New Carolina Windom - efarenheter eller åsikter?

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Intressant inlägg från Roy och jag undrar också varför dioderna går sönder.

Roy skrev; "Tro aldrig att en inbyggd antennavstämmare löser problemematiken med en osymmetrisk antenn. En sådan är ju byggd för att bara stämma av en konstlast i många fall."

Ang den inbyggda tunern som finns i de moderna apparaterna så tycker jag att den bör ses som en "line flattener" där syftet är att justera ner ett relativt lågt SVF till ett ännu lägre i ett obalanserat antennsystem med koaxialkabel som matarledning. Med lågt SVF blir sändaren "nöjd" och kan ge ut full effekt.

Ett typexempel där den inbyggda tunern är användbar är när man har en dipolantenn avstämd för 80 m CW-del där SVF kan vara i det närmaste perfekt men vill använda denna högre upp i bandet där SVF kan vara 3:1 eller i den häraden. SVF 3:1 är i regel inte några problem i sig men många moderna riggar har ju skyddskretsar som drar ner uteffekten så att det från början underdimensionerade PA-steget inte skall gå sönder. I just detta fallet kan en line flattener lösa problemet och anpassa SVF 3:1 till 1:1 eller ett lågt värde som sändaren kan acceptera för att ge full uteffekt.

Det finns kommersiella line flatteners för ändamålet och i all sin enkelhet så kan man bygga sin egen med t ex ett simpelt pi-filter mellan TX och antenn. En line flattener eller den inbyggda tunern kan även användas mellan TX och PA-steg i de fallen som ingångsimpedansen inte är 50 ohm och där sändaren annars kommer att dra ner effekten p g a högt SVF.

Den som inte vill bygga själv och är ofattig kan köpa en sådan här: https://www.rockwellcollins.com/sit...ation_Radios/LF-2040_1-kW_Line_Flattener.aspx
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Jag inser att det förekommer de som anser sig fått antennen i fråga att fungera.
Men Micke hur vet du att din antenn inte har en strålande vertikal feeder???
Har aldrig hört talas om någon som kunnat verifiera detta.
de
SM4FPD

Den är inte byggd för att feedern ska stråla utan försedd med både en Guanellabalun med hög CM-impedans och en choke på kabeln.
Ingen HF i chassit har förekommit och med hjälp av HF-sniffer har jag mätt upp CM-strömmarna utefter koaxen och där är jag nöjd.

Om den övre delen av koaxen mot förmodan skulle stråla så är det bara en del av antennen som bidrar med strålning. Om detta är bra eller dåligt vet jag inte men så länge jag har koll på CM-strömmarna i schacket så är ingen skada skedd.

Antennen är bekväm att använda men inte på något vis optimal map verkningsgrad.

/Micke
 

SM0AOM

Well-Known Member
Ett annat knep som fungerar när man inte vill stämma av antennen manuellt är att sätta en automatisk antennavstämmare i matningspunkten. Har själv provat det hela med Icom AT-130 tillsammans med IC-M700, men det bör fungera med de flesta andra automatavstämmare avsedda för utomhusbruk.

CM-strömmar hindrar man med en eller flera CM-drosslar som kan ha kärna eller vara luftlindade.
Min tillämpning var på HF-flygradiofrekvenserna, och antennen var 2 x 25 m på en höjd av dryga 15 m över ett platt tak.

En liknande lösning finns beskriven här:

SGC Smartuner with balanced dipole antenna.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Här har vi en variant på temat.
Han har flyttat ner balunen till nederändan av den öppna feedern och hävdar att det inte förekommer någon strålning från feedern.

SM2YER Goran's Homepage


Är det någon som känner Göran, SM2YER, och som kan fråga honom hur lång hans feeder är.

/Micke
 
Last edited:

SM4FPD

Well-Known Member
Ang RF i chassit, så är min erfarenhet att problemen varierar mycket kraftigt med frekvensen.
Min misstanke om detta kunde jag experimentera med en gång då jag själv hade en antenn med problemet.
Dioderna i min MFJ-antennavstämmare small sönder till min förvåning, detta var tiden innan jag insåg varför detta hände alla andra. Den här kvällen hände det mig.
Jag lagade SWR-mätaren i MFJ:n, och allt var frid igen. Jag gick igenom ett antal frekvenser som jag hade loggat i en lista för inställningar, exvis 3550, 3650, 3750 kHz, 7030, 7070 kHz etc.
När jag kom till 7070 kHz och gjorde slutliga finavstämningen med full effekt small dioderna igen, ja small inte bokstavligt utan plötsligt gick det inte att lita på SWR-mätaren.
Med nya dioder och nya prov, och nu hoppade jag 7070 kHz och fortsatte på 14 MHz, 21 MHz etc. allt gick bra och till slut ett försiktigt prov igen på 7070 kHz vid 50 - 100 W hände det igen. Nu var jag saken på spåren tyckte jag, och började förhöra kunderna vad de hade för antenn. Det visade sig att ofta gällde nämnd antenn, eller en antenn som var mycket snett och osymmetriskt uppsatt, eller en GP. Samt att det kunde gå ett eller flera år innan saken med dioderna hände. Det berodde helt enkelt på att man inte körde på den frekvens som blåste SWR-bron alla gånger.

De flesta installationer har en eller fler frekvenser där det blir problem, och det kan vara ganska smala frekvensområden, många har tur och kör aldrig på en sådan frekvens. Men så plötsligt händer något, man misstänker åska garantifel etc. För antennen är ju perfekt då den ju gått i många år.......

Återigen, i dagens samhälle med störningar i båda riktningar:

Börja med symmetrin från grunden.

Undvik risken för skador i SWR-mätare, riggar och avstämmare.

Ingen LF tekniker skulle drömma om att först köra dåligt balanserat och sedan klistra allehanda plåster utanpå. (läs försöka lösa de uppkomna problemen med CM-drosslar)

de
SM4FPD
 

SM4FPD

Well-Known Member
Ett skäl till att ICOM:s utomhusavstämmare, som Karl Arne nämner, håller vad gäller dioderna i SWR-bryggan är att mätbryggan endast är inkopplad under avstämning, och det sker med 10 W. När avstämningen sedan är klar finns bara kondingar och spolar kvar i kretsen inkopplade med reläer.
Det gäller AH-2, AH-3, AH-4, AT-120, AT-130 alla, AT-140. De går därmed att använda till mycket obalanserade antennsystem, långtrådar etc.
Dessa avstämmare används ofta med långtrådar, balun till stege och även Windomantenner.

Vad som händer med de fabrikat som inte kopplar bort dioderna när det blir 100 W och för stor RF i chassit skall vi bara spekulera om, jag har "försökt" laga de amerikanska avstämmarna från SGC, ofta blir det skrot.

De metoder som finns för att få sönder AH-2 till AT-130 är att köra dem med mer än 200 W, och att försöka få dem att jobba med andra riggar och 100 W under avstämningsmanövern. SWR bryggan i dessa börjar med en attenuator som tål 10 W och gör att avstämning sker med 1 W i luften. Ett annat sätt är att dränka dem, andningsventilen tål regn men inte vattentryck.

de
SM4FPD
 

SA6BNV

Well-Known Member
Jag kör med en OCFD matad på 1/3-del och har lyckats väl med att reducera CM-strömmarna.
Min antenn har förvisso ingen strålande vertikal feeder men i övrigt är antennerna väldigt lika.

Micke, några frågor:
Vilka frekvenser använder du antennen på?
Hur har du reducerat CM-strömmarna?
Hur hög effekt kör du?
// Åke
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Vilka frekvenser använder du antennen på?
Hur har du reducerat CM-strömmarna?
Hur hög effekt kör du?
// Åke

Antennen är resonant på följande band:
80m, 40m, 20m, 17m, 12m, 10m.
Med hjälp av ett extra parasitelement kör jag även 15m.

Guanellabalun lindad på två ringkärnor och en extra choke tog hand om CM-strömmarna.

Jag kör max 100W men min balun och choke klarar mer än så.

/Micke
 

sm7nbo

claus lauridsen
at tilverka en hf-choke kan man ju göre enkelt med koax kablen

windom antennen har ca 150ohm med en rekommenderet balun på 200 ohm

har kan man med fordel montere en på 450ohm 1/9=50/450

ang antennen kan den monteres på et annat sätt

fordelen ar ju alle band utan antenn tuner samt en antenn

det funkar men man måste experimentere lite
 

SM4FPD

Well-Known Member
Karl Arne nämnde att man kan behöva fela CM-drosslar på matarledningen, "placerade på udda ställen".
Var är då udda ställen? Kan du utveckla detta lite KA??

På 80 talet när Per Wallander gjorde antennkurser för 27 MHz knuttar och radioamatörer propagerade han för just sådana, att placeras i ledningen till en GP exvis, man han ville att den skulle sitta nära matningspunken.

Flera kan behövas om antennen skall användas på olika frekvenser, är en kvartsvåg från matningspunkten ett bra ställe?
En Drossel vid varje kvarting för resp band?

En CM-drosseln lindad av koax funkar ofta men vid de låga frekvenserna, som 1,8 - 2 MHz blir det en väldigt stor spole och det kan gå åt 20 m RG-58 om man skall få någon verkan.

de
SM4FPD
 

sm7nbo

claus lauridsen
frågor ang montering av windom

du tänker dig et V på ena sidan får du en L antenn på andre sidan en vertikal

L antenn sidan kan ökas för till ex 160m

du har 2 vertikaler och 1 horisontell del

balun anpassning i botten montera flera jordradialer har och glöm inte hf-choken på koax diameter på den 15cm ca 8-10varv

balunen ar samma som sm0gld har beskrevet den tål effekt

windom kan monteras på fler sätt endast fantasin sätter stop

mvh sm7nbo
 

SM6APQ

Well-Known Member
Med undantag av roterande yagi/quadar/logperiodiska riktantenner monterade i master, existerar eller återstår, enligt min åsikt bara 3 huvudtyper av antenner.
Detta om man vill kunna sända och ta emot på de flesta amatörradioband på MF och HF.

Typ 1.
Dipolantenn, cirka en halv våglängd lång. Uträknad och klippt för ett band. (Undantag: En 7-MHz dipol kan användas på tredje övertonen, 21-MHz). Matad med 50 eller 75 ohms koaxialkabel. Försedd med lämplig "anordning" för att förhindra strömmar på koaxens skärm.

Typ 2.
Multibandantenn. Utgörs av en godtycklig längd av tråd. Bör vara minst en halv våglängd lång på det lägsta frekvensbandet som man avser att operera på. Kan även utföras som en sluten loop där då trådens längd då bör vara en hel våglängd för lägsta frekvensbandet. Matas med öppen feederstege eller bandkabel symmetriskt på mitten. Feederns exakta impedans oväsentlig, men av praktiska konstruktionssynpunkter bör den ligga mellan 300 - 700-ohm.
Feedern avslutas med en balanserad tuner vid sändaren. Om t ex tråden har en längd av 2 x 20 meter och matas på mitten kommer denna antenn att kunna användas på ALLA amatörfrekvenser från 3,5 till 29,7-MHz (plus ev. FRO-frekvenser inom det angivna området). Verkningsgrad på samtliga band: nära 100%!

Typ 3.
T2FD, Terminated Tilted Folded Dipole. Tillverkas så lång som terräng eller tomt tillåter - t ex 40 meter (åtgång: 80 m tråd). Kommersiellt tillverkade T2FD-antenner brukar ha en total längd omkring 30 m.
Matas med koaxialkabel.
Nackdelar: En del av den tillförda effekten omsätts som värme i avslutningsmotståndet - i enstaka fall upp till 30% (något mer än 1 dB. En S-enhet är 6 dB!)
Fördelar: Användbar på hela HF-området UTAN TUNER! En av dom få antenner som klarar av att användas som ALE i ett nätverk.
Ett roligt projekt att tillverka hemma.

Jag unviker:

a. Osymmetriskt matade antenner som Carolina Windom etc där man dessutom använder 1:4 baluner i matningspunkten och tror (drömmer om) att antennen presenterar 200-ohm i denna punkt på samtliga frekvensband antennen är avsedd för. Ofta fodrar dessutom dessa antenner en tuner nere vid stationen. Då kan man lika gärna använda sig av min föreslagna "Typ 2."

b. Antenner som är avsedda för 3,5 / 7 / 14 / 21 och 28/29-MHz men med "avsikt" förkortade till 31,2 m (2 x 15,6 m {Rothammel}). Jag hänsyftar naturligtvis till en G5RV. En del amatörer tror att den cirka 10 m långa bandkabeln i matning kompenserar för den "förkortade" radiatorn på den lägsta frekvensen 3,5-MHz!
En G5RV fodrar en TUNER på samtliga amatörband utom möjligen 14.MHz. Den som tycker sig uppleva ett lågt SVF har säkerligen additionsförluster i det säregna matningssystemet (bandkabel skarvad med koax!). Rothammel föreslår att en G5RV kompletteras med en balanserad tuner!
Åter igen - 31,2 meter matad på mitten med öppen feederstege... mitt förslag "Typ 2".

Intressant fakta kring G5RV.
Jag hade nöjet att QSO:a Mr Louis, G5RV, när han var aktiv från Iran någon gång på 50-talet. Louis berättade för mig att 102,3 foot (c:a 31,2 meter) resulterade i en antenn 3 halvvågor lång på 14-MHz-bandet. Man får då en antenn med 3 lober på vardera sidan av tråden, totalt 6 lober. En "nästan" rundstrålande antenn. Louis avsikt var att ge alla runt om i världen en chans att få en kontakt med Iran. Matningen på mitten, i en strömlob, resulterar i en matningsimpedans på omkring 80/90 ohm. Louis berättade vidare att det var svårt att få tag i koaxialkabel i Teheran och att de få meter 75-ohmskabel han hade med sig från England inte räckte. Den cirka 10 meter långa bandkabeln eller stegen från antennens matningspunkt, en halvvåg lång på 14-MHz, upprepar matningsimpedansen 90-ohm (?) (förlustfritt) till koaxialkabelns 75-ohm. SVF blir då 1,2:1

Jag pratade med Louis några år senare när han var tillbaka i England. Han berättade att hans avsikt var ALDRIG att skapa en multibandantenn.
"Detta påfund är jag oskyldig till!"

Till sist:
Jag har under mitt yrkesliv besökt otaliga sändare- och mottagningsstationer för kustradio och fast trafik på MF och HF men ALDRIG sett någon "osymmetrisk" matad antenn (Windom eller någon liknande) eller något försök att åstakomma en multibandantenn med "G5RV-teknik".
Läsarna får själva dra sina slutsatser av detta!

Tack för ordet och alla läsare önskas en God Fortsättning på det nya året.

Bengt
SM6APQ
 
Last edited:

SA6BNV

Well-Known Member
Till sist:
Jag har under mitt yrkesliv besökt otaliga sändare- och mottagningsstationer för kustradio och fast trafik på MF och HF men ALDRIG sett någon "osymmetrisk" matad antenn (Windom eller någon liknande) eller något försök att åstakomma en multibandantenn med "G5RV-teknik".
Läsarna får själva dra sina slutsatser av detta!

Men det är kanske också sällan man vill åstadkomma "multiband" professionellt?
Och om man behöver flera band kanske man kör flera antenner?
Vi amatörer (de flesta av oss i alla fall) har begränsade resurser, både utrymmesmässigt och ekonomiskt.
Därför lever antagligen drömmen om en multibandantenn.

I dagsläget kör jag en 41,5 m stegmatad mittmatad dipol som jag stämmer av med en S-match och den funkar OK på 80-10m.
Säkert inte optimal på alla frekvenser, men den funkar. Kanske man kan kalla en multibandantenn.

Lite kul att det finns så många åsikter om windom-antenner, och det anade jag redan när jag startade tråden.
Söker man på nätet så finns det väldigt många som lovordar dem, men lika många (eller fler) som förkastar dem.
Hur som helst tänker jag ge mig på att testa. Det är väl det amatörradion handlar om? :)
Speciellt är jag lite nyfiken på twisten med vertikaldelen.

Kanske jag lär mig att jag borde lyssna på kloka ord eller så blir jag överraskad!
Oavsett kommer jag ha kul! (om jag inte bränner radion)

HNY allihop!

// Åke
 

sm7nbo

claus lauridsen
hej fint inlägg av sm6apq

nu var det ju windom som kom under diskussion

den enda nackdel med den ar att den tar in för mycket dx

lutar man den horisontelle delen lita ja då hör man de små gröna

(dom flesta tunere har inbyggt en balun aven finare hf steg har sådant)

så om man har den direkta i antennen ser jag som en fördel

fram för att ha den ved stationen med en risk för hf-och tv störningar

gott nytt år mvh claus
 

SM6APQ

Well-Known Member
BNV
Det är kanske också sällan man vill åstadkomma "multiband" professionellt?
Och om man behöver flera band kanske man kör flera antenner?
Vi amatörer (de flesta av oss i alla fall) har begränsade resurser, både utrymmesmässigt och ekonomiskt.
Därför lever antagligen drömmen om en multibandantenn.

Lite kul att det finns så många åsikter om windom-antenner, och det anade jag redan när jag startade tråden.
Söker man på nätet så finns det väldigt många som lovordar dem, men lika många (eller fler) som förkastar dem.

BNV de APQ

På mindre kommersiella stationer har jag observerat att man köpt eller tillverkat "multibanddipoler" genom att parallellkoppla ett antal halvvågsdipoler i matningspunkten. Benen har sedan "spretat" och avslutats med ringar av något icke ledande material. Det hela påminner då om två solfjädrar eller ryssjor.

Beträffande Windom och G5RV. Säkerligen bra antenner, MEN vad jag vänder mig mot är att bägge antenntyperna FODRAR EN TUNER på vissa frekvensband för att säkerställa att all effekt accepteras av antennen. Då är det bättre att välja något av mina 3 föreslagna alternativ.

73
Bengt
SM6APQ
 
Last edited:

sm7nbo

claus lauridsen
ang windom
obs jag har ingen antenn tuner
swr 1/1 på alle band utom 160m är lite högt

jag har även en dipol som ar resonant på 40m 15m

ok med dit förslag sm6apq

skal testa T2F3 har för mig att jag tittade på en

sådan på en militärförlägning i somras
73
 

SM6APQ

Well-Known Member
ang windom
obs jag har ingen antenn tuner
swr 1/1 på alle band utom 160m är lite högt

jag har även en dipol som ar resonant på 40m 15m

ok med dit förslag sm6apq

skal testa T2F3 har för mig att jag tittade på en

sådan på en militärförlägning i somras
73

NBO de APQ

Jag tolkar det som att du har en Windom som ger SVF 1:1 på alla band utom 160 m?
Alla band? Även WARC-banden?

Jag är imponerad! Jag vill därför att du gör en detaljerad beskrivning av din Windom:

1. Windomsantennens mått och typ av antenntråd?

2. Räknat från matningspunkten. Beskriv alla ingående komponenter i följd. T ex, balun. RG-58, Tuner, SWR-meter osv.

73
Bengt
SM6APQ
 
Last edited:

SA6BNV

Well-Known Member
Ja det lät lite för bra...
Men jag är också intresserad av hur den är byggd!
// Åke
 

sm7nbo

claus lauridsen
hej igen ang windom

jag tycker det meste framgår av mina inlägg

min koax ar rg8 med egen hf-choke luftlindad

antenntråd 1 1/2 kvadrat

ang trådlängden ca 32m på ena sidan ca10m på den andre

antennlängden har jag prövat med korta versioner

det funkar det med

jag har 2stk swr meter yaesu ys60 det andre ar inbyggd i min kenwood

hemmabygd unun eller transformator 50-450ohm 1/9

den har jag dippat med heathkit grid dip meter och efter kontrollerat manuelt

med ohm meter

någon vill säkert påstå att det inte ar en windom

men det ar den ju faktisk den enda skillnad ar att den ar botten monterat

anledningen till att du inte får exakta mått ar pga den hänger i luften

mvh claus
 

SM6APQ

Well-Known Member
hej igen ang windom

jag tycker det meste framgår av mina inlägg

min koax ar rg8 med egen hf-choke luftlindad

antenntråd 1 1/2 kvadrat

ang trådlängden ca 32m på ena sidan ca10m på den andre

antennlängden har jag prövat med korta versioner

det funkar det med

jag har 2stk swr meter yaesu ys60 det andre ar inbyggd i min kenwood

hemmabygd unun eller transformator 50-450ohm 1/9

den har jag dippat med heathkit grid dip meter och efter kontrollerat manuelt

med ohm meter

någon vill säkert påstå att det inte ar en windom

men det ar den ju faktisk den enda skillnad ar att den ar botten monterat

anledningen till att du inte får exakta mått ar pga den hänger i luften

mvh claus

NBO de APQ
Tack för ditt svar.
Antenntråd 1,5 mm2. Är den plastisolerad eller bar? Detta har betydelse när det gäller våghastigheten och påverkar antennens resonans.
Var är un/un trabsformatorn 50:450-ohm placerad? Nära antennens matningspunkt eller i nederändan på matningskoaxen RG-8?

73
Bengt
SM6APQ
 
Top