1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Nyheter från PTS ang provfrågor

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM0TSC, May 30, 2014.

 1. SM0TSC

  SM0TSC Well-Known Member

  Post- och telestyrelsen
  Nyhet publicerad på www.pts.se 2014-05-30

  Reviderade provfrågor för amatörradiocertifikat

  PTS har tagit fram en ny provfrågebank för certifiering av radioamatörer. Det finns nu även möjlighet att öva på provfrågorna via en e-tjänst på PTS webbplats.

  I samband med att Lagen om elektronisk kommunikation förändrades vid halvårsskiftet 2011, fick Post- och telestyrelsen (PTS) åter utpekat ansvar bl.a. för certifiering av radioamatörer och också möjlighet att delegera delar av uppgifterna till "fysiska eller juridiska personer".

  I december 2011 beslutade PTS att föreningarna Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR), Frivilliga Radioorganisationen (FRO) och Sveriges Sändareamatörer (SSA) har rätt att, efter godkänt prov har avlagts, tilldela amatörradiocertifikat.

  I PTS undantagsföreskrifter finns angivet att kunskapskraven för det svenska amatörradiocertifikatet ska vara i enlighet med CEPT-rekommendationen T/R 61-02 (HAREC).

  För att säkerställa att kravnivån blir lika, oavsett inom vilken organisation man utbildat sig och avlagt prov, har PTS reviderat provfrågorna. Samtliga organisationer ska nu använda frågor ur den nya provfrågebanken vid provförrättning. Innehållet i provfrågorna är precis som tidigare enligt riktlinjerna i HAREC, och motsvarar samma kravnivå som tidigare.

  Antalet frågor i provet har ökats men samtidigt har det blivit flervalsfrågor så att varje fråga har fyra alternativ där man ska markera vilka alternativ som är rätt eller fel. Det går därför snabbare att göra provet och det ska inte vara något problem att hinna med att genomföra proven på samma tid som tidigare.

  En helt rätt besvarad fråga ger fyra poäng. Provet i reglementen, lagar och trafikmetoder har 30 frågor och gränsen för godkänt är 105 poäng. Provet i ellära och radioteknik har 40 frågor där gränsen för godkänt är 140 poäng. Utöver detta är det tre frågor i elsäkerhet som måste vara helt rätt besvarade för att teknikprovet ska vara godkänt, oavsett antal uppnådda poäng på de övriga frågorna.

  Provet delas på två delprov som vid behov kan avläggas vid olika tillfällen.

  En annan nyhet är att provfrågorna är tillgängliga för egen övning och för den som vill mäta hur väl den egna kunskapen står sig i jämförelse med kraven för amatörradiocertifikatet idag. Dessa övningsprov, såväl som generella upplysningar om prov och krav finns under rubriken E-tjänster på PTS hemsida www.pts.se eller via direktlänken hamradio.pts.se. De prov som du kan göra på nätet skapas från samma frågor som förekommer i certifikatproven och urvalet sker slumpvis för att ge varierade prov.

  Provfrågorna kommer fortlöpande att uppdateras och revideras för att vara aktuella.

  De nya provfrågorna ska användas vid prov som genomförs efter halvårsskiftet 2014.

  För mer information:
  Christer Jonsson, spektrumavdelningen, tfn: 08-678 55 86

  Nyheten i sin helhet hittar du på
  http://www.pts.se/sv/Nyheter/Radio/2014/Reviderade-provfragor-for-amatorradiocertifikat/
  Post- och telestyrelsen (PTS) bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. PTS arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.

  Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, tel. 08-678 55 00
  Du kan avsluta eller utöka din prenumeration från PTS på följande adress:
  http://www.pts.se/sv/Nyheter/Prenumerera/.
   
 2. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Gick igenom ett testprov och tyckte det var lite väl enkelt, trots farhågor
  från vissa håll!
   
 3. SA0AND

  SA0AND Well-Known Member

  Alldeles utmärkt att PTS nu angett vilken nivå kraven skall ligga på och vad som krävs för att erhålla certifikat.
  Nu behöver ingen sväva i okunskap om vad som gäller.
  Att man nu också kan svara på övningsfrågor på nätet är ytterligare ett väsentligt framsteg.

  /Roger Sjölin SA0AND
   
  1 person likes this.
 4. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Jag håller med SM0KBW. Elläran låg ju på en lägre nivå än jag trodde. Kanske var det jag som fick lätta frågor när jag provade?
  Bra att de lagt upp en egen sida för amatörradio, hamradio.pts.se
   
  Last edited: May 30, 2014
 5. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Nu kan ju alla som oroade sig över svårighetsgraden pusta ut. Speciellt de som förutspådde att man måste vara minst civilingenjör för att klara provet. Så det kan gå...
   
  10 people like this.
 6. SA7ASX

  SA7ASX Well-Known Member

  Märkligt är att elsäkerhetsfrågorna måste besvaras rätt till 100%. Tidigare hsr dessa frågor varit poänglösa
  i dubbel bemärkelse då de inte räknades in i slutresultatet. Orsaken var att frågor om elsäkerhet inte var PTS
  myndighetsansvar.

  Jag fick också upp två frågor som berörde regelverket på 27 MHz. Om riktantenn resp. modifierat slutsteg för
  28 MHz var tillåtet att använda på 27 MHz. Helt irrevelant. Vad tusan har regelverket som reglerar 27 MHz med
  amatörradio att göra? Här kan man ana att PTS påverkats av lobbyisterna från ESR.
   
 7. SM0TSC

  SM0TSC Well-Known Member

  Det är inte så märkligt. Innan SSA tog över så var de också tvungna att vara korrekt besvarade annars blev man underkänd. Det har med att göra att vi åtnjuter rättigheter att bygga saker med högspänning etc. Tycker inte att frågor om andra frekvensband är irrelevant då det handlar om våra skyldigheter och rättigheter. Dra parallellen med att du faktiskt är skyldig att känna till Svea rikes lagar även om du inte skulle berörs av en specifik lagtext.

  //SM0TSC

   
  Last edited: May 31, 2014
  1 person likes this.
 8. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Det fick jag också. Teknikfrågorna var förvisso om 27 MHz men avser att visa att den svarande förstår begrepp såsom e.r.p. och p.e.p. vilka är allmängiltiga.

  Regelfrågan - den om slutsteg från 28MHz på 27 - har väl till syfte att visa om den svarande förstår och begriper hur regelverk/föreskrifter ska efterlevas.
  Motsvarande kunde varit " du har ett slutsteg för 70cm-bandet. Får du använda det för PMR-trafik?"

  Därför ser inte jag problemet.
   
  3 people like this.
 9. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Sen kan man kan konstatera att nivån nog inte borde skrämma någon alls.
  Har testat godkänt 2 gånger och nu 36 år efter att jag tog cert så upplever jag att de uttryckta farhågorna om "högskolematte" var helt obefogade.
  Likaså verkar nivån på ellära/radioteknik landat på en nivå som inte borde vara orimligt hög.
   
 10. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Och så fort man inte gillar eller förstår något är det ESRs fel. Suck...
   
  7 people like this.
 11. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  ASX skrev; "Jag fick också upp två frågor som berörde regelverket på 27 MHz. Om riktantenn resp. modifierat slutsteg för 28 MHz var tillåtet att använda på 27 MHz. Helt irrevelant. Vad tusan har regelverket som reglerar 27 MHz med
  amatörradio att göra? Här kan man ana att PTS påverkats av lobbyisterna från ESR."


  Frågorna är relevanta när det gäller att prova radioamatörers kännedom och förståelse för att efterleva regler och lagar. Varför just 27 MHz valts kan ha att göra med att det numera är mycket vanligt förekommande att radioamatörer även är aktiva på privatradiobandet och ibland använder sin amatörradioutrustning som ju inte är godkänd för de frekvenserna. PTS meddelade hösten 2013 om ökad tillsyn av amatörradio efter att ha konstaterat att radioamatörer bedrivit amatörradioliknande radiotrafik på 27 MHz. Det finns kanske motsvarande frågor i provfrågebanken där PMR-bandet resp maritima VHF-bandet förekommer?

  Du kan läsa mer om PTS tillsynsaktivitet här:
  Ökad tillsyn av amatörradio - ESR
   
  2 people like this.
 12. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Japp, jag fick frågan om man får använda sin amatörradiostation på 155MHz.
   
 13. SM3CIQ

  SM3CIQ Well-Known Member

  TJC
  Svaret?
  Uffe-CIQ
   
 14. SA7ASX

  SA7ASX Well-Known Member

  För att svara måste man kunna de föreskrifter som gäller för 155 MHz. Jag anser att man inte har den skyldigheten
  som radioamatör.
   
 15. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Måste man det? Jag tog för givet att amatörradiostationer enbart får användas på amatörbanden och ingen annanstans.
   
  1 person likes this.
 16. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Helt rätt TJC. Det SKA man känna till som radioamatör.
   
  1 person likes this.
 17. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Ja det stämmer TJC och amatörradiosändare definieras i nu gällande föreskrifter som alla radioamatörer bör känna till, även ASX.

  "amatörradiosändare: radiosändare som är avsedd att användas av personer som har amatörradiocertifikat, för sändning på frekvenser som är avsedda för amatörradiotrafik,"
   
  1 person likes this.
 18. SM0TSC

  SM0TSC Well-Known Member

  Tyvärr skall du nog ha kännedom om detta precis som du skall ha kännedom om alla lagar i Sverige

  Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
   
  1 person likes this.
 19. SA7ASX

  SA7ASX Well-Known Member

  I frågan antar PTS att amatörradiosändaren också är användbar på 155 MHz. I den mån sändaren också
  uppfyller PTS krav för 155 MHz finns inget hinder att använda den.

  Det finns ett flertal handapparater som har en sändardel som täcker 137-174 MHz och som är CE-märkta
  och verkar uppfylla PTS undantagsföreskrifter både för jaktradioanvändning och slaskfrekvensen 156 MHz.
   
 20. SM5JAB

  SM5JAB Well-Known Member

  Det var ju trevligt att läsa att PTS' nya prov mottagits i såpass positiva ordalag. Jag är uppriktigt förvånad att reaktionen inte blivit större, med tanke på all bashing som skett i andra trådar.

  Uppdateringen av uppgifterna så de överensstämmer bättre med andra länders prov var alltså inte så farlig som många fått för sig. Man skulle ju trott att vissa debattörer skulle fått spatt av uppgifter som harmoniserar med HAREC. Provet, likt körkortsprovet, är dock bara en början på en lång radioresa med möjlighet till många intressanta fördjupningar.

  En god grund att stå på är oersättlig för en kreativ framtid i hobbyn.
   
  4 people like this.

Share This Page