SSA en förening närmare förfall???

RM2D

Well-Known Member
Med litet distans till de händelser som skapat debatt den senaste veckan på SSA Forum har jag på kammaren funderat litet över vad som händer i vår förening.

En av medlemmarna blir misstänksam över att saker och ting i verkligheten står annorlunda till i Samverkansgruppen än vad som basunerats av SSA:s ordförande.

Han kontaktar PTS och ber att få ta del av de offentliga handlingar och protokoll som berör arbetet i Samverkansgruppen, inklusive mejlkorrespendens mellan Ordförande DZB och PTS handläggare,

Efter att mödosamt och detaljerat läst igenom materiat fattar han ett beslut att innehållet måste komma medlemmarna till kännedom. Han författar ett balancerat och korrekt sammadrag och publicerar det på SSA Forum.

Väldigt få medlemmar reagerar negativt på inlägget. De tar del av innehållet och det börjar diskuteras på i forumet med också utanför forumet. 90-95% av kommentarerna visar på ett missnöje och en undran över hur DZB kommunicerat genetemot PTS. Även hans utfall mot andra föreningar och rent av enskilda amatörer kritiseras.

Självklart kommer DZB och CNN till försvar. Man försöker återigen bortförklara krisen mellan SSA och PTS. Man förringar det som myndigheten skriver och man vidhåller att man fortfarande representerar 5000 medlemmar och är drivande i utveckligen gällande samarbetet och dialogen med SSA.

Mer fakta läggs på bordet och vi ser att Tore svart på vitt HOTAT myndighetens tjänsteman med att strunta i vad han kommit fram till, och till och med tydligt berättar att man ska gå direkt till handläggarens chef för att se till att saken löses till SSA:s fördel. Rena rama MAFFIAFASONER (ja i detta fall tvekar jag inte en sekund över att använda sådana ord).

Tystnaden blir därefter total från DZB. Anders CNN har redan sagt sitt i debatten och har inte hörts på flera dagar. HNS och WMU har varit inne frenetiskt och läst tråden många gånger men trots uppmaningar 4-5 gånger från SEK och ZBB om individuellt ställningstagande från ALLA styrelsemedlemmar vågar inte HNS och WMU säga en stavelse. Märkliga representanter för oss i SSA:s Styrelse, eller hur?

Hela den här soppan med Samverkansgruppen är bara en av kanske 3-4 frågor som den senaste tiden skapat missnöje inom SSA. Givetvis försöker ledningen tillsammans med skyddstrupper (jag behöver inte nämna någon namn längre) raljera och marginalisera motståndet som "minimalt" och "löjligt litet". "7-10 personer" anses ligga bakom en konspiratorisk "oktoberrevolution" inom SSA.

Jag ber er var och en av Sveriges amatörer, medlem i SSA eller inte, att ta er en funderare och fråga Er: :

Är det så som Tore och hans gäng raljerande hävdar, att det endast är undertecknad och kanske 10 stycken till som ifrågasätter styrelsens strustaktik och falskspel?

Kanske vore det på sin plats att fler också litet mer aktivt kommer med synpunkter offentligt och inte enbart i privata mejl. Eller har ni blivit skrämda till tystnad så till den milda grad att ni inte bryr er då SSA Styrelse kör med sådana här metoder???

De andra frågor som jag också vill framhålla som STORA orsaker till missnöje är styrelsens synnerligen bristfälliga hantering av PDF-QTC, nya webbplattformen och hemlighetsmakeriet med upphandlingen av denna SEGDRAGNA historia. Att medlemmar ska behöva åka personligen till SSA:s kansli för att ta del av kravspecifilationen och de olika anbuden för webbplattformen är på ren svenska en STOR SKANDAL!

Vad vill vi med vår förening? Är det endast dessa papperslappar (QSL-kort) och en papperstidning varje månad som är viktigt? Finns det inte andra saker som SSA borde fokusera på i ställer för att spela på dessa två "behov"?

Hoppas att denna tråd kan vara mer anledning till en mer aktiv KONSTRUKTIV diskussion än de tidigare. Är Ni nöjda med sättet som DZB och det dolda bunkergänget inom styrelsen bemöter oss medlemmar, samt hur de axlar det förtroende vi givit dem att föra vår talan mot myndigheter och i "samarbete" med andra intresseorganisationer???

Då jag vet att det är många amatörer som medvetet valt att stå utanför SSA på grund av olika orsaker, men då många är intresserade av att kanske i en framtid komma tillbaka som medlemmar i ett NYTT FÖRÄNDRAT SSA, kommer jag publicera denna tråd både på SSA Forum och HAM.SE SSA väljer nämligen att tala för "majoriteten av Sveriges sändareamatörer" och därför borde det vara av intresse att andra känner till denna attityd också.

73 de Mats, SM6LRR
 

SM4ANQ

Well-Known Member
Hej!
Se till att aktivera Er i föreningsverksamheten och se till att få någonting gjort. Det är bara då man kommer framåt. Sluta gnälla! Vi skall inte ha något "Tahir-torg" varken inom SSA eller HAM.se
Bästa 73 de
SM4ANQ/Ulf
 

SM2VJX

Riktig radioamatör!
Ja det är ju konstigt det här, att inte andra människor har valts in i SSA's styrelse, om nu missnöjet är så stort.

Istället har det startats någon slags motförening till SSA, av såna som inte har lyckats bli valda inom SSA får man förmoda, som ser till sin uppgift att motarbeta SSA på alla sätt dom kan.

Om jag startar en förening "Extremt Svamlande Raljerare" med en bråkdel av SSA's medlemsantal, har jag också rätt då att vara med i någon slags samverkansgrupp och driva mina agendor mot PTS?

Vi har en nationell förening för Sveriges Sändar Amatörer, driv frågor som påverkar och gäller ALLA sveriges sändar amatörer i den föreningen, är ni av en annan åsikt än den sittande styrelsen, samla anhängare och se till att bli invalda själva då.

Annars kanske ni kan få en post i någon nystartad förening, "Extremt Sura Radiohistoriker" kanske?
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Om inte herrarna har varit inne på SSA.s forum och läst den mailkonversation mellan SSA och PTS , som diarieförts hos myndigheten, vill jag rekommendera detta. Därefter kan man bilda sig en egen uppfattning.

Beträffande svammel SM2VJX, kanske du skulle ansluta till föreningen med din föreslagna uttydelse! :)

/Lasse
 
Last edited:

RM2D

Well-Known Member
Ulf,

Tahir-torg uppkommer i länder där man inte tillåts debattera med ordet som vapen och där det finns "en sanning", "en ledare" och ett gäng med skyddstrupper som ser till att oppositionen inte tillåts vädra åsikter.

Ta du och följ BDZ:s uppmaning och läs vad som uttryckts i mejlkonversationen mellan SSA och PTS. Då kanske även du vaknar ur illusionerna och inser lägets allvar.

Hej!
Se till att aktivera Er i föreningsverksamheten och se till att få någonting gjort. Det är bara då man kommer framåt. Sluta gnälla! Vi skall inte ha något "Tahir-torg" varken inom SSA eller HAM.se
Bästa 73 de
SM4ANQ/Ulf
 
Last edited:

SM2VJX

Riktig radioamatör!
Jodå, jag har varit inne och läst, och är det så att missnöje mot någon/några i styrelsen eller det sätt dom har skött sitt uppdrag förekommer så är det väl troligt att en ny styrelse väljs vid nästa tillfälle, på så sätt får man in det folk man har förtroende för.

Eller ska det startas en ny enfråge förening då också?

Extrainsatta Stämman Rasande-gubbar
 
Last edited:

SM3BDZ

Well-Known Member
Om jag startar en förening "Extremt Svamlande Raljerare" med en bråkdel av SSA's medlemsantal, har jag också rätt då att vara med i någon slags samverkansgrupp och driva mina agendor mot PTS?

Den rätten har du självfallet om du skulle bli tillfrågad av myndigheten att delta!

För övrigt är inte syftet med samverkan att "driva någon agenda mot PTS". Det säger väl själva namnet på den grupp som PTS instiftat!

Vill du dela ut hugg får du nog se till att ha en skarpare kniv! ;)

/Lasse
 

RM2D

Well-Known Member
VJX verkar vara ett ämne för ersättare till nuvarande styrelse i SSA om någon tröttnar... Exemplariskt raljerande.

Det här har ingenting med motförening till SSA att göra. Det är till 99% medlemmar i SSA som reagerar och det som eventuellt samlar människor till en gemensam linje är den uppriktiga oron att föreningdemokratin satts ur spel i och med en ordförande som agerar med metoder som inte finns sanktionerade i stadgarna.

Om VJX orkar sätta sig in i frågan tror jag han blir mindre raljerande och litet ångerfull i sina reflexmässiga kommentarer.

Ja det är ju konstigt det här, att inte andra människor har valts in i SSA's styrelse, om nu missnöjet är så stort.

Istället har det startats någon slags motförening till SSA, av såna som inte har lyckats bli valda inom SSA får man förmoda, som ser till sin uppgift att motarbeta SSA på alla sätt dom kan.

Om jag startar en förening "Extremt Svamlande Raljerare" med en bråkdel av SSA's medlemsantal, har jag också rätt då att vara med i någon slags samverkansgrupp och driva mina agendor mot PTS?

Vi har en nationell förening för Sveriges Sändar Amatörer, driv frågor som påverkar och gäller ALLA sveriges sändar amatörer i den föreningen, är ni av en annan åsikt än den sittande styrelsen, samla anhängare och se till att bli invalda själva då.

Annars kanske ni kan få en post i någon nystartad förening, "Extremt Sura Radiohistoriker" kanske?
 

RM2D

Well-Known Member
Du har tydligen inte fattat mycket av det du läst :) Läs igen ett par gånger så finns i alla fall teoretiskt chansen att Du uttrycker dig litet mer smart i nästa inlägg.

Jodå, jag har varit inne och läst, och är det så att missnöje mot någon/några i styrelsen eller det sätt dom har skött sitt uppdrag förekommer så är det väl troligt att en ny styrelse väljs vid nästa tillfälle, på så sätt får man in det folk man har förtroende för.

Eller ska det startas en ny enfråge förening då också?

Extrainsatta Stämman Rasande-gubbar
 
Last edited:

SM2VJX

Riktig radioamatör!
VJX verkar vara ett ämne för ersättare till nuvarande styrelse i SSA om någon tröttnar... Exemplariskt raljerande.

Näe, men medlemmarna i ESR som är så populära och vältaliga kanske kan ställa upp, eller vänta nu, dom kanske inte har så brett stöd annat än i sin egen lilla missnöjes-förening.
 

SM3BDZ

Well-Known Member
@SM2VJX:

Bli nu inte helt förblindad i din iver att pinka på ESR!

Din argumentationsteknik, liksom du, skulle säkert tjäna på att du läser på om den sakfråga du avser att kommentera och skulle dessutom ge dig möjligheten att kommentera själva sakfrågan istället för att göra andra irrelevanta kopplingar och gliringar!

/Lasse
 

SM4ANQ

Well-Known Member
RM2D
Jodå jag har oxo läst, så inga problem. I samverkansgruppen finns fyra parter så jag förstår då inte varför det är så betydelsefullt att hoppa på en part. En part förlorar säkert mot de tre andra parterna.
Igen, sluta gnälla och börja arbeta positivt!
Bästa 73
Sm4anq/Ulf
 

RM2D

Well-Known Member
Samverkansgruppens syfte är att ALLA ska ha chans att påverka. Vi debatterar inte i denna tråd vilken av föreningarna som har rätt i sak. Vi debatterar de bilagor som hämtats ut av en amatör från PTS och som TYDLIGT visar SSA:s trots mot myndigheten.

Om Du fortfarande debatterar emot mig inser jag att Du accepterar innehållet i den mejlkonversation där Tore DZB hotar tjänstemannen på PTS. Du är då av samma skrot och korn som DZB och han kan tillgodoräkna sig en supporter till... Han kan behöva litet stöd just nu, så det är inget jag missunnar honom, men nu vet vi var du står i frågan. Tack för beskedet


RM2D
Jodå jag har oxo läst, så inga problem. I samverkansgruppen finns fyra parter så jag förstår då inte varför det är så betydelsefullt att hoppa på en part. En part förlorar säkert mot de tre andra parterna.
Igen, sluta gnälla och börja arbeta positivt!
Bästa 73
Sm4anq/Ulf
 

SM7TJC

Well-Known Member
Då ESR dyker upp här, om än i förtäckta ordalag så kanske det är värt att påpeka att föreningen inte bildats som någon motförening mot SSA. Syftet med föreningen var att samla tekniskt intresserade personer. Att föreningen sedan blivit ett organ för att försvara amatörradions överlevnad är snarare ett resultat av andras agerande än föreningens egen strävan.

Jag har själv valt att stå utanför SSA då jag ansett att föreningen inte haft speciellt mycket att erbjuda. Föreningens viktigaste funktion är ju att förmedla QSL-kort och några sådana skickar jag aldrig.

Myndighetskontakterna har varit det andra argumentet för medlemskap. Men även där har jag inte sett några speciellt stora framgångar. Avskaffandet av tillståndsplikten visade sig ju vara ett slag i ansiktet mot alla landets amatörer. Utan SSA kanske det inte ens hade skett, och vi hade fortfarande kunnat åtnjuta de rättigheter vi tidigare hade (Vi hade ju faktiskt rätt till störningsfria frekvenser).

När det nu framkommit att några enskilda personer i styrelsen för denna förening, vilken åtagit sig att representera ALLA sändareamatörer i Sverige, agerat vind för våg utan att ens löpande redovisa resultatet av myndighetskontakterna kan man inte bli annat än mörkrädd.
Ett medlemskap i SSA blir ju helt plötsligt inte vatten värt.
Tydligen har ordföranden agerat som om han ensam "ägt" föreningen och spelar ett spel med myndigheten. Ett spel där en förlust kan bli katastrofal och drabba tusentals personer. Dessutom verkar en förlust vara väldigt hotande. Skandal är ju ett ganska milt ord i sammanhanget.
Jag känner inte någon av de inblandade så se inte mina påståenden som personangrepp. Det är enbart min bedömning av de händelser som redovisats här på forumet.
 

SM3BDZ

Well-Known Member
RM2D
Jodå jag har oxo läst, så inga problem. I samverkansgruppen finns fyra parter så jag förstår då inte varför det är så betydelsefullt att hoppa på en part. En part förlorar säkert mot de tre andra parterna.
Igen, sluta gnälla och börja arbeta positivt!
Bästa 73
Sm4anq/Ulf

Men Ulf. Det vi diskuterar och reagerar på är ju inte en maktkamp, även om den kanske finns och företräds av SSA, utan hur vi kommunicerar med vår tillståndsgivande myndighet! När jag läser denna polemik kan jag omöjligen, i den frågan, känna någon stolthet över att vara SSA-medlem.

/Lasse
 

SM0AOM

Well-Known Member
RM2D
Jodå jag har oxo läst, så inga problem. I samverkansgruppen finns fyra parter så jag förstår då inte varför det är så betydelsefullt att hoppa på en part. En part förlorar säkert mot de tre andra parterna.
Igen, sluta gnälla och börja arbeta positivt!
Bästa 73
Sm4anq/Ulf

Samverkansgruppen är just en "samverkansgrupp" inom vilken PTS lagt ut konkreta arbetsuppgifter och förväntat sig att dessa blir lösta inom rätt tid och med rätt kvalitet.
Den är inget kollegium där besluten bestäms av majoriteten.

Nu är situationen den att SSA varken accepterat gruppens mandat eller arbetsmetoder vilket till sist medfört att PTS tappat tålamodet och nu bestämt att man i fortsättningen arbetar vidare i egen regi. Det mest renhåriga hade varit att SSA redan hösten 2011 hade meddelat att man inte ställde upp. Då hade mycket tid och arbete sparats.

Att genom hot och påtryckningar på en handläggare försöka ändra beslut och inriktningar hos en myndighet är slutligen något av det mest kontraproduktiva som finns. Man har särskilda procedurer internt för att ta hand om sådant.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:

SM4ANQ

Well-Known Member
Jo, accepterar vad ni skriver. Demokratiska beslut fattas med majoritetsinriktning. Fungerar inte detta så fattar chefen (pts) ett beslut och livet går vidare. Har ni tålamod i ett år och engagerar er så finns det ju möjlighet att förändra? Nu gnäller vi inte mera.
Bästa 73
Sm4anq/Ulf
 

RM2D

Well-Known Member
Vi diskuterar dessutom hur SSA i sin rädsla för att låta icke-medlemmar på omvägar få tag i digitala varianter av QTC, obstuerat interna förslag som de facto hade fungerat ypperligt för alla SSA-medlemmar att få tillgång till PDF-QTC.

Jag tillhör en priviligerad grupp som har den förmånen från SSA i och med att jag är utlandsmedlem. Postgången till Ryssland är seg som attan och otillförlitlig.

Genom att enbart starta en tråd i SSA:s forum och lägga till PDF-varianten som redan finns, hade ALLA medlemmar kunnat läsa QTC i sina datorer eller läsplattor. Styrelsen har under flera år obstruerat detta förslag och uppfunnit tusen orsaker till varför man inte kan erbjuda medlemmarna den tjänsten. Ordförande Tore skulle i kväll kunna ge tillstånd till sådan publicering. Det enda som rent tekniskt hindrar är att SSA satt maximal filstorlek för bilagor till 3 MB och det krävs drygt 8 MB för QTC.Detta kan ändras med ett par enkla knapptryckningar under tre minuters insats (om bara viljan fanns),

Principer, principer och åter principer har skapat en infekterad debatt om något som skulle gynna alla medlemmar,

Om man är rädda för att det "hemliga" medlemsorganet skulle råkas läsa av en ickemedlem så borde man dra tillbaka QTC från landets bibiliotek där man kan läsa den i lugn och ro även som icke-medlem.

Min syn är att det vore ypperligt om PDF-QTC hamnar på avvägar ibland, så icke-medlemmar kan läsa och kanske till och med lockas till medlemsskap. Det har till och med föreslagits att man skuile kunna sänka medlemsavgifterna rejält för de som enbart vill ha en PDF-variant av QTC och att de som verkligen vill ha pappersvarianten får betala litet extra för den till skillnad från medlemmar som läser digitalt.

Om VJX och ANQ tycker detta är att gnälla så får de gärna fortsätta att tycka så. Jag är övertygat om att det finns ett stort intresse att läsa QTC digitalt år 2013... men det är väl en extrem minoritet som tycker som jag.
Samverkansgruppen är just en "samverkansgrupp" inom vilken PTS lagt ut konkreta arbetsuppgifter och förväntat sig att dessa blir lösta inom rätt tid och med rätt kvalitet.
Den är inget kollegium där besluten bestäms av majoriteten.

Nu är situationen den att SSA varken accepterat gruppens mandat eller arbetsmetoder vilket till sist medfört att PTS tappat tålamodet och nu bestämt att man i fortsättningen arbetar vidare i egen regi. Det mest renhåriga hade varit att SSA redan hösten 2011 hade meddelat att man inte ställde upp. Då hade mycket tid och arbete sparats.

Att genom hot och påtryckningar på en handläggare försöka ändra beslut och inriktningar hos en myndighet är slutligen något av det mest kontraproduktiva som finns. Man har särskilda procedurer internt för att ta hand om sådant.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:

RM2D

Well-Known Member
Tror du vi kommer lyssna på din uppmaning att "sluta gnälla"?

Om Tore försökt stilla missnöjet i flera år, lär inte du lyckas.. :)

Jo, accepterar vad ni skriver. Demokratiska beslut fattas med majoritetsinriktning. Fungerar inte detta så fattar chefen (pts) ett beslut och livet går vidare. Har ni tålamod i ett år och engagerar er så finns det ju möjlighet att förändra? Nu gnäller vi inte mera.
Bästa 73
Sm4anq/Ulf
 

SM2VJX

Riktig radioamatör!
Genom att enbart starta en tråd i SSA:s forum och lägga till PDF-varianten som redan finns, hade ALLA medlemmar kunnat läsa QTC i sina datorer eller läsplattor. Styrelsen har under flera år obstruerat detta förslag och uppfunnit tusen orsaker till varför man inte kan erbjuda medlemmarna den tjänsten. Ordförande Tore skulle i kväll kunna ge tillstånd till sådan publicering. Det enda som rent tekniskt hindrar är att SSA satt maximal filstorlek för bilagor till 3 MB och det krävs drygt 8 MB för QTC.Detta kan ändras med ett par enkla knapptryckningar under tre minuters insats (om bara viljan fanns),

Principer, principer och åter principer har skapat en infekterad debatt om något som skulle gynna alla medlemmar,

Om man är rädda för att det "hemliga" medlemsorganet skulle råkas läsa av en ickemedlem så borde man dra tillbaka QTC från landets bibiliotek där man kan läsa den i lugn och ro även som icke-medlem.

Min syn är att det vore ypperligt om PDF-QTC hamnar på avvägar ibland, så icke-medlemmar kan läsa och kanske till och med lockas till medlemsskap. Det har till och med föreslagits att man skuile kunna sänka medlemsavgifterna rejält för de som enbart vill ha en PDF-variant av QTC och att de som verkligen vill ha pappersvarianten får betala litet extra för den till skillnad från medlemmar som läser digitalt.

Om VJX och ANQ tycker detta är att gnälla så får de gärna fortsätta att tycka så. Jag är övertygat om att det finns ett stort intresse att läsa QTC digitalt år 2013... men det är väl en extrem minoritet som tycker som jag.

Det är först nu frågan har kommit att gälla om QTC ska finnas tillgänglig digitalt, en fråga där jag är helt enig med dig, det bör den göra för den som så vill (förutsatt att man är medlem).

Tyvärr tror jag att en större digital spridning kommer att leda till att den finns tillgänglig för nerladdning av icke medlemmar också, vilket kan leda till någon ny medlem, men även till att några snåltarmar slutar att betala för att vara med.

Man kan dock förutsätta att samma snåltarmar som beslutar sig för att gå ur föreningen kommer att vara dom som har mest åsikter om föreningen, som vanligt.
 
Top