Risker med "radiostrålning"

SM0UAN

Well-Known Member
Under mina två radiorelaterade "utbildningsperioder" i livet (militärtjänst och sjöbefälsskolan) diskuterades i princip aldrig risker med att befinna sig i närhet av en sändande antenn. Man skulle hålla fingrarna i styr, för att inte få "HF-brännsår", men att spendera timtals i närheten av konstlasten (en låda med glödlampor...) till våra övningssändare var det ingen som funderade över. Numera har försvarsmakten en radda regler om antenner och effekter och eventuella graviditeter etc etc, och det finns ju en mängd synpunkter på G5-master och annat runtom i samhället. Vad är det som har förändrats? Jag minns att min far jobbade med inflygningssystemen till Bromma och hans enda kommentar var att de fått stränga instruktioner att aldrig stå i svepet från en närplacerad radarantenn eftersom det kunde skada ögonen. Mikrovågsugnseffekt?

Var kan man hitta seriös information om detta med möjliga otrevliga effekter av elektromagnetisk strålning? Joniserande strålning är ju ett område för sig, men det vi tänker på som "radiofrekvent".
 
Jag jobbade i flera år med utveckling av industrirobotdrivdon i 10-20kW klassen.
Vi hade en lång kabel lindad i en stor rulle liggande på golvet där jag hade mina ben och fötter.
Kabeln var kopplad till en konstlast bestående av många stora motstånd monterade på en stor kylplåt med fläktar.

Efter en tid började jag känna krypningar i mina ben när jag gick hem från jobbet.
Ibland kunde jag inte gå i trappor utan att benen bara vägrade jobba.
Vi hade en del aktiviteter på jobbet som jag inte kunde delta i pga benens ovilja att sammarbeta när det krävdes lite styrka.

Tidigare hade jag varit aktiv i motionsspåret i många år.
Jag är helt övertygad om att magnetfältet var orsaken till mina problem.
Är nu många (15) år senare inte helt återställd.

Så...vad är radiostrålning?
Vid vilken frekvens bör vi människor se upp med "strålningen"?
 
Det finns spaltkilometer skrivet om detta.

En av de bättre sammanställningarna när det gäller det radiofrekventa området är utgiven av Svenska Nationalkommittén för Radiovetenskap, SNRV sektion K. Den har några år på nacken, men arbete pågår för att uppdatera den för 4G och 5G.
Arbetsmiljöverket har också skrivit AFS 2016:3 som varit vägledande för bl.a. Försvarsmaktens interna regelverk.
Dessa har omarbetats genom åren, och numera tar man även hänsyn till "kontaktströmmar".

Gränsvärdena är härledda ur ICNIRP-arbetet som är vetenskapens samlade bild av eventuella hälsorisker,
och är satta med en rejäl säkerhetsfaktor.

Allmänt kan sägas att ju lägre frekvens, ju sämre absorption i människokroppen av energin, så i HF-området
kan man exponeras för ganska starka närfält, medan inträngningsdjupet minskar och energiabsorptionen får ett
maximum runt 1000 MHz.

Under min fartygsradiotid var det ibland mycket diskussion om detta, vissa radiohytter var olämpligt arrangerade
när det gällde nedledningarna till spänningsmatade antenner, så det hände att telegrafisten "brände sig på nyckeln".
Jag var med om att utfärda direktiv till varven om vilka antennlängder som skulle undvikas. Värst ska statsisbrytarna ha varit.

Arbetarskyddsstyrelsen gjorde ett försök att studera eventuell ökad ohälsa och överdödlighet inom telegrafistkåren, men
kom fram till att "sjöbusar" ofta förde ett rent allmänt ohälsosamt leverne så det gick inte att identifiera något
specifikt om telegrafisterna.

Försvarsmakten använder AFS 2016:3 och uttrycker tillåtna fältnivåer under 30 MHz som E-fält och H-fältstyrkor,
som mäts "key-down" och sedan appliceras en reduktionsfaktor vilken beror på vågform och förväntad kanalbeläggning.
På frekvenser över 30 MHz anges gränserna i effekttäthet.
 

Attachments

  • Mobiltelefoni01.pdf
    377,8 KB · Views: 10
Ämnesområdet är tydligen rätt "brett". Jag kan, rent exempelvis, fundera över hur man påverkas av att sitta och köra likströmslokomotiv, jämfört med dem, som körde växelströmslok. När man sitter rätt över drivmotorerna, eller med huvudtrafon en meter bakom ryggen eller nåt liknande, och utsätts för magnetfält av rejäl magnitud - dock ej radiofrekventa... I och för sig är väl läckfälten rätt begränsade, men det finns nog många som funderar över hur deras hälsa påverkats av årtionden bakom spakarna.

Tyvärr är ju ofta rapporter som behandlar detta väldigt svårgreppbara (i min uppfattning). Det är nog inte många som kan ha ett hum om hur många µT de utsatts för i hur många timmar och vilka frekvenser som varit aktuella och vilka mängder W/kg de exponerats för etc.

Men man funderar över hur det gått för de personer, som arbetat på (eller bott nära...) de gamla rundradiosändarna, som hivade iväg kilowattvis med radioenergi för allmänhetens underhållning - finns det exempel på arbetsplatsrelaterade hälsoproblem där?

Att det är olämpligt att lägga handen i en mikrovågsugn kan nog alla fatta, det är ju den grejen man använder för att värma mat med, men är det ens en vettig jämförelse? Det borde ju vara extrema fältstyrkor därinne, med en frekvens som lätt absorberas av vävnaden. Kan en amatörstation med max uteffekt på HF ens vara potentiellt riskabel för omgivningen?
 
Men man funderar över hur det gått för de personer, som arbetat på (eller bott nära...) de gamla rundradiosändarna, som hivade iväg kilowattvis med radioenergi för allmänhetens underhållning - finns det exempel på arbetsplatsrelaterade hälsoproblem där?

Att det är olämpligt att lägga handen i en mikrovågsugn kan nog alla fatta, det är ju den grejen man använder för att värma mat med, men är det ens en vettig jämförelse? Det borde ju vara extrema fältstyrkor därinne, med en frekvens som lätt absorberas av vävnaden. Kan en amatörstation med max uteffekt på HF ens vara potentiellt riskabel för omgivningen?
Jag var SACO-representant i skyddskommittén på RoÖa under en period i slutet av 80-talet, och ibland dryftades eventuella sådana risker.
Erinrar mig ett par cancerfall där det diskuterades ifall elektromagnetisk strålning kunde vara inblandat, men det verkade mer luta åt kemiska hälsorisker. Ute på fältgrupperna vid rundradiostationerna förekom även verkstadsverksamheter där man handskades med lösningsmedel.

En mikrovågsugn är ett extremfall, och där är effekttätheterna många kW/m2, vilket kan jämföras med solbad när solen står som högst vilket motsvarar 1 kW/m2 eller "solarkonstanten". Det är en faktor 100 mellan exponeringsnivåer vilka tillåts för högfrekvens och solarkonstanten.

Påverkan av lågfrekventa eller "kvasistatiska" magnetfält är omdiskuterat. Det finns diskuterat i litteraturen ifall inducerade strömmar i vävnader och nervbanor skulle kunna ge hälsoeffekter, men har aldrig sett några definitiva uppgifter. Statiska magnetfält på flera T förekommer i en del
tillämpningar, men inte tillräckligt ofta för att kunna göra några mer underbyggda påståenden. I arbetsmiljösammanhang strävar man att undvika större exponeringar i Hz och kHz området än någon/några mT.

Erfarenheten har visat att fälten runt t.ex. induktionsvärmare är c:a 10 gånger lägre än gränsvärdena.
Har gjort mätningar för några år sedan på utrustning för hårdlödning av skarvar och fälten var ett par hundra µT även
i närheten av ledningarna till induktionsspolen.
 
Jag jobbade i flera år med utveckling av industrirobotdrivdon i 10-20kW klassen.
Vi hade en lång kabel lindad i en stor rulle liggande på golvet där jag hade mina ben och fötter.
Kabeln var kopplad till en konstlast bestående av många stora motstånd monterade på en stor kylplåt med fläktar.

Efter en tid började jag känna krypningar i mina ben när jag gick hem från jobbet.
Ibland kunde jag inte gå i trappor utan att benen bara vägrade jobba.
Vi hade en del aktiviteter på jobbet som jag inte kunde delta i pga benens ovilja att sammarbeta när det krävdes lite styrka.

Tidigare hade jag varit aktiv i motionsspåret i många år.
Jag är helt övertygad om att magnetfältet var orsaken till mina problem.
Är nu många (15) år senare inte helt återställd.

Så...vad är radiostrålning?
Vid vilken frekvens bör vi människor se upp med "strålningen"?
OT. Min pappa drogs med nånting som passar väldigt bra in på det du beskriver med benen. Efter drygt ett år tog man prov för borrelia och som visade sig vara positivt. Borrelian hade satt sig i ryggraden men behandlingen funkade bra och han blev sakta återställd
 
Jo, Borrelia var ju länge i princip "okänt" och det finns många som har dragits med långtidsborrelia utan att ha en aning om detta. Jag påstår inte att det är orsaken i det nämnda fallet, men i och med att det kan "bosätta sig" i nervsystemet är det inte en orimlig tanke. En liten fästing kan man ju lätt missa...
 
En typiskt PK-åsikt är att det vetenskapen inte känner till (idag), är inbillning. Som tur är har det genom århundraden funnit modig forskare som trotts det forskat och gjort viktiga upptäckter, trotts att det fanns en konsensus bland andra att forskaren var mer eller mindre tokig.
 
Det finns massor av experiment som visar påverkan på organiskt material från radiostrålning. Alla dessa experiment finns publicerade för den som är intresserad.
 
Det finns massor av experiment som visar påverkan på organiskt material från radiostrålning. Alla dessa experiment finns publicerade för den som är intresserad.
Dela gärna med dig av lite länkar till detta material, så kan vi också bilda oss en uppfattning... :)
 
Försvarets reglemente om säkerhet runt radiosändare har jag skrivit prov på som hemvärnssignalist. Den (enda) risk som nämns är uppvärmning av kroppsdelar, och ur den synvinkeln är säkert reglerna adekvata. Och "begripliga", dvs det är inte omöjligt att föreställa sig att absorberad energi blir värme. Annan inverkan på människokroppen är väl kanske mer ett fält för spekulation, även om det tydligen finns nån skrivning nånstans om möjlig ökad risk för cancer efter kraftig exponering av frekvenser som används inom 4G och 5G -näten, fast om jag minns rätt var det väldigt hypotetiskt (inte fastslaget).

Självklart vet man mer nu, än "förr i världen", om inverkan av radiostrålning och andra elektriska/magnetiska växelfält, men det är ju inte fråga om att det kommit några larmrapporter, direkt. Sannolikt är det väl mindre hälsosamt att hålla långa samtal med mobilen vid örat än att köra lite HF...
 
Det råder mycket spekulationer om sådant här. När SNRV hade ett seminarium i ämnet för dryga 5 år sedan så
presenterades en studie gjord av en epidemiolog om vad som skulle blivit följderna om larmrapporterna varit förankrade
i verkligheten. Man kom fram till att en ökning av cancerfrekvenserna med storleksordningar skulle blivit följden, och dessutom
koncentrerat till befolkningsgrupper vilka bor i städerna. Man har inte lyckats finna några sådana kopplingar.

Sannolikt är det väl mindre hälsosamt att hålla långa samtal med mobilen vid örat än att köra lite HF

Ser man till totaleffekterna av "mobilmissbruk" är de ekonomiska, psykologiska och sociala skadeverkningarna på de grupper som blivit "mobilzombier" helt överskuggande andra medicinska effekter. När påstådda risker med "mobilstrålning" nämndes först under börja av 90-talet så
hörde jag denna kommentar; "det är inte mobilen i sig som är riskabel, utan det som sägs i den".
 
Dela gärna med dig av lite länkar till detta material, så kan vi också bilda oss en uppfattning... :)
Sök på forskning om elektromagnetisk strålning. Exempelvis: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/forskning

Denna forskning ignoreras helt av de som styr samhället idag. I första hand av ekonomiska skäl. Ingen stoppar 5G eller 6G. En seriös forskning på människor går naturligtvis inte av etiska skäl att genomföra.

En av mina bekanta som använt mobilen mycket, har en tumör i örat på samma sida han använder sin mobil. Vem kan med säkerhet säga att detta inte beror på mobilanvändningen?

Jag personligen har inte några starka åsikter om detta, men det skulle inte skada med större ödmjukhet inför den verklighet vi lever i, och som vi egentligen inte vet så mycket om. Även om vissa självutnämnda "experter" redan vet allt! :)
 
Den ena är mer oseriös än den andra:

Strålskyddsstiftelsen

Vågbrytaren Stockholm


Var och en får ordna efter eget behag.
 
Här behöver inte sjutas några, budbärare eller inte. Just strålskyddsstiftelsen är lite suspekt, tycker jag, eftersom de valt ett namn som påminner om en myndighet och för att flera av de texter jag sett där, innehåller konstigt bruk av tekniska ord, vilket ibland skulle kunna tolkas som att man inte riktigt vet vad man textar om (eller det kanske är kvaddad översättning, bara). Och en del innehåll de torgför innebär ju att vi alla lever i en helt livsfarlig miljö, med svaga magnetfält, 50 Hz-fält, starka fält, mikrovågsfält etc etc. Om det vore så farligt med allt detta, skulle troligen mortaliteten stigit påtagligt sett över de senaste 100 åren, men det är jag lite osäker på om så skett.

Alla dessa undersökningar som gjorts med försök med olika strålning/fält och som påstås påvisa exotiska cancerformer och andra medicinska kval blir ju lite tveksamma i och med att jag inte sett nån som tydligt erkänner att de nämnda åkommorna också kan tänkas vara rena livsstilsproblem. Vi lever i en värld som inta bara är "strålande", men också förgiftad av diverse svårnedbrytbara ämnen, vi äter konstig processad mat, dricker kemiska hopkok och röker. Många tar mediciner av olika slag. Har nån läst bipacksedeln på sistone?

Fördärvandet av vår fysiska/kemiska livsmiljö sammanfaller rätt väl i tiden med framväxten av "radio".
 
Back
Top