1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

40 meter mast

Discussion in 'Antenner och master' started by SM4WWG, Apr 8, 2019.

 1. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Tjena Lorentz!

  Ja, jag bor ju som sagt utanför tätbebyggt/planlagt område. Och jag har ju en telekommast på 75m c:a 300 meter från mig, så det är kanske till fördel för mig?
  Jaja, vi får hålla tummarna. Kanske jag kan blidka dem på FM genom att jag varit sambandskille på 20 hvbat. i 25+ år? ;)

  Pappersarbetet fortsätter således! Håller er uppdaterade :)

  73 de SM4WWG // Jörgen
   
 2. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Min mast är 21m utanför tätbebyggt område så då måste jag väl det då, kommunen sa inget om det.
   
 3. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Bland annat handlar det om hinderkartor/data till försvarets flygförare i händelse av att de råkar susa fram ihögsta fart på lägsta höjd. Då är din pinne hård..
   
  SM7NTJ likes this.
 4. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  @SM4WWG, @SM4WII

  Hej
  Ni har varsitt mail med en karta över skyddade områden i ert respektive närområde.

  Kommunerna har tillgång till kartmaterial som visar när det är dags för dem att vara försiktiga, så är bygglovet klart så borde även resten av myndighetskontakterna vara klara.
  (Anmälan om flyghinder kan tillkomma)

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
 5. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Tackar och bockar!
  Här i skogen där jag bor så är ju granarna uppåt 30m höga, så dom är ju betydligt högre än vad min mast kommer att bli, men det är väl generella regler.
   
 6. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Hallå alla! Ville bara informera om att byggnämnden nu fått alla handlingar ich att de tydligen skickat ut till grannar i området. Försvarsmakten fick även de sin remiss.

  Så nu håller vi tummarna!!!

  Vad händer om någon granne sätter sig emot? Hur hanteras det, osv?

  Här snackar vi 100tals meter till grannar.
  Så klurar lite på varför de ens ska få yttra sig
   
  SM0KBW likes this.
 7. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Jag har lite skogsfastigheter i krokarna och det verkar som att alla som har en fastighet som angränsar till den fastighet där det ansöks om ett bygglov får papper från kommunen. Jag fick nyligen yttra mig om ett växthus 1km härifrån just för att jag råkade ha en fastighet som angränsade till deras.

  Får hoppas att du har mer tur med dina grannar än vad jag hade, för mig så malde det på i 1,5 år med överklaganden innan jag fick startbesked.
  Jag hade en granne som överklagade alla instanser och även begärde resning i hovrätten.
   
 8. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Hur bor du då? Med tanke på avstånd till grannar, osv? Man undrar ju ibland på vad det är för fel på folk. Idag står det ju radiomaster lite var stans, som är uppåt 75 meter höga. Så folk borde vara mer vana vid dem tycker jag. Vad klagade grannen på i ditt fall om man får fråga?

  De ska väl vara glada om man reser en mast! Då får de gratis åskledare i området ;)
   
 9. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Alla berörda grannar har laglig rätt att bli informerade eller yttra sig om byggnationer som på något vis kan påverka dom.
  Det görs ingen skillnad på om det är en bebyggd eller obebyggd fastighet utan alla berörda ska finnas med på sändlistan.

  Det går inte att förneka att positiva yttranden för ärendet framåt fortare än om några är negativa.

  Du ska få del av yttranden så att du om nödvändigt kan bemöta yttrandet eller ändra något i din ansökan. Det kan tänkas att ett yttrande innehåller något du inte har tänkt på.
  Det skulle till exempel kunna vara så att en granne föreslår en lite annorlunda placering av din mast som gör den mindre skrymmande för grannen när grannen fällt sin skog som annars skymmer masten.
  Eller så skulle det kunna tänkas att försvaret säger något liknande - på den placeringen kan du bara bygga 20meter mast men flyttar du den 30 meter i den riktningen kan du bygga 50 meter utan hinder.

  När all skriftväxling är över, svarstiderna har gått ut, kommer byggnadsnämnden att fatta ett beslut.
  I beslutet värderas ditt bygglovs "intrång" på angränsande fastigheters "rättigheter".

  Du kan få ett bygglov trots negativa yttranden från dina grannar. Beslutet om bygglov har därför en viss tid angiven innan det vinner "laga kraft" och du kan börja bygga.

  Om inga överklaganden kommer in vinner ditt bygglov laga kraft och du kan få igångsättningstillstånd och kan börja bygga. Kommer det in överklaganden är det tyvärr bara att invänta handläggning och beslut från högre instans.

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
  SM4WWG likes this.
 10. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Tack Lorentz! Informativt och sakligt som vanligt! *tumme upp*
   
 11. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Är väl cirka 80m till grannen, masten kommer att stå så att han ser den om han till titta på skogen söder om mitt hus. Han tyckte att den skulle skymma han vy mot skogen. Han överklagade först till Länsstyrelsen, sedan till mark- och miljödomstolen och begärde sedan resning i mark- och miljööverdomstolen som nekade detta hehe... allt som allt tog det 1,5 år innan detta malt igenom.
   
  SM4WWG likes this.
 12. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Aj då! Men vilken tur att det gick som du ville då! :) Jag kanske kan bolla lite med dig om jag stöter på samma problem? :)
   
 13. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Ja, visst!
   
 14. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Statusuppdatering:
  Detta fick jag från min kontakt på byggnadsnämden:

  "Försvarsmakten hade inget att erinra. Däremot har tre grannar ansett det olämpligt med en till etablering av en mast och i den miljön. Jag var förbi idag och tog kort och ska prata med vår ordförande i dagarna hur han tycker vi ska göra. Men jag är beredd att anse att det inte får så stor negativ påverkan på landskapsbilden att vi ska neka bygglov. Men du behöver ju veta att grannar är tveksamma/negativa så risken finns ju då för att de överklagar. Så det är viktigt med ett välmotiverat beslut."

  Så håll tummarna nu! Eventuellt kanske jag borde köra någon slags kampanj med de grannar som ställt sig negativa till masten. Men än så länge vet jag inte vilka det är. Jag får väl information om det från byggnadsnämden snart skulle jag tro.

  73 de SM4WWG // Jörgen
   
 15. SM7NTJ

  SM7NTJ Well-Known Member

  Hej

  Det kan vara bra att informera grannarna att det är en mast för din hobby och att den bara används när du är hemma. Det vill säga några timmar i veckan på kvällstid och lite under helger.
  Allt för att de ska förstå att det inte är något kommersiellt som sänder under dygnets alla timmar.

  73 de SM7NTJ Lorentz
   
  SM4WWG likes this.
 16. SM6GXV

  SM6GXV Korsdominant

  Om Inga ytterligare hinder uppstår så montera antenner osv men:

  *** DRA INGA KABLAR! ***

  Låt allt sitta uppe någon vecka eller två.

  Om någon klagar "Det stör" har Du då bevis för att Dina grejor
  inte är orsaken.

  Den strategin räddade mina grejor för många år sedan.
   
  SM7SEK, SM4WWG, SM0KBW and 1 other person like this.
 17. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Länsstyrelsen hade en mycket bra motivering i beslutet angående min mast (här gällde det störning av utsikt):

  "I ett område som inte omfattas av detaljplan har det inte pekats ut några byggrätter varför kraven sänks på vilken slags olägenhet
  bakomliggande fastigheter måste acceptera (Miljödomstolens mål nr P 10223-12 och P 11281-12). Inte desto mindre krävs mycket
  väsentliga begränsningar av utsiktsförhållandena för att det skall vara fråga om en betydande olägenhet i plan- och bygglagens mening."
   
  SM4WWG likes this.
 18. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Håll tummarna! Idag 2020-09-03 har byggnadsnämden sammanträde! Och handläggaren/beredningen var ju positiv. Men jag tar inte ute segern än på länge. Grannar kan ju överklaga.
   
  SM4WII and SM7SEK like this.
 19. SM4WII

  SM4WII Well-Known Member

  Får hoppas dom ger upp innan min granne då :)
   
  SM4WWG likes this.
 20. SM4WWG

  SM4WWG Well-Known Member

  Ja, verkliten!!!!
   

Share This Page