Risker med "radiostrålning"

I vanlig ordning så handlar det ju om att ju mer avvikande "upptäckter" man kommer dragandes med, desto större blir kraven på att komma med belägg och bevis för det man hävdar. Alla vet att himlen är blå och att vatten är vått. Om jag påstår att jag uppfunnit torrt vatten, så behövs det inte mer än en förevisning av detta torra vatten, så andra kan verifiera eller falsifiera detta faktum.

Jag som uppfinnaren av detta torra vatten må vara en tokstolle eller inte, men det är en helt annan frågeställning, mina vetenskapliga rön och teorier ska kunna stå för sig själva, vara repeterbara och falsifierbara av andra oberoende granskare, annars är det inte vetenskap det är frågan om.

Om man påstår saker mer eller mindre stick i stäv med vad andra kan observera genom experiment, eller vad som går att följa upp genom statistik/motsvarande så är den troligaste förklaringen helt enkelt att man är ute och cyklar. Om jag för tjugo år sen påstod att jorden skulle gå under och alla skulle dö inom tio år, så hade jag bevisligen FEL. Vissa frågeställningar är inte diskussionsämnen, där man kan fritt välja att "tro" på olika utfall.

Och ja, ibland görs genombrott där alla "vet" hur det är sen gammalt. Einstein falsifierade inte Newton, utan tog vetenskapen till nya höjder. Båda herrarnas påståenden är "bevisade", inom rätt referensramar, till kantens ände av vår aktuella experimentförmåga.

"-Science is NEVER settled. If it was, it would not be science."

Så självklart går det fortfarande att göra nya vetenskapliga upptäckter, men vill man bli tagen på allvar så får man då använda sig av vetenskaplig metodik, och inte bara häva ur sig lite vadsomhelst.
 
Last edited:
Finns en Facebook grupp "WIFI 3G 4G 5G SKADLIG STRÅLNING" för den som vill se vad som skrivs i sociala medier.
Hittade där en länk till "Strålskyddsstiftelsen" som hade gjort "mätningar" som visade "skadliga nivåer"


Högst värde hade man uppmätt vid Sergels Torg: 1 260 000 mikroW/m2 = 1260 mW/m2

Referensvärdet för aktuella band enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är
790 - 2 690 4 000 - 10 000 mW/m²Mobiltelefoni

Dom uppmätta värdena ligger alltså lång under referensvärdet.
 
Last edited:
Jag har sett effekterna av desinformationen som flödar i "sociala medier" "inifrån", och den kan vara en av orsakerna att
de båda handläggare som kunde något om "radio" på SSM nu har lämnat myndigheten.

Om någon frågar mig om den eventuella farligheten hos HF-energi så brukar jag säga detta:

1. Stå inte så nära en sändarantenn som sänder med effekter högre än några W att den kan beröras.
Då kan man bränna sig, och det vet man kan vara hälsovådligt

2. Många "strålningsrädda" betalar 10000-tals kronor för att "resa till värmen" och ligga utbredda på stränderna
i ett energiflöde av c:a 1000 W/m2. Detta flöde finns i ett elektromagnetiskt spektrum som man vet har biologiska effekter
p.g.a. fotonenergin.

Gränsvärdet för "radio" som dessutom har många 10-potenser lägre fotonenergier
är 100 gånger lägre än för exponeringen vid solande.
 
Var kan man hitta seriös information om detta med möjliga otrevliga effekter av elektromagnetisk strålning? Joniserande strålning är ju ett område för sig, men det vi tänker på som "radiofrekvent".
Det här är något som alla nya radioamatörer förväntas lära sig. Det behandlas i ett eget kapitel i boken KonCEPT för amatörradiocertifikat, och det ställs frågor i certifikatsproven.

73,
Jonas SM5PHU
 
Högst värde hade man uppmätt vid Sergels Torg: 1 260 000 mikroW/m2 = 1260 mW/m2
Det finns en snart 10 år gammal studie om hur exponeringen i svenska städer varierar med plats och även spektralt.
Den är publicerad i den vetenskapliga tidskriften "Bioelectromagnetics" 2014

"Extensive frequency selective measurements of radiofrequency fields in outdoor environments performed with a novel mobile monitoring system"

1684656457156.png
och visade att även i riktigt tättbefolkade områden underskred exponeringen 1/10 av SSMs referensvärden,

1684656044013.png

Studien gjordes av de två handläggare på SSM som kunde något om radio, och som nu båda har gått till industrin.

Sådant material är intressant även i andra sammanhang,
SSMs material användes i en studie som jag var medförfattare till (ÅFORSK Rapport 30:13-006.222 Eskil Bendz, Karl-Arne Markström, Sebastian Näslund och Gustav Sandberg "Fördjupad analys av dagens störmiljö för radiosystem - med inriktning på framtida systemkonstruktion")
för att få en uppfattning om vilka utombandssignalnivåer som förkommer i olika miljöer, vilket har stor betydelse för kravställning på systemdelar.

1684656880969.png

1684657017001.png

Tyvärr medger inte materialet några iakttagelser om "man-made brus" eftersom det är begränsat nedåt i fältstyrka genom mätsystemets
analysbandbredd (1 MHz) och brusfaktor. Sådana värden skulle varit högst värdefulla.
 
Last edited:
Det här är något som alla nya radioamatörer förväntas lära sig. Det behandlas i ett eget kapitel i boken KonCEPT för amatörradiocertifikat, och det ställs frågor i certifikatsproven.

73,
Jonas SM5PHU
Eh... ja, jo; jag har ju certifikat och är inte obekant med förhållandena. Jag borde kanske uttryckt mig lite mer specifikt. Det jag funderade mest över, var hur man som radioamatör kan förklara för en utomstående vad detta med "strålning" innebär och vilka källor man skulle kunna hänvisa till. En icke-invigd kommer troligen inte att få ut mycket av kapitlet i KonCept, men det har dykt upp ett par förslag som verkar lovande.
 
Det finns en snart 10 år gammal studie om hur exponeringen i svenska städer varierar med plats och även spektralt.
Den är publicerad i den vetenskapliga tidskriften "Bioelectromagnetics" 2014

"Extensive frequency selective measurements of radiofrequency fields in outdoor environments performed with a novel mobile monitoring system"

View attachment 9925
och visade att även i riktigt tättbefolkade områden underskred exponeringen 1/10 av SSMs referensvärden,

View attachment 9924

Studien gjordes av de två handläggare på SSM som kunde något om radio, och som nu båda har gått till industrin.

Sådant material är intressant även i andra sammanhang,
SSMs material användes i en studie som jag var medförfattare till (ÅFORSK Rapport 30:13-006.222 Eskil Bendz, Karl-Arne Markström, Sebastian Näslund och Gustav Sandberg "Fördjupad analys av dagens störmiljö för radiosystem - med inriktning på framtida systemkonstruktion")
för att få en uppfattning om vilka utombandssignalnivåer som förkommer i olika miljöer, vilket har stor betydelse för kravställning på systemdelar.

View attachment 9926

View attachment 9927

Tyvärr medger inte materialet några iakttagelser om "man-made brus" eftersom det är begränsat nedåt i fältstyrka genom mätsystemets
analysbandbredd (1 MHz) och brusfaktor. Sådana värden skulle varit högst värdefulla.

Tyvärr spelar det nog ingen hur många korrekta mätningar som utförs eftersom Strålskyddsstiftelsen och dess anhängare ifrågasätter allt som kommer från myndigheter och den etablerade vetenskapen.
(Ser att dom anser att 10 µW/m² är acceptabelt referensvärde)
 
Det jag funderade mest över, var hur man som radioamatör kan förklara för en utomstående vad detta med "strålning" innebär och vilka källor man skulle kunna hänvisa till
Tyvärr är jag av uppfattningen att "publikums" fysikkunskaper inte räcker till för att tillgodogöra sig sådant även om det skulle
förenklas till "pekboksnivå".Dessutom är "utomstående" numera kompakt ointresserade av amatörradio som sådant, och skulle helst se att vi försvann.

Tyvärr spelar det nog ingen hur många korrekta mätningar som utförs eftersom Strålskyddsstiftelsen och dess anhängare ifrågasätter allt som kommer från myndigheter och den etablerade vetenskapen.
(Ser att dom anser att 10 µW/m² är acceptabelt referensvärde)

"Strålskyddsstiftelsens" argumentation liknar den i "Salzburg-initiativet" för snart 20 år sedan där
lokala opinionsbildare och myndigheter försökte stoppa 3G och UMTS-utbyggnaden i Salzburg.
Detta möttes med stor skepsis bland mer sansade människor.

10 µW/m² är ett helt orealistiskt gränsvärde när man tar med exponering från även ganska avlägsna sändare.
Det skulle dessutom vara 80 dB lägre än solljusexponeringsvärdet, vilken sker i frekvensområden där man vet att strålningen faktiskt har biologiska effekter...
 
Jag har varit inne på sagda sida då och då.
Jag funderar på om det är en medveten strategi att trixa med prefix, jag tappade bort mig ganska fort när jag skulle räkna om ...
5000 mw ut från min qrprigg låter dock imponerande ;)
Me
Finns en Facebook grupp "WIFI 3G 4G 5G SKADLIG STRÅLNING" för den som vill se vad som skrivs i sociala medier.
Hittade där en länk till "Strålskyddsstiftelsen" som hade gjort "mätningar" som visade "skadliga nivåer"


Högst värde hade man uppmätt vid Sergels Torg: 1 260 000 mikroW/m2 = 1260 mW/m2

Referensvärdet för aktuella band enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är
790 - 2 690 4 000 - 10 000 mW/m²Mobiltelefoni

Dom uppmätta värdena ligger alltså lång under referensvärdet.
 
Mikrowatt per kvadratmeter ger stora numeriska värden.
Det ser ut som högre nivåer fast de inte är det.

Man ska vara medveten om att en mycket stor del av "publikum" saknar begrepp
om storleksordningar och prefix. 1 260 000 µW/m² ser väldigt mycket mer ut än 1,26 W/m² trots att
det är exakt lika mycket. Och det vet förvillarna på "Strålskyddsstiftelsen" om.

Sedan undrar jag lite hur man mätt upp dessa värden.
Något säger mig att man inte använt instrument i halvmiljonklassen från Narda eller Rohde&Schwarz med spårbara kalibreringar.
Många "billiga" EMF-instrument visar helt uppåt väggarna eftersom de är känsliga för fältbilden runt proben på
ett helt oförutsägbart sätt.

Bara för en dryg vecka sedan gjorde jag en EMF-mätning på ett vattentornstak där det bl.a. fanns en närradiosändare med
500 W effekt. Skyddsingenjören hade begärt en mätning, och först hade ett instrument köpt på "nätet" använts.
Detta visade vilt fluktuerande värden med toppar uppemot 40W/m².

Kompletterande mätningar med ett riktigt Narda-instrument gav däremot ganska stabila värden mellan 0,5 och 1,1 W/m².
 
Last edited:
Jag har varit inne på sagda sida då och då.
Jag funderar på om det är en medveten strategi att trixa med prefix, jag tappade bort mig ganska fort när jag skulle räkna om ...
5000 mw ut från min qrprigg låter dock imponerande ;)
Me
Precis, jag märkte också att deras "ambassadörer" som gör mätningar svänger sig med prefix och annat på ett sätt som förvirrar och får allt låta hemsk.
 
Jo, "utomstående" är oftast inte intresserade av amatörradio, men de kan oftast se, om man sätter upp en antenn för HF. Då kan frågor dyka upp och då kan det kännas bra at ha nåt att hänvisa till om man inte är tillräckligt förtroendeinjagande i egen person.
 
Just min tanke.
Även om man rör sig hemtamt bland enheterna så är det lätt hänt att tänka fel "on the fly" i en diskussion eller liknande, och diskussionen tenderar att landa i formsaker..
 
kan det kännas bra at ha nåt att hänvisa till om man inte är tillräckligt förtroendeinjagande i egen person.
Ett "public-relations" problem av rang.
När man gör sådana här mätningar på örlogsfartyg åt varvet eller FMV har man yrkesfolk att göra med
som förstår problematiken. Sedan är antennarrangemangen på ett liten plattform ofta ogynnsamma, med
fältkoncentrationer runt matningspunkterna.

Dock är det sällan så att man ens tangerar gränsvärdena i AFS 2016:3 så länge som man uppehåller sig
på minst ett par-tre meters avstånd från en HF-antenn vid sändning med 150 W.

Amatörer använder sällan så ogynnsamma antennarrangemang, men det blir ändå svårt att förklara för lekmän
varför de inte ska oroa sig, i synnerhet när radioamatörer sysslar med sändningar "för nöjes skull" utan någon påvisbar
samhällsnytta.
 
Har hört exempel på att en antenn matad med en svart vattenslang orsakar enorma störningar på tv och annan elektronik.

Att få grannarna över på sin sida kräver hårt arbete och att välja sina ord väl ...
 
Ett par praktikfall från snart 15 år sedan:

För 25 år sedan flyttade jag in i en hyreslägenhet och sökte antenntillstånd.
Fastighetsförvaltaren var RiksByggen, och där hade man någon sorts policy
som innebar att installationen skulle vara "riktigt" gjord.

Och så skulle man inte störa grannarna...

Således satte jag upp mina antenner (yagis) och meddelade fastighetsskötaren att
jag inte anslöt dom till några koaxkablar. (Detta i förbifarten).

Redan efter någon dag ringde han och meddelade att flera hade ringt och var störda.
"Du måste ta ner grejorna".

Vi stämde träff uppe på taket.

Väl där förevisade jag installationen. Inga av dom tre yagiantennerna hade
någon koaxkabel ansluten. Fastighetsskötaren stirrade in i tre
svarta plastploppar som brukar sitta på oanslutna N-kontakter.
Det fanns ej heller några hål i taket bredvid
för kablar, så han kunde klart se att jag inte fuskat.

-"Okej. jag förstår. Bara gnäll. Kör Du på och anslut kablarna.
Bråkar någon så hälsa från mig".

Jag hörde aldrig något efter det mötet.

Jag tror att det finns ett antal "rädslor" förknippade med radioantenner på taket.

1. Störningsrisk
2. Elektromagnetiska fält (El-allergi)
3. Risk för läckage pga dåligt utfört jobb.
4. Risk för nedfallande föremål (ansvarsförsäkring).
5. Det något oestetiska med att ha en full-size yagi för 40m på taket.

En fd. kollega hade som extraknäck att installera CATV i hyresbostäder.
Han brukade ta hand om själva abonnentinkopplingen.
"I en hyresfastighet med säg...hundra hyresgäster, finns alltid en eller
två som klätt in sin lägenhet med metallfolie för att de tar emot farlig strålning
från rymden eller från mobiltelefonmaster". Vanligtvis är de inte några farliga
människor, men det gäller att inte agera provocerande så att man ifrågasätter
deras sanning. Då tar det hus i he-e"

Det största misstag man kan göra som sändareamatör är att försöka
diskutera logiskt eller framföra fakta till en sådan person. Det handlar om
tvärstopp.

Svågern bor granne med en elallergiker som bor i ett elsanerat hus.
Grannen blir vansinnig om han försöker tända sin grill med en eltändare.
Men hon kör bil och har telefon...

Jag kan förstå att en fastighetsägare helt enkelt blånekar en aldrig så vänlig
och "ofarlig" radioamatör att sätta upp någon antenn. Inga antenner -
inga av problemen ovan. Det man kan försöka med är att anlita en snickare
för snickeriet och sedan köra metoden som jag gjorde. Det fungerade perfekt.
Hade jag gjort klart allt på direkten hade jag fått plocka ner antennerna.


GXV de MX:

Jag hade en bekant som gick ett steg längre. Han började med att sätta upp en attrapp, som fick skörda och pacificera klagomålen. I steg två satte han istället upp sin GP, som sedan aldrig ledde till några klagomål.

Attrapp? Ja, det var ett kvastskaft målat med aluminiumfärg.

73,
Rolf
SM5MX

Och här kommer själva uppslaget, ur QTC 11/1972

1684699848943.png
 
Last edited:
Angående missinformation så säger jag bara Anders Sydborg, varsegod o googla på dåren.
Och för er som känner att ni behöver en EMF-skyddskeps så https://rtk.se/ , tror de är denna sida och försäljning som återigen Anders Sydborg florerar
 
Undrar om dessa tyger och plagg verkligen fungerar? ;)
Tänker som jordplan för t.ex en gummipinne, eller någon form av smygantenn ...
På SAG med flera hade de väl gardinantenner?

Knappast deras intention från början dock :)
 
Fast RTK hade en vettig pryl i sortimentet: skärmad nätverkskabel. Alla fall något som vilar på solida grunder. Säkert köper man det billigare på Kjell o Co. Appropå strålning från datanätverk så läste jag en tråd på byggahus.se och där var någon orolig och lösningen var att använda PLT i stället. Så i stället för att ha läskig strålning kring de datagrejer som använder WLAN så får man i stället strålning från precis allt vad nätkablage heter i hela huset. Låt gå för i ett annat frekvensområde men det är säkert minst lika livsfarligt. Om man nu är orolig så borde nätverkskablar vara den vettiga lösningen, gärna skärmade. SSM gjorde en mätinsats på en skola i samband med att det varit ett fasligt debatterade om livsfarlig strålning på skolor från just WLAN. Deras slutsats var att det inte var något att oroa sig för. Finns en rapport på SSM:s hemsida.

Något att kanske fundera mer på är hur enormt mycket exempelvis HDMI-kablar läcker. Kabelskärmarna verkar vara uselt anslutna till kontakterna vilket gör att hela kabeln strålar ut som attan. Det har varit flera fall där mobiltelefonoperatörer blivit utstörda på upplänk för 700 - 900 MHz, även Rakel ligger pyrt till. Dessutom innehåller störningarna bildinformation som tydligen ska vara lätt att tjuvtitta på. Man behöver inte ens en förmodat svindyr R&S tempestmottagare för att återskapa bilden utan det lär ska gå med en SDR och lämplig programvara. Jag lyckades lätt hitta signaler från min dator/bildskärm som var vrålstarka i hela lägenheten med en liten sprötantenn. Det vore nog enkelt att sitta med en riktantenn på andra sidan vägen och spana. Kruxet är kanske att det blir en kakafoni av signaler från alla andra datorer mm som använder HDMI (DP, DVI) som borde göra att det blir svårt att skilja signalerna åt. Att jaga röjande signaler kanske blir en ny grej för den som "kört allt"?

För några år sedan var det en elallergiker i Dalarna som var farligt nära att övertyga miljö&hälsa där han bodde att man borde ta i hårt mot strålningen. Kanske var det nivån som AOM skrev om tidigare. Konsekvensen hade varit att hela Dalarna hade fått återgå till en tekniknivå från medeltiden. Förmodligen hade man behövt ge sig på resten av världen också för att få ner nivåerna från mer avlägsna sändare.
 
Back
Top