1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Sjuk av radiostrålning

Discussion in 'Antenner och master' started by sm7tkr, Dec 7, 2008.

 1. KjellL

  KjellL Member

  -RVV, det där var en nästan vetenskaplig redogörelse med fullt ut logiska skäl och antaganden, man skulle önska att fler med liknande besvär kunde vara så öppna för orsaker och verkan och se på problemet så realistiskt!

  Men man kan nog anta att det är bekvämast för de som kanske inte är lika starka som du att - som du säger - 'låsa in sig i en diagnos' för att slippa förklara något som inte går att bevisa varken för eller emot.

  Bra att du fick kläm på hur just du ska tackla dina besvär, lycka till i fortsättningen, sköt om dig!
   
  Last edited: Dec 12, 2008
 2. sm7tkr

  sm7tkr Well-Known Member

  Jag skulle vilja ställa min tidigare fråga en gång till.
  Är det någon som känner till hur mycket "Extra" strålning vi får på oss i
  solfläcks-maximum gentimot minimum :confused:
  Är det mer än från till ex en mobilmast ?
  Om jag inte minns fel så under förra maximum slogs väl en kraftstation ut i Canada
  så att ett stort antal människor blev utan ström:rolleyes:

  73's
   
 3. SM5FLM

  SM5FLM Well-Known Member

  Vad menar du med "strålning"?

  Från lägsta infrarött till högsta ultraviolett?
  eller enbart inom radiofrekvenser? Vilka frekvenser?

  Eftersom du hänvisar till mobilmast kanske du menar
  strålning vid enbart mobilfrekvenserna?

  /Markku
   
 4. sm7tkr

  sm7tkr Well-Known Member

  Hej Marku !
  Jag menar de frekvenser som vi radioamatörer använder och där vi kan bli beskyllda
  för att ha gjort någon sjuk. M a o 135kHz-250GHz.
  Den infraröda strålningen som kanske bildas vid förluster i anäggningen och ljusblixtar
  som bildas vid diverse misslyckade experiment mm kan vi väl lämna därhän tills vidare ;)

  73's de Emil
   
 5. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Det är ingen nämnvärd skillnad på strålningsnivåerna vid jordytan på frekvenser lägre än ultraviolett under loppet av en solfläckscykel.

  Vid solfläcksmaximum så kan soleruptioner skicka i väg höga nivåer av kortvågig UV- och röntgenstrålning men denna fastnar i jordatmosfären.

  Även mängder av energirika partiklar (mest protoner) kan sändas iväg från solen, och dessa ger upphov till norrskensfenomen när de infångas i den yttersta delen av atmosfären. Det är de stora strömmar som då kan induceras i jordytan och i elektriska kablar som är orsaken till att det kan bli störningar på t.ex. eldistribution. Dessa har inget att göra med någon "strålning".

  73/

  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 6. SM0NCL

  SM0NCL Well-Known Member

  man kan kalkylera dosen för flygtrafik,
  tog en nordlig rutt där strålningen är högre och
  gjorde en jämförelse mellan solcykel maxima och minima

  Skillnaden är knappt 10microsieverts på 30000feet
  på jordytan så blir det 0.26 vs 0.35microsieverts, dvs 0.09 i diff

  så risken för muterade celler är teoretiskt högre, men hur mycket högre ?

  (SSI FS 1998:4)
  Högsta tillåtna stråldos (effektiv dos) till radiologisk personal över 18 års ålder, då hela kroppen bestrålas är 100mSv/ 5 år, dock max 50 mSv enstaka år.

  Flight Summary
  Date of Flight 06/2002
  Origin Code ESSA STOCKHOLM, SWEDEN
  Destination Code KSEA SEATTLE, WA
  Altitude (in feet) Minutes at altitude
  30000 440
  Effective Dose 26.55 microsieverts
  (0.02655 millisieverts)

  Flight Summary
  Date of Flight 06/2008
  Origin Code ESSA STOCKHOLM, SWEDEN
  Destination Code KSEA SEATTLE, WA
  Effective Dose 35.41 microsieverts
  (0.03541 millisieverts)
   
  Last edited: Dec 13, 2008
 7. micke-71

  micke-71 Active Member

  Jag har en bekant som drog på sig en så kallad elöverkänslighet för ganska många år sedan. Det var inget snack om att han verkligen blev dålig. Han blev sjuk som fan. Problemen började när han hade bytt arbetsuppgifter och fått en arbetsplats som senare visade sig ha en kraftigare elcentral på andra sidan väggen. Han hade då suttit 1-2m från kabelhärvor som bar flera hundra ampere.

  Han tog kontakt med folk som var engagerade i det här och det visade sig då att det fanns en del av de drabbade som kunde känna av kablarna i marken. De sa direkt att hans symptom stämde direkt överens med övriga som visat sig ha höjda nivåer av kvicksilver i kroppen. Ytterligare läkarundersökningar visade att han hade kraftigt förhöjda halter kvicksilver.

  Han hade ganska många lagningar av amalgan som sanerades en efter en. Efter varje utbytt lagning så blev han skitdålig närmaste dagarna. Så vitt jag vet så har han inga problem längre.

  Utan att veta ett skit om el, elektriska fält eller dylikt så påstod han sig bli dålig av TV'n, lysrör först och främst. Men aldrig att han skulle känna av någon mobilmast. Han tyckte det var konstigt att han inte blev dålig i bilen som var så full i elkablar. Hade det varit inbillning så hade han nog känt bilen också..... Han fick ju förklaring på det ganska snabbt när han var undrade.

  Jag betvivlar inte för en sekund att hans överkänslighet var riktig. Min egen teori är att de växlande fälten påverkade amalgamet så att en elektrolys startade med salter, syror, baser i saliven och kvickslivret började lösas ut och förgiftade honom.

  På min nuvarande arbetsplats har jag sett bevis för extrema vagabonderande strömmar i golvet mot transformatorn utanför. Fälten är så starka att bilden på CRT skärmar i plåtkapslade TNC 426 system förvrängs riktigt illa vid vissa platser och vi har inte kunnat påvisa statiska magnetfält.


  Hade en lärare i el-tele för länge sedan Rune Malmgren. Han var inblandad i ett patent rörande bildskärmsskydd för att dämpa fälten. Ni vet den där skärmen beståande av en jordad ledande tunn väv. Det var långt långt innan man ens hade hört talas om TCO-95 och alla andra strålskyddsklasser på CRT skärmar. Han berättade att postens kassörskor hade klagat över en brännande känsla i ansiktet så han började kika närmare på det. Det visade sig att stora mängder av sminket de hade på sig i ansiktet på morgonen satt på bildskärmen efter dagens slut.

  Själv drog jag på mig en allergi mot skärvätska för många år sedan. Såg först inget samband men jag hade precis kommit över 19" Mac skärm för grafiskt arbete. Det var på den tiden de var dyra som as, ca 25 000kr. Hade lurat igång den på en PC och det var en sådan sak det sprakade kring bara man kom i närheten av. Problemen blev värre och värre under ett års tid till jag bytte dator och skärm och fick en klassad sak istället. Problemen försvann inte helt men decimerades över ett par veckors tid. Jag har fortfarande lite problem av det men är 99% säker på att det var skärmen som triggade problemen.

  Jag fick en tid när jag tillverkade markiser eksem på benen, det fick alla som kapade alumium kasseterna. Vi trodde det berodde på aluminiumet. Det var en högvarvig kapklinga som gjorde kanske 10000 rpm. Efter att jag slutade så byggde man en jordad bur kring platsen där man kapade och besvären försvann. Min far som är elektriker fick en period exakt likadana eksem när han varit inne o jobbat i ställverk med högspänning.

  Så nog är jag helt övertygad om att starka elektriska fält kan hitta på jävelskap med våran hälsa. Men då ska de vara rejäla, inga små knappt mätbara små fjutt fält inte.
   
  Last edited: Jan 6, 2009
 8. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Hej Roy.
  Kan du visa på en enda klinisk test som visar på elallergi på låga eller höga frekvenser? Magnetisk som elektrisk eller elektromagnetisk?
   
  Last edited: Jan 1, 2009
 9. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Detta vill jag att du bevisar. Har dessa personer gjort kliniska tester där de inte får reda på om strålningen är på eller av? Mig veterligen har alla som hävdat sin allergi aldrig kunnat bevisa den när man väl testas.

  Det är så tråkigt tråkigt när man inte tror på de riktiga experterna och läkarna utan det kommer upp självutnämnda experter hela tiden. Tyvärr sitter många av dessa självutnämnda experter och drar upp likadana fall som de du drog upp här och många tror på detta och så är allt igång. Att de sen inte skulle klara en noggrann opartiskt utförd test vill man inte prata om.
   
  Last edited: Jan 1, 2009
 10. micke-71

  micke-71 Active Member

  I frågan om forskning så hoppade forskare av arbetet ihop med RALF på grund av att man ansåg att det skedde en medveten kunskapsflykt i arbetet.

  Du kan läsa mer på Kunskapsläget om elöverkänslighet

  Du kan ika längst ner på följande sida och fundera på vad det är för andra orsaker till det här.... FOBI eller VERKLIGHET?

  Det finns mycket människor som drabbades av samma symptom och botades genom amalgamsanening, selentillskott i mitten av 90talet när man de hamnade bakom bildskärmar eller utsattes för andra starka fält. Detta i en tid före internet hade slagit igenom och dessa då helt ovetande av varandras existens. Lite för många för att bara ignorera som en masshysteri från ingenstans...
   
 11. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Fortfarande ingen hänvisning till något kliniskt test som bevisar elallergi.
   
 12. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Fattar inte varför det behövs en klinisk test???? Jag är inte intresserad av att leta reda på en sådan, varken åt mig eller någon annan. dessutom skulle den inte vara torvärd.
  Föresten vad betyder klinisk?? En klinik är vad jag förstår ett rum där man bedriver någon form av verksamhet, varför vi inte kallar vårt radiorum för klinik vet jag dock inte. Förmodligen är det läkarnas frimurarförening som lagt beslag på ordet klinik för sin "verkstad". Reklamen brukar oxo kalla sina sk unrdesöknigar som gjorts i ett rum för kliniska.
  För mig räcker det med att veta att folk blir sjuka, (vissa männsiskor) av någon form av eleketromagnetisk strålning.
  Och då kan det sjuka kallas vad som helst, och är inte konstiagre än influensa.

  Min ide med hela resonemanget är att det elallergiker blir sjuka av, blir oxovåra radioapparater oanvändbara av. därför ett sammarbete. Varför det blossat upp i ett resonemang där elallergi skall kallas inbillning eller inte är helt egalt. Sjuka är dom stackarna ändå.

  Kunde man få fram att vissa eleketroniska saker stör radiomottagning och gör elllagerigker sjuka så är det fler som har intresse av att få bort sådana artiklar från vägguttagen.
  Kunde detta ske så låt oss då acceptera att elallergiker verkligen blir sjuka.
  Dvs ju fler som lider av att vissa prylar har starka eleketromagnetisk fält, dvs stör i radio och gör vissa sjuka så är saken större helt enkelt. Får större acceptans exvis hos elsäkerhetsverket.
   
 13. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member


  Tyvärr liknar detta alltför mycket en religion. Det finns många som menar att de blivit helade av sin gud/kyrka. Många talar och vittnar om det men det kan inte bevisas.

  Var så goda fortsätt med det ni som gillar det. Sverige är ett fritt Land. Men när det börjar gå ut på att folk skall slippa sin vardagliga stress och få pengar från sjukkassan eller att det går ut på att göra sig märkvärdiga. Eller att ledande i "församlingen" skor sig och vinner makt och ekonomisk vinning. Då tycker jag man skall sätta ner foten.

  Själv lever jag med moderna värderingar och tycker att man skall låta kunskapen och vetenskapen styra. Det finns faktiskt vedertagna principer för hur man bedömer att något är sant eller inte.
   
 14. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Det är just detta som inte gått att bevisa i noggranna "kliniska" tester där försökspersonen som säger sig bli sjuk blir utsatt för strålning, eller inte, utan att han vet vilket. Detta har upprepats gång på gång. Aldrig lyckas man bevisa el-allergi. Antingen vill inte de utsatta allergiska personerna utsätta sig för test eller har man inte klarat av att säga rätt när man blir påstrålad eller inte och man har testat alla möjliga typer av fält som jag skrev innan. Lågfrekventa, högfrekventa, elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält.

  Den påstådda el-allergikern klarar aldrig av att peka ut när han blir påstrålad när han inte vet det. Sen om han är sjuk av andra orsaker säger jag inte emot men det kanske ligger i huvudet? Antingen som omedveten inbillning eller som psykisk störning eller bluffar man helt enkelt?

  Jag blir rädd när du skriver så här Roy. Hur tänker du egentligen med alla dina tekniska skriverier och artiklar? Är det religion i dessa också? Brukar vi inte säga: "att mäta är att veta". Vi måste alltså ha en riktig mätmetod för att veta var felet är. Håller du inte med om detta Roy?

  Kan vi inte hålla oss till vetenskap och sanning och sluta tycka en massa?
   
  Last edited: Jan 2, 2009
 15. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Jag håller i princip med dig Per, men inte att det liknar religioner, dock fins det underligheter, liksom vid alla sjukdomar som inte syns.
  Exvis blev jag ombedd att testa et skärmskåp som skulle skärma bort "strålning" från bildskärmar, en stor låda i snyggt trä, med ledande inlägg av plåt i vägar och ledande glas i fronten. Jag testade genom att ställa in en radio i den spela P1 och stänga, det spelde lika bra. andra tester visade att den inte hade ngåns som helst skrämverkan på någon frekvens, trots det sades den bota symptom på de osm använde den.

  Andra exemple är verkloiga sjuka som med sin tekniska kunskap byggt om moderna LCD skärmar, med exvis likström till lyset faktikst kan använda den.

  Förkylning syns och den minst kunnige "doktor" kan se att pesonen är sjuk.
  Psykiska sjukdomar är svårare att se, depression so kan vara dödlig syns inte och det krävs expertis för att "se" att någon är sjuk.

  fem procent av befokningen lider av psykopati, få ser detta, men många drabbas av dessa. Ändå är det "bara" en spyukikst sjukdom som är obotlig...
  Elallergi har både synliga och osynsliga symptom.


  Nej vi skall nog inte ge oss på varken doktorns, prällens eller psykiatikerns jobb här, utan mitt förslag är att ta hjälp av elallergikerna.

  För att göra det enkelt vad jag vill säga så är här några exemple:

  Inte konstigt att Per och Ella blev sjuka, han fick protatakancer, de satt ju timmar varje vkäll framför Plasma TV, som ju strålade så kraftigt att den störde ut mn radiomottagning på 5 km avstånd

  Inte konstigt att den där knstige gubben i den röda villan ble ellallergiker, han satt ju mef en plasma TV som störde ut min radio på 3 km avstånd.

  Ine konstgt att Lisa och Anders inte fick några barn, de satt ju timmar framför Plasman varje kväll, klart att strålningen tog kål på hans sperimier, strålningen hördes i min mottgare fem km.

  Etc etc....
   
 16. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Det är just detta som inte gått att bevisa i noggranna "kliniska" tester där försökspersonen som säger sig bli sjuk blir utsatt för strålning, eller inte, utan att han vet vilket. Detta har upprepats gång på gång. Aldrig lyckas man bevisa el-allergi. Antingen vill inte de utsatta allergiska personerna utsätta sig för test eller har man inte klarat av att säga rätt när man blir påstrålad eller inte och man har testat alla möjliga typer av fält som jag skrev innan. Lågfrekventa, högfrekventa, elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält.

  Den påstådda el-allergikern klarar aldrig av att peka ut när han blir påstrålad när han inte vet det. Sen om han är sjuk av andra orsaker säger jag inte emot men det kanske ligger i huvudet? Antingen som omedveten inbillning eller som psykisk störning eller bluffar man helt enkelt?

  Jag blir rädd när du skriver så här Roy. Hur tänker du egentligen med alla dina tekniska skriverier och artiklar? Är det religion i dessa också? Brukar vi inte säga: "att mäta är att veta". Vi måste alltså ha en riktig mätmetod för att veta var felet är. Håller du inte med om detta Roy?

  Kan vi inte hålla oss till vetenskap och sanning och sluta tycka en massa?
   
 17. SM6BZE

  SM6BZE Well-Known Member

  Jag kände oxo en "Ella", som har stora problem med strålningen från mobiltelefoner. Jag fick ett "samtal" när jag stog nära henne, hon fick genast besvär och påtalade olämpligheten med att använda telefon när hon var i närheten!
  När jag visade henne att jag inte ens hade batteriet i telefonen sade hon upp bekantskapen med mig, det är smällar man får ta.
  Men Roy har rätt, sjuk blev hon ju!
   
 18. SM0RVV

  SM0RVV Well-Known Member

 19. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Ja det är just sådant här som förvirrar debatten. Journalisterna har för länge sedan tappat begreppet om vad som är underbyggd fakta, skrönor eller bluff. Det gäller verkligen att vi stoppar sådant här skitsnack. Framförallt vi som är radioamatörer borde ha intresse av att man inte utan vetenskaplig grund skulle få plocka ner sina antenner och alltså borde vi alla sluta hänga med på sådant här skitsnack.

  För mig finns det veterligen inga tester med bevisad el-allergi som gjorts enligt metoden som sm0rvv länkade till. Det finns några tester som genomförts med el-allergiker som gav utslag men som skedde då både testpersonal och testobjekt VISSTE OM när fältet var på eller av. Efter kritik gjordes en del av dessa tester om så att "testobjektet" inte fick veta något och då kunde man plötsligt INTE bevisa allergi. Detta skedde med samma testpersoner. Snacka om att man håller på med bullshit? Ändå har det hänt att man i detta avlånga land (som enda land i världen!) har betalat ut sjukersättning till påstådda el-allergiker. Ska man skratta eller gråta? Får dessa hållas får snart de flesta av oss plocka ner sina antenner.
   
  Last edited: Jan 2, 2009
 20. SM5DXU

  SM5DXU Well-Known Member

  Tyvärr finns t.o.m. folk som inte skulle ge sig förrän man "plockar ner skylten". I närheten av en tidevis rätt krasslig kollega i pensionsåldern finns det dom som, förutom andra trakasserier, gått så långt att de fällt antennmasten. Undrar just vilken slags allergi sådana lider av ... :mad:

  73 / Göstha
   

Share This Page