Vågutbredningsförsök på 80 m

SM0BRF

Well-Known Member
Jag tackar för experimentet. Mycket tankeväckande!
Kanske en ny variant vore att använda elnätet i en större fastighet som antenn :). Ansluta sändaren som en ordinär väggvårta eller LED-lampa. Obalansen i nätet fixar sedan att det funkar som antenn.
Kanske finns problem med utstörning av annan utrustning?
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jo det finns massor med intressanta saker att pyssla med Roy. När det gäller svagsignalmottagning och registreringen av förekomsten av eventuella signaler i och under brusnivån så kommer datorn och de program som finns väl till pass. Man kan ju ha högtalaren på parallellt så radiokänslan inte går helt förlorad. :cool:

Ett steg vidare härifrån kunde vara att sänka nycklingshastigheten till ett (1) tecken per minut eller mer sällan. Då skulle vi säkerligen kunna överföra signaler med en bråkdel av den förhållandevis höga effekt som krävdes för mottagning med örat - 50-100 mikrowatt. QRSS tänker jag på. Sannolikt räcker det då med sändareffekter i nanowattområdet eller hur?

En slutsats vi i alla fall kan dra är att 1 milliwatt uteffekt på 3,5 MHz till en dipolantenn på lämplig höjd är tillräckligt för att täcka större delen av Europa i princip varje dag. Det betyder också att den som kör 1 kW ut har si så där 60 dB marginal och troligen använder mer effekt än vad som krävs för att uppnå en fullgod förbindelse. :rolleyes:

Vidare har vi sett att sändningarna med de lägre uteffekterna varit väldigt utslagsgivande för hur många som lyckats följa med ner i bruset. Uppenbart är att störningsproblemen är vanliga och effektivt sätter käppar i hjulen för många. Har man flera S-enheter lokalt brus och rassel så blir det i praktiken omöjligt att höra svaga stationer. De signalstyrkor som några enstaka milliwatt producerade i detta experimentet är fullt jämförbara med ZL och W6 långa vägen när konditionerna är normala nu under vinterhalvåret.

Kan vi dra fler slutsatser?

/Bengt
 

SM4FPD

Well-Known Member
Håller med Bengt.

Men just det faktum att många har störningar gör att man kan dra slutsatsen att det krävs i vissa fall 1 kW där andra klarar sig med 1 mW. 60 dB !
Störningarna gör att man måste köra 1 kW istället för 1 mW.
Om man nu vill överföra något på kortvåg.

Ang pejltävling med QRP-TX gömd i landet.
Jag tror att alla, både landsordsbefolkningen som är radioamatörer som nollåttafjollorna måste ge sig ut i så fall.
Till ett störningsfrit ställe och pejla.
Mig veterligen finns inget känt experiment där radioamatörer hittar en gömd TX, exvis gömd i norra Värmland 2 km från stora vägen i Höljes, eller på Granberget.
Med 1 W, 2 x 19,7 meter dipol, batteri för ett år, gömd i granarna vore saken möjlig.

de
FPD
 

SM6AAL

Member
FPD de AAL Bra idé Roy, kan du inte gömma en liten batterimatad TX på lämplig frekvens långt ute i värmlandsskogen, så får vi se vem som först pejlar in sändaren, gärna under 1 watt uteffekt. Med en liten solcell som underhållsladdar batteriet.

73 Bertil
 

SM0RCL

Well-Known Member
Intressant experiment det här. Jag tror att med vissa datamodulationer som WSJT så hade man kanske hört stationen lite längre ner i bruset. Men det är inte heller säkert, eftersom JT65 kördes alldeles bevid i frekvens, vilket råkar vara en släkting till WSJT.

QRSS tror jag mer på faktiskt. Dock med passusen att man vet aldrig vad övriga störningar kan ställa till med.

Framförallt blev jag taggad att störsöka i huset i första hand och sen åtgärda alla störkällor. Arbetet fortsätter...

73 de Kai
 

SM7TLH

Well-Known Member
Jag har funderat på om man skulle kunna göra någon form av lock-in-detektion, men jag har en känsla av att det faller på referenssignalen. I princip skulle man ju kunna låna en godtycklig signal som är känd och mätbar vid båda stationerna, men jag vet inte riktigt vad det skulle vara. Kanske något som man härleder ur en GPS-klocka eller något liknande?
 

SM7TLH

Well-Known Member
Edit: jag tänkte mig alltså modulation med kanske några få till något tiotals Hz, och det är den signalen som måste vara känd hos båda?

Hmpf, jag misslyckades med redigeringen ...

Bengt: ja, det är nog något åt det hållet, men jag är för dåligt insatt i exakt hur CCW är uppbyggt. Tack för länken!

Edit 2: jag tror att jag gjorde en tankevurpa någonstans och ber att få återkomma när jag tänkt igenom det hela ett varv till.
 
Last edited:
Top