1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

PTS tillsyn och svidande kritik, offentliga dokument

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by Microphone Dundee, Oct 26, 2015.

 1. SM6GXV

  SM6GXV Korsdominant

  Jag har haft mitt cert sedan 1975 och med jämna mellanrum
  blivit varse att SSA's kontakter med Televerket, senare PTS
  gnisslat. Inte en gång...

  Under de senare åren har det uppmärksammats att man inte klarat av
  att hantera vare sig provfrågekraven eller provförrättningarna.

  Dessutom har PTS uppmärksammat SSA's geschäft med specialsignaler

  SSA har inte kunnat stämma i bäcken, utan missförhållanden
  har eskalerats intill bubblorna brustit
  och vad som timat offentliggjorts på ham.se
  genom att folk begärt ut handlingar från PTS diarium.

  Det hade varit klädsamt om den nya/nyvalda styrelsen i SSA
  helt enkelt meddelar att man i ljuset av vad som hänt
  ber PTS att återta ansvaret för prov, provförrättning
  och utdelande av signaler. "Vi har kommit till insikt
  att nödvändig kompetens och kapacitet saknas i vår organisation."

  David Goleman skriver i en av sina böcker om "Känslans Intellekt"
  hur viktigt det är att "skyffla medan högarna är små" och tidigt
  erkänna misstag. Genom att framhärda och skylla ifrån sig
  uppnår man ingenting konstruktivt, (exvis som förslaget
  att en DL skall vara närvarande vid provtagning).

  Det är sannerligen dags för PTS att ta över.
   
  SM6FPG likes this.
 2. sm6wya

  sm6wya Well-Known Member

  Det som är lite lustigt när jag läser denna tråd, det är att alla verkar vara överens om att det är fusk & båg inblandat. Tänk OM de som gått kursen haft en enastående lärare som inspirerat och lärt ut korrekt. Tänk OM det är så.
  Fundera bara i dessa banor. Ingen behöver inte komma med något svar alls om det. Jag har ännu inte upplevt att en förrättad grupp har 100% rätt, däremot är chansen större för de som studerar ensamma hemma under lång tid. Men det är mina observationer under de 14 år jag stått till förfogande som provförrättare i SSA's tjänst. Motivationen är troligen större hos dessa. Men statistiskt sett KAN det finnas lärare i SM-land som KAN lära ut och motivera.

  Som en parentes så har vi ju aldrig hört talas om mutbara tjänstemän i det här landet, eller? Så vad kommer vissa här göra om det skulle uppenbara sig att en förrättning med PTS inneburit fel?
  Inga svar på det heller behövs för min del. Bara fundera.
   
 3. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Jag vill även, med nyligen återupptaget medlemskap, tro att den nya styrelsen har goda ambitioner och i detta ge dem en ärlig chans. Tiden lär utvisa och den "skit" de nu har att hantera, kan inte nuvarande styrelse lastas för.

  Likafullt tycker jag inte att en intresseförening, för en hobby som kräver certifiering genom prov, ska få en dylik delegation, som är förhållandet idag. Det inbjuder ju till allsköns trassel, när föreningen, som vill värva medlemmar, ska vara den "låtsasmyndighet" som ska vara provförrättare, provrättare och godkänna/utföra certifiering av sina presumtiva medlemmar! Närmast en jäv-situation, tycker då jag!

  En DL, som ju då kan förstås vara en "styrelsenära" medlem, som Notarius publicus, känns i det perspektivet inte som en kvalitetssäkring värd namnet. Jag tror inte ens det är möjligt att helt kvalitetssäkra bort felaktigheterna med medlemsinsatser i olika funktioner och nivåer.

  Nä, låt myndigheterna sköta det de är tänkta att sköta!

  73/Lasse
   
  SM0O likes this.
 4. R8N

  R8N R8N CB SHOP

  Jag har pratat med flera radioamatörer som säger samma sak. De säger att hade inte provförättaren fuskat med provet så hade de aldrig haft ett amatörradiocertifikat. En amatör säger att han ville gå hem och läsa på mer men provförättaren erbjöd sig att fixa provet.

  Varför skulle nu nya radioamatörer öppet berätta om missförhållandena. Jo, det har att göra med att provförättaren skaffar sig ovänner genom en arrogant och nedlåtande attityd och ryter ifrån om man råkar kalla honom SA**** istället för SM***. Jag har själv hört det på radion. Fritt citerat "Jag är ingen ***** SA-amatör".

  Jag brukar låta bli att prata och skriva om sådant beteende men nu har det gått lite för långt. Nu får det vara nog. Vissa personer passar inte att ha en ledarroll och för mycket inflytande. Definitivt inte att sjösätta nya amatörer utan att ha ett uns av Ham Spirit i ryggraden.
   
  SM0NEK likes this.
 5. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Huvudproblemet med SSA är att styrelser alltid är färskvara och politiken som förs baseras på just den styrelse (i regel en oerhört stark ordförande med personliga mål som sett till att omge sig med ja-sägare och nickedockor) som verkar i varje tid snarare än att följa en tydlig föreningspolicy och lyssna på medlemmarna. Den som liksom jag läst samtliga QTC sedan nr 1 1926 vet vad jag talar om. Det har alltid stormat inom SSA.

  Tids nog kommer sittande styrelse också att ersättas med en ny och som liksom alla tidigare styrelser gjort kommer den att driva sin egna politik. Allt som byggts upp av tidigare styrelse skrotas och man börjar om från ruta noll precis som den förra styrelsen gjorde. Den skrotade nämligen samtliga styrdokument som styrelsen dessförinnan med stor möda byggt upp. Mina och andras hundratals timmars jobb kastades över en natt på soptippen. Tack tack. Den nuvarande styrelsen jobbar nu för högtryck med att åter bygga upp delar av det som skrotats av den förra styrelsen men förenklat och mer anpassat till den situation som nu råder. Vi får väl se hur länge de nya slimmade rutinerna håller. Vad jag vet och har hört från förstahandskällor inom sittande styrelse så går arbetet framåt och det är uppenbart att det finns en ärlig vilja att städa upp efter förra styrelsens totala dikeskörning. Värre kan det inte bli i alla fall.

  Jag har suttit med i flera SSA styrelser under många år och sett detta spektakel från insidan. Inte en gång utan flera. Det gör att verkningsgraden inom föreningen på lång sikt blivit låg och detta ständiga hattande hit och dit tar både tid och kraft. De som försöker göra ett bra jobb bränner ut sig och de som inget alls gör kan sitta kvar precis hur länge som helst. Det gör också att kontinuteten i föreningen blir låg och medlemmarna känner sig vilsna. De få som bryr sig. Cirka 25 personer av 4800 medlemmar? Varje ny ledamot börjar i princip om på ny kula med ett tomt skrivbord och har inget att ta över och bygga vidare ifrån. Inga tydliga ramar, ingen policy och riktlinjer. Välkomstorden till en ny ledamot har varit - Du får fria händer, gör som du vill bara du följer mina direktiv. Ineffektivt och toppstyrt.

  Att PTS nu utövar tillsyn över SSA är bra och jag hoppas att myndigheten skruvar upp tempot ännu ett par snäpp. Låt SSA svettas så man förstår allvaret.

  Bäst vore att PTS återtar all handläggning och provförrättning t ex i samarbete med högskolor etc som står under Skolinspektionens tillsyn. Inför tillståndsavgift för att täcka kostnaderna för en halvtidstjänst på PTS.

  Näst bäst är att SSA får ordning på sina rutiner så att tillsynen som PTS enligt lag är tvingade att göra i fortsättningen genererar rena tillsynsrapporter eller bara små avvikelser. Helt perfekt kan det inte bli. Om personal på SSA eller någon annan gör jobbet kanske är egalt då kvalitetssäkring och rutiner för spårbarhet säkerställer tillräcklig kvalitet i båda fallen. För PTS del är det naturligtvis värdefull att kunna lämpa över allt bekymmer på någon som vill göra jobbet gratis och som kämpat med näbbar och klor för att få lov att bli den första IARU-förening som administrerar amatörradio medan PTS utövar tillsyn på en högre nivå. Just denna visionen framfördes av SSA och finns att läsa i QTC. Nu har SSA äntligen nått sitt mål och det är nu dags att visa resultat.

  Särskilt viktigt är det att säkerställa att fusket upphör. Som R8N mycket riktigt påpekar så var fusket mycket utbrett under den oreglerade tiden. När jag under en period i SSA styrelse hade hand om auktorisationen av SSA provförrättare inkom många tips på kvalificerat fusk. Det ena värre än det andra. Jag förde fram dessa i styrelsen men fick inget gehör. Så här i efterhand kan jag säga att styrelsen var livrädd för att hantera sådana frågor och fullständigt handlingsförlamad. -Vi kan inte bevisa något var det vanliga svaret. Konsekvensen blev att jag lämnade det uppdraget och sedermera även styrelsen.

  Under en många år verkade jag som provförrättare med PTS som huvudman och under en kort period även som av SSA auktoriserad provförrättare. Det var då vanligt att de som ville avlägga prov ringde runt till många av oss för att kolla om vi gick att resonera med, vilka prov vi använde och för att lista ut hur "snälla" vi var. Jag var inte särskilt snäll i det avseendet och det resulterade i att jag till slut blev utkonkurrerad av mer snälla provförrättare. Proven för min del blev allt färre och verksamheten självdog.

  Sett i från provavläggarens synvinkel kanske det ändå är logiskt. Det finns ju ingen vits med att välja en provförrättare som jag, som håller hårt på formaliteterna och reglerna om det går att få sitt certifikat för en flaska Whisky på annat ställe. Eller hur?

  För min del kom det att innebära att jag till slut helt upphörde med provförrättningsverksamheten precis som väldigt många andra av de mer seriösa provförrättarna över hela landet gjorde. Vi var ett helt gäng här nere i Skåne som hade professionell bakgrund som lärare och utbildare m m som till slut insåg att spelet var förlorat. SSA var tyvärr helt ointresserad av att upprätthålla hög kvalitet. Endast kvantitet var intressant. Samtliga i gruppen jag tillhörde lämnade efterhand som de blivit övertygade om att det var kört och att för att de inte ville tillhöra ett kollektiv som hade fått dåligt rykte. Självbevarelsedriften tog över.
   
 6. sm6wya

  sm6wya Well-Known Member

  En undring Bengt, på ESR's sida står det; ESR kommer under hösten 2014 att påbörja framtagning av egna rutiner för certifieringsverksamheten. Målet är att bli klara under våren 2015.
  Vari ligger ni i det arbetet? För även om det är varmt ute så är det inte vår längre... ;-)
   
 7. SA0AZS

  SA0AZS Well-Known Member

  Ja, av del 4 framgår att man granskat prov från januari 2014 till mars 2015, och med tanke på att den nya provfrågebanken började gälla från augusti 2014 torde det således vara både gamla och nya prov som granskats. PTS har inte skrivit något om vilka prov det är som inte hanterats korrekt, varför jag drar slutsatsen att det rör både gamla och nya.

  Argumentet att "problemen" beror på den nya provfrågebanken (läs: att det skulle vara PTS "fel") kan i så fall inte sägas vara ett giltigt argument, utan får då snarare ses som ett försök att medelst felaktiga sakuppgifter försöka vilseleda.
  Eller på mer vardaglig svenska; ljuga.

  Just kunskap i ämnet har ju framförts som argument för att vem-som-helst inte kan vara provförrättare. Jordplan på en dipol? Världsklass!

  Jag anser att en provförrättare måste genomföra, och självfallet klara, det prov vederbörande skall förrätta. Det borde vara ett absolut grundkrav, annars är ju denne inte mycket till hjälp om någon fråga behöver tolkas och omformuleras.

  För att vara "snäll" mot provtagare , tillika kompisar/medlemmar?
  Ett missriktat försöka hjälpa "hobbyn" att växa, utan att tänka steget längre och förstå att man snarare sänker hobbyn?
  För att man är slapp och har en felaktig inställning till det där med kunskap och krav?
  För att få lojala följare, att ge någon certet försätter ju denne i beroendeställning till den som ger?
  Kanske av rent monetära skäl, d.v.s. det som i lagboken definieras som "tagande av muta"?
  Kanske en blandning av ovan?

  Jag vet inte, och mina gissningar är lika goda som någon annans.

  Ja, systemet fungerar uppenbarligen inte, och behöver göras om från grunden.

  Om SSA skall fortsätta med provförrättning tror jag att den med fördel bör göras centralt vid ett par tillfällen per år och distrikt.
  Det innebär att kandidaterna inte kan skriva upp nu, nu, nu, men är man seriöst intresserad är det inget problem att vänta.

  Väntan nämligen är ett utmärkt sållningsinstrument.
  Det har länge tillämpas inom pistolskyttet, en annan hobby som är beroende av myndigheternas väl och ve, och har visats sig göra god nytta.
  Förutsatt att man klarat kompetenskraven, så får man efter tidigast sex månader söka licens, då endast för kaliber .22.
  För grövre vapen (9 mm, .357 et.c.) får man vänta ytterligare minst sex månader.

  Detta är har visat sig fungera mycket väl för att sålla ut alla som egentligen inte är intresserade, eller är intresserade av fel anledning.
  Dessa orkar nämligen inte vänta, och försvinner naturligt under processens gång.

  Fördelen med ett sådant system inom amatörradio är också att det finns gott om tid att förkovra sig teoretiskt såväl som praktiskt innan det är dags att skriva upp, och kandidaten får då en stabilare grund att stå på.
   
  Last edited: Oct 28, 2015
  SA0AZY and SM5JAB like this.
 8. SA0AZS

  SA0AZS Well-Known Member

  Som du själv säger, så talar statistiken emot att så skulle vara fallet.

  Citat ur 15-4100-4:
  Det är också ett anmärkningsvärt och osannolikt förhållande att de två provförrättare, vilka har förrättat flest prov, inte har underkänt någon enda provtagare. Dessa båda provförrättarares samtliga provhandlingar för tidsperioden 2014-07-01 till 2015-03-31 (PTS begäran om komplettering) har granskats. I det ena fallet har 0 (ingen) av totalt 6 provhandlingar handlagts helt korrekt. I det andra fallet har endast 4 av totalt 10 provhandlingar handlagts korrekt. I det senare fallet har ett av proven felaktigt godkänts trots att provtagaren inte har visat nödvändiga kunskaper för att godkännas.

  Jag tycker det säger det mesta.

  Dessutom har det ju framkommit uppgifter om att folk faktiskt "fått hjälp" att klara certet.

  Ni har ju haft en del sånt nere i "Muteborg", så jag förstår din oro :)

  Skämt åsido, generellt sett är svenska tjänstemän svårmutade. Vi har ingen utbredd korruptionskultur, möjligen undantaget politiska tjänstemän där det verkar vara lite si och så med den saken.

  Tittar man på incitamenten för en PTS-tjänsteman att ta mutor eller fuska, så är dessa avsevärt mindre än för en lokal provförrättare.
  För den lokale provförrättaren kan det handla om att hjälpa en kompis/klubbkamrat, att skaffa sig lojala följare genom att försätta andra i beroendeställning, att öka sin klubbs medlemsantal eller att helt enkelt tjäna pengar.

  För PTS-tjänstemannen är dessa incitament, förutom möjligen att tjäna pengar, i princip obefintliga.
   
  SA3BYC, SM3BDZ, SM0O and 1 other person like this.
 9. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Till WYA,

  Vi har tidigare meddelat i Resonans och även som nyhetsnotis att ESR beslutat att inte bygga upp en egen certifieringsorganisation med allt vad det för med sig. Anledningen att ESR sökte om delegation var i huvudsak för att via PTS samverkansgrupp kunna göra vår röst hörd och verka för att de svenska proven harmoniserade med övriga CEPT-länders. ESR tog fram ett digert arbetsunderlag för att sedan kunna konstruera skarpa provfrågor ifrån. SSA motarbetade arbetet inom samverkansgruppen och efter en mycket hätsk skriftväxling mellan SSA och PTS så tröttnade myndigheten på SSA och upplöste samverkansgruppen helt. Därmed var SSA, FRO och ESR helt bortkopplade. ESR ställde allt vårt arbetsmaterial till fritt förfogande för PTS som i egen regi gjorde klart jobbet samverkansgruppen skulle göra. De skarpa frågorna har konstruerats av PTS där ESRs underlag använts för att få tillräckligt stor variation och bredd i frågebanken. Så för vår del var arbetet inte ogjort. Det känns bra.

  Resultatet sett med ESRs ögon blev perfekt. I stället för att vi ideella föreningar skulle underhålla provfrågebanken så vilar nu det ansvaret helt på PTS och än bättre är det att provfrågebanken ligger på PTS server. Egentligen borde vi tacka SSA för att de körde projektet i diket. Om SSA samarbetat med PTS och oss andra fullt ut så hade vi idag suttit med ett stort ansvar att underhålla vår gemensamma provfrågebank och även fått stå till svars för ev brister. Det slapp vi nu när PTS slog näven i bordet och sa -Nu är det slut, vi tar över själva.

  De mål ESR hade har alltså överträffats med god marginal. Vi var beredda att kompromissa med SSA när det gällde att nå en gemensam kravnivå. SSA ville ju bibehålla de gamla kraven som låg på Novis-nivå medan ESR ville skärpa till det ordentligt. I och med PTS tog över hela ansvaret så bestämde myndigheten att nivån skulle möta HAREC-nivån vilket i sak innebar att PTS gick lite längre än vad ESR i sin vildaste fantasi kunnat tro sig nå men gärna skulle vilja.

  Detta tillsammans med att PTS nu utövar tillsyn över SSA har gjort att det i nuläget knappast finns någon anledning för ESR att bygga upp en parallell organisation. ESR med sina 423 medlemmar har inte de resurser som behövs och efter att ha följt PTS tillsyn denna gång och förra gången som var minst lika omfattande så inser vi nu att vårt beslut var det enda rätta. Låt SSA syssla med sin administration och kontorsarbete så försöker ESR att fokusera på kärnverksamheten i föreningen i stället. Det är mycket jobb ändå att driva förening och ge ut medlemstidning. Jobb som görs i bakgrunden och kanske inte syns utåt.

  Jag skall se till att vi lägger in en infotext där du fann att vi skulle ta fram egna rutiner etc. Tack för påpekandet. Klart innan våren... Hi hi.
   
 10. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Nä, men det är ju heller inte meningen med just amatörradio ! Läs och förstå !

  Det finns andra band och frekvenser om man har inställningen att "bara vill snacka lite radio"
   
  SM6FPG, RM2D and SA0AZS like this.
 11. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Den här detaljen hade jag missat !

  Då det tydligen i ett av fallen var 0 (=noll) prov som var korrekt utförda måste det innefatta både nya och gamla proven.
  Den slutsatsen kan enkelt bevisas om man tittar på provdatumen för de prov som innefattades i del 2, som kan begäras ut från PTS
  vid behov. (15-4100-2)

  Där faller ju hela det motargumentet. De gamla proven var ju så bra enligt förra styrelsen i SSA, som slogs med näbbar och klor
  för att behålla dessa ?

  Skulle vara högst intressant att höra om du Jonas PHU, som skall ha all heder för att du är här på forumet och deltar i diskussionerna,
  har något att tillägga för att upplysa kring det ovanstående ?

  EDIT: förtydligande x 2, stavfel
   
  Last edited: Oct 28, 2015
 12. SM6OID

  SM6OID Well-Known Member

  Hej!

  En "utförlig utbildning" som klaras av med, ett i mitt tycke fullständigt, lågt antal "weekendsittningar".
  Det verkar som många uppfattar "utbildningen" som en belastning och hinder.
  När jag och mina kompisar lärde oss det som behövdes för att få komma i luften med C-cert så hade vi under Erik, SM6AWZ's ledning en trevlig måndag kväll per vecka.
  I princip två "skolterminer", sedan träffade vi Börje Nilsson från Televerket...
  Dessa måndagar var nog höjdpunkten på veckan, tack Erik!

  Som parantes kan nämnas att när vi började läsa för C-cert så gällde 10 W tillförd effekt och även begränsningar, jämfört med idag, vad beträffar frekvenser och trafiksätt.

  TROTS, eller mer troligt tack vare, allt detta så är jag idag en aktiv amatör...

  Med dagens utbildning, inte mer utförlig än det man kan läsa på mjölkpaket, så tror jag det är svårt att komma in i hobbyn på rätt sätt.
  Därmed INTE sagt att nyutexade radioamatörer per automatik är varken idioter eller mindre värda som människor.
  MEN, de har nog ofta en skaplig uppförsbacke att jobba sig upp för.

  Angående det misstänkta fusket, jag saknar ord!
   
  SA0AZS, SM0O and RM2D like this.
 13. SA0GCC

  SA0GCC Member

  Jag kan ta det snabbt här, min vän. Jag innehar något som kallas för amatörradiocertifikat. Vill du ha bilder?


  Ja, det vet du och det vet jag. Tillsammans med alla andra amatörer. Men om du inte inser att det här är majoriteten av samhällets syn på radio så är du helt verklighetsförvrängd.
   
 14. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Majoriteten av samhället har heller inga planer på att bli radioamatörer.

  Åter igen: Läs och förstå !

  EDIT: tillägg
   
  Last edited: Oct 28, 2015
  SA0AZS, SA0AZY, SM3BDZ and 1 other person like this.
 15. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Det du har Daniel är ett tillstånd att bedriva amatörradioverksamhet, ingenting annat. För att du ska kunna kallas radioamatör måste du ägna dig åt något specifikt som vi ägnar oss åt som bygga egen utrustning, utforska radioutbredning eller lärt dig telegrafi. Om du endast använder färdiga handapparater för att tala med vänner så är du endast en prat-amatör.


  men som sagt starta en annan tråd för denna diskussion
   
  Last edited: Oct 28, 2015
 16. SM0APK

  SM0APK Gamling

  Så länge bestämmelserna är som de är har ju var och en rätt att bli salig på sin fason.
   
 17. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Ähh, jag säger ungefär som AOM; "if it ain't CW - it ain't HAM-radio"! *duckar* :D
   
  SM6FPG and SM0KBW like this.
 18. SA0AZS

  SA0AZS Well-Known Member

  Mina herrar!

  Diskussioner om certifikatsklasser, CW:s vara eller icke vara, och vilka som är riktiga amatörer eller inte är förvisso intressanta ämnen som som vi med fördel kan bli osams om i andra trådar.

  I den här tråden tycker jag att håller vi oss till att diskutera provförrättning.

  Vad gick fel, vad gör vi åt det nu och hur kan vi göra för att skapa ett framtida trovärdigt system säkrat från slarv, slapphet, inkompetens och/eller fusk. Jag tror vi kan bli osams även i de frågorna.
   
  SM3BDZ, SM7EQL and SM0APK like this.
 19. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  KBW har nog rätt trots allt. Enl PTS föreskrifter nämns faktiskt inte radioamatör. Det talas istället om innehavare av amatörradiocertifikat som med ett sådant och en anropssignal har rätt att utöva amatörradiotrafik med hjälp av amatörradiosändare. Läs definitionerna och lär.

  Det betyder i klartext att en bilförare eller egnahemsägare kan utöva amatörradiotrafik liksom en målare eller arbetslös. Alla som har ett amatörradiocertifikat kan utöva amatörradiotrafik.

  En radioamatör är något helt annat och en sådan filur blir man minsann inte efter att ha avlagt ett simpelt prov med godkännande. Ånej, det tar många år av hårt arbete att nå dit och många når inte dit alls. Så är det.

  AZS, nu återgår vi till ämnet. Allt OT i nya trådar. QSL?
   
  SM0KBW and SA0AZS like this.
 20. SA0CNH

  SA0CNH Well-Known Member

  Hur vore det ?, att i stället för att polarisera vår hobby och gemenskap i digitala sociala medier...

  Att dra ur RJ45 pluggen stund, o i stället.

  1. Köra några QSOn på kortvågen ?
  2. Öppna en repeater och säja hej till kollegorna, som du bara lyssnat till förrut ?
  3. Träna lite radiotelegrafi. Några tecken ska väl gå att lära sig ? , iaf CQ o sin egen signal ?
  4. Prova en ny "digital mode" som du aldrig kört förrut ?
  5. Fundera på om du skulle kunna bygga din egen antenn i stället för att köpa nästa ?
  6. Fundera på hur det kommer sig att vi kommer Jorden runt på några futtiga watt ?

  Har du redan avverkat listan sedan länge ?, Ja, kanon, då e det dags att inspirera och motivera nya vilsna amatörer ;)

  Ronald lyckades faktiskt sätta en och annan point, här i sitt tal.
   
  Last edited: Oct 28, 2015
  SM0UTY likes this.

Share This Page