Amatörradio, en fördummad hobby?

Kul att du hittade hit Bengt.
Jag valde att ta upp tråden här eftersom jag inte är med i SSA.

Hur du som förtroendevald i SSA uttalar dig får du stå för själv, har du Medlemmarnas förtroende så kommer du säkert att fortsätta som DL.

Däremot så reagerar jag på delen med telegrafikrav som du verkar vilja ha tillbaka för tillgång av kortvåg eller som krav för certifikat. Jo jag håller med dig att telegrafi är det mest ultimata att kunna skapa en kontakt med när inte rösten räcker från mun till öra (läs konversation utan tekniska hjälpmedel).
Men varför ska det vara ett krav?
Varför lär man då inte ut hur mycket mic-gain man ska ha när man kör PSK31?

Nä, jag tror inte att ett visst sändningssätt som krav är ett bra filter för att slippa fördummare inom hobbyn.
Ja, jag håller med dig om att kraven för tekniken bör vara på en nivå för att kunna förstå innebörden att bygga, hantera och reparera de prylar vi använder inom hobbyn.
Ja, jag håller med dig om att elsäkerhet är en mycket viktig del av vårt kunnande för att få ansluta våra hembyggen till elnät etc.
Ja, jag håller med dig om att trafikmetodik, vett och etikett borde vara ett tungt inslag i användandet av en radiosändare.

Tyvärr vill jag påstå att trafikmetodiken är i vissa fall under all kritik. I de fall hör man sällan någon signalväxling utan det pladdras på utan någon som helst respekt för andra radioamatörer. Och ofta så försvaras handlingen med att vill du inte lyssna så vrid på VFO'n

Tror inte att man löser en bristande trafikdiciplin genom att införa ett krav på telgrafikunskaper.
Inte heller genom att ha strängare krav i ellära eller radioteknik.

Kanske borde införa en diciplinnämnd för amatörradio?

En fråga till dig Bengt, kör du foni på 80m?

73 de Peder
 
Vem skulle administrera denna disciplinnämnd? PTS har iom avregleringen tagit handen från amatörradion. SSA? Skall en intresseorganisation agera åklagare och domare?

De frågor som har tagits upp under denna tråd har diskuterats i decennier. Ingen har kommit fram till en lösning. Jag är av den uppfattningen att denna diskussion kommer att ebba ut med samma resultat som alla andra diskussioner i ämnet. Den kommer också att sluta precis på samma sätt dvs läget kommer att bli plus minus noll. Varför? Jo, motsättningarna har nästan alltid varit mellan de tekniskt intresserade och de kommunikativt intresserade. De vattentäta skott som funnits finns fortfarande kvar.

Hasse DLZ
 
Några svar på Hasses frågor och funderingar:

>Du missade också de som raglade omkring med så mycket sprit i kroppen att de inte kunde ta vara på sig själva.

Ja, några kringraglande personer på Bolmen såg jag inte till under den tid jag cirkulerade runt på platsen. Vad som hände mellan kl 01.00 och 07.00 känner jag inte till. Du var inte själv närvarande och bygger din uppfattning på andrahandsuppgifter som någon för mig och andra anonym person försett dig med. Kontrollera källan en gång till.

--
>Jag har sagt det tidigare och jag säger det en gång till. På vilket sätt blir man en bättre radioamatör och människa efter avlagda prov?

Man blir inte "bättre" radioamatör eller människa efter avlagda prov. Däremot får man en bättre och stabilare grund att stå på om man har vissa baskunskaper när man träder in i hobbyn. Sak samma gäller inom alla samhällsområden. En välutbildad kommunalpolitiker har större förutsättningar att bli accepterad än en person med bristande kunskaper och svagt omdöme. Fotbollsspelare som inte kan regelboken kan näppeligen förvänta sig att tas på allvar av sina klubbkompisar. Liksom bilförare utan körkortsutbildning och tillräcklig reaktionsförmåga utgör en fara för både sig själv och sin omgivning.

Problemet i många fall är att etablerade amatörer (du och jag) är dåliga på att ta hand om nybörjare och där det är befogat, hjälpa dom tillrätta. Om du hade offrat 10% av all den tid som du lägger på att skriva och besvara debattinlägg på olika forum, på att supporta nykomlingarna så hade vi fått en "duktigare" kår av radioamatörer på banden.
----

>Där spriten går in går vettet ut, inte sant?

Jo, det gäller att känna sina gränser så man inte bli allt för odräglig för sin omgivning. :)
----

>Vilket är bäst? Debatterna på Internet eller skitkastandet på 80-meter? Ingendera naturligtvis men i dag får du faktiskt acceptera läget. När fernissan skalas av människor då uppför de sig som de gör bla i HAM.se och Radioshack. Varför tror du att radioamatörer är bättre än människor i gemen?

Debatterna på Internet når en väldigt bred publik bestående av såväl radioamatörer som icke radioamatörer. En städad debatt i sakfrågor är aldrig fel, men debatter där personpåhoppen sätts i system och där personer utpekas med nummer och namn gagnar varken debatten eller hobbyn som sådan. Få debattinlägg på ditt forum håller sig till sakfrågorna. Det är av den anledningen jag har begränsat mig till att enbart vara läsare där - ofta med höjda ögonbryn för vad ni kan hitta på för djävulstyg...
-----

>Åh fan! Själv räknar jag mig också till de seriösa. Vad är det som skiljer dig från mig? På vilket sätt är du bättre? Hur ser din skala och argument ut när du utnämner amatörkollegor såsom "bättre" eller "sämre".

Jag påstår inte att jag är bättre eller bäst per definition. Det finns heller ingen exakt skala eller vetenskapliga metoder för att värdera människor. Jag är benägen att tro att en hjälpsam socialt kompetent människa vinner större respekt än en råbuse som satt i system att jäklas med alla och allt. På så sätt är kanske den ene bättre än den andre. Kanske de övriga läsarna kan hjälpa till?
-----

>Jag tror på det fria ordet. Jag tror också på yttrandefrihet. Jag vet att människor är olika och uppför sig på alla möjliga sätt. Jag accepterar människan som den är med alla sina fel och brister. Tydligen finns det de som tror att radioamatörer skulle vara ett speciellt släkte som står över allt detta. Den kategorien känner jag mig mycket främmande inför.

Här anser jag du är ute på tunn is. På ditt eget forum propagerar du hårt för det fria ordet och att du accepterar människan som den är med alla sina fel och brister. Men i praktiken tål du inte att någon har avvikande uppfattningar. Detta bekräftas av att inte ett enda debattinlägg får stå kvar obesvarat och representera debattörens egen åsikt. En sann anhängare av det fria ordet skall kunna klara av att behärska sig och acceptera ett annorlunda synsätt i olika frågor utan att i tid och otid behöva infoga nedsättande värderingar på debattörens mentala hälsa och göra liknelser med grisar och svin. Observera att detta är min åsikt och inte din. :)

Det debattsvar jag nu besvarar och kommenterar håller sig väl inom gränserna, så här på ham.se får du med beröm godkänt.

73
Bengt EQL
 
Är det inte märkligt att SM7DLZ alltid skall bli arg på allt och inget. Vi var på Bolmen och visst tar väl även en amatör sig en öl eller fler, men det fanns ingen som var otrevlig på Bolmen. Mycket trevligt var det och man träffade gamla som nya amatörer, på kvällarna grillade vi och hade det mycket roligt. Så som SM7EQL skriver får du nog kolla upp din källa lite bättre Hasse, du var ju inte ens där.

73
Janne WXA
 
Svar till USY

Hej Peder,

För att börja med det sista. Ja, jag kör en hel del foni även om det varit lite si och så det senaste året. Lyssnar dock väldigt mycket.

Krav på telegrafi är naturligtvis inte längre relevant eftersom det enbart är ett (1) av många trafikslag. Traditionellt sätt har telegrafikravet fungerat som en "broms" så att utbildningen för att bli radioamatör sträckts ut över en längre tidsperiod.

Jag anser att dagens weekendkurser är en totalt förkastlig metod och den kunskap som matas in på några dagar/veckor enbart har till syfte att stanna i närminnet länge nog för att provet skall klaras av med godkännande. Ett för amatörradiohobbyn bättre alternativ hade varit att skippa proven helt men att "kräva" att personen i fråga var medlem i en radioklubb och deltog i de löpande aktiviteterna under förslagsvis ett halvår eller så. Observera att detta bara är ett tankeexperiment som bränsle till debatten och ingen förändring jag propagerar för. :)

När det gäller kravnivån som sådan, så behövs så pass mycket generell kunskap att man kan tillgodogöra sig innehållet i manualen till radion. Jag är inte lika övertygad om att man måste kunna så mycket om S-parametrar, reaktanser och impedanser att man kan bygga sin egen sändare etc. De som är intresserade av radioteknik lär sig nog själv. Mer viktigt är trafikmetoder och trafikteknik. Mycket av dagen bråk och ovänskap har sina rötter i att många nya amatörer under kort tid blivit aktiva, men med bristande praktiska trafikkunskaper, efterom detta inte ingår som krav i provet. Det är väl här som SSA, du och jag, alla andra kan hjälpa till att informera och betona vikten av ett gott uppförande på banden. Lyssna på 20 m hur det brukar höras i de stora DX-pile:en. Nä fy fan säger jag, det gänget vill jag inte tillhöra.

Nej, jag tror inte på någon disciplinnämd. Vad som behövs är att både SSA och alla radioklubbar tar sig i kragen och hjälper till att utbilda, gärna som frivillig efterutbildning sina medlemmar. Informera om IARUS:s roll och betona vikten av att bandplaner följs. Även om dessa är frivilliga finns ett stort värde i att så många som möjligt efterlever dessa.

73
Bengt EQL
 
> Du var inte själv närvarande och bygger din uppfattning på andrahandsuppgifter som någon för mig och andra anonym person försett dig med. Kontrollera källan en gång till.

Jag behöver inte kontrollera mina källor. De är flera. Förutom de inlägg som görs på radioshack får jag också privata e-brev. Jag tror mig kunna säga, trots att jag inte vara närvarande på Bolmen, ha en god inblick i vad där förekom. I sammanhanget kan det vara värt att notera att jag i många fall vet vilka det är som skriver anonymt på Radioshack. Dessa anonyma har jag regelbunden kontakt med. Orsaken till att de inte vill framträda med nummer och namn är att de är rädda för repressalier.

> Man blir inte "bättre" radioamatör eller människa efter avlagda prov. Däremot får man en bättre och stabilare grund att stå på om man har vissa baskunskaper när man träder in i hobbyn.

Möjligt. Men då skall det vara kunskap som är relevant till det intresse man har. Idag kan man nog säga att de flesta intresserade är människor som prioriterar kommunikation framför teknik. Jag kan hålla med om att OM vi skall ha en tröskel så kanske detta "hinder" skulle bestå i just kommunikationsteknik.

> En välutbildad kommunalpolitiker har större förutsättningar att bli accepterad än en person med bristande kunskaper och svagt omdöme.

Beror alldeles på. En välutbildad torris med noll karisma har ingenting att sätta emot jfr en människa med motsatta talanger. Politik bygger inte så mycket på vad du kan. Snarare på hur bra du kan övertyga människor om hur bra du är själv på att ta hand om deras problem.

> Liksom bilförare utan körkortsutbildning och tillräcklig reaktionsförmåga utgör en fara för både sig själv och sin omgivning.

Och likväl kör det omkring en väldig massa människor på våra vägar. Med körkort.

Om fotboll vet jag ingenting. Ämnet intresserar mig inte. Har aldrig begripit vad det är för upphetsande med ett antal smutsiga omkringspringande individer som jagar en boll fram och tillbaka.

> Problemet i många fall är att etablerade amatörer (du och jag) är dåliga på att ta hand om nybörjare och där det är befogat, hjälpa dom tillrätta.

Mitt problem är att jag i stort har slutat upp med att använda 80 meter. Det finns så många andra som fyller sin fritid med att berätta om sina krämpor, skryta med sina fina apparater och rent allmänt förfäkta sin egen förträfflighet. Jag är QRV på 6 meter och 2 meter med trafiksätt från CW till MS. Betydligt mycket mer intressant än att vandra i sjukhuskorridoren mellan 3.7 och 3.8 mHz. Problemet är alltså att jag träffar inga nybörjare på radion. Däremot händer det att jag träffar nya amatörer öga mot öga och då hjälper jag naturligtvis till i mån av förmåga.

> Om du hade offrat 10% av all den tid som du lägger på att skriva och besvara debattinlägg på olika forum, på att supporta nykomlingarna så hade vi fått en "duktigare" kår av radioamatörer på banden.

Jag har hur mycket tid som helst till förfögande. Att svara på inlägg tar inte lång stund.

> Få debattinlägg på ditt forum håller sig till sakfrågorna. Det är av den anledningen jag har begränsat mig till att enbart vara läsare där - ofta med höjda ögonbryn för vad ni kan hitta på för djävulstyg...

Det är svårt att hålla sig till sakfrågor när olika vederbörande sätter i system att sabotera.

> Jag är benägen att tro att en hjälpsam socialt kompetent människa vinner större respekt än en råbuse som satt i system att jäklas med alla och allt.

Håller med eftersom jag anser mig vara just det du beskriver - hjälpsam och socialt kompetent. Dessutom socialt välanpassad. De som inte klarar den definitionen får ringa 112 (Gäller inte dig Bengt)

> Kanske de övriga läsarna kan hjälpa till?

JA, GÖR DET!
-----

> Här anser jag du är ute på tunn is. På ditt eget forum propagerar du hårt för det fria ordet och att du accepterar människan som den är med alla sina fel och brister. Men i praktiken tål du inte att någon har avvikande uppfattningar.

Va?! Om någon har en åsikt som jag inte delar så förklarar jag denna min åsikt. Vad är det nu för fel i detta? Kan vederbörande inte argumentera för sin åsikt kanske vederbörande skulle låtit bli att skriva överhuvudtaget.

> En sann anhängare av det fria ordet skall kunna klara av att behärska sig och acceptera ett annorlunda synsätt i olika frågor

Säg det till ledarskribenter i våra dagstidningar som svarar på genmälen. Jag tror inte att de håller med dig.

Sedan beror det på frågeställningen. Oförskämdheter besvaras så fort tid ges och ofta på samma nivå som skribenten befinner sig. "Seriösa frågor" får ordentliga svar.

> utan att i tid och otid behöva infoga nedsättande värderingar på debattörens mentala hälsa och göra liknelser med grisar och svin.

Jag är så pass ärlig så att jag säger rakt ut hur jag uppfattar vissa skribenter. Istället för att göra det som är normalt, dvs snacka skit om folk bakom ryggen så säger jag det i ansiktet på de som är berättigade benämningen grisar.

> får du med beröm godkänt.

Hmmm, akta dig. Sådant beröm kan orsaka mängder av anonyma brev med elakt innehåll!

Hasse DLZ
 
Hej Janne WXA. Välkommen tillbaka till HAM.se under ditt riktiga namn. Under tiden du var avstängd skrev du under Jan-Inge. Hur det nu har passerat administrator vet jag inte men det måste kännas bra att kunna skriva med rätt namn.

WQT och WXA har fortfarande inte lärt sig vad administrator för HAM.se har satt upp vad gäller regler för uppförande. Det har jag gjort. Därför besvarar jag deras inlägg på www.radioshack.se

Hasse DLZ
 
Bengt, jag tror vi börjar närma oss.

Kan inte själv avgöra huruvida en weekend-amatör är bättre eller sämre än någon annan eftesom jag inte vet vilka det är som har olika form av "utbildning" bakom sitt certifikat. Däremot tycker jag det låter orimligt att kunna lära sig amatörradio på en weekend.

Oftast så är det väl så att de som har intresse av amatörradio går med i någon klubb och blir där ett tag för att av eget intresse lära sig lite om amatörradio och då även trafikdiciplin.

Man kanske ska ställa frågan: vilka fördummar amatörradion?
Av de fall som jag har hört inom svensk amatörradio så är det knappast icke telegrafikunnande weekendamatörer som står för dålig trafikdiciplin. (Antar att denna formen av utbildning har tillkommit på senare tid och därmed förekommer bland de senare signalerna.)

Beträffande trafikdiciplin på pile-up'er på ex 20m så har vi nog inte så mycket att säga till om, det ligger väl under respektive lands motsvarighet till PTS/SSA.
För min del brukar jag bara ska lite lätt på huvudet och med ett leende snurra vidare på VFO'n och tänker "fanatiker".
 
STOPP!

Nu backar ni tillbaka i tråden och städar bort det som inte handlar om " Amatörradio, en fördummad hobby?" Annars gör jag det!
Starta nya trådar istället för att sabba befintliga!
Ni vet väl att ni kan redigera era egna inlägg!?

När jag är nöjd, raderar jag mitt eget inlägg här :)

Och för den som undrar så JA! Jag är moderator. På hela ham.se!

73 de Uffe
sm7sek
 
USY skrev:

>Man kanske ska ställa frågan: vilka fördummar amatörradion?
Av de fall som jag har hört inom svensk amatörradio så är det knappast icke telegrafikunnande weekendamatörer som står för dålig trafikdiciplin. (Antar att denna formen av utbildning har tillkommit på senare tid och därmed förekommer bland de senare signalerna.)


Ja. Bra fråga! Jag syftar mer på VAD som fördummar, inte vem.. Man får nog söka svaret i den allmänna förslappningen av samhället där det blivit fult - nästan kriminellt - att ställa krav och där alla skall ha samma rättigheter/fördelar varken dom kan/vill/orkar lära sig vad som egentligen behövs / borde behövas.

Denna utveckling återspeglar sig naturligtvis inom amatörradion också. En del av oss som varit med sedan 60-talet, eller ännu längre tillbaks har upplevt hur hobbyn succesivt förändrats. Enligt mina refernsramar till det sämre när det gäller trafikdisciplin och gemenskap. Till det bättre när det gäller tekniska möjligheter och förutsättningar. Nya amatörer har naturligtvis andra referenser och andra mål med sin hobby.

Vi skall också ha klart för oss att den gamla tidens amatörradio var uppdelad i två stora huvudgrupper, 2m-amatörer och kortvågsamatörer. Inom varje grupp fanns det byggare och dom som gillade att kommunicera - operatörerna.

Den moderna amatörradiohobbyn består av betydligt fler specialinriktade grupper än så. Detta märks också i klubbarna och på våra amatörradioband där det stundtals är svårt att hitta någon med samma intresse. Den ene har en handapparat på 2 m och kör repeatertrf, den andre kör PSK31 och någon gammal uv som jag kör CW eller bygger. Mångfald eller splittring? Alla intresseområdena faller i alla fall inom hobbyns gränser och är lika berättigade.

En liknelse inom sportens värld skulle vara att försöka samla folk från alla sportsgrenarna i allmänna s k "sportklubbar" och släppa ut dom flockvis på samma arena. Knappast realistiskt. I stället finns speciella klubbar för fotboll, för tennis, simning etc... Problemet med amatörradio är att det bara finns en eller några få medlemmar i varje grupp/klubb och att grupperna bråkar med varandra om utrymmet på arenan :)

Det var inte bättre förr. Det är värre nu.

73
Bengt EQL
 
Nu börjar jag rensa lite i denna tråden.
Alla ovidkommande inlägg kommer att raderas.
Ibland smyger det sig in ovidkommande kommentarer i inlägg som annars föjer tråden.
Dom inläggen kommer inte att raderas nu eftersom tråden förmodligen blir mer eller mindre oläslig då.

Men pls tänk på att vara sakliga och hålla trådarna.
Det är inte svårt att starta nya trådar. Hänvisning till ny tråd i pågående kan vara ok.
Precis som i vanliga livet så gäller normala sociala umgängesregler här på forumet.
Vi smutskastar inte varandra. Vi ser inte ner på den som kan mindre i något ämne och så vidare.... Här precis som i så många andra forum gäller helt vanlig Netikett. Vet du inte vad Netikett är/betyder föreslår jag att du slår upp det i t.ex. Google.

Den som skriver allt för utsvävande kommer att få en chans att fixa till det efter påstötning.
Hjälper inte det raderas inlägget.
Återkommer vederbörande i samma still blir det varning.
Hjälper inte det så blir det en vecka i kylan med bannad username/IP....
o.s.v.....

Visst är det väl enkla regler att följa?!
Kommentarer/förslag skickas enklast till undertecknad via PM-funktionen här i forumet.

73 de Uffe
sm7sek
 
SM7EQL said:
En liknelse inom sportens värld skulle vara att försöka samla folk från alla sportsgrenarna i allmänna s k "sportklubbar" och släppa ut dom flockvis på samma arena. Knappast realistiskt. I stället finns speciella klubbar för fotboll, för tennis, simning etc... Problemet med amatörradio är att det bara finns en eller några få medlemmar i varje grupp/klubb och att grupperna bråkar med varandra om utrymmet på arenan :)

Det var inte bättre förr. Det är värre nu.

73
Bengt EQL


Mycket bra liknelse Bengt.
Och för att fortsätta i samma stil så hoppas jag innerligt att trenden inom amatörradion vänder och frångår sammhällets acceptans mot otrevligheter.

Att genom dålig trafikdiciplin bespotta varandra på banden likt italiens fotbollssjärna gör med sin motståndare från danmark är att gå långt över gränsen för vad som ska anses som acceptabelt.
Därav menar jag att en diciplinnämnd kanske inte vore fel ändå. Ett rött kort och utvisning från banden vid dåligt uppförande och avsteg från regelboken.

det fungerar ju här på ham.se

73 de peder
 
Helt rätt, hårdare regler för oss amatörer. Dåligt uppförande lika med rött kort och utvisning från banden. Jag sitter gärna med i en diciplinnämnd, för det vore ej fel. Snusk, påhopp, förtal hör inte hemma i vår hobby. Trafiken på 27MHz fungerar bättre nu för tiden, kanske skall vi lära oss av dessa vänner på 27MHz?

73 Janne
 
Helt rätt janne vissa amatörer på kortvågen borde helt enkelt inte få vistas där och då tänker jag på 80m bedrövligt hur vissa betersig illa med svordomar och andra otyg gammla från gammla amatörer som borde vet bättre,nä in med en diciplinnämnd som kan ta bort den gammla dyngan som brer ut sig över 80m, mera befogenheter åt våra DL-ledare som får tas med dessa indevider, ssa måste ta sitt ansvar nu när PTS inte längre bryr sig om vad som händer på våra kära kortvågsband.

Thomas / WQT
 
jag har hört att det finns vissa 27.mhz användare som inte vill ta sina cert pga att det låter så illa på 80m att det förekommer bråk pajkastning mot andra amatörer,ska våra fina hobby få lida för att det finns vissa indevider som sabbar för oss andra seriösa amatörer. SSA TA ERT ANSVAR FÖRSVARA VÅRAN HOBBY MOT OSERIÖSA INDEVIDER.helt enkelt så är trafikdiciplinen 27.mhz bättre än på 80.m sorligt nog men sant.

Thomas / WQT
 
Mycket tråkigt är det Thomas, men vi får hoppas på det bästa. Har märkt att vi sänder mindre och mindre på 80m, varför förstår du säkert. SSA tar inte sitt ansvar, de bryr sig ej om hur det fungerar. Tänk bara att det behövdes endast 2 amatörer för att sabba SK6SSA bullen på 80m, vad gör SSA?

73 Janne
 
Jag känner ju ssa,s nye ordförade jag ska prata med honom om du problem som håller att expandera på 80m.han är en männika som brys om våran hobby vi är med i samma lokalklubb.
men att det är bättre diciplin på 27mhz det säger ju en heldel vad vi har för folk som kör på 80m....

Thomas / WQT
 
Diciplinnämnd???

Idag, 11:50 #33
SM6WXA/Janne Helt rätt, hårdare regler för oss amatörer. Dåligt uppförande lika med rött kort och utvisning från banden. Jag sitter gärna med i en diciplinnämnd, för det vore ej fel


Yes, Någon måste ta i tu med elendet på 80 meter som har blivit en ren lekstuga, men en diciplinnämnd...?
Det finns några frågor som direkt uppenbarar sig hos mig.
1: Vem eller vilka ska utse denna nämnd?
Ska PTS eller SSA göra detta?
2: Vilka ska sitta med i den?
Ska PTS eller SSA avgöra detta också?
3: Under vilka kriterier ska den arbeta??
Ska PTS och SSA ta fram en "arbetsbeskrivning"
för denna nämnd tillsammans eller var för sig.
4:Ska diciplinnämnden ha rätten att dra in ett cert och därtill ev. hörande amatörradiotillstånd som PTS eller gamla Televerkets frekvensförvaltning har utfärdat?

Tänk er följande: Svenska bilsportförbundet har ju som bekant ett antal 1000 medlemmar
runt om i Sverige.
Ett 10-20tal struntar efter ett antal år i hela regelboken, och anordnar biltävlingar
på E6-an mellan Varberg och Falkenberg på nätterna.
Vägverket, eller gamla Trafiksäkerhetsverket som det hette förr, som har utfärdat körkorten för alla biltävlande, och polisen som har på sitt bord att se till att sådana här biltävlingar stoppas, säger : Vägverket har inget ansvar för vad några illasinnade medlemmmar i Svenska Bilsportförbundet gör ute på vägarna om nätterna. Det är polisen sak:
Polisen säger å sin sida: Det är vägverket som har utfärdat körkortet för dessa illasinnade medlemmar, vi kan bara rapportera till Vägverket, Polisen i sig lagför bara folk för brottet att har anordnat en olaglig biltävling. Det är Vägverket som ska dra i körkortet.
Och Vägverket skyller på Svenska Bilsportförbundet.

Precis på samma fläck står PTS och SSA och stampar med dessa "illasinnade" amatörer.
PTS vill inte längre ha hand om myndighetsutövningen, SSA får i sitt knä en antal 1000 klagomål om krav på ingripande, och SSA kan inget göra, i och med att en intresseorganisation varkan får eller ska ha hand om myndighetsutövning.

Det skriks om diciplinämnd, hådare tag, uppstramade regler, hådare krav för att få cert.
Det är inte där problemet är.
Problemet är att SSA som intresseorganisation för Sveriges radioamatörer inte påtalat allvaret med problemen högt nog för PTS som är vår frekvensförvaltningsmyndighet,
vilket jag anser att det är SSA:s skyldighet att göra. PTS kan inte frånsäga sig mydighetsansvaret i detta fallet.
Visst kan det vara VÄLDIGT frestande för somliga av SSA:s medlemmar och framförallt SSA:s styrelse att skrika om diciplinämnd, att då få "myndighetsutöva", att i detta fallet "ta över" det som PTS borde göra.Det begriper ju vem som helst
Men att överföra myndighetsutövning till en intresseorganisation stider mot allt vett och sans. Tänk er själva att Svenska Bilsportförbundet skulle ha rätt att dra in körkort till höger och vänster........
 
Lyssnaramatören skrev:

>Visst kan det vara VÄLDIGT frestande för somliga av SSA:s medlemmar och framförallt SSA:s styrelse att skrika om diciplinämnd, att då få "myndighetsutöva", att i detta fallet "ta över" det som PTS borde göra.Det begriper ju vem som helst ...

Eftersom jag är medlem i SSA styrelse passar jag på att deklarera min egen personliga syn (inte styrelsens) på saken.

SSA skall absolut inte försöka sig på att bilda någon typ av "disciplinnämd" eller annan konstruktion. Det är inte SSA:s uppgift.

SSA bör i sin egenskap av intresseorganisation inte ta över några arbetsuppgifter av myndighetskaraktär från PTS. Utvecklingen är dock sådan att allt tyder på att PTS vill avreglera så långt som möjligt och gärna ännu längre. SSA har därför att välja mellan pest och kolera. D v s antingen ta över delar av administrationen eller lämna "avregleringen" vind för våg. Kanske någon annan privat "frekvensförvaltningsbyrå" uppstår och tömmer våra plånböcker... Vem vet?

SSA styrelse borde satsa betydligt mer energi på att att informera om vikten av att amatörradiotrafik bedrivs på ett godtagbart sätt och att gemensamma överenskommelser följs. Många radioamatörer har tyvärr inte tillräcklig kunskap för att förstå att amatörradiohobbyns existens hänger på en väldigt skör tråd.

Inom min branch ser jag hur nya EU-direktiv och standarder mer och mer naggar amatörradiotjänsten i kanten och den dagen myndigheterna och standardiseringskommitteérna börjar ifrågasätta amatörradions berättigande undrar jag vilka argument vi skall använda.

Var finns sakliga och hållbara argument för att vi skall få lov att härja på alla dessa frekvensområden vi har blivit tilldelade och dessutom med helt obergänsad effekt (ERP). Helt sanslöst märkligt om man tänker efter när andra radiotjänster blir tilldelade enstaka frekvenser, begränsad uteffekt, antennhöjd, restiktioner i viklen trafik som får bedrivas o s v. Dessutom får vi bygga egna radiosändare och slipper provningstvång. Helt idiotiskt om man ser på amatörradion med myndighetens ögon.

Frågan är om det räcker att vi skriker - att vi är många till antalet - för att vinna gehör. Nej säkert inte! Det är här som vi amatörer måste visa att vi själv och på frivillig väg klarar av att hålla styr på vår verksamhet och att vi medlemmar i SSA ser till att vi har en stark nationell Förening med en kompetent styrelse, väl påläst och med goda kontakter i korridorerna, både nationellt och internationellt. Har vi det?

Amatörradions status minskar för vart år och inte sällan drar folk på smilbanden när man berättar att man är radioamatör. Nu gäller det att hålla tyst och inte avslöja sig. Hade samma personer dessutom läst på detta eller annat "populärt personpåhoppsforum" så hade tårarna säkert flödat som från en flodhäst. Vad håller vi på med?

73
Bengt SM7EQL
DL7
 
Förklara följande för mig Bengt.

Du återkommer i dina inlägg till att amatörradion hänger på en mycket skör tråd och att vi kanske är på väg att förlora vår hobby.

Samma scenario har upprepats i ett par decennier. Inför nästan varje internationell konferens har dysterkvistar basunerat ut att snart smäller det. Nu ligger vi illa till. Hobbyn är snart död. Trots dessa negativister har hobbyn utvecklats allt mer. Vi har fått nya frekvensband. Vi har fått tillstånd till högre effekter. Vi skall få till gång till ännu fler frekvenser i en nära framtid etc. Dessutom, hobbyn har avreglerats (på gott och ont) för att ännu fler skall få möjlighet att använda sig av hobbyn.

Varför är vi mer illa ute denna gång jämfört med gångna tider?

Hasse DLZ
 
Back
Top