SSAs websidestrul

SM7SEK

Administrator
Staff member
Appropå copyright konstaterar jag att innehållet i mitt förra inlägg nu finns (utan att jag tillfrågats) som nyhet på en annan hemsida och att copyright hävdas av den som sköter den sidan! Jag lämnar därför detta forum (permanent).

Vad är nu detta Sigge? Du började ju så bra. Vi medlemmar fick
plötsligt lite mer info om vad som hänt med SSAs sida och sen
läser man att du blir sur över att citeras? Varför lämna ham.se
för att du blivit citerad på en annan sida? Är det ham.se som
gjort fel?

Eller har du, hemska tanke, blivit ombedd av dina ledare att
lägga locket på Sigge?
 
Kan ju vara så att han inte vill stå för vad han sagt, eller också har han aversion mot den DL som lagt in detta, TROTS hänvisning av källa.

Jan
 
Sigge har i mejl till mig personligen svarat att han återkommer så
snart han kan i ärendet.

Ser med spänning fram emot detta!

73 på er alla Hams!
 
Hej

Det finns nu en pressrelease från min sida, där jag ger Min syn på den inträffade hemsidesaffären.

Den finns att nå på http://www.sm0wka.com/

73 de Teemu SM0WKA
fd. SSA Webmaster
 
Last edited:
Hej Teemu
Jag har ifrågasatt ditt agerande om att stoppa hemsidan.
Men efter att ha läst dina argument så förstår jag dig och
känner igen problematiken.
Är själv webbmaster på en hemsida och man får ofta kritik som
"vad fult" varför händer inget" alltså ingen konstruktiv kritik
eller tips om vad sidan skall innehålla.
Jag har dock min styrelses stöd.
Skall försöka lägga in ett inlägg tillpå reflektorn för att se om det stoppas.
Tråkigt att du har lämnat jobbet som webbmaster,
jag har tyckt att mycket har hänt under dina verksamma år.

73 de SM1NVV TOmmy
 
Usch,
vem hade trott att detta var så dåligt reglerat,
och varför ska uppdragsgivare och medarbetare göra upp detta officiellt på föreningsdomänen?. Är det så viktigt att veta vem som haft mest rätt eller haft mest fel av parterna ?. Om nåns ego blir trampat på många gånger kokar det säkert över - men ändå - hallå...
De enda normala tillfällen en uppgörelse blir publik är vid legala brott, sabotage och vid tillfällen där man inte vet bättre (dålig koll).
1) Det tycks inte ha funnits någon klar rolldelning mellan föreningens producer/editor för webinnehållet och den normala webmasterrollen?
2) Det har inte funnits "kontrakt" mellan webmaster och föreningen, vem äger/gör vad, krav på hantering, domänägare, upphovsrätt, dvs. sunda "legala" basics (dålig koll)?.
Om 1) och 2) inte finns "på papper" kommer en obetald/okontrakterad webmaster vid något tillfälle alltid att bli anklagad för att försöka "kontrollera" innehållet och kanske jobba för "andras viljor" - så blir det tillslut med dålig koll.
En webmaster är väl by-default en "tjänsteman", inte någon ledamot, styrelsemedlem eller editor - om inget annat avtal ingåtts (dålig koll)?.

Synd att båda parterna gått från samarbete (utan avtal) till officiell "dumma dom" metoder, publikt. (dålig koll?)

73 NCL

f.d
webmaster/editor/producer/ledamot/styrelsemedlem/upphovsman - i ideell föreningsform.;)
 
Varför inte?

Vad är fel med att skapa en debatt eller göra upp "officiellt" som du skriver. Om något är fel i föreningen bör inte då medlemmarna få veta detta? Eller ska vi "måla in oss i var sitt hörn"?
Styrelsen har valt att inte kommentera ärendet, min åsikt är i alla fall att detta lutar mot att något är lurt, varför svarar inte styrelsen om man inte har något "att dölja" som en ledamot i densamma så vackert beskrev det på detta forum.

En webmaster är möjligen (min åsikt) tjänsteman ute i samhället, men hallå... detta är en ideell förening, är det meningen att en webmaster ska lyda order blint, en sorts slavarbete, utan något betalt?

(full kontroll!)

73 de Teemu SM0WKA
vanlig radioamatör
http://www.sm0wka.com
 
Jupp! Nu har jag tagit del av Sigge SM5KUX syn på saken.
Sigge har varit med så att säga på insidan eftersom Sigge är
sektionsledare för HF och därmed sitter i styrelsen för SSA

Sigge ger här http://w1.111.telia.com/~u11115704/synpunkter.html
sin syn på vad som hänt.

Läs och begrunda.

Sen överlåter jag till var och en att ha synpunkter på det inträffade
och vem vet? Kanske SSA kommer med en officiell pressrelease
senare.

Det känns som om ord kommer att stå mot ord i denna soppa
av händelser. Svårt är det i alla fall för en utomstående att
få grepp om vad som egentligen hänt.........

73 de Uffe
sm7sek
 
Det blev man ju inte klokare av.
Det är som du skriver Uffe att ord kommer att stå emot ord.
Av de man kan läsa på din länk ser jag inget konstigt i detta.
Däremot så framgår det inte om webbmastern ingick i gruppen.
Detta borde vara lämplig så att inga orealistiska idéer läggs fram utan att allt går att genomföra.

Den som lever får se.

73 de sm1nvv Tommy
 
Det är ju uppenbart att Sigge noga valt att utelämna de mest intressanta delarna om hemsidesäffären.

Jag måste säga att jag är mäkta förvånad över att det funnits ett missnöje under en längre period rörande menysystemet, denna "nyhet" har inte nått mig föräns efter styrelsemötet för några veckor sedan.

Jag fick inte vara med i den sk. hemsidesgruppen, faktum är att jag fick reda på att en sådan bildats först efter att jag tagit del av ett styrelseprotokoll jag egentligen inte fick läsa!
Huruvuda den sk. hemsidesgruppen inte kunnat utföra sitt arbete måste jag ställa mig kritisk till, hemsidan har väl inte legat nere ända sedan i maj månad.

Ett intressant citat ur Sigges text: Citat
"Sektion info visade under mötet ett utkast till hur en ny version av hemsidan skulle kunna vara utformad"

"Hoppsan Kerstin" Detta var något nytt, det här utkastet har jag inte varit delaktig i, sektionsledaren har alltså gått bakom min rygg och lämnat Mig helt ovetande. Detta mina vänner är ytterligare ett bevis på att något är snett inom styrelsen!

73 de Teemu SM0WKA
http://www.sm0wka.com
 
Last edited:
Som jag sa så är det en knepig historia. Ord kommer att stå mot ord. Det är jag helt säker på.

MEN! Det finns en lite detalj i Teemus inlägg som vi driver i en annan tråd.

Protokollen. Dom måste vara tillgängliga för alla intresserade. Styrelsemöten skall inte vara nån sluten sekt där man kan ta vilka konstiga beslut som helst utan att det uppmärksammas av såväl medlemmar som funktionärer i föreningen.

Kolla den tråden och slut upp bakom den motion som Lars SM6RPZ håller på att ta fram. Den går i korthet ut på att man friserar protokollen för att minska utrymmet dom tar i QTC precis som i dag men publicerar i originalskick på webben.

73 de Uffe
sm7sek
 
"...Vad är fel med att skapa en debatt eller göra upp "officiellt"..."
OK - jag vet noll om ordväxlingar och muntliga avtal i frågan, men i princiiiip (och eftersom det är öppet att diskutera här på ham.se) så löser man sina problem med sin uppdragsgivare- och tvärtom, det skiljer väl inte mellan real-life och ideella världen ?. T.ex gillar man inte läget tar man sin lunchbox och går, end of game, gillar man läget så pass, stannar man kvar och löser problemen. Vill man profilera sig så är det fritt fram allt enligt eget huvud..eller skrev jag nåt annat?.

"...Eller ska vi "måla in oss i var sitt hörn"?..."
I nuläget är det väl redan färdigmålat med tanke på vad som skrivits från båda håll?.

"...men hallå... detta är en ideell förening...."
"...att en webmaster ska lyda order blint, en sorts slavarbete, utan något betalt?"
Vad vet jag, inga avtal finns att läsa i frågan, men avtal kan se ut så utan att sticka ut, med ersättning eller ej.

eftersom jag inte vet nåt om de specifika frågorna, är det läge för mig att knipa igen nu, synd att samarbeten bryts, det har ju trots allt gett en del synbara ändringar under åren och nån har ju gjort det jobbet för att motivationen fanns. Motivation är också en tillgång som man inte ska hantera styvmoderligt, speciellt i ideell verksamhet.

73 NCL
 
Det mesta tyder på att det nu bara är ett par dagar kvar innan SSA nya hemsida kan vara klar. För att det ska finnas klara uppgifter om vad som gäller för användningen av hemsidan har styrelsen nu beslutat om en anvisning som reglerar förutsättningarna. Denna finns på min hemsida:

http://w1.111.telia.com/~u11115704/anvisning.pdf

Den anger villkoren för de som ansvarar för olika delar av hemsidan.

73, Sigge
 
Hej Alla

Jag har noga granskat SSAs nya anvisning 2003:4 som Sigge SM5KUX publicerat på sin hemsida. Förutom några stavfel är anvisningen mycket välformulerad.

Jag noterar även att Sigge själv bryter mot paragraf 3 i denna anvisning på denna sida http://w1.111.telia.com/~u11115704/hf-start.htm, samt genom att publicera själva anvisningen på sin hemsida.

73 de Teemu SMØWKA
www.sm0wka.com
 
Last edited:
En kommentar om

--------------------------------------
Ett intressant citat ur Sigges text: Citat
"Sektion info visade under mötet ett utkast till hur en ny version av hemsidan skulle kunna vara utformad"
--------------------------------------

Det handlade om att Hans ATJ visade hur man kan bygga menysystemet. exemplet var en lokal föreningssida på hemorten.
samt några utvalda ham sidor typ RSGB osv.

/ 73 Tommy SM7NZB
 
Har i all hast läst anvisningarna. Först en nästan oviktig kommentar:

SSA bör använda det korrekta begreppet "webbplats" konsekvent, och samtidigt undvika "hemsida", "websida" och det felstavade "webplats".

och kanske lite viktigare framöver blir att fundera över om webbplatsen bara ska vara en "bild" av SSA. Man kan ju också tänka sig att man nyttjar internets möjligheter och försöker utveckla en plats för kommunikation (utåt, inåt och på tvären).

Bra ändå att det snabbt kommer fram regler/anvisningar.

73
SM5DXV Sture
 
På RSGBs webbplats finns en del bara för medlemmar, där man behöver användarnamn och lösenord för att gå in. Kanske borde SSA ha en offentlig del och en medlemsdel. Inom den senare skulle det vara möjligt att möjliggöra kommunikation, för att öka öppenheten och utveckla medlemsinflytandet.
 
Hej, jag har surfat runt lite lätt idag... jag noterar att följande sidor sedan anvisningen SSA 2003:4 trädde ikraft igår har ändrat sina sidor för att motsvara kraven.

"SM3-sidorna" http://w1.605.telia.com/~u60526589/sm3nytt.htm
"Distrikt 7" http://www.sm7eql.se/sm7/
"fd. HF sidorna" http://w1.111.telia.com/~u11115704/hf-start.htm
"SSA Distrikt 6" http://w1.315.telia.com/~u31502061/sm6distr/
"SSA Länkar" http://w1.315.telia.com/~u31502061/ssalink/ssa_link.html

Jag noterar även att följande sidor bryter mot anvisningen genom att "utgöra sig för att vara SSA officiell sida"


"SSA Diplom" http://home.swipnet.se/SM6DEC/
"SSA Distrikt 0" http://go.to/sm0 (Röstade nej till anvisningen)
"SSA på Gotland" http://www.grk.se/ssa/index.shtml

Det vore bra om de som skapar anvisningen också föregår med gott exempel själva, eller har man "skrivit på" utan att tänka efter först? :confused: :confused:

73 de Teemu SMØWKA
www.sm0wka.com
 
Last edited:
Back
Top