Risker med "radiostrålning"

Jag har inte hjärta att komma med mer kommentarer ...

--------

Nåväl, på den seriösa sidan, antar att det kan bli otäcka konsekvenser av starka magnetfält osv? Vad får man för förhållningsregler?
 
Tja... för egen del (och jag startade visst tråden, tror jag) har lag läst på en del av det som länkats till, lite var nytt, en del var känt. Jag kan inte dra annan slutsats, än att det inte är farligt att vara radio-aktiv, så länge man inte går till verkliga extremer, eller petar på aktiva antenner i en QRO-anläggning. Varken för en själv eller omgivningen (känslig hemelektronik räknas inte).
 
Nåväl, på den seriösa sidan, antar att det kan bli otäcka konsekvenser av starka magnetfält osv? Vad får man för förhållningsregler?
Det här är rätt omstritt, statiska magnetfält överför ingen energi, medan kraftfrekventa och lågfrekventa fält kan ge inducerade strömmar i kroppen. Dock har det veterligen inte observerats några bevisade hälsoeffekter bland de som arbetar i höga fält.

På 1980-talet skrevs det mycket, i synnerhet i brittisk press, om att magnetfälten från elfiltar kunde orsaka leukemi.
Dock visade det sig att materialet som man lutade sig mot hade brister ur epidemiologiskt perspektiv, varför
man gjorde nya analyser som då inte visade något samband.
 
Jag har inte hjärta att komma med mer kommentarer ...

--------

Nåväl, på den seriösa sidan, antar att det kan bli otäcka konsekvenser av starka magnetfält osv? Vad får man för förhållningsregler?
Var försiktig med starka fält. Man får läsa på själv om man vill veta mer.
 
Det finns nu en uppdaterad informationsskrift inom området som SNRV utformat.
Den presenterades på Nationalkommitténs årsmöte i veckan.

Dock behandlas frekvenser under UHF-området ganska översiktligt, eftersom volymanvändning
av sådana ute i samhället knappast förekommer längre.

1685092231224.png
 

Attachments

  • Mobil kommunikation.pdf
    4,2 MB · Views: 8
För att återgå till Ruda, K-A, 40 KW och ca 40KHz. Vad blir fältstyrkan inne i "röret" som utgör antennen? Strömmen borde väl ha passerat även konstruktionen inuti röret som stegar hisskonstruktion osv?
 
Vad blir fältstyrkan inne i "röret" som utgör antennen? Strömmen borde väl ha passerat även konstruktionen inuti röret som stegar hisskonstruktion osv?

Fältstyrkan på insidan av maströret (för en tänkt observatör inuti röret, och i tvärled) torde väl vara "noll" eller nära noll, enligt Faraday? :)
 
Last edited:
E-fältstyrkan inuti en ihålig metallisk ledare med hög konduktivitet måste vara nära = 0 oavsett frekvensen
eftersom inga laddningsbärare som kan åstadkomma ett spänningsfall och därmed ett fält finns på insidan.

H-fältet inne i en ihålig ledare däremot är däremot inte exakt = 0 för ledare med ändlig ledningsförmåga.

Amperes omkretslag säger att

1685107918631.png
Så B-fältet blir proportionellt mot strömtäthetsvektorn J men är ändå mycket litet eftersom innerradien r är liten i förhållande till
den yttre radien a i kvadrat. För alla brukliga material kan därför även det magnetiska flödet B inuti masten försummas.
 
Back
Top