RUNDRADIO PÅ LÅNGVÅG MELLANVÅG OCH KORTVÅG

Kanonfin signal här uppe i SM3 nu, stabil signal på -55 dBm med min 160 m vertikal som RX ant
Hej! 18,33 z. Då var jag inte igång!

Startade min anläggning efter att Radio Moldova, Statsradion i Moldavien stängt för kväll/natt. Exakt 20,00,20 UTC.

20:00, 25 lade jag ut bärvåg och inom 10 sek hade jag en stämton i luften.

Efter att Moldavien slutat sända och ett tomrum uppstår på mellanvågen har jag ansökt om och fått tillstånd att köra radio.
Har förvisso tillstånd dygnet runt och kan rent lagligt köra dygnets alla timmar men vi ser ingen nytta med detta, då detta bara orsakar som PTS
ser det störningar . Ingen idé att sända på dagtid-eftermiddag alltså!

Så här ser de specifika licensvillkoren ut:

Frekvensen delas med andra tillståndshavare.
Tillståndshavaren får inte orsaka skadlig störning på rundradiomottagare inom och utom landet.
Om det skulle uppstå skadlig störning på ljudradiomottagning, måste tillståndshavaren enligt 3 kap 13§
lagen om elektronisk komminikation , omedelbart se till att störningen upphör eller i möjligaste mån minskar.

//
Frågan är då i detta expertforum:

VAD är skadligt störning i detta sammanhanget?

Att jag ska låta bli att köra min kanal när Tele Radio Moldova är i luften är självklart i min värld-
Eftersom jag själv valt den här frekvensen får jag helt enkelt finna mig i att "störst går först" precis som i trafiken.

Så därför inväntar jag alltid Moldaviens sign/off innan jag vrider på powerratten.
När dom väl sagt gonatt är frekvensen totalt fri fram till 04,50 Svensk Vintertid.

Har varit ute efter en bra frekvens kvälls-och-nattetid inom MW-bandet och efter några månaders sökning fann jag 1494 kHz.

Så vad ÄR en skadlig störning enligt PTS?

Om Moldavien stängt, jag själv sitter och lyssnar och inte slår igång min AM-sändare, och inga Irländska pirater hörs med hyfsad signalstyrka kvälls och nattetid, utan bara ett brus, och klockan 23,30z hörs en bärvåg en kvart som ersätts med en stämton och vid midnatt Sverige 00,00z så rasslar statsradion i Kina igång via 15 samsynkroniserade sändare som sänder samma kanal på samma frekvens över Urumqiprovinsen nära Kazakstan i Kina.

Frågan uppkommer därför att jag utan större problem har kunnat höra denna samling av sändare på 1494 kHz nattetid. Till och med i bilen!

Är då detta "skadlig störning" om jag med tillstånd från MPRT och PTS dygnet runt kan sända när jag vill ?

Var kan gränsen gå i ett land som har stängt sina allra sista AM-sändningar för 14 år sedan?

Expertforumet ham.se och dess medlemmar torde ju veta, den samlade trusten av svensk radiokunnande!

Detta är ju lite otrampad mark för oss i Sverige.
Kunskapen finns ju annars på andra sidan Atlanten i broadcastsammanhang.


Tack på förhand!!
 
Så vad ÄR en skadlig störning enligt PTS?

.... så rasslar statsradion i Kina igång via 15 samsynkroniserade sändare som sänder samma kanal på samma frekvens över Urumqiprovinsen nära Kazakstan i Kina.

Frågan uppkommer därför att jag utan större problem har kunnat höra denna samling av sändare på 1494 kHz nattetid. Till och med i bilen!

Är då detta "skadlig störning" om jag med tillstånd från MPRT och PTS dygnet runt kan sända när jag vill ?
I Sverige regleras begreppet skadlig störning i Lag 2022:482 om elektronisk kommunikation (LEK) som
"skadlig störning: en störning som äventyrar funktionen hos en radionavigationstjänst eller någon annan säkerhetstjänst eller som på något annat sätt allvarligt försämrar, hindrar eller upprepat avbryter en radiokommunikationstjänst som fungerar i enlighet med gällande bestämmelser, inbegripet störning av befintliga eller planerade tjänster på nationellt tilldelade frekvenser"

Hur PTS tolkar detta i ditt fall får du fråga dem om. Men ditt tillstånd torde vara baserat på en koordinering med andra på frekvensen om man läser den text PTS skrivit i sitt remissyttrande som du publicerat.
Där står ju:
"Sökanden har uppgett att den frekvens som han önskar använda sig av är 1494
kHz. Detta är, enligt Genève-75, inte en frekvens som tillfaller Sverige enligt
planen i Genève-75. Det finns dock en möjlighet att tilldela även andra
frekvenser än dessa, under förutsättning att användningen koordineras med
övriga berörda länder. PTS prövning skulle därför bli beroende av att dessa

länder inte har några invändningar mot den tänkta användningen, eftersom
risken för otillåten skadlig störning är en omständighet som ska beaktas vid

tillståndsgivningen (3 kap. 6 § första stycket p. 1 LEK)."

Som jag ser det:
1 - din frekvens är nationellt tilldelad av PTS och H24 om jag tolkar dig rätt. Därmed har PTS prövning samt internationella koordinering med andra tillståndshavare i andra länder resulterat i att risk för skadlig störning ej föreligger. Någon annan tolkning kan jag inte se. Om något så borde du ha villkor angivna som begränsar dina sändningsmöjligheter. 200 Watt "bara" är nog att anse som ett villkor.
2 - Radio Moldova kan knappast räknas såsom "... en radionavigationstjänst eller någon annan säkerhetstjänst." Dessutom säger LEK 2022:482 "...störning av befintliga eller planerade tjänster på nationellt tilldelade frekvenser". PTS prövar mot LEK - som gäller i Sverige - och mot Svenska tillstånd

Tut och kör!
Kul med din variant av vår hobby!
/Lars
 
Varje rundradiostation har ett serviceområde som huvudsakligen bestäms av sändareffekt och antennens förstärkning i olika riktningar. Det finns tekniska normer för hur hög fältstyrkan behöver vara för fullgod mottagning inom det området med ordinära mottagare som t ex bilradio, transistorradio och vanliga hemmamottagare. Man har även tagit hänsyn till hur lokala störningar förväntas påverka. Det är därför rundradiosändare måste använda mycket hög sändareffekt och bra antenner för att med tillräckligt stor marginal kunna täcka ett förhållandevis litet geografiskt område och för att det dynamiska avståndet mellan nyttosignal (musiken) och bakgrundsstörningar från andra stationer eller lokalt producerade störningar skall bli tillräckligt stort.

På LV och MV är det primärt tal om markvågsutbredning och många stationer använder s k "anti fading antenner" för att undertrycka utstrålad effekt i höga elevationsvinklar som orsakar oönskad rymdvågsutbredning. Man använder öven fasade antenner för att lägga in minimum i utstålningsdiagrammet i vissa riktningar. En typisk sådan antenn är ca en halv våglängd hög vertikal som jämfört med en kvartvågsvertikal trycker ihop loben i vertikalplanet och därmed koncentrerar utstrålningen i låga vinklar lämpliga för ren markvågsutbredning. För att koncentrera effekten längs marken så krävs ett mycket effektivt jordnät, typiskt ca 120 st jordlinor en halv våglängd långa.

På mellanvåg delas frekvenserna av många olika länder. Vid frekvensplanering och koordination med andra länder måste man därför ta hänsyn till hur mycket utstrålad effekt som behövs och kan accepteras för att s k skadlig störning inte skall uppstå från de andra stationerna och in i deras respektive serviceområden. Många MV-stationer använder sig av sänkning av effekten under dygnets mörka timmar vilket då reducerar ömsesidiga störningar mer än att det normala serviceområdet minskar. Det handlar om kompromisser.

När vi hade 1179 kHz sändaren igång med någon watt utstrålad effekt var den hörbar dagtid mitt på dagen med mycket god styrka och ljudkvalitet inom en radie av 10-20 km på landsbygden där det inte fanns några lokala störningar. Inne i byarna minskade signalstyrkan drastiskt och lokala störningar blev ett problem. Framåt sen eftermiddag började Radio Romania med sin 1 Megawatt sändare interferera allt mer och täckningsområdet minskade succesivt. Under kvällen och natten tog Radio Romania över och dränkte Hörby totalt. Det vi kan kalla täckningsområdet för godtagbar mottagning för en vanlig radiolyssnare minskade från 10-20 km ner till någon ynka km möjligen två. I vissa fall var störningarna klart irriterande redan när vi befann oss 500 m från sändaren. För att kompensera för störningar orsakad av rymdvågsutbredning kanske vi skulle behöva öka vår utstrålade effekt från 1 W till 1 kW eller ännu mer.

Det finns ett dokument från FCC som behandlar problematiken i detalj med beräkningsformler som används när en rundradiostation skall mätas in, godkännas och inplaneras på en frekvens. Hittade det inte just nu men det är intressant läsning för att förstå att detta med frekvenskoordinering inom landet och över landsgränserna är invecklat och det är många saker som samverkar och måste tas hänsyn till.
 
Det är snart 50 år sedan man senast gjorde en frekvensplan för mellanvåg i Europa.
Då såg världen helt annorlunda ut, och enligt den planen så hade Sverige totalt 8 långvågs och mellanvågsfrekvenser,
alla delade.

Delning går till så att man räknar ut stationens primära täckningsområde dagtid och nattetid så att det finns fältstyrkekonturer
som ska ge en "godtagbar" mottagningskvalitet. Sedan räknar man ut motsvarande för de stationer som ska dela frekvensen,
och därefter lägger man pussel med dessa områden så att de överlappar så lite som möjligt.
I tätbefolkade regioner är detta mycket svårt för att inte säga omöjligt, så man får acceptera inbördes störningar i synnerhet nattetid.

Radio Moldova ligger så långt borta att "dess primära täckningsområde" inte kan påverkas av någon station i Norden.
De kinesiska sändarna är dessutom i ITU Region 3, vilket gjort att koordinering med Europa som är Region 1 inte blir aktuell.

Har själv en gång i tiden gjort sådana här beräkningar för kustradiostationers täckningsområden på 518 kHz och 2 MHz,
vilket är i princip samma sak, fast med lägre effekter och ett mycket färre antal aktörer.
Där använder man dessutom tidsdelning för vissa frekvenser för att minska störningsriskerna.

Att göra sådant i stor skala för rundradio är svårt, och detaljkunskaperna om sådant har gått i graven med våra föregångare.
PTS, där det idag bara finns ekonomer och jurister, saknar numera helt egna kunskaper i ämnet, utan de kan bara referera
till tidigare studier och planer samt till "policy". Flera av oss som skriver här på forumen har förstahandserfarenheter av PTS kompetensbrister när det gäller "scientific spectrum management", i synnerhet ifråga om trafiksäkerhetskritiska frekvensband och radiotjänster. De vagt formulerade svaren från PTS understryker detta. Det finns helt enkelt inte teknisk kompetens nog att vara mera specifik.

Inget skulle hindra PTS från att ge tillstånd till en sändare på, säg 1494 kHz, som sänder hela dygnet med 10 kW,
åberopande ITU-RR Artikel 4.4 där man får sända var man vill, dock med förbehållet att man då ska avbryta sändningen
om någon annan som använder frekvensen skulle klaga. I ett sådant fall skulle nog 1179 kHz vara ett bättre val.

Saken blir dock till sist en politisk fråga, och det är som sagt "skrivet i stjärnorna" hur politikerna ställer sig till aktörer
vilka saknar ekonomiska muskler.
 
Nå, nog är vi några som håller på ingenjörsmässigheten än. Dock måste även vi i småbolag förhålla oss till de bistra ekonomiska realiteterna.
 
Så länge som ekonomerna endast räknar pengar, men inte
fattar operativa beslut kan man tolerera dem.

Annars förtjänar Anders Wijkmans ord från slutet av 90-talet att upprepas;

"Ekonomerna har blivit dagens motsvarighet till äldre tiders schamaner, präster och astrologer. När dagens politiska makthavare söker en förklaring till det oförklarliga söker de sig till ekonomerna, vars utsagor är ungefär lika vetenskapligt grundade som de som spådde framtiden i inälvor, stjärnor och kometer"
 
:)

Det är nog bara ekonomer som kan få för sig att man förlorar pengar när man inte jobbar när sanningen är den att man kan tjäna pengar om man jobbar och ju fler timmar man jobbar ju mer pengar kommer in.

När man insett detta enkla samband så är det lätt att ta ledigt från jobbet några dagar, veckor eller år utan att behöva må dåligt av att förlora pengar genom löneavdrag eller avsked. Räcker sedan inte pengarna så får man väl börja jobba igen.

Åter till mellanvågen.
 
Tyvärr missade jag Asfaltstelegrafens sändning då jag bara fick reda på att det sände dagen då licensen tog slut, men jag hoppas att ni kommer få en ny licens och sända mer! Trevligt med Svensk mellanvågs radio, det borde finnas mer av det.
 
Tyvärr missade jag Asfaltstelegrafens sändning då jag bara fick reda på att det sände dagen då licensen tog slut, men jag hoppas att ni kommer få en ny licens och sända mer! Trevligt med Svensk mellanvågs radio, det borde finnas mer av det.
Hej SA6EQU och alla andra.
Tack för visat intresse.

Ja efter att "tvingats" att montera ner hela mitt liv i Borås, blivit arbetslös, bott en kortare period i Främmestad-Nossebro, Gamla Skaraborgs län, så hamnade jag i Januari 2021 i Ludvika- Dalarna.

Och efter cirka 1 ½ år gick jag och sambon och köpte ett hus här i Ludvika som till slut passade oss bägge ypperligt.
På sensommaren- hösten 2023, ett år efter inflyttning började jag på att projektera Asfalttelegrafen igen.

Fick hjälp från lite oväntat håll-

En Drönarkunnig Kurt som med sin utrustning kunde hjälpa mig att få upp uppdragningslinor över trädtopparna.

Med en drönare alltså, där farkosten styrs upp rakt i luften med en liten tyngd med sig som hänger i en fjärrstyrd utlösningsmekanism med en vidhängande polyestersilkeslina från Biltema.

På 25 meters höjd när drönaren är rakt ovanför där jag vill att tyngden ska ramla ner efter att den passerat trädtoppen trycker jag på en knapp på en fjärrkontroll till mekanismen och tyngden faller mot marken.

Där jag sen kan dra upp plastad 3mm stålvire, också från det berömda bildelsvaruhuset, med vidhängande antennisolatorer.

Där jag till slut efter mycket arbete fick upp koppartråden mellan träden som jag ville ha den.

Därefter koncentrerade jag mig på jordplanet där jag till slut fick ett optimalt SWR:förhållande!

Då pajar min gamla Mellanvågssändare under en provkörning!

Men då drog jag mig till minnes att jag hade haft kontakt med en annan sändarleverantör från Grekland som kunde leverera på 3 veckor.
Och det är samma tillverkare som gjort maskinerna till World Music Radio 927 och Radio 208 på 1440 kHz.
Dessa kanaler har jag lyssnat på över året och funnit att dom låter rent och bra och har en spikrak frekvenstabilitet.

Så en order lades och pengar skickades.

3 veckor senare hade jag en Hercules AM transmitter på 1 kW hemma.

Kopplar in den och allt funkar perfekt.

Antennprojektet fortsätter och samtidigt söker jag tillstånd för jul-och-nyårssändningar.

Och efter att ha varit i luften vid totalt 12 tillfällen från 23 Dec-23 till 5 Jan-24 så har det ramlat in 127 Lyssnarrapporter från när och fjärran.

Riktigt bra med tanke på att jag under flera dagar under tillståndsperioden varit tvungen att vara på jobbet istället för hemma i studion!

Och jag har noterat att jag blivit ett riktigt "hett DX" bland kontinentens DX-are.

Den som var längst bort var Andrea Lawendel, en Italiensk DX-are bosatt i Milano-Italien som lyssnade via sitt remote-QTH nån kilometer
norr i Medelhavet, 15 mil sydost Milano !!

Som hade skickat med fullt hörbara MP3-filer.

Lite statistik:
80 % har lyssnat med egen utrustning, inte via web-SDR vilket jag kan tycka är glädjande.
Sen har två Japanaska DX-are lyssnat in mina sändningar via en web-SDR som står 7 km från min sändarantenn !!
Det måste ju ha varit "mätarn i bott" för dom som suttit med sina datorer utanför Tokyo!
Dom liksom alla andra, hoppas verkligen inte jag har missat någon, ska ha fått sina QSL via mail.

Men det är otroligt vad ryktet sprider sig runt en hel planet att en liten LPAM-station i Sverige ska lira lite rock på mellanvågen.

Och som "stationschef" så måste jag säga att alla lyssnarrapporter håller högsta klass från er alla.

Dom allra flesta- närmare 90 % skickar med en liten ljudfil i MP3-format.
Detta har ju revolutionerat DX-ing-en fullständigt.

Finland sticker definitivt ut som DX-landet nummer ett där enorma mängder av mail kommer österifrån!
Ett mail från en Holländsk DX-are bestod av osäkerhet kring vad vederbörande hört med medskickad ljudfil.
Där jag då direkt kunde säga att det var Iran på samma frekvens han hört.

Är riktigt nöjd med min nya sändare som kan ge max 1 kW.
Har hitintills kört den på 300 watt. Gjorde en del tester i början på 500 watt men impedanstransformatorn i matningspunkten där koaxen tar slut och antennen börjar, den kunde inte riktigt svälja all effekt som jag ville dra ut på luften. Men det har ju helt klart funkat med 300 Watt.

Ska bli kul att testa på 1 kW, inte kunnat göra det än!

Måste ta mig upp i skogen i 80 cm snö och skicka ner den till sydligare breddgrader för ombyggnad inför kraftfullare arbetsuppgifter (!)

Till saken hör också den vansinnigt kalla starten på det nya året.
Igår, på sista sändningspassets sista timmar den 5 Jan mellan 21-24 hade vi minus 26 grader.
Tempen spelar en viss roll i sammanhanget vad gäller jordplanet på sändarantennen.
När grundvattnet fryser till tjäle i marken minskar ledningsförmågan för elektrisk energi och det blir med andra ord Ståendevåg (SWR)
i anläggningen ju kallare det blir i och med att jag inte haft möjlighet att gräva ner jordplanet på frostfritt djup.

WebSDR är inte bara av ondo.
Har hittat min utsändningar på en kiwi 40 mil sydost Moskva och på Irlands norra del.
Däremellan med varierande kvalitet.
Norrut förvånar.
Riktigt bra signal i Norrbotten och norra Finland. Likaså Gotland.
Hyfsat på Malmö Kortvågsklubbs kiwi på Hallandsåsen.
Likaså Kungsbacka söder om Göteborg.

Lite sämre borde det gått söderut kan jag tycka i och med att det knappt finns några jordplanstrådar riktade söderut, pga en järnväg.
men det tycks ha funkat ändå. Några Holländare o Belgare har hört av sig med riktigt bra ljudfiler.

Vår "lokala kiwi" här i Ludvika som drivs av en lokal ham här, har nog aldrig haft så många besök som under min sändningsperiod.
Folk från Japan, som jag nämnt tidigare och från någon radiostation i Melbourne- Australien loggade in och lyssnade.
På den lokala kiwin som jag brukar använda för att kalibrera ljudet i sändaren emot.

Impedanstrafon ska byggas om inför nästa sändningspass.
Nästa sändning undrar alla säkert?
Inget planerat just nu.
Kanske till påsk!
Vi får se.
Det är en del byråkrati att få dessa tillstånd, av tillfällig art, denna tillståndsfråga, där vi nu har kommit upp i 4½ år !!!!!

Frustration är ett milt ord.

Vad jag tycker om politiker och statstjänstemän utelämnar jag här.

Kan ju inte bara knäppa på när jag känner för det tyvärr..!

Vi får hoppas att den nya regeringens Kulturdepartement och Kulturminister Parisa Liljestrand gör något åt saken snart.

Där ligger en ny uppdaterad ansökan sedan den 8 Juni förra året.

Det går inte fort i det här landet. Den saken är säker.

Jag är otroligt nöjd med utfallet och så snart jag fått trafon ombyggd ska vi nog komma igång på mellanvågen igen!
 
Kul med en rapport :)

Tyvärr lyckades inte jag höra stationen här i norra Västmanland, Har väl varken bra läge eller antenner för dessa frekvenser, Och troligen är avståndet för långt för markvåg - och för kort för skipp. störnivån i villakvarteret gör sig också tydlig på dessa frekvenser.

Lyssnade lite via Web SDRen länkad höge upp i tråden (Norra Sverige) och där hördes du bra! :)

Blir det flera gånger, Vilket vi får hoppas! Så ska jag ta mig upp på en kulle och försöka igen!

Tack och Bock! Kul att det finns sånna som du!
 
Och som "stationschef" så måste jag säga att alla lyssnarrapporter håller högsta klass från er alla.

Dom allra flesta- närmare 90 % skickar med en liten ljudfil i MP3-format.
Detta har ju revolutionerat DX-ing-en fullständigt.

Kul att läsa Radiokommisariens berättelse. Vi å "Hörby Mellanvåg 1179 kHz" med stationssignal SBH har också fått in många detaljerade lyssnarrapporter under årens lopp. De flesta bifogar en MP3-fil vilket alltid är spännande. En hel del DX-are har fjärrlyssnat via någon närbelägen SDR radio.

En något udda rapport vi fick på sändningen i september förra året var från Salzburg i Österrike. Han skickade in beviset på att han hört (läs sett) vår bärvåg i form av ett antal vattenfallsdiagram där han med sin SDR radio dokumenterat alla dagarna vi sände och kunde visa när sändaren stängdes av sista dagen.

Sändarfrekvensen uppgavs till 1179,0115 kHz dvs 11,5 Hz högt vilket stämde bra med mina mätningar. Den kristallstyrda styroscillatorn jag använder i min lågeffektsändare är den som användes i Sölvesborgs Telefunken 600 kW sändare. Åldringen av kristallen har gjort att trimpotentiometern för frekvensen på senare år står hårt i sitt ena ändläge och inte längre går att justera in till exakt rätt frekvens. Man hör också detta som ett pumpande i mottagare som släpper igenom låga tonfrekvenser ner till "0 Hz" i de fall både Hörby och Romänien är någorlunda jämstarka. Just i detta fallet var det ju positivt att ligga lite "snett på kanalen".

Det intressanta med SDR-tekniken är att mycket svaga signaler defakto kan registreras t o m i fall som detta då Radio Romania med sin megawatt uteffekt sände samtidigt utan att nämvärt maskera vår svaga bärvåg och orsaka "skadlig störning".

1179.jpg
Det man också kan se i vattenfallsdiagrammet är att bärvågen började dyka upp strax före kl 18 UTC och var konstant synlig hela kvällen och natten fram till kl 04 UTC då rymdvågsutbredningen helt upphörde. Den ostabila linjen vid +14 Hz finns med på alla diagrammen och kan vara någon annan mellanvågssändare med medioker syntesoscillator. Dock tydligt att den bara syns under dygnets mörka timmar och troligen utbreder sig via rymdvåg.
 
Last edited:
Det man också kan se i vattenfallsdiagrammet är att bärvågen började dyka upp strax före kl 18 UTC och var konstant synlig hela kvällen och natten fram till kl 04 UTC då rymdvågsutbredningen helt upphörde. Den ostabila linjen vid +14 Hz finns med på alla diagrammen och kan vara någon annan mellanvågssändare med medioker syntesoscillator. Dock tydligt att den bara syns under dygnets mörka timmar och troligen utbreder sig via rymdvåg.
Det som vi ser här är en illustration av ett av signalteorins fundamenta, att alla vågformer oavsett informationsbandbredd, överför någon form av information, i detta fall att den existerar. Informationsbandbredden i detta fall är en liten bråkdel av en Hz.

Man skulle kunna säga att vågformen kan betraktas som en extremt långsam telegrafisändning.

Den andra spektralkomponenten är sannolikt någon form av artefakt från en annan sändares frekvensgenerering, den har flyttat sig 1/2 Hz på 6 timmar, alltså 7*10E-8 i timmen. Detta är bra, men inte extraordinärt.

Däremot är oscillatorn i SBH-sändaren av mycket god kvalitet, och sannolikt representativ för den "Deutsche Spitzenqualität" som kännetecknade Telefunkens produkter. Man kan inte avläsa någon som helst frekvensdrift på hela observationstiden, alltså bättre än 1*10E-8 över 14 timmar. Förmodligen är åldringstakten i häraden 1*E-9 per dygn.

Om man öppnar termostathöljet hos oscillatorn så bör det gå att hitta en
mekanisk grovinställning för frekvensen, så att den kan återställas till mitten av det elektroniska inställningsområdet.

Tjänstgörande Rk eller Dri på SBH bör undersöka om frekvensen kan justeras till nominellt värde, vilken enligt reglementena (ITU-RR Appendix 2) ska vara inom 10 Hz från angiven.

1704880276671.png
 
Tjänstgörande Rk eller Dri på SBH bör undersöka om frekvensen kan justeras till nominellt värde, vilken enligt reglementena (ITU-RR Appendix 2) ska vara inom 10 Hz från angiven.
Ja det bör nog göras så vi uppfyller specifikationerna även där. Fininställningen för frekvensen täcker bara någon eller några Hz så det borde finnas möjlighet att korrigera inställningsområdet inne i burken.

Här några bilder på den ugnsstabiliserade kristalloscillatorn som f n används. Det ser ut som det sitter några fasta motstånd till spänningsdelaren för trimpotentiometrarna så kanske en enkel manöver. Hittade aldrig någon dokumentation på styroscillatorn men räddade en hel del annat bl a ritningarna på hela antennsystemet och impedansanpassningsnäten i "Antenna hut 1 och 2". Söker schema på styroscillatorn.

28.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg

Och den kompletta 1179 kHz AM-sändaren med pulsbreddsmodulering och inbyggd audioprocessing med 9-poligt LPF-filter för det europeiska systemet samt inbyggd MP3-spelare för SD-kort. Även linjeingång finns och kontroller på panelen för modulations- och kompressionsgrad.

59.jpg
 
Last edited:
Har roat mig lite med att på eftermiddagarna lyssna på 7390 när Rangitaiki tilltar i signalstyrka. https://www.rnz.co.nz/national/programmes/none/galleries/rangitaiki-transmitter-site

Tidigare på dagen är dom på 13755

/Håkan
Jag brukar också lyssna på 7390 kHz, men bara på bärvågen :). Det är tacksamt att kolla vågutbredningen från ZL korta vägen på 7 MHz med den stationen eftersom det är en våldsam signalstyrka. I regel kommer signalen precis längs storcirkeln och kommer ned med låg strålningsvinkel. Det är annorlunda med långa vägen som varierar mycket, men där får man nöja sig med svaga signaler från radioamatörer.
 
En väldigt nyttig upplevelse att vara med ett tag innan solens nedgång och se hur signalen byggs upp. En bra QRO beacon.
 
Back
Top