1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

EH-antennen, igen

Discussion in 'Antenner och master' started by SM6APQ, Oct 15, 2013.

 1. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Jag röstar för en roterbar glödgad spiskroksantenn ... aka FH antenn - Fire Hook antenna! :D
   
  3 people like this.
 2. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Hrrm... nu kanske även jag kan komma ut ur garderoben med det jag satt upp vid torpet.

  Torparantennen.jpg
   
  9 people like this.
 3. SM4UKE

  SM4UKE Well-Known Member

  Det skulle vara skoj att få en uppfattning om vad som gav mest signal hos mottagarna GW och OH, var det godisstrutarna eller möjligen koaxen som strålade? Eftersom jag undrar så har jag förstås missuppfattat allt med den här magiska antennen totalt. :)

  När du skriver om en EMC-antenn, kan det möjligen vara något i stil med Amplifier Research ATE10K30M, något som de kallar "E field generator". Jag har tidigare använt en liknade modell och det kan bli enorma fältstyrkor på korta avstånd.
   
 4. sm6dco

  sm6dco Active Member

  Bengt EQL !
  Jag är inte imponerad av kort dipol i fönstret .jpg.
  Men spolen som du lindat är ok och imponerande.
  Jag skrev att det skulle vara 6-8 mm mellan konerna eller flaskorna.
  Men ett fel av mig var att inte säga att det skulle vara eller bli 12 - 18 PF mellan konerna eller flaskorna.för 14 Mhz
  Best Conny
   
 5. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  UKE skrev; "När du skriver om en EMC-antenn, kan det möjligen vara något i stil med Amplifier Research ATE10K30M, något som de kallar "E field generator". "
  ----

  Ja det är samma princip, en bredbandig step-up transformator som matar olika typer av antennelement, lite beroende på vilken sorts produkter som tålighetsprovas. Det går lätt att generera fältstyrkor på mer än 1 kV/m med den metoden med små PA-steg. Andra alternativ är parallellplan- eller transmissionsceller som ibland används för fordonskomponenter där standardiserade kabelhärvorna ingår. En del sådana tester utsätter komponenterna för tuffa prövningar och ibland blir man imponerad av att konstruktörerna lyckats få till immuna kretslösningar trots att korten är fulla med moderna uPc-kretsar m m. Men det krävs mer än 1-lagers kort förstås. :)
   
 6. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  DCO skrev; "Jag skrev att det skulle vara 6-8 mm mellan konerna eller flaskorna. Men ett fel av mig var att inte säga att det skulle vara eller bli 12 - 18 PF mellan konerna eller flaskorna.för 14 Mhz"
  ----

  Jaså, jag tyckte du skrev tidigare att det var konerna som utgjorde kondensatorn och konerna som "strålade". En ökad kapacitans i matningspunkten måste betyda att att en del av HF-strömmen shuntas bort och bara en mindre del tar vägen över "kondensatorn" som utgörs av de båda konerna. Men det var kanske inte så du menade.

  I övrigt glömde jag att nämna att spolen blev riktigt varm efter bara 30 min nyckling med 50 W vilket indikerar att den cirkulerande strömmen genom spolen och via antennelementen var hög. Blir inte dina spolar varma vid konstant sändning med relativt hög effekt. Här krävs kraftiga spolar för att hålla nere förlusterna så gott det nu går. Du får låna en värmekamera så ser du var förlusteffekten tar vägen.

  Mer effektiv borde antennen bli om konerna monteras i resp ände av huvudspolen så att avståndet mellan konerna i matningspunkten blir så stort som möjligt, dvs kapacitansen mellan konerna så liten som möjligt. Totalkapacitansen över huvudspolen blir dock lite lägre så huvudspolens induktans får naturligtvis ökas i motsvarande grad för att hålla resonansfrekvensen konstant.
   
 7. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  DCO de APQ

  Varför är du inte imponerad av EQLs "strutantenn"? Samtidigt begär du att alla vi skall vara imponerade av dina EH/PV.anordningar!

  Jag tror inte att EH-antennen under samma förhållande, på samma plats skulle kunna få QSO med de två stationer strutantennen fick. Detta om EH-antennen var ansluten med lika kort koaxialkabel som EQLs strutantenns matning - två trådar som i princip var en balanserad öppen feederstege.

  Jag har en känsla av att du inte vill ha en jämförelsetest mellan EH-antennen (14-MHz) och min kompakta loop-antenn avstämd för samma frekvens. Jag tror att du på förhand anar dig till resultatet - dummare är du inte.

  Jag erinrar mig också den test vi gjorde här i Fjärås för ett antal år sedan. Du hade med dig en EH-antenn för 3,7-MHz. Jag hade för testen tillverkat en mycket förkortad dipol för det aktuella frekvensområdet. Anpassades till TX med en linkkopplad balanserad tuner. Vi uppsökte ett skogsområde fritt från kraft- och telefonledningar. EH-antennen matade du med en c:a 5 m lång RG-213 koaxkabel. (Jag var då inte medveten om att det de facto var koaxialkabeln som stod för radieringen!).

  Vi hade också en tredje person med oss, en SM6:a från trakten, som assisterade oss med antenner och blyackar m m.

  Vi hade QSO med en SM6:a c:a 20 km norr om vårt skogs-QTH. Resultatet var att EH-antennen var åtskilliga dB under den korta dipolantennen, trots hjälp av den matande koaxialkabeln!

  Vi avslutade jämförelsetesten med att rigga upp en "fullsize" dipol skuren för 3,7-MHz. Höjd några meter ovan mark.
  En SM7:a svarade på vårt CQ med dipolen. Vi switchade över till EH-antennen och han kunde med nöd och näppe höra oss. Du försökte "meka" med EH-antennen men resultatet förblev det samma. Under tiden hissade jag ner dipolantennen och packade ihop den. Plötsligt började SM7:an ropa oss och sa: "Jag kan inte höra er längre. Vart tog ni vägen?"
  Nu efteråt inser jag att EH:antennens matarkabel, som strålar, plockades upp av dipolen som återutsände signalen.

  Under provförsöken förde vi ett protokoll på ett kladdpapper, Du skrev själv då och då i protokollet. Senare, när min fru bjöd på middag, kom vi överens om att jag skulle renskriva protokollet och skicka det till dig med E-post. Jag ville publicera testen och protokollet i QTC.

  Några dagar senare skickade jag protokollet till dig. Du skrev ett mycket argsint mail, inklusive svordomar, tillbaka där du anklagade mig för att ha förvrängt resultaten och förbjöd mig att publicera det i QTC.

  73
  Bengt
  SM6APQ
   
 8. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  UKE skrev; "Det skulle vara skoj att få en uppfattning om vad som gav mest signal hos mottagarna GW och OH, var det godisstrutarna eller möjligen koaxen som strålade?"
  ----

  Glömde visst svara på din fråga. Jag hade 1 m koax från inkopplingslinken ner till golvet där 10 klämferriter med 2 varv på varje monterats på kabeln. Detta för att inte riskera få problem med ledningsbunden HF in i IC-706:ans kablage. Man vet ju aldrig vad radion tåler. Avståndet till närmaste elkablar i rummet var c:a 2 m så det är väl sannolikt att godisstrutarna stod för den mesta antenneffekten ev med hjälp av den korta kabeln. Men då spolen blev riktigt varm med bara 50 W nycklad effekt så kan inte mycket HF ha lämnat antennen. Skall vi gissa på motsvarande 100 mW HF eller så?

  EDIT: Koppartråden i spolen blir 62 grader varm efter bara 30 min nyckling med 50 W och långsamt stigande.
   
  Last edited: Mar 21, 2014
 9. SM3GUJ

  SM3GUJ Well-Known Member

  :)
  Det var ju du inne på redan när vi gjorde lumpen 1973, Lasse!:)
   
  Last edited: Mar 21, 2014
 10. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Jaha...ja kanske det... :)
   
 11. SM3CIQ

  SM3CIQ Well-Known Member

  Hade "man" barnsoldater så sent...? ;-) :eek:
  Min ÖB hette Gustaf Wasa om jag minns rätt :confused:

  Uffe - 3CIQ
   
  Last edited: Mar 21, 2014
 12. sm6dco

  sm6dco Active Member  Bengt! EQL
  Vi försökte också gå en egen väg. Men kom till samma resultat.
  Du får titta på bilderna en av spolarna funkar! Hoppas att bilderna kommer med denna gång.
  Du pratade om ölburkar det var länge sen i början av år 2002.
  Men nu, med framräknade dator program har det blivit nya ytor som ger kraftigare nivå ut fär strålande ytor
  .
  Best Conny
  EQL1.jpg EQL2.jpg EQL3.jpg eql4.jpg eql5.jpg
   
 13. sm6dco

  sm6dco Active Member

  SRI

  Alla bilder kom inte med det vart bara hälften så den som funkar föll bort.
  Conny
   
 14. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Tack för bilderna Conny.

  Nej, det gör inget att bilden med den enda spolen som fungerade föll bort. Min prototyp med delad huvudspole och centrumlink till den korta godisstrutdipolen fungerade utmärkt även om spolen naturligtvis blir väldigt varm. Möjligen skulle jag prova att använda en flaska med kork som spolstomme ev fylld med vatten för att få vattenkylning så som du gör. Visserligen sjunker ju Q-värdet en aning om man inför en sådan s k flytande förlusthaltig kärna i spolen men å andra sidan ökar bandbredden vilket torde vara bra.

  Du svarar inte på de konkreta frågorna jag och andra ställer. Jag frågade dig om dina spolar också blir varma när du kör lite högre effekt som 50 W eller mer.
   
 15. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  APQ-Loop-1.jpg

  Här kommer en bild på den magnetloop som jag tänker jämföra EH-antennen (14-MHz) med.

  Loopen har följande dimensioner:
  Diameter: 80 cm
  Cu-rörets diameter: 30 mm
  Matarloopens diameter: 11 cm
  Avstämningskondensator: Splittstator, cirka 2 x 100 pF. Endast statorsektionerna utnyttjas för att undvika RF-strömmar genom rotorns axel och lagringar. Resulterande cap. cirka 50 pF.

  Observera xtall-osc i en elfabox kopplad till matarloopen.

  Anm. Loopantennen är obetydligt större än EH-antennen tillverkad av Dannex.

  Conny/DCO
  Jag har använt denna mag.loop på framförallt 18 och 28/29 MHz. Monterad 2 m över mark brukar den vara 20/25 dB sämre än min 170 m triangelloopantenn på 25 meters höjd.
  (Jag har flyttat till ett nytt QTH, c:a 8 km österut på en skogs och gärdestomt, sedan du besökte mig).

  Denna mag.loop fungerar, förutom på telegrafi och SSB, även på AM och FM! Har haft QSO med flera W-stationer med denna vågtyp på 29-MHz!

  73
  Bengt
  SM6APQ
   
  Last edited: Mar 21, 2014
 16. sm6dco

  sm6dco Active Member

  Bengt! APQ
  Tack får ditt erbjudande om lån av loop. Men jag har ett par ligger här omkring mig i din storlek. Funkar bra!.

  Gemfört med PVA och LOOP så går dom lika bra och jag slipper vrida på kondensatorn vid flyttning i frekvens samt att PVA är av mindre i storlek.
  Idé makaren av PVA har även skrivit en bok som heter " Small High Efficiency Antennas alias The Loop" som användes länge som bibel i USA. När jag har pulat med PVA har jag, jämfört dessa, detta om kox strålning fungerar lika bra på både loopen och PVA.
  Men här är det ingen som gnäller om LOOP en.
  Gemför man det elektriska schemat. blir det ringen som strålar i loopen , men på PVA som blir en spole.
  PVA Kondensatorerna eller typ av plattor som används fungerar som stråland del i PVA. i LOOP fungerar den som en frekvens flyttare.
  Om man drar ur bobin ur PVA spolen samt slätar ut varven. Så får man schematisk en bild att dessa är lika men elektrisk olika.
  Men loop och PVA funkar för mig samt ger mig min tro att det fungera för Kommunikation.

  ""XYL säger 1 skit in 2 skit ut" Så jag törs inte låna din loop. För den kommer förmodligen inte vara kvar här. om den blir lång liggande hos mig."
  Men tack för dit erbjudande av lån utav loop Antenn

  73 / conny sm6dco!
   
 17. sm6dco

  sm6dco Active Member

  Bengt! APQ
  Det var detta som jag försökte beskriva.
  Loop taggar in.
  PVA taggar ut.

  73/Conny dco
   

  Attached Files:

  • APQ.jpg
   APQ.jpg
   File size:
   44.7 KB
   Views:
   93
 18. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  DCO skrev; "När jag har pulat med PVA har jag, jämfört dessa, detta om kox strålning fungerar lika bra på både loopen och PVA. "

  Se där ja, då har vi klarat ut att matarkabeln ändå har ett finger med i spelet. Bra så.

  DCO skrev; "PVA Kondensatorerna eller typ av plattor som används fungerar som stråland del i PVA. i LOOP fungerar den som en frekvens flyttare."

  I en PVA-antenn är det spolen som fungerar som frekvensförflyttare. Detta eftersom du valt att göra antennelementen fasta och den kapacitans de utgör inte kan justeras.

  DCO skrev; "...Men här är det ingen som gnäller om LOOP en."

  När det gäller Loop-antennen så kan den förklaras med vedertagen antennteori liksom den antenn som benämns PVA-antenn. Det folk ifrågasätter är snarare den påhittade teorin om strålande ytor, S-vektorer och fotoner som skulle ge extraordinära prestanda med antennverkningsgrader i häradet 98%.

  Din PVA-antenn är inget märkvärdigt alls och om den hade benämnts kort dipol som anpassats så gott det går och antennverkningsgraden om c:a 0,5-1% utan inverkan av matarkabelns antennverkan hade angivits så hade nog ingen gnällt?
   
 19. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  DCO de APQ

  Meningen med den planerade jämförelsetesten mellan EH- och mag.loop var att INTE blanda in matningskoaxen. Detta genom att ansluta signalkällan, xtall osc, direkt till respektive antenns matningsingång.

  Denna test kommer nu att utföras någon gång i vår/sommar. Ett stort antal tekniker och radioamatörer kommer att vara närvarande som vittne att testen absolut går korrekt till. Bäst vore om du kunde skicka en representant/observatör till provet, en EH-frälst individ, om det nu finns sådana kvar?
  Jag har en känsla av att du nu är ganska ensam om att fortfarande "tro" på EH-undret!

  Beträffande Ted Harts påstående att massor med rundradiostationer på mellanvåg i USA och Canada använder EH-konceptet.
  Jag har en god vän, W3--- bosatt utanför Philadelphia som är tekniker på en BC-station i området. Han har aldrig hört talas om denna EH-antenn. Ej heller att den skulle ersätta höga mellanvågsmaster.

  (Det lilla jag vet om rundradio på dessa frekvenser är att man använder en struktur som är en halvvåglängd eller t o m 5/8 våglängd lång. Då hamnar max. ström i mitten av masten och strålningsloben (vertikal) ger en smalare lob vilket resulterar i mer koncentrerad markvåg. Dessutom sker max strålning 1/4 våglängd över marken där den dämpas mindre av träd, buskar och byggnadsstrukturer. Detta förbättrar räckvidden i närområdet).

  Tag nu ditt förnuft till fånga Conny. Erkänn att du kanske har blivit påverkad av dessa EH-skapare, Ted Hart m fl, som till skillnad mot dig har varit ute för att tjäna pengar.

  Att erkänna att man blivit vilseledd och haft fel visar att man är en karl med sunt förnuft. En sådan människa högaktar man.
  Jag själv har haft massor med dumma och felaktiga åsikter.
  Jag förkastade PA-steg som var konstruerade som grounded grid. Efter att själv har byggt ett sådant steg med två 811-or fick jag medge till min omgivning att jag haft fel.
  Samma sak med log.per.antenner. Jag höll länge envist fast vid monobands yagi och quad-antenner, log.per.antenner var vansinniga kompromisser. Detta höll jag envist fast vid tills vi på mottagarestationen, Göteborg Radio, fick sex stycken tråd.log.per.antenner som täckte 360 grader.
  Jag fick medge till Televerkets tekniker att jag hade haft fel.

  73
  Bengt
  SM6APQ
   
 20. sm6dco

  sm6dco Active Member

  Bengt! APQ EQL.

  Jag skrev en artikel för QTC någon gång under 2002- 2004 hur enkelt och festligt det fungerade att köra på semestern. Hade då en MFJ CUB som gav 2 watt kunde köra hela Europa.
  Om ni viste vad jag ångrade detta. Jag har tagit kopior av dessa artiklar som skrevs på den tiden
  det finns påhopp också i denna tråd. " Säkert dom gamla och nya kommentarer som finns där skull glädja DO".
  Men jag tycker att man inte borde ha gjort det påhoppet man gjort på mig efter detta. Och andra kommentarer som jag vill inte beskriva här.
  Så för min del, kommer jag aldrig att lämna något manus till QTC. Om jag ser något positivt eller negativt.
  Jag har lärt mig att det alltid kommer skit vågor efter.

  Varför detta kom upp med PVA var att få en lugn och saklig diskussion om tanke gången, när PVA har genom gått en ny utvecklingsfas, samt flera personer har blivit inblandade. På andra sidan pölen.
  Si, det gick inte! Här höggs det direkt!

  EQL
  Varför jag drog in loopen var att beskriva hur PVA var konstruerad!
  Om jag får med bilden denna gång! Så ser du varför jag skrev om dipol och PVA, samt gemförde dessa två antenner.


  APQ
  Tack för dina tankar.
  Jag är inte ute efter några pengar för att tjäna en förmögenhet, men jag har roligt med Minna PVA.
  och det glädjer mig nu, när man lever livet på övertid.
  Best till alla!
  Conny sm6dco
   

  Attached Files:

Share This Page