Risker med "radiostrålning"

Det är sorgligt att läsa om hur man utnyttjar människors rädsla och okunskap.
Tyvärr är det så att många blir fruktansvärt stressade av "strålning" oavsett ifall det finns någon som helst
fysikalisk relevans bakom.

Jag kan ta ett ganska färskt exempel ur min egen praktik; i vintras blev jag uppringd av en skyddsingenjör hos ett fastighetsbolag som hade fått ett arbetsmiljöärende på halsen. Hon hade hört om mig i samband med att en mobiloperatör hade gjort en inplacering i en av deras byggnader. Ärendet gällde en anställd som hade fått ett serverskåp med en fiberterminering uppsatt i ett rum där den satt och arbetade.

Korkat nog hade fiberleverantören satt upp en varningsskylt för "laserstrålning" på utsidan av skåpet.

1684737303450.png
Den anställde hade blivit skräckslagen och sjukskrivit sig.
När jag frågade vad som var orsaken fick jag svaret att det var "strålning" och "fält"
som man var rädd för.

Efter att ha fått lite bilder och bakgrundsinformation stod det klart att man rent allmänt
var orolig för exponering för "strålning" i form av både E och B-fält i frekvensområdet 0 Hz och uppåt.

Statiska elektriska och magnetiska fält är det dock sällan man mäter, så ett
fruktansvärt dyrt instrument fick hyras att använda tillsammans med det befintliga
Narda EMF-instrumentet vars frekvensområde börjar vid 100 kHz.

Det visade sig att det statiska jordmagnetiska fältet dominerade, och att möbler samt
byggnadsdelar hade blivit permanentmagnetiserade så fältet varierade en del i byggnaden.

Kraftfrekventa E- och B-fält fanns, men låg på någon 100-del av gränsvärdet.
Radiofrekventa fält från WiFi och mobiltelefoni upp till instrumentets övre gränsfrekvens av 6 GHz
låg på en handfull mW/m2 i rummet, vilket var ganska väntat eftersom en mobilbas fanns rakt över gatan.

Hela denna "soppa" vilken kostade fastighetsbolaget runt 30 kkr i arbetstid och instrumenthyror
kunde ha undvikits ifall fiberleverantören hade satt skylten på insidan av skåpet.

Det positiva i detta var dock att man sansade sig efter att ha haft en videokonferens med fackliga representanter och arbetsledning
där jag fick förklara hur det här med "fält" och "strålning" fungerar i olika sammanhang, och varför man inte ska titta in i änden av
en lossad fiberkabel.
 
AOM:
Av nyfikenhet, sas på andra hållet, har du varit med om det omvända, nivåer där man önskar att man varit nån annan stans?
 
För drygt 10 år sedan så mätte jag upp E-fältnivåer runt matningspunkten hos en antenn på ett "halvstort" örlogsfartyg som matades med 1 kW i det låga HF-området. Jag gick runt runt matningspunkten med instrumentet i handen, och när jag gick upp ett stycke på en lejdare så gick instrumentet upp i ändläget, 600 V/m. Märkligt nog så kändes ingenting i händer och fingrar trots att det borde ha varit kontaktströmmar stora nog att kännas. Dock backade jag ett par meter efter att ha gjort denna iakttagelse.

Målning på däcket och varningsskyltar sattes upp, och "varvet" fick sedermera en skrapa för att ha monterat
ATU-n på ett ställe där personal kunde uppehålla sig. Vet dock inte ifall man flyttade den.

Vid mätningar på en 27 MHz limningspress med över 10 kW effekt så gick det att få till fält på 400-500 V/m ifall man tog bort
skyddsplåtarna eller om de inte satt helt fastskruvade. Det åkte upp en varningsskylt och personalen tillhölls att se till att plåtarna alltid var riktigt monterade.
 
Last edited:
För några år sedan var det en elallergiker i Dalarna som var farligt nära att övertyga miljö&hälsa där han bodde att man borde ta i hårt mot strålningen. Kanske var det nivån som AOM skrev om tidigare. Konsekvensen hade varit att hela Dalarna hade fått återgå till en tekniknivå från medeltiden. Förmodligen hade man behövt ge sig på resten av världen också för att få ner nivåerna från mer avlägsna sändare.

Hittade igen tråden från ham.se om detta:


Fenomenet är rätt intressant genom att okunskapen om även ganska fundamentala fysikaliska samband
sprider sig i samhället p.g.a. att skolundervisningen chanserar och det allmänna tekniska intresset i samhället
avtar.

När beslutsfattare är totalt okunniga om även grundläggande samband får vi de beslut som vi förtjänar.
 
"Miljöingenjör" Solveig Silverin är alltid roande att läsa, on figurerade i fallet med Mora och mobilmaster.
Hon har även hävdat att det är farligt att tala i mobil under åska då mobilen "drar" till sig blixtar.

Här ett smakprov på hennes galenskaper:
 
Det är svårt att handskas med okunskap och människors vilja att ta lättaste vägen.

I samband med installationen av ny datoriserad telefonväxel blev jag uppringd av en person som undrade om jag hade någon aning om hur de skulle kunna hitta orsaken till att flera hårddiskar gett upp.

Efter några frågor om hur och framför allt var telefonväxeln monterats framkom att latheten hade drabbat leverantörens personal och de hade monterat utrustningen där det var "enklast" att montera den istället för att montera den där den var planerad.

De valde den stora tomma väggen bredvid dörren som var försedd med varningsskylt för...
Ja de stora transformatorer som försörjde hela byggnadskomplexet med el stod på andra sidan väggen och magnetfältet var tämligen kraftigt.
Dörren ledde in till det som var tänkt att vara kontrollrum men som inte kunde användas för ändamålet då personalen inte fick vistas i rummet annat än korta stunder.

Telefonväxeln flyttades till avsedd plats och installatören blev i fortsättningen mer uppmärksam på vad som i samband med projekteringen beskrivits som förbjudna installationsplatser.

Så visst finns det platser man vill undvika att vistas på.
 
Rädslan är förvisso inte ett nytt fenomen ...

"Även misstänksamheten mot den nya tekniken går igen. När anläggningen vid Grimeton utanför Varberg skulle byggas var bönderna skeptiska. Många trodde att kornas svansar skulle ställa sig rakt upp och avge gnistor, och att det skulle lägga sig ett ständigt åskväder över masterna. "

När det gäller starka fält var vi i grundskolan ( 40 år sen! Tiden flyr ) på studiebesök på Bohus Eka.

Jag minns tydligt de STORA varningsskyltarna för personer med pacemaker på dörrarna till elektrolyshallarna, när vi kom in, kvicksilvret som tjänstgjorde som katod i baden...

Enorma strömmar, minns att nycklarna rörde sig i byxfickan ...
 
Rädslan är förvisso inte ett nytt fenomen ...

"Även misstänksamheten mot den nya tekniken går igen. När anläggningen vid Grimeton utanför Varberg skulle byggas var bönderna skeptiska. Många trodde att kornas svansar skulle ställa sig rakt upp och avge gnistor, och att det skulle lägga sig ett ständigt åskväder över masterna. "

När det gäller starka fält var vi i grundskolan ( 40 år sen! Tiden flyr ) på studiebesök på Bohus Eka.

Jag minns tydligt de STORA varningsskyltarna för personer med pacemaker på dörrarna till elektrolyshallarna, när vi kom in, kvicksilvret som tjänstgjorde som katod i baden...

Enorma strömmar, minns att nycklarna rörde sig i byxfickan ...
Pacemaker, eller åtminstone ICD-er d v s endast hjärtstartare, kan stoppas med starka magnetfält. Det används inom vården vid vissa tillfällen när de behöver stängas av. Därför bör man vara försiktig med att utsätta sig för starka magnetfält.
 
Har du koll på hur förfarandet är med magnetkamera och så vidare kontra pacemaker?


Pacemaker, eller åtminstone ICD-er d v s endast hjärtstartare, kan stoppas med starka magnetfält. Det används inom vården vid vissa tillfällen när de behöver stängas av. Därför bör man vara försiktig med att utsätta sig för starka magnetfält.
 
Har du koll på hur förfarandet är med magnetkamera och så vidare kontra pacemaker?
Har en ICD, en hjärtstartare med pacemaker-funktionen avstängd. Har sluppit att ställas inför det dilemmat.
Det finns en uppsjö av tillverkare och modeller, man kan kolla upp vad man har, det står på ett kort man får när den opereras in, sedan söka fram specen om man är orolig. På sjukhuset vet de naturligtvis hur de ska hantera den.

Onödigt att tala om att jag kollat specen på min, den tål kraftiga RF-fält så jag har ännu inte haft några problem med hobbyn. Det är klart, jag lägger naturligtvis inte matningspunkten på en antenn direkt på bröstet, inte heller någon handapparat eller mobil direkt över dosan :)
 
Vi ser oroande tendenser i samhället, okunskap och ytlighet premieras medan auktoritära tendenser
breder ut sig. Många verkar anse att demokratin spelat ut sin roll.

Därför är det lite förvånande att en del opinionsbildare ser möjligheter att styra och övervaka opinionen
som enbart negativa, när de i stället borde se det som positivt att samhället kan bli indelat i "häktade och ännu inte häktade"
eftersom dessa inte räknar sig till grupperna som riskerar att häktas. Om 5G verkligen skulle medge möjligheter
för makthavarna att styra befolkningen tankar borde de istället sluta denna möjlighet till sina hjärtan.

Men käre värld.... :eek: finns det inga gränser för vansinnet?
Nej, det gör det inte.

Vi lever numera i en värld vars överföringsfunktioner fått poler i högra halvplanet, och kan därför komma i självsvängning.
Stabiliserande faktorer som kunskaper, förutseende, förnuft och helhetssyn har numera kommit i skymundan, till förmån för
kortsiktigt tänkande, ytlighet, "alternativa fakta" samt "instant gratification".

Allt sådant skapar instabilitetstendenser, som i värsta fall kan generera rent destruktiva översvängar.

Man kan tillämpa reglerteoretiska resonemang om det mesta, inklusive politiska och ekonomiska system.
Vi har skapat instabila system där "poler i högra halvplanen" som Boris Johnson, Trump och Putin riskerar
att krascha systemen ohjälpligt, och utan den stabiliserande inverkan som ett rationellt tänkande innebär
så är risken för kaotiskt uppträdande överhängande.

Jag brukar citera den tidigare Röda-Kors chefen riksdagsmannen Anders Wijkman, som i en radiodebatt för drygt 15år sedan sade detta bon mot:
"Ekonomerna har blivit dagens motsvarighet till äldre tiders schamaner, präster och astrologer. När dagens politiska makthavare söker en förklaring till det oförklarliga söker de sig till ekonomerna, vars utsagor är ungefär lika vetenskapligt grundade som de som spådde framtiden i stjärnor och kometer"


Världsläget har blivit sådant att man nog ska ta uppmaningen i Predikaren 8:15 till sig:
"Låt oss äta och dricka; ty imorgon skola vi dö"
eller med Lord Byrons lite mer sentida ord
"Jag förväntar mig aldrig något - carpe diem - det förflutna är åtminstone ens eget, vilket är en anledning för att försäkra sig om nuet".


Har du koll på hur förfarandet är med magnetkamera och så vidare kontra pacemaker?
Det skiljer sig mellan generationer av pacemakers. Jag undersöktes 1992 för en "klämd nerv" i kotpelaren, och
då fick jag fylla i ett formulär med frågor om jag hade metallimplantat av något slag, inklusive pacemaker.
Sedan kollade man med metalldetektor för säkerhets skull.

Numera ska pacemakers vara gjorda så att de klarar även MRI-fältstyrkor enligt material jag läste för ett par år sedan.
Rent allmänt har EMC-egenskaperna hos medicinska implantat förbättrats påtagligt i "modern tid".
 
Last edited:
UKE skrev: "Konsekvensen hade varit att hela Dalarna hade fått återgå till en tekniknivå från medeltiden." - Vad äre för fel med "Näverlurar och kulning", en gammal kulturell och miljövänlig teknik.. Hi-hi.

/Sven.
 
Min bröstkorg är najad ihop med rostfri tråd. När jaG stämmer av händer det att det kittlar, beror det på HF-läckage i schacket?
 
Min bröstkorg är najad ihop med rostfri tråd. När jaG stämmer av händer det att det kittlar, beror det på HF-läckage i schacket?
Samma här när det gäller ståltråden men det blir inga kittlingar på 100W eller lägre (QRP). Trippel-bypass BTW.
 
Ni skulle bett om koppar- eller silvertråd.
Jag har förstått att hf-egenskaperna hos rostfritt är mediokra...
 
Back
Top