PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

SA0AZS

Well-Known Member
Det där slog kanske det tidigare rekordet.
Det kanske var att ta i lite, men jag tycker inte att det av SSA:s uttalanden framgår huruvida man tagit till sig PTS mycket allvarliga kritik överhuvudtaget, och det finner jag högst olyckligt och anmärkningsvärt.

Varför försöker ni släta över och förminska, för det är ju vad ni gör när ni benämner PTS massiva kritik, inte bara rörande provförrättningen utan även rörande saker som felaktig certifikatsblankett och felaktig hantering av specialsignaler, som "några anmärkningar"?

Har ni verkligen förstått allvaret i PTS kritik, vilket jag trots allt tror att ni har, så gör ni ett mycket bra jobb med att dölja det för era medlemmar. Varför?
Att det är så illa att ni inte tycker att PTS anmärkningar är särskilt allvarliga tror jag inte.

Kort sagt, jag vet inte var min förening står i frågan, eftersom ni har varit så otydliga i era uttalanden.
Är man nöjd med att tillsätta en numera ospecificerad bisittare, eller har man för avsikt att se över hela systemet?

Att tvingas begära ut handlingar från PTS för att få reda på vad som händer i föreningen känns inte som det korrekta sättet att få information på, den informationen skall komma från föreningen. Utan filter.
 
Last edited:

SM0O

Well-Known Member
Först och främst tack för att du tar dig tid att svara. Uppskattas verkligen !

Man kan ju undra varför ni så desperat försöker utmåla det så.

Vad vill du insinuera med den där kommentaren när du citerar två separata inlägg från mig och AZS tillsammans ?
Vill du insinuera att vi har någon gemensamt planerad dold agenda ? Kanske i maskopi med fler skribenter i tråden ?
Det där får du nog verkligen ta och förklara !!

Men det är PTS och inte ham.se som fäller avgörandet.

Nä tack och lov, och det vet nog samtliga här i tråden. Men alla vi tar oss friheten att diskutera saken, oförskämda som vi är !
 
Last edited:

RM2D

Well-Known Member
Och därmed var frågan besvarad... och tråden utagerad? Tystnad är acceptans eller ska vi tolka det på annat sätt? Har en märklig känsla av Deja vu från ett par år tillbaka på något forum.
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Ja. Jag har haft en mailväxling med Jonas, där vi gnuggade våra skilda uppfattningar mot varandra, när det gäller huruvida SSA överhuvudtaget ska hålla på med detta, enl. mitt inlägg tidigare. Vi kom nog till vägs ände i den diskussionen och står fortfarande i var sin dikesren...
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jo även jag har bytt några mail med Jonas och han delar inte min uppfattning heller om huruvida SSA bör syssla med hobbymyndighetsutövning eller ej och på vilka grunder. Det enda vi verkar vara helt överens om är att vi inte är och aldrig kommer att bli överens i denna frågan. Vägs ände är nog nådd där också.

Man kan naturligtvis fundera över varför den här SSA-affären, en av flera liknande skandaler de senare åren, inte skapar mer diskussioner i medlemsledet än den gör. Jag tror att antalet SSA-medlemmar (och andra intressenter) som orkar bry sig är försvinnande litet och de flesta som ev nås av informationen och har läst tillsynsrapporterna slår dövörat till och nöjer sig med att fösas omkring som skock får. Det vill säga de trivs med sina ledare och är nöjda med att få sin QTC och sina QSL-kort och tycker att det är bra att någon annan gör något. Vad som görs och hur detta görs verkar vara av underordnad betydelse. Bara de slipper att engagera sig själv och ha en egen åsikt.

Att syftet är att förminska betydelsen av PTS granskning står väl utom allt rimligt tvivel vid det här laget. Annars hade så klart styrelsen valt en mer öppen attityd där man sakligt redovisat PTS tillsynsrapport i QTC, identifierat och erkänt problemen samt på ett seriöst sätt meddelat hur man ser på saken och vilka åtgärder man avser att sätta in. Den som läser informationen i QTC och jämför de fem raderna med innehållet i PTS tillsynsrapport borde rimligen inse att informationen i QTC är djupt vinklad och osaklig. Även styrelsen borde naturligtvis inse det och det gör dom alldeles säkert också.

Men om man nu upplever att 99% av medlemmarna inte bryr sig så kanske man kan göra som man gör. Sopa skiten under mattan och fälla ut taggarna mot de få som vågar ifrågasätta. De få som klagar (är det tio av de 4600 medlemmarna eller möjligen tjugo?) eller ställer frågor gör ju varken till eller ifrån i det stora hela och om dessa medlemmar inte brytt sig så hade allt varit frid och fröjd. Alla problem "lösta" eller hur. Det är nog så man får försöka se på saken.
 

RM2D

Well-Known Member
"Men om man nu upplever att 99% av medlemmarna inte bryr sig så kanske man kan göra som man gör. Sopa skiten under mattan och fälla ut taggarna mot de få som vågar ifrågasätta. De få som klagar (är det tio av de 4600 medlemmarna eller möjligen tjugo?) eller ställer frågor gör ju varken till eller ifrån i det stora hela och om dessa medlemmar inte brytt sig så hade allt varit frid och fröjd. Alla problem "lösta" eller hur. Det är nog så man får försöka se på saken."

Det är nog här vi har förklaringen.

De 20 kverulanterna är en så liten minoritet att man kan köra "copy-paste" på tidigare metodik och efter ett antal pingpongmatcher och individuella email till var och en av de mest besvärliga, bestämma man sig att man uppfyllt kommunikationspolicyn inom föreningen.

I valberedningens kravspecifikation för nya styrelsemedlemmar verkar finnas en mall som innehåller följande kvalifikationer:
  • Envishet att stå fast vid den egna (eller styrelsens anammade) uppfattning och aldrig kompromissa
  • Aldrig erkänna att SSA trampat i klaveret
  • Alltid hävda att myndigheter inte är ofelbara (förvisso ett faktum, precis som med alla individer)
  • Alltid försöka tygla bråkstakar via privat korrespondens, långt ifrån forumets publicitet (precis som EQL och BDZ hade PHU en dialog, eller snarare tvåvägs monolog, med undertecknad som även den slutade på var sin sida i ett djupt dike.
  • Förmåga att feltolka en myndighets kanslisvenska och inför medlemmarna "förklara hur situationen egentligen ser ut" - inte vad den förefaller vara.
Jag var litet skeptiskt mot uttalandet att "det sitter i väggarna inom SSA", men jag är nog nu beredd att skriva under på att så verkar vara fallet. Det är bevisligen en intern kultur inom SSA att skyla över problem och inte vilja ta diskussionen på allvar. Man man med litet inlägg bevisa att man "tar medlemmarna på allvar", men om man struntar i att kompromissa så har man konstaterat att "majoriteten har rätt" och bråkstakarna har fel - V.S.B.

Denna PTS-historia kanske inte är lika katastrofal som haveriet i Provfrågegruppen, men tillsammans utgör dessa två historier tydlig och klar bild av hur SSA vid två tillfällen INTE stärkt föreningens ställning (och därigenom Amatörradion som helhet) gentemot PTS. Dessutom har SSA visat förmågan mot medlemskåren att vrida och vända på sanningen, med syfte att sopa faktum under mattan.
 
Last edited:

SM6FPG

Fritidskonsulent
Jag instämmer i all kritik, även om jag inte gjort min röst hörd.
Jag hoppas innerligt att PTS sätter ner fötterna ordentligt och utöver den makt man rimligen besitter!
 

SM5KRI

Oldtimer
Vill också meddela att jag instämmer i kritiken mot SSA även om jag själv föredrar att hålla mig utanför debatten (tills nu).
Det finns tillräckligt många som skriver här, och jag håller kanke inte riktigt med alla.
Ser gärna att PTS återtar ansvaret och betalar gärna en årlig avgift för mitt certifikat till PTS.
Är ju inte SSA-medlem heller sedan ett par år tillbaka.
 

sm5phu

Well-Known Member
Jag hade tänkt hålla mig till sakfrågorna, och hittills tror jag att jag lyckats skapligt, om än inte riktigt till 100%. Nu tvingas jag välja mellan att helt flytta mig till det personliga planet eller att anklagas för att försöka tiga ihjäl saker.

Man försöker påskina att jag manipulerat diskussionen med personliga mejl vid sidan om och man hävdar att jag inte svarat på frågor som ställts här.

Jag har svarat på de frågor som ställts om själva ämnet för tråden. Ibland flera gånger. Ibland har svaret inte fallit frågeställaren på läppen. Men att man inte får det svar man vill ha är inte samma sak som att man inte fått något svar alls, vilket somliga tycks tro. I den roll jag har kan jag inte sträcka mig lika långt i rena spekulationer som en del fria debattörer kan.

Mats RM2D och jag har känt varandra i 30 år. Vi har ätit tillsammans, druckit tillsammans, sovit under samma tak och delat en hel del upplevelser. Vi har diskuterat allt möjligt under alla tänkbara former; vid personliga möten, på telefon, via e-mail, på CW och SSB och även på diskussionsforum. Att jag och Mats har en mejlkonversation vid sidan om är ingenting konstigt.

Bengt SM7EQL och jag känner inte varandra lika väl, men även vi har brevväxlat via e-mail i flera år. Som intensivast har den brevväxlingen alltid varit just parallellt med att vi debatterat här och på ssa.se.

Lasse SM3BDZ ställde en fråga som jag redan tidigare hade besvarat här. Så istället för att upprepa svaret en gång till och skymma det som jag tyckte var mer väsentligt, skickade jag ett personligt svar till Lasse. Lasse ställde följdfrågor som kom att utvecklas till en ganska trevlig pingpongmatch.

73,
Jonas/SM5PHU
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag uppfattar inte att du har försökt manipulera mig Jonas. Inte på något sätt. Så det är inget du behöver känna oro för. Kör på.

Det jag fortfarande ifrågasätter är varför styrelsen där du ingår medvetet väljer att vinkla och mörka informationen som gjorts. Den som först läst PTS tillsynsrapport och därefter läser hur styrelsen redovisar ärendet för medlemmarna i QTC kan väl knappast hamna i slutsatsen att det är en saklig och korrekt redovisning som styrelsen gjort. Eller kan man det?

Även styrelsen själva borde inse att man ger en förvriden bild av verkligheten. Visserligen tror jag att den absoluta majoriteten av SSAs medlemmar lätt låter sig nöjas med allt som "låter bra" då de inte orkar sätta sig in i sakfrågorna tillräckligt djupt eller inte ens känner till tillsynsrapporten. Men de som satt sig in i ärendet kan knappast hålla med styrelsens beskrivning. Det borde vara ett stort problem för styrelsen om målet verkligen är att bygga upp ett förtroende som i nuläget bevisligen är lågt i mångas ögon.
 

SA0AZS

Well-Known Member
Ja, jag misstänker att vi som är intresserade av att se hur ärendet utvecklas även denna här gången kommer att tvingas inhämta den informationen från PTS diarium, om vi vill veta vad som verkligen hänt och händer. Från vår förenings styrelse kommer minimalt med information, och den information som trots allt kommer är noggrant tvättad till oigenkännlighet, därav min tidigare kanske trots allt inte så överdrivna jämförelse med Bagdad-Bob.

Men faktum kvarstår, och jag tycker att det är bedrövligt. Öppenhet är uppenbarligen ingenting som SSA är intresserade av, utan vi medlemmar förväntas helt enkelt okritiskt hålla till godo med styrelsens utsagor.

Ett sådant sätt fungerade nog förr, när folk inte i samma utsträckning ifrågasatte auktoriteter, men i dag håller det inte. För oss som i skolan fick lära oss vikten av källkritik och att själva ta reda på fakta, känns det bara gammalt, unket och inte trovärdigt.
I dag finns informationen oftast bara en sökning, eller ett e-brev, bort på det världsomspännande datornätet Internet.

Styrelsen borde verkligen se över sin informationspolicy och, vilket tyvärr tycks nödvändigt eftersom det blir fel så ofta, sin krishanteringsförmåga. De nuvarande är undermåliga.
 
Last edited:

SA0AZS

Well-Known Member
Det hela får mig för övrigt att tänka på mannen som föll från 50:e våningen.
Folk på våningarna under hörde honom säga "hittills har allt gått bra, hittills har allt gått bra" när han passerade.

Men det viktiga är ju som bekant inte fallet, utan landningen.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
AZS skrev; "Styrelsen borde verkligen se över sin informationspolicy och, vilket tyvärr tycks nödvändigt eftersom det blir fel så ofta, sin krishanteringsförmåga. De nuvarande är undermåliga."

Så här ligger det till. Den förra styrelsen meddelade att man skrotat alla Föreningens styrdokument inkl informationspolicyn som föregående styrelser arbetat fram och beslutat skulle gälla. Motiveringen var att dokumenten ansågs hämma verksamheten och var för omfångsrika. I stället ville man arbeta med någon sorts levande verksamhetsplan som uppdaterades efterhand som omvärlden förändrades. Förra ordf sade sig hata detaljerade rutiner och byråkrati och ville jobba mer pragmatiskt med korta beslutsvägar. Så blev det sagt av dåvarande ordf på ett Årsmöte för några år sedan.

Nuvarande styrelse har genom PHU meddelat mig att man för närvarande arbetar på att ta fram nya styrdokument som ersättning för de skrotade och jag antar att en ny informationspolicy ingår i denna svit. Ungefär samma sak sa CNN när jag träffade honom på Ham Radio 2015 i Friedrichshafen i somras.

Så vi får väl se hur man kommer att uttrycka sig i en ev kommande informationspolicy, dvs om informationen som skall lämnas till medlemmarna skall vara både saklig och korrekt.

Just nu anser jag att den starkt vinklade informationen som vi läst på SSA.SE och i QTC ang PTS-affären inte stämmer överens med innehållet i PTS tillsynsrapport.

Det borde vara ett mycket stort problem för en styrelse som gör anspråk på att arbeta seriöst och vill bli tagen på allvar.
 

SM0KBW

Well-Known Member
SM5PHU är väl vise ordförande har jag för mig och han har deltagit livligt i denna debatt!
 
Top