EH-antennen, igen

SA5A

Well-Known Member
Varför göra narr av de radioamatörer som vill experimentera?

Det behöver man inte göra, men nog kan man förvänta sig att den som tror sig ha hittat nya fysikaliska storheter har några goda teoretiska underlag för att påstå det, eller åtminstone resultat från praktiska mätningar som kan återupprepas och verifieras.
Sture
 

sm6dco

Active Member
Till SM7TJC och den som skrev om bowling käglor!

Den som skrev att man kunde använda bowlings käglor börjar ha rätt tankar om formen för PVA.
Bowlings käglor har rätt form. Men du kan få en annan idé från mig,
Gå in på systemet och köp två röda LAMBROSKO röd .
Formen på flaskan är inte riktigt rätt, men den har en cosinus form. Den strålande ytan du får nu med tapen kommer att motsvara 30 - 17 meter HAM band, som det är för en Hertz antenn inom dessa områden.

Ta nu och laga något Italienskt till din XYL och njut av vinet det räcker förmodar jag till två helger. Under tiden skaffa Plastglas 300*300*6 mm (Biltema) men det bör vara 8 mm.
Skaffa även Två komponent lim för att sätta flaskorna mitt på plastglasen och mot varandra. Innan du limmar skall du löda en kabel runt botten på varje flaska och dessa skall vara 180 grader från varandra.när du limmar fast dom.
jag använder koax skärmen från gammal koax som jag bankar så den bli platt. Kabeln skall gå 180 grader från varandra när dom är på plats. Dessutom skall du klistra på ett ägg eller boll på toppen av vinflaskan.
Storlek tennis boll! Kan vara större Ca:75 mm vilket mina ägg är.
Du skall ha en öppning på flaskan, bollen eller ägget. så du får inte kort sluta mellan kon och bollen.
Det finns en annan väg också.
Det är att du gör en kon 80 mm i diameter i botten och ca 280 mm hög i koppar. Den raka kanten som blir från basen till toppen bör ha en cosinus funktions kurva men det är svårt att fram. Det här med tillverkning av antenner och att lämna ifrån mig tillverkade antenner som har en spec .vilket man hemför skall kunna klara av en antenn för 4.000 - 8.000 $

Dess utom får jag bara tillverka en antenn för mig själv. enligt patent reglerna och ägaren för patentet. Men jag kan bara bekräfta att kommer i nära slut resultat om du bygger som är tänkt.

Se nu har vi ordnat den strålande ytan som är lika stor som för en dipol för dessa frekvenser.
Nu har vi spolsystemet att titta på. Jag vet inte vilken väg du vill gå men med tar du ett link systemet,
så linda spolen på en 50 mm plast rör och göra plats för en link på två varv som är skjutbar .
Nu har vi den stora spolen. Den till vin flaskorna eller konen, den bör vara av emaljerad coppar på 1.5 mm även linken. Här är det störst problemet!
Svårt att ange exakt antal varv beroende på Cd och Cs hur stort dessa är. Kolla bilderna på
PV-Antenna - THE POYNTING VECTOR ANTENNA PV-Antenna / sm6dco / Conny Winrot
Men gör som jag mät resonansen för antennen OBS " kolla så du har rätt resonans det kan finnas flera dippar" sen linda av tills du kommer i resonans men lägg den 50-100 Khz utanför bandet på låga sidan, för resonansen frekvensen kommer att öka när du bär ut den i naturen. KLAR.

För Kai sm0rcl
Jag har alltid bjudit på mig själv in för andra, men man skall inte försöka kväva mig med en masa dumma kommentarer för då drar jag mig tillbaka. Här ovan har du ett exempel på att bjuda på sig själv.
PS Jag hatar att skriva av olika anledningar bland annat. för det stjäl min tid. DS

Conny
 

sm6dco

Active Member
Ser inte ut som PDF filen kommer med för andra gången.
Den innehåller en test. Men VI blir blåsta på den. Efter som jag inte klarar av att sända den.
Conny
 

SM5OCI

Well-Known Member
UPDATE:
Patent går ut om 20 år, inte tio som jag skrev nedan.
----------------

Hej!

Jag googlade på patent av Robert T Hart, och hittade några som verkade handla om EH-antennen:
https://www.google.com/search?tbo=p...q=ininventor:"Robert+T.+Hart"&start=0&tbm=pts

De flesta var US-patent och därför inte tillämpliga i Sverige, d.v.s. du får tillverka och sälja en EH-antenn i Sverige bara du håller dig borta från den amerikanska marknaden. Några patent är dessutom över 10 år gamla, och borde de ha "gått ut".

Det finns ett EU-patent också. Det är "withdrawn", och gäller alltså inte.

Ett patent gäller inte längre, eftersom avgiften inte är betald.

Summa summarum: Om jag förstår patenten rätt gäller flera av dem, fast bara i USA, och de sjunger också på sista versen, eftersom de är inne på sitt åttonde år. Om de följer den vanliga tioårsregeln så är det fritt fram att använda patentet om ett par år.

Hmmm. Jag kanske skall börja skaffa finansiering för en EH-antennfabrik?

m.v.h.
SM5OCI Per
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Conny, dokumentet med antenntesten som du försökte ladda upp är på 6 MB och så stora filer tillåts inte på HAM.SE

Men jag har läst igenom rapporten. Det finns en del saker att kommentera när det gäller deras mätmetoder och resultat.

Kort beskrivning av mätuppställningen: En horisontell halvvågsdipol för 14 MHz har jämförts med en horisontell EH-antenn. Båda placerade på en mast med rotor och lång matarkabel ner till en Flexradio där signalnivån avlästs i dBm. På en annan mast placerad i fjärrfältet har man använt en kort dipol som matats från en 100 mW testsändare via en lång matarkabel. Det nämns inga åtgärder för att isolera bort kablarnas inverkan.

Klipper in några stycken nedan med deras slutsatser. Vad som kan läsas ut är att skillnaden var 12 dB till EH-antennens nackdel. Dock har de blandat in grundbruset i ekvationen på ett sätt som favoriserar EH-antennen vilket naturligtvis är helt fel att göra. Men -8 dB låter ju bättre än -12 dB eller en dryg S-enhet som man skriver. Vidare har de noterat att dipolerna uppvisar ett stort F/B-förhållande (!) vilket för mig indikerar att mätuppställningen inte är tillförlitlig. Just de problemen som de noterat beror på att dipolerna inte är helt balanserade och att det flyter HF-ström på matarkabelns utsida vars strålning samverkar med strålningen från antennerna Det ger skeva lober och är inget märkvärdigt i sig. För att åtgärda det problemet är det nödvändigt att förse båda antennerna med effektiva strömdrosslar (1:1 strömbaluner) placerade nära matningspunkten på antennerna och helst också montera ett antal ferriter längs matarkabeln på några meters mellanrum. Det är så man brukar få göra vid antennmätningar i dämpade mätrum och för högre frekvenser. Just det att dipolen uppvisar olika värden beroende på vilken "sida" som vetter mod sändarantenner skall få alla varningsklockor att ringa. (Sedan uttrycks skillnaden i dB och inte dBm som det står i rapporten men det kanske är ett slarvfel)

Här kommer en del av texten:

"The test results indicate that the EH/PV antenna at 0 degrees, i.e. parallel orientation to the transmitting antenna, had a lower measured signal strength reading of –72dBm compared to the dipole that had a reading of -60dBm a difference of 12dBm.

However, the EH/PV antenna had a lower noise floor of –107 dBm than the dipole which had a noise floor of –103dBm, giving the EH/PV antenna an offset of 4dBm less noise, thereby reducing the difference between the dipole and the EH antenna to 8dBm or slightly more than 1S unit.

The dipole showed a difference, front to back (F/B), of 5dBm, whereas the EH/PV antennas showed a F/B difference of 6dBm. This may be anomalies of some sort, as these two readings are very close in value and so the differences between the two antennas would not be audible in an on-air situation.

Comparing the 90 degree orientation of the two antennas reveals that there is less difference between the dipole and the EH/PV antenna, with the dipole showing –75dBm and the EH/PV showing –78dBm.

When listening to the EH/PV antenna to signals on the 20m band it was noticed that there was an audible difference in apparent signal strength when the antenna was rotated to an optimum direction. Although signals as far away as Washington state and Florida were clearly heard, no contacts were made as the Flex 1500 is limited to a 5 Watt output and other much stronger signals were answered by the Washington station in preference to the Flex 1500.

Conclusions: The 20m EH/PV antenna performed well although slightly less so than the 20m dipole, by about 1 S unit, in its best orientation to the transmitting antenna. But considering the di-minutive size of the EH/PV antenna, compared to the much longer 20m dipole, this is an excellent result. This result corroborates more subjective assessments of the EH/PV an-tenna in on-air situations.

The 20m EH/PV antenna exhibited a lower noise floor by about 4dBm than the 20m dipole. This has been noted before in qualitative assessment of using the EH/PV antenna in on-air use."


Med anledning av ovanstående diskussion vore det ju en intressant möjlighet att fundera lite på hur en mer vetenskaplig antenntest skulle kunna utföras och även vilka felkällor man har att tänka på. Det är säkert många här som är intresserade av antennmättekniken som sådan. Om sedan mätobjekten är EH- PV- eller mer normala antenner är ju egalt. Principerna är de samma liksom svårigheterna att mäta rätt.

What say?
 

SM7THS

Member
"The test results indicate that the EH/PV antenna at 0 degrees, i.e. parallel orientation to the transmitting antenna, had a lower measured signal strength reading of –72dBm compared to the dipole that had a reading of -60dBm a difference of 12dBm.

However, the EH/PV antenna had a lower noise floor of –107 dBm than the dipole which had a noise floor of –103dBm, giving the EH/PV antenna an offset of 4dBm less noise, thereby reducing the difference between the dipole and the EH antenna to 8dBm or slightly more than 1S unit.


The 20m EH/PV antenna exhibited a lower noise floor by about 4dBm than the 20m dipole. This has been noted before in qualitative assessment of using the EH/PV antenna in on-air use."

Att ta hänsyn till bruset i detta fallet är ju bara relevant om du ska få ett värde på den emottagna signalens signal/brus förhållande.
Det var ju inte målet med testen utan att bedömma en antenns förmåga att ta emot en signal jämfört med en annan.
Här har man dessutom ett väldigt starkt brus på -107 respektive -103 dBm så är det ju lite givet att en antenn med sämmre prestanda samtidigt plockar upp mindre brus.

Skillnaden mellan antennerna är ju 12dB oavsett brusnivån.
Dom har nog inte läst många sidor i MI technologies blåa bok.

Att sen försöka använda det faktum att den sämre antennen plockar upp mindre brus som en fördel i "on the air" tester är ju rent bondfångeri.

Nu har jag inte läst dokumentet, men är det i detalj beskrivet hur mätningen i övrigt går till.
Vilken höjd över marken? Har höjden varierats för att utröna markreflexer? Mätt bara på en frekvens? Reflexer från andra ytor, hus, bilar osv?

Många frågor blir det.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
THS skrev; "Det var ju inte målet med testen utan att bedömma en antenns förmåga att ta emot en signal jämfört med en annan.
Här har man dessutom ett väldigt starkt brus på -107 respektive -103 dBm så är det ju lite givet att en antenn med sämre prestanda samtidigt plockar upp mindre brus."
----

Målet var att jämföra de båda antennernas prestanda och där skiljer det 12 dB enligt deras mätningar. Mätplatsen är ett stort öppet fält och masterna anges till 30 fot består av aluminiumstegar som skarvats på med en bit maströr där en liten rotor monterats. På en bild ser man att matarkabeln skalats upp och de båda brancherna anslutits direkt till 20 m dipolen som består av aluminiumrör med en fästplatta av trä.

Avståndet mellan TX och RX anges till >10 våglängder. Mätt på en frekvens och fast höjd.

Ytterligare en tveksamhet är att grundbruset först mätts upp på den ena antennen och därefter har man fällt masten och monterat på den andra antennen och mätt grundbruset på den. Det blir ju lite slumpmässiga siffervärden av sådant då brusnivån kan variera ganska många dB även under 10 min till någon halvtimma eller vad nu operationen att byta antenner tagit.
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
DCO skrev; "Gå in på systemet och köp två röda LAMBROSKO röd . Formen på flaskan är inte riktigt rätt, men den har en cosinus form. Den strålande ytan du får nu med tapen kommer att motsvara 30 - 17 meter HAM band, som det är för en Hertz antenn inom dessa områden."

Tack för en god idé och kanske kan man då slå två flugor i en smäll. Systembolaget listar Lambrusco som ett sällskapsvin och det passar ju bra om man vill bygga PV-antenner med sina kompisar. Lambrusco Reggiano Dolce (22310) - Systembolaget.se

Hur det nu än är med huruvida det är viktigt att flaskan har cosinusform eller ej så var det intressant att få ta del av din beskrivning hur en PV-antenn kan byggas ihop med enkla medel. Du nämner att flaskorna skall limmas mot en skiva plastglas som jag förmodar är s k plexiglas (PMMA). Jag har kikat i junkboxen och det finns både 6 och 8 mm skivor där. Dielektricitetskonstanten ligger kring 2,6 @ 1 MHz enligt min tabell.

En sak som inte framgår av din beskrivning är huruvida hela flaskan inkl botten skall kläs med koppartejp. I så fall kommer flaskbottnarna att utgöra kondensatorbelägg som tillsammans med isolatorn av "plastglas" och fungera som en kondensator. Denna kondensator kommer tillsammans med huvudspolen och de båda kopparklädda flaskorna att ge resonans och genom att variera kopplingsgraden på den tvåvarviga linkspolen så går det förmodligen att finna ett dip där SVF blir rimligt bra.

Det jag inte kan se är att det finns vetenskapligt stöd för är huruvida den krökta s k cosinusformade ytan har någon särskild betydelse i sammanhanget. Ej heller att de båda kopparklädda äggen i som om jag förstod beskrivningen rätt inte får ha galvanisk kontakt med flaskhalsen. Å andra sidan så är det kanske därför potentialen i äggen är noll som det påstås.

En alternativ och likvärdig konstruktion kunde vara att ersätta de kopparklädda vinflaskorna med två raka aluminiumrör med ungefär samma diameter som flaskornas medeldiameter och av samma längd.

Av ren nyfikenhet kanske vi borde bygga ihop en sådan mätprototyp för att undersöka hur den står sig gentemot en halvvågsdipol på t ex en halv våglängd över marken. Här kunde man även utvärdera hur verkningsgraden i antennen påverkas om en effektiv strömdrossel ansluts nära matningspunkten jämfört med ingen drossel alls.

En sådan jämförande test skulle lätt kunna realiseras genom att låta två sändare mata de båda antennerna och samla in mätdata från Revers Beacon Network. Testen kunde pågå några dagar för att få ett statistiskt tillräckligt stort antal mätvärden att analysera. En fördel med en sådan on the air test torde vara att den speglar ett vanligt användarscenario. Dvs svarar på frågan - vilken antenn är bäst och hur mycket bättre ungefär.

Även om här finns en del osäkerhetsfaktorer i en fältmätning som denna så kanske det går att dra några slutsatser närmare sanningen än att bara köra några strö-QSO utan att i realtid ha någon annan antenn att jämföra med. Som BDZ skrev i ett tidigare inlägg så är det väl känt att vilken spiskrok som helst går att använda. Det gäller bara att försöka anpassa denna på något sätt så sändarens skyddskretsar mot för hög SVF inte löser ut.
 
Last edited:

sm6dco

Active Member
Hej! Bengt EQL

What ! Det du har gjort är ok och bra! Jag har även klagat på det sättet mätningen vart gjord.
Men har man presenterat talvärden så får man stå för det. Så tack för att du lusläste testen.
Men det framkom inte, att testen var gjord på ett feelday som en klubben hade och ingen av deltagarn är tekniker dom har andra yrken.
Men jag är helt enkel glad för ditt agerande, av att presenter resultatet.
Dessa 12db är bättre än vad andra har fått, när dom försöker modulera antennen i NEC och andra PC-program.
Där ligger värdena på -28db till -38 db som man har presenter för en PVA.
Så nu ha man kommit upp i db skalan en bit.

Men nu kanske man kan få slippa höra, att det inte är bara koaxialkabeln som strålar, utan något anat som hjälper till att radiera signal i bägge riktningarna.

Själv använder jag MFJ-269 och VNA -J Dessa visar alla värden man kan tänka sig för en riktig avstämd antenn skall ha, samt en efficiency på 98% på PVA. Även utan koaxialkabel!

Men jag får nog använda ett 50 ohms motstånd som ersättning när jag skall mäta. Eller nu har konstatera att dessa instrument inte är användbar för antenn mätning.

OBS ingen kritik mot dig Bengt, JAG är tacksam.

En sak som inte framgår av din beskrivning är huruvida hela flaskan inkl botten skall kläs med koppartejp. I så fall kommer flaskbottnarna att utgöra kondensatorbelägg som tillsammans med isolatorn av " plexiglas (PMMA). " och fungera som en kondensator. Denna kondensator kommer tillsammans med huvudspolen och de båda kopparklädda flaskorna att ge resonans och genom att variera kopplingsgraden på den tvåvarviga linkspolen så går det förmodligen att finna ett dip där SVF blir rimligt bra.

Botten glaset mot plastglaset! Den skall bilda en kondensator mot den andra flaskan i 180 grader. - Samt en av kablarna går höger den andra vänster. Här måste du se till att du får så lite strö cap ned till den stora spolen.

Här är det missförstånd!!!
Ej heller att de båda kopparklädda äggen i som om jag förstod beskrivningen rätt inte får ha galvanisk kontakt med flaskhalsen.

Om jag säger på detta vis: ÄGGET OCH FLASK TOPPEN SKALL VARA LIMADE TILLSAMMANS UTAN KOPPAR SEDAN KLÄ IN FLASKAN MRD KOPPAR MEN INTE BOTTEN. BOTTEN GLASET LIMMAS MOT PLEXIGLASET.
Titta på bilderna på PVA - THE POYNTING VECTOR ANTENNA PV-Antenna / sm6dco / Conny Winrot eller THE ULTIMATE HF COMMUNICATIONS ANTENNA - THE POYNTING VECTOR ANTENNA PV-Antenna / sm6dco / Conny Winrot

Best Conny
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Själv använder jag MFJ-269 och VNA -J Dessa visar alla värden man kan tänka sig för en riktig avstämd antenn skall ha, samt en efficiency på 98% på PVA. Även utan koaxialkabel!

Men jag får nog använda ett 50 ohms motstånd som ersättning när jag skall mäta. Eller nu har konstatera att dessa instrument inte är användbar för antenn mätning.

Får jag, som följer tråden med intresse, ställa ett par frågor,

1. Hur går du tillväga när du mäter antennens verkningsgrad till 98%?

2. Du skriver att du nog måste ersätta något med ett 50 ohms motstånd vid mätningarna. Vad är detta "något"? Matarledningen?

73/Lasse
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
DCO skrev; "What ! Det du har gjort är ok och bra! "

Det jag har gjort är bara att försöka förstå hur du själv tillverkat din PV-antenn med ledning av din byggbeskrivning du redovisade för TJC. Jag har alltså inte byggt eller mätt på någon antenn. :)

DCO skrev: "Dessa 12db är bättre än vad andra har fått, när dom försöker modulera antennen i NEC och andra PC-program. Där ligger värdena på -28db till -38 db som man har presenter för en PVA."

Huruvida dessa 12 dB som fielddaygänget mätt upp står sig återstår att se när ett ev testobjekt tillverkats och försetts med en effektiv strömdrossel för att dämpa obalansströmmen i matarledningen från antennen. Givetvis spelar det också roll hur stora/långa PV-antennens element är. Verkningsgraden ökar ju ganska snabbt när antennelementen görs längre.

Så som transformatorn du visar på bilderna är utförd så ligger inkopplingslinken på den varma sidan av ena spolhalvan och eftersom ytterändarna på spolarna är högimpediva så behövs det inte många pF mellan huvudspole och linkspole för att koppla över HF till matarkabelns skärm som då fungerar som en toppmatad vertikalantenn.

En mer korrekt matningsmetod vore att dela huvudspolen på mitten (sära på varven där) och införa en variabel inkopplingslink där precis som man gör i linkkopplade symmetriska matchboxar. Även med en sådan koppling fås resonans med relativt små antennelement och ju mindre element ju mer induktans behövs för att få resonans på en bestämd frekvens. Genom att justera kopplingsgraden går det alltid att få perfekt anpassning mot 50 ohm, dvs SVF 1:1. Men en sådan mer optimerad antenn med avseende på minimering av commonmode-strömmen uppfyller kanske inte grundkraven för att få lov att kallas PV-antenn?
 

sm6dco

Active Member
Bengt Jag slog två kommentarer tillsammans PDF testen och om glas botten samt äggen.
i samma MSG. Jag förstår att du inte har testat någon antenn.

Conny
 

sm6dco

Active Member
Bengt EQL !

Du har gett mig en RÖD dag i dag.
Vilket i USA och Canada är det mest positiva, som har hänt kallas för röd dag.

Det tog 12 år innan någon förstod att det är en kondensator som sitter där.

Så nu hoppas jag att få slippa höra att det är en förkortad dipol.

Angående cosinus formen får du vänta till boken Poynting The Vector Antenna kommer ut och att vara på
ca: 200 sidor vad man har i manuset till boken idag.
TACK FÖR MIN RÖDA DAG.

Best Conny
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Conny, SM6DCO, varför ger du mig inget svar på de frågor jag intresserat ställt?

73/Lasse
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
DCO skrev; "Det tog 12 år innan någon förstod att det är en kondensator som sitter där."


Jaså, det är ju annars en väl beprövad metod för att skapa höga fältstyrkor i närfältet med relativt låg effekt. Metoden finns beskriven i litteraturen från 1930-talet och framåt. En sådan PV-antenn som du beskriver lär lätt kunna generera runt 1 kV/m eller så, med en ordinär transceiver på halv effekt. Liknande "strålande kondensatorer" används sporadiskt här i EMC-labbet vid tålighetstester. Kanske inte så hälsosamt att utsätta sig för sådana elektromagnetiska fält om man stoppar in huvudet i "kondensatorn" och sänder med 100 W eller mer. Var försiktig.

DCO skrev; "Angående cosinus formen får du vänta till boken Poynting The Vector Antenna kommer ut och att vara på
ca: 200 sidor vad man har i manuset till boken idag."


I grund och botten sett ur mina ögon är PV-antennen inget märkvärdigt och att det skulle kunna vara någon skillnad i prestanda mellan element tillverkade av raka cylindrar, strutar, pokaler eller cosinusformade vinflaskor med ägg kan då inte jag se. Under förutsättning att de är ungefär lika stora, har ungefär samma formfaktor och kapacitansen mellan elementen är av ungefär samma storleksordning så torde ingen kunna avgöra på avstånd i en blindtest om det är vinflaskor eller helrör som strålar.

Hela hemligheten i konceptet med PV-antennen tror jag ligger i att upphovsmännen har skapat en egen förklaringsmodell som är en helt annan än den vedertagna som tillämpas idag och har tillämpats i över 100 år. Utan denna nya teori med strålande S-vektorer och fotoner som knappast någon som är insatt i antennteori håller med om är korrekt så skulle ju PV-antennen inte vara någon PV-antenn och några patent för principen inte heller kunnat utfärdas.

Om man ser på allt detta ur upphovsmännens perspektiv så borde det finnas ett visst intresse hos dem av att försöka tjäna pengar på sina teorier och patent, t ex genom att sälja licenser och tillverkningsrättigheter m m. Det finns många användarfall där små antenner med låg verkningsgrad är tillräckligt bra och om man sedan väljer en antenn som kallas PV-antenn eller en närmast identisk skapelse som består av en kort kapacitiv dipol som matas via en lämplig matchbox är enligt min mening egalt.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Ett praktiskt experiment i all hast

För att känna lite på hur korta dipoler uppför sig tillverkade jag två godisstrutar av tunn kopparfolie. Dessa placerades på ett litet bord av ett speciellt material som har dielektricitetskonstanten något över 1 - ungefär som "hård luft" och som inte påverkar antennelementen. Det lilla bordet ställdes mellan två blomkrukor i i fönsterkarmen på bottenvåningen. Höjd över marken en dryg meter. (Se bif bilder)

Dipol i fönster.jpg

För att mata antennen lindades en huvudspole med 10 + 10 varv 1,5 mm koppartråd på en 45 mm stomme av Pertinax. Mellan de båda spolarna lindades en inkopplingslink på 4 varv av 0,75 kvm installationsledning. Thats it.

Anordningen bringades i resonans på 14 MHz bandet och RL mättes till 20 dB motsvarande SVF 1,2:1 i 50 ohm. Det var lite pilligt att få så god anpassning men om man nöjer sig med 2:1 så är det mesta okritiskt.

Kort dipol 14 MHz.jpg

Anordningen som vi förslagsvis kan kalla dubbel godisstrutantenn (utan godis i analogi med Connys tomma vinflaskor) anslöts via en tre meter lång RG58 kabel till min IC-706MKIIG. Uteffekten ställdes in till 50 W.

På första bilden syns även en fältstyrkemeter med sina XYZ-mätdipoler i det gula "ägget". Avläst värde c:a 1200 V/m avtagande när man flyttade bort mätinstrumentet. Så att köra hög effekt på den här typen av antenner är nog inte tillrådligt. Av flera skäl.

Nåväl, går det att köra radio på de här godisstrutarna då?

Jag lät sändaren ropa CQ en halvtimma och fick via Reverse Beacon Network träff från GW8IZR som rapporterade SNR 1-2 dB samt OH8BG som rapporterade 11 dB. Om godisstrutarna hade monterats utomhus på taket eller på ett maströr så hade det säkert gått ännu bättre. Kanske jag bygger en rugged strutantenn en dag för att leka vidare.

RBN-data.jpg

Vad går det att dra för slutsatser av det här experimentet mer än att små antenner ibland är tillräckligt stora för att nå utanför fönstret. Frågan är också om godisstrutantennen egentligen är en PV-antenn och om jag då riskerar att inkräkta på patenträtten om jag säljer sådana här godisstrutar i USA. Om antennen inte är en PV-antenn så är det kanske fritt fram men vad är det då för antenn? Kort dipol eller...

Två urdruckna ölburkar borde räcka till en variant för 28 MHz och även gamla hederliga spiskrokar kommer så klart att kunna stämmas av. Det är jag helt övertygad om. Någon som tror något annat?
 
Last edited:
Top