Master och bygglov

Det borde inte ta alltför lång tid att få ett beslut från mark o miljödomstolen. Några månader kanske. Är de noggranna gör de ett besök på plats. Det kan sen sluta hur som tyvärr. Om du får ett negativt besked så är det helt enkelt grannes argument du får slå hål på (och ev visa andra liknande fall) när du överklagar i nästa instans. Tyvärr behövs prövningstillstånd för att Mark o Miljööverdomstolen skall ta upp saken och det gör de bara om speciella skäl finns. Dvs nåt uppenbart gått/är fel under processen. I vilket fall tror jag du kan komplettera med relevanta handlingar redan nu i kommande instans om du har nåt till din fördel.
 
Vet inte riktigt hur man skall bemöta argumentet att han tycker den är ful, annat än som jag skrev till överklagan av bygglovet till kommunen.
"Huruvida en radiomast förfular eller förskönar ett landskap står i betraktarens tolkning, själv anser jag att radiomaster är ett förskönande inslag i landskapet. "

Hans argument är att det stör landskapsidyllen och hänvisar till natur- och kulturvärden.
Länsstyrelsens svar var att detta området inte är utpekat som ett område intressant ur kultur- eller naturmiljö.
Och sedan vidare att dom inte bedömer utsiktsförändringen som en betydande olägenhet.
 
En liknande överklagan fick jag på mitt bygglov också. Det överklagades till länsstyrelsen och sedan till instansen över det, kommer inte ihåg vad den hette. Dock inte miljödomstolen. Hur som helst man verkade inte ta någon hänsyn till att den som överklagade tyckte masten var ful, det verkade mest som att saker och ting skulle ha sin gilla gång och sedan var det bra med det. Jag fick mitt bygglov godkänt till sist. Lycka till!
 
Vet inte riktigt hur man skall bemöta argumentet att han tycker den är ful, annat än som jag skrev till överklagan av bygglovet till kommunen.
"Huruvida en radiomast förfular eller förskönar ett landskap står i betraktarens tolkning, själv anser jag att radiomaster är ett förskönande inslag i landskapet. "

Hans argument är att det stör landskapsidyllen och hänvisar till natur- och kulturvärden.
Länsstyrelsens svar var att detta området inte är utpekat som ett område intressant ur kultur- eller naturmiljö.
Och sedan vidare att dom inte bedömer utsiktsförändringen som en betydande olägenhet.

Precis. Med tanke på hur många master som står runt om i landet och mer lär det bli med 5G så är knappast det ett argument. Du kan trycka på att enskild medborgare bör ha en frihet att utöva sin hobby i ett icke kommersiellt syfte. Att det sen innebär en antennmast som är betydligt mindre än de redan uppförda kommersiella 2G/3G/4G masterna kan knappast ses som ett argument att upphäva bygglovet. Och det bör inte heller försämra landskapsbilden på ett märkbart sätt. Är det dessutom icke planlagd mark du bor på så är det ännu bättre. Och att kommunen har sagt att det är ett område som inte skall exploateras i framtiden, sånt kan du hänvisa till…
 
Masten kan ju också användas inom nödkommunikation vid samhällsviktigt funktion.
 
Back
Top