1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by Microphone Dundee, Oct 26, 2015.

 1. SA0AZS

  SA0AZS Well-Known Member

  Jag förstår inte hur vissa kan få det till att det är PTS fel att SSA har inte har haft styrning och kontroll på sin verksamhet, och att vissa provförrättare inte har hanterat provförrättningen (som faktiskt är myndighetsutövning) på ett korrekt sätt, av vilka skäl det nu vara månde.

  Problemet är att det nu råder tveksamheter om huruvida ett okänt antal certifikat är utfärdade på felaktiga grunder, och det är djupt otillfredställande på flera olika sätt.

  De som tagit cert, och faktiskt klarat provet på egen hand, riskerar att bli ifrågasatta.

  SSA, och vi radioamatörer, tappar trovärdighet och riskerar att framstå som oseriösa.
  Det gör det inte direkt lättare för oss att få behålla våra unika privilegier och vår stora tilldelning av gratis spektum (vi har drygt 23 GHz!), som andra aktörer gladligen skulle betala dyra pengar för, genom att framstå som oseriösa i PTS ögon.

  Det må vara att amatörradio bara är en hobby, men då vi är beroende av myndighetens väl och ve, så är det rent idiotiskt att göra sig osams med aktuell myndighet genom att missbruka myndighetens förtroende genom att missköta sina åtaganden.

  Det gäller att tänka i flera steg om man vill värna hobbyn.

  Hittills har SSA:s styrelse agerat bra, och jag hoppas att man kommer fortsätta att hålla räfst och rättarting internt, att man är öppen och transparent och att man inte försöker skylla i från sig som man gjorde sist det begav sig. Då kan det här sluta med något bra.
   
  SA0BFC and Rickard Rättrådig like this.
 2. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Karl-Arne skrev: "Hur kan det vara PTS fel att SSA saknar kvalitetssystem och anlitar provförrättare som inte klarar sina uppgifter?"
  Det åligger den som överlämnar arbetsuppgifter genom delegering att försäkra sig om att den det delegeras till har kompetens och förutsättningar att utföra uppgifterna. Det fulla ansvaret finns kvar hos den som delegerar och den måste försäkra sig om relevant återrapportering sker från den man delegerat till. Om det inte fungerar kan man vanligtvis inte ändra tagna beslut, däremot kan man dra tillbaka delegeringen. Det jag vänder mig mot är begreppsbyten som PTS nu gör, där "överlämnande av uppgifter" ändras till att man uttrycker det som man överlämnat "ansvar". Det kan vara okunskap (osannolikt), eller bara ett försök att undslippa sitt ansvar. Det vore väl bättre att man säger att man misslyckats med sina försök till delegering till medlemsorganisationer och återtar sitt myndighetsutövande?
   
 3. Skalmannen

  Skalmannen Well-Known Member

  Utöver de rent formella felen, kan jag se ett problem av svårbevisad karaktär gällande bedömningen och rättningen av genomförda prov. Den springande punkten torde vara omfattningen av, och tydligheten i, "den påbjudna flexibiliteten i bedömningen" som SSA hänvisar till i dokument 6.

  Edit: SA5A har helt rätt i frågan om delegering. Man kan delegera en uppgift, men ansvaret kvarstår hos den som delgerar.
   
  Last edited: Oct 26, 2015
 4. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Man har redan börjat att skylla ifrån sig.
  Dokument 6 är fullt av slingranden, som t.ex. "den påbjudna flexibiliteten i bedömningen" som nog ingen kan förklara vad som menas med.
  Det är ett uttryck i klass med "max effekt" som fanns i tidigare bestämmelser.

  Jag hade tidigare börjat återfå ett visst hopp om SSA, eftersom ledningen sedan årsmötet utgjorts av två civilingenjörer och tillika telegrafister.
  Dessvärre visar det sig att den s.a.s. "flexibla hållningen" till stadgarna förmodligen sitter i väggarna.

  Är det någon som på fullt allvar tror att man tänker ta i tu med stadgebrott vilka strävar att på ena eller andra sättet öka antalet medlemmar och möjligheterna till kommers med fåfängesignaler? Lika lite som hanteringen av förre ordförandens stadgebrott från revisorernas sida. Ryggrad är en nödvändig ingrediens ifall ansvar ska kunna utkrävas.

  Huvudpersonerna i denna "soppa" blir nog hedersmedlemmar de också.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 5. SA0AZS

  SA0AZS Well-Known Member

  Hoppet lär vara det sista som överger en.
  Tron är det sämre med.
   
  Last edited: Oct 26, 2015
 6. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Tack för att du gav mig morgonens godaste skratt!

  För övrigt är jag, precis som någon tidigare skrev, mycket förvånad att det är
  så detaljerade personuppgifter i dokumenten. Detta är ju mer att likna vid en
  förundersökning - namn med mera brukar endast förekomma när någon är
  dömd.

  Det är ju tydligt att det drabbat tredje part - de namngivna vars prov har
  granskats. Illa skött av PTS - för att PUL går före offentlighetsprincipen.
   
  Last edited: Oct 27, 2015
 7. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Överensstämmer väl med min uppfattning Karl-Arne. Även ditt förtroende för "civilingenjörer tillika telegrafister" ;) fast jag anar här en liten glimt i det Markströmska ögat och tycker mig även märka en svag utväxt i pannan... :)

  73/Lasse
   
 8. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  Det är med djup avsmak som jag ger mig in i den här diskussionen.
  Utdrag ur mejl från PTS till SSA, FRO och ESR daterat den 13 juni 2014:
  73,
  Jonas/SM5PHU
   
 9. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  En rätt tydlig "övergångs-flexibilitet" alltså. Dock är sista stycket det viktiga!

  73/Lasse
   
  SA0AZS likes this.
 10. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Förvisso en intressant diskussion men jag ber er att hålla en god ton i diskussionerna. Sen tycker jag inte om att det skapas "anonyma" konton. Stå för den åsikt ni framför. Och kom ihåg att ni inte är så anonyma som ni tror.

  Jag har tagit bort dokument 15-4100_2 - Kopia.pdf eftersom det innehöll alldeles för detaljerade personuppgifter för att ligga ute helt öppet. Och till er som hört av er till mig vill jag tacka för en saklig och vänlig ton i samtalen. Vi har högt i tak på HAM.SE men vi kommer inte tillåta detaljerade personuppgifter publiceras helt öppet. Man får tänka ett steg vidare, det kapas flera identiter varje dag och för den drabbade blir livet väldigt besvärligt.

  Som sagt, håll en god ton och posta INTE personuppgifter!
   
  SM7MMJ, SA5PMG, RM2D and 1 other person like this.
 11. SM6VVG

  SM6VVG Well-Known Member

  Amatörsignal och namn är ok då? (för förtydligande bara)? Men undvik adress och telefonuppgifter?
   
 12. SM4UKE

  SM4UKE Well-Known Member

  PTS får väl svara för vad som är nödvändigt att ha med i sitt ärende. Man ska vara restriktiv med vad som diarieförs utan att missa det som är nödvändigt för handläggningen, en balansgång. Men man får inte glömma att allt myndighetsarbete måste vara rättssäkert och det måste gå att identifiera personerna här, och då är personnummer kanske nödvändigt. Myndigheten har skyldighet att diarieföra dokumenten i ett ärende och dessa dokument kan man sedan begära ut - så fungerar vårt samhälle. Märk väl att PTS inte har hängt ut någon på sin hemsida. Det hade varit skillnad om namn och personnummer framgått i ärendemeningarna och därmed synts i PTS webdiarium. Det hade, som juristerna brukar skriva, varit anmärkningsvärt om PTS drivit ett ärende där det saknats ett dokument av den här typen i ärendet, vad hade man då grundat beslutet på? PTS har inte heller lagt ut dokumenten på sin hemsida, man får själv begära ut dessa. Läser man dokumenten känns det tveksamt om det går att hävda att någon tredje part kan anses vara drabbad. Om man klarat eller inte klarat ett amatörradioprov (som är relevant för ärendet) kan nog inte jämföras med om ens politiska åsikt/religion/sexuella läggning hade framgått. Dessutom är det väl SSA som lämnat ut informationen, inklusive personnumren. Myndigheten diarieför då som inkommen handling i ärendet, allt i dokumentet. Personerna på listan är ju inte heller föremål för ärendet - det är SSA:s hantering av provförrättningen. Sedan får man ha förståelse för att det känns olustigt att figurera i ett ärende.

  Man bör väl inte heller i ett forum hänga ut någon provförrättare innan ärendet är avslutat, vi som skriver här har ingen aning om vilka instruktioner de fått och ska inte döma dessa. Att SSA:s kvalitetsstyrning ifrågasätts tyder ju på att något fattas på vägen. Den tydliga dokumentationen på provblanketten har PTS bedömt att den inte fungerat. Låt ärendet ha sin gång och lämna det åt PTS och SSA.
   
  sm3pxg, SA0AZS, SM0KBW and 2 others like this.
 13. SM4UKE

  SM4UKE Well-Known Member

  Heder (IMHO) åt moderatorn som tar bort dokumentet. Det tillför absolut ingenting till diskussionen - finns ingen anledning att visa informationen här.
   
  SM3BDZ, RM2D and SM0KBW like this.
 14. SA3BYC

  SA3BYC Well-Known Member

  Självklart måste det här fram i friskluften och diskuteras, är ett sundhetstecken trots allt.

  Jag förstår dock inte varför några namn och signaler på de vars prov PTS valt att granska skulle behöva publiceras överhuvudtaget? PTS har slumpmässigt valt en tidsperiod för att få ett hanterligt urval att granska.

  Det är ju inte någon misstanke mot dessa specifikt det gäller, de är ju bara ett urval. Det är ju SSA's hantering och rutiner kring provförrättandet som granskas och inte den enskilde. Lämna de enskilda utanför det här och diskutera sakfrågorna är min personliga åsikt!

  Tycker moderatorn har agerat mycket korrekt då han tagit bort just det dokument som pekar ut enskilda.

  Att Jonas dessutom kommenterar och förhoppningsvis även framöveröppet deltar i diskussionen är ju jättebra. En skillnad som är fantastisk jämfört med den gamla styrelsen, som oftast stoppade huvudet i sanden och sällan eller aldrig deltog i någon öppen debatt. All heder åt dig Jonas och ditt sätt att delta i diskussioner även när det blåser.

  73/Johan

  Ps. såg nu att Henrik/UKE kommenterat innan jag hann trycka på sändknappen. Kan bara instämma i hans kommentarer, mycket välformulerat.
   
  Last edited: Oct 27, 2015
  SM3BDZ, SM0KBW, SA0AZS and 1 other person like this.
 15. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Så "den påbjudna flexibiliteten i bedömningen" gällde bara under hösten 2014?
   
  Last edited: Oct 27, 2015
 16. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Se Johan SA3BYC svar en bit upp. Johan sammanfattar det hela alldeles utmärkt. Det finns ingen anledning att hänga ut enskilda personer. Skäll gärna på SSA, PTS, ESR eller vilken organisation som helst. Men häng inte ut enskilda människor.

  Det gamla talesättet: "Behandla andra som du själv vill bli behandlad" gäller i högsta grad i detta forum och på internet i allmänhet.
   
  SM3BDZ, SM0O and SM0KBW like this.
 17. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Man kanske kan se saken på så sätt att i den händelse SSA saknar ansvar för sitt agerande, man i stället har agerat ansvarslöst...

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 18. SA0AZS

  SA0AZS Well-Known Member

  Visst, SSA har saknat verksamhetsstyrning och dito kontroll, och kan givetvis klandras för detta.

  Men, att vara provförrättare för SSA måste faktiskt sägas vara ett förtroendeuppdrag av rang, och det är dessutom myndighetsutövning.
  Ingen man kan ta lätt på, med andra ord.

  Dessa funktionärers göranden och låtanden måste således få diskuteras öppet, eftersom granskningen rör vederbörandes funktion som provförrättare (och tillika myndighetsutövare) snarare än vederbörandes person.

  Efter att ha tagit del av handlingarna framgår det ju att PTS kort och gott misstänker att framförallt två provförrättare varit lite väl "flexibla", och rent statistiskt är det lätt att förstå hur misstanken uppkom.
  Det ÄR anmärkningsvärt att de två flitigaste provförrättarna har en icke godkänd-kvot på 0%, när kvoten icke godkända för hela den granskade serien prov ligger på dryga 20% (totalt 168 prov utförda, varav 35 icke godkända).
  Detta är siffror från SSA:s redovisning i den numera borttagna 15-4100-2, och är det som är intressant i den delen.

  Att PTS väljer att granska detta närmare är knappast särskilt konstigt, det vore snarast tjänstefel att inte göra det.

  Av del 4 framgår att det att PTS efter vidare granskning anser att det hela skötts på ett mycket otillfredsställande sätt, och det är svårt att inte instämma. Om det beror på slarv, inkompetens, dåliga förutsättningar, stress och/eller mer eller mindre tillåten "flexibilitet" får SSA utreda, och därefter vidta nödvändiga åtgärder för att avhjälpa problemen och tillse att några tveksamheter om att saker och ting går rätt till fortsättningsvis inte uppstår. Att frågor som dessa överhuvudtaget uppstår är rent skadligt för amatörradion och för våra trovärdighet mot myndigheter och beslutsfattare.

  Är det som hävdats så att det är svårt och stressigt att rätta proven, bör SSA övergå till att göra all rättning centralt.
  De som då sköter detta kan då hantera rättning och poängsummering i lugn och ro, och pressen på respektive provförrättare minskar då delinkventen vet att provet inte rättas på plats, utan att det tar några dagar att få resultatet.
  Inget ovanligt att få vänta på ett provresultat, och man måste ju ändå vänta på certifikatet, så det är ju ingen ko på isen. Hellre sakta och säkert än fort och fel.

  Är det nu, som vissa låter antyder, så att direktiv, handlingar et.c. från PTS är så dåliga att det är omöjligt att göra ett bra jobb, så tycker jag att SSA i konsekvens med detta skall återlämna delegationen för provförrättning, till dess att man anser sig få förutsättningar för att kunna genomföra uppdraget på ett korrekt sätt.
   
  Last edited: Oct 27, 2015
  SA0BMV/0, SM5KYH and sm6wya like this.
 19. SA0AZS

  SA0AZS Well-Known Member

  Vadan denna "djupa avsmak" inför frågor som ställts av medlemmar som gett dig förtroendet att representera oss?
  Är det inte bättre att lägga alla kort på bordet, så att vi öppet kan diskutera detta och komma fram till något bra?

  Just nu har PTS-dokumenten "satt scenen", och har SSA material som kan förklara vad som gått snett, så upp med det på bordet.
  Finns det anledning till självkritik, var öppna med det. Förtroende bygger till stor del på öppenhet.

  Att, som förra styrelsen, lägga locket på och försöka tysta debatten, gick ju inget vidare och bidrog mest till splittring i föreningen.
  Jag hoppas att nuvarande styrelse lärde sig av det, och inte upprepar de misstag man begick sist det begav sig, utan är betydligt mer öppna och inlyssnande den här gången.

  Väsentliga frågor är de som haverikommissionen jobbar efter:
  Vad hände? Varför hände det? Vad kan vi göra för att det inte skall hända igen?

  Kan vi diskutera detta öppet och sakligt så kan det komma något bra ur detta.
   
  Last edited: Oct 27, 2015
 20. sm5phu

  sm5phu Well-Known Member

  Min djupa avsmak grundar sig inte i att någon ifrågasätter SSA, utan i att någon publicerar personuppgifter, och i sin iver i att klämma till SSA skiter i att enskilda kommer till skada.

  SSA kan inte vägra att lämna uppgifter till PTS, som de begär för att utöva tillsyn.
  PTS kan i sin tur inte vägra att lämna ut uppgifter till vem som helst som begär så, inte heller personuppgifter.

  Däremot är det ett brott mot personuppgiftslagen att sprida personuppgifter vidare genom att publicera dem på ham.se. Och den som sprider ofördelaktiga uppgifter om andra vidare kan också göra sig skyldig till förtal, det gäller oavsett om uppgifterna är sanna eller falska.

  Jag hoppas att alla som känner sig uthängda förstår att SSA inte på något sätt ställer sig bakom detta. Och alla ni andra förnuftiga människor, som inte blivit uthängda.

  Jag hoppas också ni förstår att det är SSA som granskas av PTS, inte enskilda personer som avlagt prov.

  SSA har inte alls försökt lägga locket på. Vi har i åtminstone en månads tid haft en diskussion om det här ärendet med provförrättrare och utbildare, såväl medlemmar som icke-medlemmar i SSA. Vi har tagit upp frågan på HQ-nätet och i nästa veckas nummer av QTC kommer saken också att avhandlas.

  SSAs svar på frågorna "Vad hände? Varför hände det? Vad kan vi göra för att det inte skall hända igen?" finns redan angivna i dokument med diarienummer 15-4100-6, som alla kan ladda ned här på ham.se.

  73,
  Jonas/SM5PHU
   
  Last edited: Oct 27, 2015
  SM0O, SM2OWW, SA5BKE and 3 others like this.

Share This Page