dämpningen faller av snabbare på den lågfrekventa sidan, så
topologin får väljas efter det frekvensområdet man vill prioritera.

Sedan är det frågan om "realiserbarhet".

Erfarenhetsmässigt är det ofta lättare att få till reproducerbara resultat med kapacitanser som kopplingselement.
Hur jag än vänder å vrider på simuleringarna så måste jag ner på väääldigt låga kapacitansvärden om jag vill få god dämpning i rundradio-delen av bandet och jag misstänker att nybörjare som man är kommer strökapacitanser då bli väldigt påtagliga. Den enklaste vägen framåt verkar ändå vara att använda induktanser som kopplingselement.
 
Vi som försörjt oss som "systemingenjörer", vilket radioamatörer också förväntas vara i någon mån, ser alltid till
helheten, och utgäende från denna väljs komponenter i systemet för mest "bang-for-buck".

Man förväntas bygga utifrån sina förutsättningar, och det är alltid helheten som räknas.
Det är den behövliga undertryckningen av utombandssignaler som blir dimensionerande.

Vi som designar och bygger hela system resonerar ofta i termer av "signal-in-space", alltså hur mycket signaler finns i rymden runt en antenn. och hur stor undertryckning av dessa jämförda med nyttosignalerna behöver vara. Man ska ha klart för sig att
en GP-antenn som arbetar långt från sin designfrekvens är relativt sett en mycket liten antenn med stor antennfaktor.

Denna kan uppskattas till en faktor 12 eller 22 dB/m, innebärande att för att få 1 mV ur antennen krävs en omgivande
fältstyrka av 12 mV/m. vilket är en hög fältstyrka vid marken från en FM-sändare i en högmast.
Ren frirymdsutbredning ger grovt räknat en fältstyrka av 50 mV/m på detta avstånd.

Man kan anta att utombandssignaler som kommer från FM/TV är dominerande, och om mottagarsiten ligger där jag tror
så är det runt 40 km till Finnvedens FM/TV. Där sänder man med c:a 20 kW EIRP på ett antal frekvenser.

Egli-modellen säger att man har grovt räknat 135 dB utbredningsförlust mellan isotroper med de antennhöjder 260 resp 5 m och avstånd c:a 40 km som förekommer här.

"Speceriräkning"

20 kW EIRP 73 dBm
Utbredningsdämpning enligt Egli -135 dB
Antennvinst hos mottagarantennen på 100 MHz - 6 dB

Kvarvarande signal: -68 dBm, eller grovt räknat 60 dB över bruströskeln.
En sådan signalnivå är inte tillräcklig för att skapa problem även efter förstärkningen i en LNA,
så kraven på utombandsundertryckning blir relativt modesta, runt 30 dB bör vara tillräckligt för alla praktiska ändamål.
Detta får man med ett andra eller tredje ordningen bandpassfilter oavsett kopplingsmetod.

Nu väljer man tillåten systemförstärkning och filterkaraktäristik utifrån detta, så att hanterliga signalnovåer inte överskrids vid mottagaringången.

Erfarenhetsmässigt tenderar nyblivna radioamatörer att övervärdera inflytandet av enskilda systemdelar, och lägga oproportionerligt mycket tid och resurser på att optimera en komponent, utan att ta hänsyn till att det faktiskt är helheten som avgör resultatet.

Har själv som 14-åring varit i den fällan, bekymrade mig mycket över prestanda hos min 144 MHz mottagare, men kom sedan att
lyssna till äldre amatörer som begrep bättre och sansade mig sedermera. Dryga 40 års yrkesverksamhet inom området har gett mina mentorer rätt i att alltid se till helheten.

Skulle varmt rekommendera att du försöker skaffa dig lokala mentorer med sakkunskap inom systemdesign.
 
Erfarenhetsmässigt tenderar nyblivna radioamatörer att övervärdera inflytandet av enskilda systemdelar, och lägga oproportionerligt mycket tid och resurser på att optimera en komponent, utan att ta hänsyn till att det faktiskt är helheten som avgör resultatet.

Skulle varmt rekommendera att du försöker skaffa dig lokala mentorer med sakkunskap inom systemdesign.
Jag "snöar" ofta in på delar som kanske inte alltid är det jag borde fokusera mest på, MEN jag är dels medveten om det och sen är det oftast så att det är för att förstå hur saker och ting fungerar snarare än att lösa ett reellt problem.

Jag har några mentorer på den lokala klubben som guidar mig vilket är mycket uppskattat.

Idag installerade jag den lånade LNAn mellan antennen och splittern vilket resulterade i att wspr utan ändring av inställningar än så länge gick från att rapportera -12dB SNR till -3dB SNR. Förstärkningen på LNA är ca 16 dB och brusfaktorn ligger strax under 1dB så jag misstänker att jag kan krama ur ytterligare lite genom att se över mina gain-inställningar i SDR-mottagaren. Det gick hur som helst framåt men jag noterade mer mystiska spöksignaler i den SDR-mottagaren som inte kör wspr å nu ska jag försöka lista ut orsaken till en del av dessa är tanken. Det är fritt fram för alla som vill att stråla wspr min väg :)
 
Last edited:
Nu börjar nog tråden avvika från grundämnet men jag försöker hitta info gällande gain-inställningar för sdr-mottagare och hittade den här sidan:


I sdrsharp finns ett reglage för gain som går från 0 till 29 vilket jag trodde hade något med dB att göra men misstänker när jag läser infon att det är en array med värden mellan ungefär 0 och 50 och jag har på andra platser hittat info som gör gällande att det dynamiska omfånget på en rtl-sdr är 50dB som börjar kännas logiskt. Precis som någon skrev i tråden är det ingen "gain" utan snarare mjukvaru-hokus-pokus vilket får mig att misstänka att det bästa borde vara att ha gainen inställd på max och justera inkommande RF-signal för bästa mottagning eller tänker jag helt fel nu.

I mjukvaran https://github.com/Guenael/rtlsdr-wsprd som jag använder finns gain-inställningar som jag provat lite och där ökade SNR när jag höjde gain från 37 till 41 men jag har än så länge inte provat högre inställning än så. Förutsatt att ingången på sdr-mottagaren inte är överstyrd så borde nog max gain även här ge bästa möjliga snr-rapport på wspr?
 
Precis som någon skrev i tråden är det ingen "gain" utan snarare mjukvaru-hokus-pokus vilket får mig att misstänka att det bästa borde vara att ha gainen inställd på max och justera inkommande RF-signal för bästa mottagning eller tänker jag helt fel nu.
"Gain" har ingenting med förstärkning i hårdvara att göra, utan är en skalfaktor i programvara. För svaga signaler kan den stå på max.

Dynamiskt område i SDR är sammansatt av två saker, dels den fundamentala upplösningen i A/D-omvandlaren som för en RTL-SDR är 8 bitar, Man får 6 dB per bit, så 50 dB är ungefär vad som den sådan ger, En sådan mottagare skulle få synnerligen avslagna prestanda, och i princip vara oanvändbar i praktiken. Men detta gäller endast när hela frekvensutrymmet från DC upp till Nyquist-frekvensen utnyttjas. Praktiska tillämpningar använder ytterligare
decimering av dataflödet "nedströms" genom FFT och då uppstår "processvinst" vilken beror på kvoten mellan den utnyttjade bandbredden och Nyquist-frekvensen.

1685438343697.png

För chipsetet i RTL-SDR är Nyquist-frekvensen c:a 1,5 MHz så om bandbredden efter signalbehandlingen är 1 kHz finns det 1500 delintervall. Processvinsten blir då grovt räknat 35 dB vilken får läggas till dynamiken hos A/D omvandlaren. Då kan man observera signaler minst 90 dB ner från fullskaleutslag.

1685436187125.png

Det är sådant som gör det möjligt att uppfatta även svaga signaler med en SDR, men detta sker på bekostnad av informationsbandbredden och fördröjningen.
 
Har äntligen fått hem och börjat trimma mitt kavitetsfilter. Mycket spännande enhet som ska bli kul att prova i praktiken mot diverse mottagare och sändare av olika slag.

144.5MHz.png

144_bandpass.png
 
Har kört lite sstv på 2m och det verkar funka bra men det hade varit kul ifall det var några fler som kunde vara med och testa. Har vi några i Jönköpingstrakten som är sugna på att prova både att lyssna och att sända? Tänker att det enklaste kanske är att planera in en dag och tid?
 
Har kört lite sstv på 2m och det verkar funka bra men det hade varit kul ifall det var några fler som kunde vara med och testa. Har vi några i Jönköpingstrakten som är sugna på att prova både att lyssna och att sända? Tänker att det enklaste kanske är att planera in en dag och tid?
Vad kör man då med för program?
 
Jag tror det finns ett par olika som går att använda men jag kör med gamla mmsstv som trots många år på nacken fungerar mycket bra.

Om man främst vill lyssna fungerar det bra med en SDR-mottagare och mmsstv men då behöver man även något i stil med virtual cable för att få över ljudet från sdr-mjukvaran till mmsstv.

När jag lyssnar å sänder hemma kör jag med min Yaesu 818 via en signalink till datorn
 
Ok, men MMSSTV verkar bara vara windows så det går bort för mig. Kan dock försöka få igång QSSTV på min nya Raspberry Pi 5. Är några mil mellan oss men vi kan testa.
 
Last edited:
Back
Top