SSA och Hemsidan - igen

Visst är www.ssa.se mera uppdaterad nu,men till vilket pris?
Är högersidans vendetta/ironi?!? nått vi vill se?Knappast.
En stendöd sida tar ingen skada av, det kanske tom är att föredra när grodorna verkar yngla av sig för varje uppdatering.

-.-. .-- ..--. --- .-. . ...- . .-.
 
Blir någon förvånad om jag inte instämmer i de positiva kommentarer som gjorts vad gäller AIG?

Som webredaktör åligger det vederbörande att följa den policy som föreningen antagit vad gäller SSA:s hemsida. Inte med bästa vilja i världen kan man anse att AIG ens kommit i närheten av att följa denna policy.

Jag är övertygad om att ett övertramp av den art AIG gjort sig skyldig till bedömts på ett helt annat sätt om det gjorts i exempelvis en dagstidning. Jag tror inte att vare sig ägare eller ansvarig utgivare låtit skribenten komma undan så lättvindligt som det nu synes att AIG gör.

Ett minimalt krav på honom borde vara att han ber om ursäkt istället för att avsluta sina grova övertramp med fortsatta anklagelser om huliganer, bråkstakar, sabotera osv.

AIG är inte oersättlig. Det finns säkert andra som kan fortsätta med att uppdatera föreningens hemsida. AIG har nu vid två olika tillfällen visat att han inte har det omdöme som krävs för att man framöver skall vara helt säker på att han inte en tredje gång använder SSA:s hemsida för egna syften.

Hasse DLZ
 
Last edited:
sm7dlz said:
Blir någon förvånad om jag inte instämmer i de positiva kommentarer som gjorts vad gäller AIG?
Nej, possetiva kommentarer är kanske inte din starka sida?

Har ni glömt det gnällande som var tidigare att sidan aldrig uppdaterades? Det tycker jag AIG har gjort mycket bra. Visst, skall man välja så hade jag föredragit en sida som inte uppdaterades istället för sista tidens påhopp och konstiga utspel.

I mina ögon har AIG har bränt sitt krut, både som webredaktör och DL0. Är man webredaktör och än värre, medlem i styrelsen så får man inte bete sig på det sättet.
 
De som känner mig, VTT, kan intyga hur positiv jag KAN vara när det finns anledning.

Hasse DLZ
 
SM0AIG har utmärkt sig igen med ett ovanligt surt uppkast på SSA's hemsida. Och iomd gett uttryck för SSA's officiella ståndpunkt. Kanske det är dags för att uttala SSA till den engelska benämningen Small Silly Amateurs?

Ta ifrån -AIG posten som web-redaktör och sätt honom istället som controler för QSL-arkivet. Där borde han inte kunna ställa till med så stor skada som han redan har gjort!
 
Radioshack:s startsida har nu en "Mini-poll" där vi ställer frågan om SM0AIG skall avgå som webredaktör eller inte. Tyvärr har man från min internet-provider ännu inte förstått betydelsen av å,ä och ö varför dessa bokstäver ser lite underliga ut. Hav överseende med detta, pse.

Hasse DLZ
E-Post: sm7dlz@radioshack.se
Hemsida: http://www.radioshack.se
 
Underligt att han använder SSA:s hemsida för detta när han har en hel DL-sida att redovisa sina ståndpunkter i olika frågor på. För mig får han gärna debattera och/eller kasta paj, men detta bör ske på DL-sidan.

Ssa.se ska väl användas för att informera om vår hobby, samt ge information till medlemmarna, och inte vara ett personligt klotterplank? Medans DL-sidorna ska användas för de olika distrikledarna att bland annat redovisa sina ståndpunkter i olika frågor, tex på så sätt som DL7 på ett förtjänstfullt och korrekt sätt gör?

73 de Lars, sm6rpz
 
Ett mail till SSA`S ordf.

Mitt email till SSA ordf

Det är med stor förvåning, eller rättare sagt stor ilska jag ser jur SM0AIG får hållas och smutskasta DL7.M.fl
Efter mitt senaste email till er så har jag från 3 st DL fått mail där man förklarat situtationen, där det framgår att SM0AIG gör allt för att smutskasta vissa styrelsemedlemar.
Min fråga Göran:
Du som ordförande är den person som skall leda och styra klubben,. Detta är tydligen en uppgift som är för stor för dig, eller finns det någon annan anledning till varför SM0AIG får hållas?
Det har aldrig slagit er i styrelsen varför nu det är så många DL som försvinner eller tröttnat på sitt uppdrag.
Man kan bara konstatera att Föreningen SSA verkar idag vara en klubb i klubben , man dunkar varandra i ryggen och skiter i vad som händer för övrigt.
JAG tycker du skall sätta dig ner och alvarligt tänka dig in i situtationen som nu utspelar sig. VAD tänker våra Nordiska grannar när de går in på SSA`s hemsida och ser detta konstanta SKIT från SM0AIG
Dom hånskrattar säkert åt oss, men det är väl kanske det ni vill eftersom SM0AIG får hållas.
Visa nu att du är den handlings kraftige ordförande, som vi trodde att du var och gör något åt denna sak, annars så kommer det att gå åt pipsvängen helt med SSA.
Det är redan nu många som pratar om att gå ur föreningen

Jag vill ha ett svar på detta mail från dig Göran.
Jag har tidigare skrivit till dig men inte fått något svar, så jag räknar väl inte med det nu heller.

Lars Pettersson
SM4IVE
 
I protokollet från senaste styrelsemötet kan man läsa

"$8:4.4 Beslut om antagande av arbetsbeskrivningar gällande web-redaktör och web-tekniker.
Beslut: Enligt föreslagna arbetsbesrivningar."

Någon som känner till något om dessa arbetsbeskrivningar? Hittar dem inte bland dokumentfiler på SSA:s websida (http://www.ssa.se/kansli/dokument.php)

73 de Lars, sm6rpz
 
NEJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
Inte en gång till.
En ny dag och en ny idiotisk artikel på SSA's hemsida.
Läs höger spaleten på www.ssa.se
Bor inte dl0 på en plats där man förstår Svenska?
Finns det inget roligare i ditt liv sm0aig än att du ger dig på en av de mest aktiva och respekterade distriktsledarna här i landet?
En DL som dessutom har massivt stöd från sitt distrikt,Jag förstår varför!. Gör du??
En som har mod att vara bollplank åt 2 håll vilket måste vara unikt?
En som ägnar sig åt vad hobbyn går ut på dvs Kör Radio!
Helt klart har du inte förstått ett skvatt av de sista dagarnas turbulens som du helt i onödan har orsakat Amatörradio Sverige
Halva amatörradio Sverige står utanför SSA och jag kan lova dig att Du är ytterligare en anledning till att medlems antalet inte ökar utan snarare kommer att minska.

Nästa gång Du uppdaterar (om du nu får vara kvar) www.ssa.se be Bengt/sm7eql om URSÄKT


Till DLZ
Bra Hasse att du har ordnat en omröstning.

-.-. .-- ..-. --- .-. . ...- . .-.
 
Sent om sider har det gått upp för webredaktören SM0AIG att det inte var förenligt med hans egna personliga syften att referera till EQL:s sjuka moster. Den rubriken på hans missbruk av föreningens hemsida är numera borttagen och ersatt med något som AIG finner både fyndigt och bra för att inte säga rrrooooligt! Den nya rubriken beskriver Bengt EQL som en "gravad hund". Kan man sjunka lägre frågade jag tidigare med anledning av rubrik nummer ett. Heter man Ingemar SM0AIG är detta tydligen möjligt.

SSA:s ledning och ordförande fortsätter att vara knäpptysta. Ingen reaktion alls från det hållet. Kan någon tolka det på annat sätt än att man sympatiserar med AIG:s grova svinerier?

Hasse DLZ - www.radioshack.se
 
När man säger "det ligger en hund begraven" betyder det inte att man kallar någon person för varken begraven eller hund. Det betyder bara att man bär med sig en gammal uppfattning eller meningsskiljaktighet och att det fortfarande påverkar ens ställningstaganden/handlingar. Att man gör en västkustsomskrivning av uttrycket gör inte saken annorlunda eller obegriplig.
Sture
 
Var ligger i så fall en hund begraven?

Jag kan åtminstone inte hitta några begravda hundar i sm7eql:s agerande. Han har en åsikt vad gäller på vilken nivå proven ska/bör ligga och driver denna. Samma åsikt hade han tidigare. Ingen förändring med tiden med andra ord.

Försöker sm0aig påskina att han driver frågan om provkraven pga tidigare händelser och enbart gör detta för att jäklas? I så fall har man nog inte riktigt insett varför vi har prov och varför dessa måste vara på en adekvat nivå.

Vill sm0aig sätta munkavle på DL7? Ska inte DL7 få driva den ståndpunkt han har? Samma ståndpunkt som medlemmarna i SM7 har enligt klubbenkäten?

73 de Lars, sm6rpz
 
Ledarskap har väl två sidor? Eller rättare sagt, det handlar om att representera och kommunicera i båda riktningarna. Man kan fortsätta stå för sin linje men måste också acceptera majoritetsbeslut.

I sakfrågan kan man tänka sig att det vore rimligt att utvärdera t.ex. var tionde år och därefter diskutera och ev föreslå ändringar av provkraven.

Man kan också tänka sig att man avdramatiserar frågan om inträdesprovet och börjar utveckla en strategi för "efter-cert-lärande"

Sture
 
sm5dxv said:
Man kan fortsätta stå för sin linje men måste också acceptera majoritetsbeslut.
Är det inte just detta som sm7eql gör?

Och om man får ett beslut emot sig så finns det väl ändå inget som hindrar att man fortsätter och verka för det man tror på, och, som i detta fall, man har ett helt distrikt bakom sig på? Vi har ju yttrandefrihet i detta land.

sm5dxv said:
I sakfrågan kan man tänka sig att det vore rimligt att utvärdera t.ex. var tionde år och därefter diskutera och ev föreslå ändringar av provkraven.
10 år är för lång tid, allt för mycket kan hända under den tiden.

sm5dxv said:
Man kan också tänka sig att man avdramatiserar frågan om inträdesprovet och börjar utveckla en strategi för "efter-cert-lärande"
Koncept-boken var, om jag minns rätt, upplagd för just "efter-cert-lärande"...

Dock är det viktigt att inse varför vi har prov, och varför dessa måste vara på adekvat nivå. Vissa verkar ha glömt detta...

73 de Lars, sm6rpz
 
Bra skrivet och svarat, Lars!
Instämmer förresten i det mesta du skrivit här också.

Om man ibland försöker nyansera en diskussion eller bara försöker förstå mer själv, blir det missuppfattat, som om det hela går ut på att ta ställning - för eller emot den ene eller den andre - svart eller vitt.

När man ser det som AIG gör nu tänker man att han har väldigt bra på fötterna för sina uttalanden alternativt har han fått nog och öser på för fullt innan han ger upp och kliver av. Kanske är det så att han speglar amatörradion? Oavsett vilket så är SSAs förstasida nu inget man visar fru, barn och vänner. Man liksom skäms.

Tänk om all denna energi kunde användas till förbättringsförslag!

Sture
 
Back
Top