Nedmonteringen av amatörradion?

Texten i förslaget till det kommande EMC-direktivet ser just nu ut så här:

----------
Utdrag ur Artikel 1 i förslaget till det nya reviderade EMC-direktivet.

This Directive shall not apply to:
(a) equipment covered by Directive 19995/5/EC;
(b) aircraft and equipment intended to be fitted into aircraft;
(c) radio equipment which is not commersially available, including kits of components to be assembled by radio amateurs, within the meaning defined in the Radio Regulations adopted in the frameworks of the Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, as well as commersila equipment modified by and for the use of such radio amateurs
------------

Det innebär att vi klarar oss tills nästa revisionsarbete påbörjas. Det gäller för oss radioamatörer att via vår huvudförening (SSA) att se till att vi får så stort inflytande som möjligt över processen genom att där det är möjligt själv delta i arbetet eller åtminståne utöva lobbing i korridorerna på (PTS) och internationellt (IARU). Vi skall ha klart för oss att när en ny generation av teleadministratörer börjat "hålla i tömmarna" som i värsta fall inte är radioamatörer eller som inte har tillräckligt stort intresse för hobbyn, ja då kan vad som helst hända.

Utan att överdriva så kan vi lätt konstatera att hela vår hobby hänger i oerhört sköra trådar. Undantaget i EMC-direktivet är bara en sådan tråd.

Kommande lagstiftning om farlig radiostrålning är en annan skör tråd. Alla dessa "hot" har kopplingar till radioamatörernas kompetens och om vi inte kan bevisa för myndigheten att vi innehar den baskunskap som är nödvändig för att på egen hand visa överensstämmelse med EMC-direktivet och förväntade nya lagar om farlig radiostrålning m m, ligger det nära till hands att amatörradion regleras igen, fast nu betydligt hårdare och på ett helt annat sätt än vi önskar och ens kan föreställa oss.

1. Max ERP xxx Watt

2. Typgodkänd alt CE-märkt utrustning.

3. Övergång till fasta kanaler i enlighet med kommersiell standard. Underlättar frekvenskoordinering på delade band.

4. Vissa "godkända" trafiksätt.

5. Det finns mer... men bara punkt 1 och 2 är fullt tillräckliga.

73
Bengt EQL
 
>Att vi är där vi är med Hobbyn just nu verkar ju vara ett globalt problem
------

Ja, precis

Det är samma problem i många länder, men Sverige tillhör faktiskt de få länder som avreglerat allra mest. PTS gick ju så långt att de införde undantag för tillståndsplikten för amatörradiosändare. SSA tycker detta är bra med motiveringen att Du och jag slipper den årliga tillståndsavgiften på några hundra kronor.

Resultatet blev att många "lagvrängare" börjat fundera över om vi radioamatörer fortfarande är s k "licensierade radioamatörer" enligt ITU:s definition. Låt oss hoppas.

I och med PTS införde undantaget mot tillståndsplikt så har amatörradion prioritetsmässigt också halkat ner i samma fack som 27 MHz PR-radio och jaktradio etc, när det gäller störningsärenden. (Källa tjänsteman på PTS)

I Sverige är det i princip enbart SSA som kan påverka PTS och därför måste vi medlemmar se till att hitta de allra bästa och mest kunniga förhandlarna. Särskilt viktigt är detta när de stora multinationella bolagen om några år klampar in på arenan och vill kapa åt sig några MHz här och där på de högre frekvensbanden. Då gäller det för SSA att ha hållbara argument i bakfickan ,mer än att komma dragande med att "vi radioamatörer tycker det är kul att prata i radio. Vi är många och väldigt trevliga"

Tror inte sådana argument biter på varken ekonomer eller PTS.

73
Bengt EQL
 
Last edited:
framåt ?

Nu först tycker jag man ser man lite mer av konkreta delar av grundproblembilden i denna tråden, dvs, vad som hänt och vad som kan hända.

Ett företag som har planer på att marknadsföra ett radiosystem måste säkerställa att det finns spektrum. Det finns inte så många företag som klarar att "få loss" spektrum på egen hand, man bildar då en grupp med andra företag inom samma gebit som kan vara intresserade, dvs. man gör ett utkast till en ny standardisering.
Antar att det är detta amatörradion har IARU till med respektive funktionärer i respektive riksorganisation, så själva organiseringen internationellt är OK?

Är det då den nationella riksorganisationen som kan behöver vara mer pro-amatörradio?
typ, en gubbe räcker inte , en gubbe har inte kraft att vara i framkant på alla händelser.

Det verkar som frågeställningarna nationellt och internationells kan vara av olika slag,
dvs. internationell standardisering vs. regelverk inom nationell juridik.

Det är alltså (försöker förstå exakt var kritiken riktar sig) helt nödvändigt att alla öppna och slutna amatörradiointressegrupper skaffar sig en åsikt om utvecklingen och ser till att den framförs till t.ex PTS, hand-i-hand med den enda gubben på riksorganisationen ?.

borde inte riksorganet tillhandhålla:
- info som styr PTS (från riksdagen ?)
- info i förberedande arbete inom PTS (?)
- få nat.intressegrupperingar att dra åt samma pro-amatörradiohåll "per fråga" ?

ute & cyklar ?
/C
 
[
Det är alltså (försöker förstå exakt var kritiken riktar sig) helt nödvändigt att alla öppna och slutna amatörradiointressegrupper skaffar sig en åsikt om utvecklingen och ser till att den framförs till t.ex PTS, hand-i-hand med den enda gubben på riksorganisationen ?.

borde inte riksorganet tillhandhålla:
- info som styr PTS (från riksdagen ?)
- info i förberedande arbete inom PTS (?)
- få nat.intressegrupperingar att dra åt samma pro-amatörradiohåll "per fråga" ?

ute & cyklar ?
/C[/QUOTE]

Hej! ( fina conds på VHF/uppåt idag och pappaledigt har man!!)

Det känns helt rätt att alla intressegrupper framför sina åsikter till en samordnare, tex så har ju vi som är intresserade av DX via satellit en problembild som vi får framföra. Dom som kör 13cm har säkert betydligt större problem,mm,mm.

Jag besitter inte på långa vägar den kompetens ni övriga har i ämnet men kan se kommande problem och vi bör ju i alla fal samordna sakliga åsikter/dokument och få fram dom till ansvariga.

Som Christer skrev! det här börjar bli intressant!

73! Håkan SM7WSJ
 
Hej! ( fina conds på VHF/uppåt idag och pappaledigt har man!!)

Jepp - körde just DB6NT från Jo89 på 2 och 70cm.
Surf is up!
/C
 
Det finns bara en organisation som "kan" samordna detta - SSA - som är medlem i IARU.

(Enligt IARU:s statuter är det den amatörradioförening i ett land som har störst antal medlemmar som blir IARU:s representant)

PTS har till SSA uttalat att man gärna ser en (läs 1) förhandlingspartner - SSA. Det man absolut inte önskar, är att enskilda amatörer och klubbar agerar på egen hand - även om det naturligtvis är fullt tillåtet enligt lag.

Alla sådana kontakter bör gå via SSA.

SSA:s allra viktigaste uppgift är följande:
Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA företräder, som medlem i IARU Region 1, de svenska radioamatörernas intressen både på det nationella och det internationella planet.

(Enbart detta är anledning nog för alla radioamatörer att vara medlem i SSA)

NCL:s punkter nedan är relevanta...

-----
borde inte riksorganet tillhandhålla:
- info som styr PTS (från riksdagen ?)
- info i förberedande arbete inom PTS (?)
- få nat.intressegrupperingar att dra åt samma pro-amatörradiohåll "per fråga" ?
------

Det vi nu tillsammans måste fokusera på är att inom SSA bygga upp högsta möjliga kompetens i dessa frågor och att "rätt" personer tillåts förhandla för vår (vi medlemmar) räkning. Kompetensen finns redan inom medlemskåren - nyckelordet är samordning.

Nu har vi inom SSA nya Styrelse kommit så långt att en "PTS referensgrupp" bildats. Göran SM5XW som är SSA:s nya ordförande tar nu krafttag för att stärka SSA som Förening. Mycket jobb på alla plan!

Ur SSA SSA Styrelsens protokoll den 16-17 oktober 2004:

------
Utdrag ur § 7:1.7 Rapport om förhandlingar med PTS
Det föreslogs att en referensgrupp bildas för kunna bemöta kommande villkorsförändringar gällande amatörradio. Gruppen skall även agera som förhandlingspartner mot PTS.
Gruppen föreslogs bestå av SM5XW, SM7EQL, SM3FJF, SM2ECL och SM6CTQ. Gruppen ges möjlighet att knyta till sig ytterligare personer.
Beslut: Gruppen tillsätts enligt ovan.
------

Detta innebär då att intressegrupper, klubbar och enskilda radioamatörer kan skicka sina synpunkter till denna grupp, antingen till SSA ordf SM5XW eller till Bengt SM7EQL som tagit sig på att tills gruppen formaliserat sitt arbete, samordna den interna informationen INOM gruppen.

Skrivningen: "Gruppen ges möjlighet att knyta till sig ytterligare personer." är till för att vi skall kunna få in den specialistkompetens i gruppen som behövs.

Även tips på personer som jobbar med, har kunskaper i, eller kanske sitter med i olika standardiseringsgrupper etc tas tacksamt emot.

73
Bengt EQL
(DL7)
 
Hej ALLA som är igång. Vi håller denna levande ett tag.

SM7WSJ said:
[
Det är alltså (försöker förstå exakt var kritiken riktar sig) helt nödvändigt att alla öppna och slutna amatörradiointressegrupper skaffar sig en åsikt om utvecklingen och ser till att den framförs till t.ex PTS, hand-i-hand med den enda gubben på riksorganisationen ?.

borde inte riksorganet tillhandhålla:
- info som styr PTS (från riksdagen ?)
- info i förberedande arbete inom PTS (?)
- få nat.intressegrupperingar att dra åt samma pro-amatörradiohåll "per fråga" ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hej på er ALLA Bengt,Håkan,NCL,Karl-Arne f.fl. som kanske läser.

Bengt. Klart att jag inte har så mycket historia bakom mig, men du verkara vara påläst tycker jag. (obs.ingen ironi!) Tycker att detta är mycket vettigt att ventilera.
Alla som är med har ju en sak gemensamt och det är det som är viktigt. Att värna om våran hobby.

Visst tycker jag att det skulle vara roligt att bygga mig en HF rigg. Helst då en riktig med rör och allt, men det klarar jag ärligt talat inte av.
Om jag mot allförmodan skulle göra det, så skulle den sprida så mycket skräp i etern så det skulle strax bli sändningsförbud.

Mycket imponerad när jag hör talas om alla de stationer som byggdes på 40-60 talet.
Får jag se en sådan så blir jag väldigt imponerad.
Mycket riktigt att vi måste bevaka vårt intresse. Jag får nog sätta mig in lite mera i djupet av vad som håller på att hända.

Det viktigaste är väl att våra stationer inte stör omgivningen tror jag. Att vi inte på något sätt påverkar annas elektronik och andra sändare/mottagare. Gör vi inte det, så finns det väl ingen anledning att begränsa vår ERP?

Jag tycker mig märka att vi alla vill och drar åt samma håll och det är det viktigaste.

Jag skall förkovra mig mer i sak, innan jag bemöter någon.

Åker till Tyskland nu men är tillbaka på torsdag kväll igen, går då in och läser i forumet.
Vore bra om vi tillsammans kunde komma frem till genomförbara åtgärder för ev. hot mot vår hobby.
73 alla de Erland SM6KTC
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ute & cyklar ?
/C

Hej! ( fina conds på VHF/uppåt idag och pappaledigt har man!!)

Det känns helt rätt att alla intressegrupper framför sina åsikter till en samordnare, tex så har ju vi som är intresserade av DX via satellit en problembild som vi får framföra. Dom som kör 13cm har säkert betydligt större problem,mm,mm.

Jag besitter inte på långa vägar den kompetens ni övriga har i ämnet men kan se kommande problem och vi bör ju i alla fal samordna sakliga åsikter/dokument och få fram dom till ansvariga.

Som Christer skrev! det här börjar bli intressant!

73! Håkan SM7WSJ[/QUOTE]
 
NCL skrev:

Ett företag som har planer på att marknadsföra ett radiosystem måste säkerställa att det finns spektrum. Det finns inte så många företag som klarar att "få loss" spektrum på egen hand, man bildar då en grupp med andra företag inom samma gebit som kan vara intresserade, dvs. man gör ett utkast till en ny standardisering.
Antar att det är detta amatörradion har IARU till med respektive funktionärer i respektive riksorganisation, så själva organiseringen internationellt är OK?
-------------

Ungefär så går det till. Stora intressenter ser till att antingen initiera en standard som är fördelaktig för det system dom tänker lansera, eller så ser de till att få inflytande i standardiseringsarbetet. Störst inflytande får man om man själv skriver draften till standarden och sedan utnyttjar sina kanaler att lobba för saken.

Minst inflytande har de företag eller Föreningar som inte upptäcker vad som händer och inte ens vet vad som hänt tidigare. Dom får vackert ta skeden i mun och nöja sig med vad som bjuds.

Det är det vi nu skall se till att ändra på. Då kan vi också byta namn på tråden och kalla den för "Uppmonterning av amatörradion" Lite mer inspirerande arbetsnamn kanske?

73
Bengt EQL
 
Det är tur det finns någon som vågar....

Jag vill mycket kort rikta ett tack till Bengt (eql) för han arbete för amatörradio och dess utvecklig. Det är tur det finns någon som vågar säga vad dom tycker och tänker.
Vad händer om det är så att ingen tar tag i olika frågor?
För en del år sedan diskuterade jag och Bengt olika klubbfrågor rätt högt i SK7CE. Alla i klubben tyckte inte om detta och det slutade med att jag lämnade klubben. Inte för att jag och Bengt hade olika åsikter utan för att det verkade bättre att inte försöka driva saker framåt.
Stå på dig Bengt, hoppas att bakåt strävarna kommer till korta till slut.

73
roland
 
Hejsan Bengt och Håkan, vad Ni är seriösa, varför ska SSA inte kunna sköta amatörradion i Sverige?
Liten fråga bara från SM7LRJ Roffe
Måste allt vara så himla riktigt!
 
SM7LRJ said:
Hejsan Bengt och Håkan, vad Ni är seriösa, varför ska SSA inte kunna sköta amatörradion i Sverige?
Liten fråga bara från SM7LRJ Roffe
Måste allt vara så himla riktigt!


Hej Rolf! (hoppas du klarat stormen)

För mig så räcker det med att titta i högerspalten på SSA:s hemsida för att förstå att SSA inte är ämnade att sköta en så viktig sak som Amatörradion. Enda anledning till att jag fortfarande är medlem är av respekt för dom motstationer jag kör som vill QSL:a mig via byrå. Själv så skickar jag alla viktiga QSL direkt.

73 Håkan SM7WSJ
 
Last edited:
Stärk SSA - det behövs i dagens värld

Idag kan vi inte räkna med att amatörradiobanden förblir oförändrade, oavsett
hur det har varit tidigare.

Att amatörradiobanden existerar idag, beror på internationella överenskommelser
att de ska finnas.
Som många tidigare påpekat kan dessa överenskommelser ändras, genom att
ett internationellt möte i IARU bestämmer detta.

Vilka tillfrågas då i Sverige för att bedöma förslag till sådana ändringar ?

Min uppfattning är att det är SSA och PTS (det kan naturligtvis finnas fler).

PTS kan vi inte stärka (möjligen påverka genom SSAs kontakter med PTS).
PTS vill naturligtvis ha EN partner (inte många) att diskutera med.

Om jag lyckas läsa rätt i tidigare inlägg så är SSA knuten till IARU, därför att SSA
är den förening i Sverige som har störst andel sändaramatörer som medlemmar.

För mig är då slutsatsen självklar. Nämligen:

Påverka SSA i egenskap av SSA-medlem, så att SSA är en bra diskussionspartner
för PTS.
Det kan man göra genom att besöka SSA årsmöte, och skriva förslag (motioner) till
SSAs årsmöte, där alla SSA-medlemmar har rösträtt.

Jag föreslår alla som tycker att SSA idag är så hemskt, att:

1. Bli medlem (utan medlemsskap, ingen rösträtt på årsmötet)
2. Skriv (artiga) förslag om hur SSA ska ändras, till SSA årsmöte
3. Åk till SSA årsmöte (eller lämna fullmakt för någon annan att rösta åt dig)
4. Försök att på SSA årsmöte att övertyga de röstberättigade att stödja ditt
förslag

På detta sätt blir SSA som en majoritet av SSAs medlemmar vill att det ska vara.

Enkelt, eller hur? :)
 
Hej

Jag skulle vilja säga min mening i den här debatten, sett ur mina ögon.
Jag har haft cert sen i november -05 och fyllde nyligen 15år. Innan man kom ut på banden (80m - 70cm) hade man hört talas om amatörradion där alla radioamatörer var som en stor lyckligt familj, och där alla jobbade för att det skulle bli så bra som möjligt. Okej, det finns kanske kvar. Om man letar tillräckligt. Det känns för mig iaf som att det finns ett antal verkliga eldsjälar, och ett antal radioamatörer som bara klagar på allt som är fel utan att själva göra något åt det, eller ännu värre, förstöra ryktet för oss andra.

Jag förstår mycket väl vad ni lite äldre har för syn på hobbyn, noggranheten och att allt skulle vara på pricken exakt. Egentligen vill jag att det ska vara så också, men att PTS ska vara inne och styra vår hobby är inget jag är positiv till. Min syn på saken är att så länge vi håller oss inom våra frekvenser och inte stör något annat, så behöver inte PTS lägga sig i.

Naturligtvis hade jag hellre sett att vissa.. saker som numera förekommer på våra band togs bort. Exempelvis folk som medvetet stör pågående QSO. YL's som kommer med något kallt att dricka under 48h tester är naturligtvis välkommna;)

Vad proven beträffar, så tycker jag att de i sig är alldeles lagom svåra. Är man bara intresserad av att köpa sin färdiga apparat och snacka, så kan det ju diskuteras hur mycket man behöver lära sig om komponenter. Fast det är kanske hobbyn? Har man intresset av att bygga saker, så lär man sig ju det ändå och det borde ite krävas något prov för det.
Det man får fråga sig själv är om det är bäst att låta blivande radioamatörer få en liten kunskap, som de kommer ihåg allt av, eller ett stort prov som man inte klarar och istället ligger och piratsänder istället..kanske..

Nu har man lagt ut en större summa pengar (i mina studerandes ögon) på en HF-VHF-UHF transciever+nätagg, och frågan är om det är värt att invenstera i något mer såsom handapparater, högre master osv. Eller är det på väg att dö ut totalt? Vi har ju inte mycket aktivitet på repeatrarna i västskåne, tex. Men nu när man väl har börjat så kanske man ska slutföra sitt bygge av station, om det nu går. Eller ska man lägga amatörradion på hyllan och börja köra 11m där folk verkar ha ett annat sätt att snacka. Okej, mycket skit men även folk som har roligt när dom snackar. Precis som på amatörbanden, nej radion står kvar på bordet och nya antenner ska sättas upp!

Större delen av oss radioamatörer är ju faktiskt trevliga.. :)
 
Hamspitit

Hej på er,
jag läste era inlägg med stort intresse. Min bakgrund är en invandring från tyskland 1971. Radiolicens sedan 10 år sen. Är QRV på KV och VHF.
Att det blir färre och färre radioamatörer är såklart naturligt. Konkuransen från andra hobbyn är idag större en någonsin. Debatten om efterväxten är då naturligtvis helt på sin plats. Vidare borde det vara naturligt och intelligent att anpassar vår hobby till nya utmaningar och miljön runt omkring oss.
Jag förstå dej Bengt när du tycker att kvaliteten på hobbyn holkas ur. Men det jag inte förstå är att du låter för mej som en bakåtsträvare som saknar gamla tider. Varför måste ett certprov vara så svårt som du vill har det? En del hams jag pratat med tycker att om jag var tvungen att slita hund , så måste dom göra det i dag med!
Jag delar en del åsikter med dej. Hamspirit trodde jag i min enfald var en självklarhet. Inte ett ord om detta på kursen. Med rätta måttet hamspirit skulle det inte vara ett sådant kaos bland repeter i landet.
Jag är av den bestämda åsikten att dagens certprov och därmed kurser prioriterar helt fel ämnen. Om vi utgår ifrån att vi har samma antal kurstimmar till förfogande som idag, behöver vi radikalt ändra innehållet
Varför slösa värdefull tid med att tragglar bandgränser och prefixar? Helt ofattbar.
Varför måste man har prov på alla ämnen runt amatörradio?
Jag tycker att det är mycket viktigare att får fram relevant information.
Nyckeln till min variant är att får välutbildade handledare, som orkar tragglar om Hamspirit och kan genomföra många timmar praktisk radiotrafikträning. Har eleven deltagit i ett antal praktiktimmar, behövs det inte ens ett prov på detta.
Jag vill har prov på säkerhetsfrågor. Viktig är för mej att eleven får en bas att stå på och förhoppningsvis får mycket hjälp och inspiration av tex. dej Bengt. Och då tro jag att vi kan kommer i närheten av dina mål.
Jösses jag tänkte bara skriva ett par rader. Nåväl.
73 de Axel SM4XIO
 
Om vi ska hålla igång amatörradion måste det till gemensamma krafter och stöd för nya medlemmar. Internet är kraftfullt och jag tror på att försöka samla så mycket frågor och svar här på ham.se. Det gör livet lättare för nyfikna som söker på Google.
 
Back
Top