CW kravet nu borta !

Helt kort:

Nyheten var inte formulerad som saklig information utan som en missnöjesyttring från en funktionär. SSA hemsida är inte avsedd att sprida missnöje och hantera konflikter. Nyheter är kortlivade och behöver inte ligga kvar om de inte har ett allmänt intresse.

Appropå copyright konstaterar jag att innehållet i mitt förra inlägg nu finns (utan att jag tillfrågats) som nyhet på en annan hemsida och att copyright hävdas av den som sköter den sidan! Jag lämnar därför detta forum (permanent).

Sigge/SM5KUX
 
och så undrar SSA varför inte alla sveriges radioamatörer vill tillhöra den föreningen...

hoppas fortfarande att 'CW kravet nu borta' tråden kommer tillbaks igen...

73 de SM5WZG
 
Svar till SM7VVG Jan:

En del ledamöter inom styrelsen vill inte att ärendet (dvs hemsidesaffären) ens diskuteras på styrelsens-emailreflektor, är inte det märkligt? Vi har väl demokrati i Sverige och visst måste vi kunna resonera om saker och ting istället för att en part lägger "locket-på".

Tack för att du frågar!

73 det Teemu SM0WKA
 
Svar till SM5KUX Sigge:

Om SSA hade låtit nyheten vara kvar istället för att "cencurera" bort den hade också hemsidan varit kvar i dagsläget. Nyheten var på intet sett stötande mot någon, den var endast kritisk, och eller hur grabbar, kritik är väl tillåtet i ett demokratiskt sammhälle som Sverige? Annars lägger man väl "locket-på"?

Kritik är ALLTID sakligt i en Demokrati, däremot är det osakligt=förbjudet i en Diktatur. Var ska man då diskutera om man har ett missnöje? Har inte alla betalande SSAs medlemmar rätt att ta del av vad som sker i och omkring SSA?

Sigge, du vet mycket väl om att Sektion INFO har en policy att alla nyheter som skrivs in på SSAs hemsida skall ligga kvar så att man kan skapa ett historiskt bibliotek on händelser i och omkring föreningen. Jag tror? att det finns ett styrelsebeslut om detta, annars finns det säkerligen ett sektionsbeslut! Detta ärende har tidigare bestridits av sektion info då en medlem hävdade att gamla nyheter skall bort!

73 de Teemu SM0WKA
 
Kan vi inte lyfta debatten om SSAs hemsida till en egen tråd?

Jag har redan, som ni sett, lyft iväg hemsidestrulet till en ny tråd:)
 
Last edited:
Här var det många signaltrådar och hög brusnivå! Jag återgår till frågan om CW-kravets avskaffande.
Självklart är det intressant att det kommer in rapporter om vilka länder som avskaffat kravet. Men, det där cyniska BillochBullgnället om "cw-folket", "byråkrati" och liknande kunde vi väl slippa?
Några kommentarer:
"Byråkrati" betyder tjänstemannavälde. Kanske är det så att den tjänsteman som handlägger ärendet på PTS skulle vilja fatta ett snabbt beslut. Samtidigt vill han/hon säkerligen att det ska gå rätt till i demokratisk mening.
Beslutet om avskaffandet av CW-kravet ska tas av PTS styrelse (som sammanträder var tredje månad). Innan dess ska en myndighetsföreskrift (PTSFS) tas fram av någon tjänsteman inom PTS. Denna ska hålla även i juridisk mening. Att hafsa fram lagar, förordningar och föreskrifter kan leda till otydligheter och tolkningsproblem i senare skeden.
Ett särskilt förhållande som kan ha fördröjt ärendet och beslutet kan vara att vi nyligen fick en ny lag om elektronisk kommunikation i juni, och en ny SFS i slutet av juli. Dessa nya författningar beslutade av riksdag och regering handlar om mycket annat, men ligger ändå till grund för många av de nya alt ändrade föreskrifter som PTS jobbar på att ta fram. Jag tycker PTS jobbar på bra om man klarar detta till årsskiftet. Kanske hade PTS kunnat informera om detta och beslutsgången lite bättre på sin webbplats.
För övrigt tycker jag att det är hög tid att CW-kravet avskaffas och hälsar alla cept2:are välkomna till kortvågen (när det nu blir)! Jag hoppas att det blir en positiv, vänlig och konstruktiv karaktär i vår kommunikation, både på banden och i sådana här forum.
73 de SM5DXV Sture
 
"Beslutet om avskaffandet av CW-kravet ska tas av PTS styrelse (som sammanträder var tredje månad). Innan dess ska en myndighetsföreskrift (PTSFS) tas fram av någon tjänsteman inom PTS. Denna ska hålla även i juridisk mening. Att hafsa fram lagar, förordningar och föreskrifter kan leda till otydligheter och tolkningsproblem i senare skeden."

Fö drygt 1,5 år sedan gick PTS representant ut och presenterade sig i bl.a QTC och där sa att cw-kravet ska avskaffas. Alltså har dom haft denna tiden fram till WRC att jobba fram "lingon-språket" så att det bara var att signera och klubba igenom beslutet.

Om nu inte den officiella byråkratiska tidsåtgången medger detta så kan en myndighet införa ett temporärt beslut som gäller fram tills det klubbas officiellt. En hel del förvaltningar har gjort så men PTS?........ Icke, nu ska vi dra detta till det yttersta i långbänk. Vårat fackförbund, har inte varit speciellt framträdande i detta ärende förrutom att säga till oss att vi inte ska forska efter anledningen dvs besvära PTS för då kan det ta extra lång tid!

Den senaste "fighten" dom ha/haft är ju bråket om hemsidorna. Där har dom blivit anmodade att åtminstone lägga dom olika distriktens sökvägar men dom klarar tydligen inte av detta.

Däremot brukar om vara noggranna med att säga att hedersnålar ska delas ut!
 
"temporära beslut"?
Vad skulle det vara? På vilka grunder och av vem skulle det fattas? Och hur skulle det bli om det temporära beslutet inte stämmer med beslutet?
Att en myndighetstjänsteman berättat att han eller hon jobbar i en viss riktning är bra. Samtidigt kan det ju leda till otålighet innan beslut fattas eller leda till besvikelse om beslutet blir ett annat än man hoppats. Jag tycker ändå det är bra med sådan öppenhet, man vet då att det förhoppningsvis är på väg åt ett visst håll.
Alternativet vore total tystnad fram till beslut.
Självklart kan myndigheter och myndighetstjänstemän göra fel. Det kan man upptäcka och rätta till i ett ordnat och öppet system. Jag förutsätter att de flesta människor gör sitt bästa i sitt jobb. Ingen vill väl dra något i långbänk, göra ett dåligt jobb eller djävlas avsiktligt?
Sådana där generaliserande förolämpningar och misstänkliggöranden mot hela yrkesgrupper, mot "byråkraterna" mot PTS, mot SSA, mot SSAs styrelse, mot dom andra där borta är i bästa fall bara onödiga och ointressanta.

73 de SM5DXV Sture
/gissa om jag jobbar på en myndighet? :)
 
/ Hej,
jag beklagar att mitt inlägg från i går natt hamnade i en egen thread. Får väl skylla på tröttheten.

Jag har läst alla inlägg i rubriken och kan inte avstå från några funderingar.
Varför är jag medlem i SSA? För att jag vill att mina speciella amatörradiointeressen skall representeras av en förening som driver frågor och alltid handlar i medlemmarnas interesse.
Att det kan rådar olika meningar om saker och ting, en del ville ju inte släpper CW-kravet, är också självklart. Men, när det finns en så stor grupp (majoriteten ) som vill slopa kravet, är det styrelsens förb........ plikt att verkar med kraft för en forsering av ärendet. Jag vill inte höra av skribenter att veta hut ...
Denna reform är som någon skrev i detta forum en århundra-händelse. Vad gör min förening för att informerar mig? Vilken lobbyverksamhet bedrivar man för att påsjunda processen?
Jag kan berätta att jag ringde till PTS och pratade med chefen för ärendet. Glömnde namnet. Men så vad! Han verkade för mig vara en tjänsteman som inte förstod mitt ärende. Vadå snabba på? Är det flera länder som har släppt fram Cept2are på KV???
Vi har ärendet med i ett paket av flera beslut. Ahaaa, spara pengar dvs här hadde man kunnat tryckt på och krävt en särbehandling av ärendet.
Var har all information tagit vägen jag ville haft?
Varje dag är det första man gör att titta om det finns något nytt på hemsidan. Jag vill veta var någonstans ärendet ligger.
Nej jag är grymmmmt besviken på ssa som förening och funderar allvarligt om jag vill vara med och stödja denna verksamhet.
Det jag vill göra är att med lödkolven i ena handen och miken i den andra känna lusten och glädjen i att vara radioamatör!
Det är mycket sent och efter testen är jag ganska så trött, därför den något ostrukturerade texten.
Väl mött på banden!

Editerat av SM7NZB.
 
Om det stämmer som du säger att chefen för ärendet inte ens visste att en hel andra länder har släppt fram CEPT 2'are på KV,
ja då blir man ju faktiskt nästan mörkrädd!! :-(
Vissa personer i vissa ställningar har, och om inte så borde de ha, krav på sig att hålla sig ajour inom sitt område!

Det är ju samma sak som om en läkare skulle till sin patient chockat säga:
"- Kan man bota värk med ett piller?!?!"
Eller en bilhandlare i Sverige som säger till sin kund:
"- Högertrafik?!?!"
*hehe*

Nej, fram med intresserade och kunnigt folk inom olika områden bland våra myndigheter!

Såja! Nu fick jag fräsa av mig lite! :)

Hoppas i alla fall på en trevlig julklapp! Den som väntar
på något gott....Skrevs ursprungligen av Axel
/ Hej,
jag beklagar att mitt inlägg från i går natt hamnade i en egen thread. Får väl skylla på tröttheten.

Jag har läst alla inlägg i rubriken och kan inte avstå från några funderingar.
Varför är jag medlem i SSA? För att jag vill att mina speciella amatörradiointeressen skall representeras av en förening som driver frågor och alltid handlar i medlemmarnas interesse.
Att det kan rådar olika meningar om saker och ting, en del ville ju inte släpper CW-kravet, är också självklart. Men, när det finns en så stor grupp (majoriteten ) som vill slopa kravet, är det styrelsens förb........ plikt att verkar med kraft för en forsering av ärendet. Jag vill inte höra av skribenter att veta hut ...
Denna reform är som någon skrev i detta forum en århundra-händelse. Vad gör min förening för att informerar mig? Vilken lobbyverksamhet bedrivar man för att påsjunda processen?
Jag kan berätta att jag ringde till PTS och pratade med chefen för ärendet. Glömnde namnet. Men så vad! Han verkade för mig vara en tjänsteman som inte förstod mitt ärende. Vadå snabba på? Är det flera länder som har släppt fram Cept2are på KV???
Vi har ärendet med i ett paket av flera beslut. Ahaaa, spara pengar dvs här hadde man kunnat tryckt på och krävt en särbehandling av ärendet.
Var har all information tagit vägen jag ville haft?
Varje dag är det första man gör att titta om det finns något nytt på hemsidan. Jag vill veta var någonstans ärendet ligger.
Nej jag är grymmmmt besviken på ssa som förening och funderar allvarligt om jag vill vara med och stödja denna verksamhet.
Det jag vill göra är att med lödkolven i ena handen och miken i den andra känna lusten och glädjen i att vara radioamatör!
Det är mycket sent och efter testen är jag ganska så trött, därför den något ostrukturerade texten.
Väl mött på banden!

Editerat av SM7NZB.
 
Enligt ihärdiga rykten från vederhäftig källa så lär DL6-mötet visat att ev uppgradering av klass2 till klass1 EJ ska ske i år!

Om det nu stämmer så är jag ju inte direkt överraskad. Är ganska luttrad vid det här laget på SSA och PTS (3 bokstäver bägge?)

I SSA's fall att ledningen iakthåller en strutsmentalitet och för PTS del dess betong-byråkrati att syssla med allt annat och INTE ett ljud/stavelse på deras officiella organ om beslut som togs i somras och som dom föberett sedan 1,5 år sedan.

Jaja äpplet faller ........

Jan
 
Ja men det var ju bara ett mycket osäkert ->RYKTE<- som spreds... Man skall inte tro på allt som sägs...
 
Sweden Could be Next to Drop Morse Requirement
The November issue of the Swedish national amateur radio society's magazine, QTC, states that: "Soon - very soon - the requirement for knowledge of CW [for HF-bands access] will be dropped for the country's would-be amateurs and current Class 2 amateurs". Gunnar, SM0SMK, the President of SSA, says that they hope the Morse code test requirement will be removed at the turn of the year.
 
Hej, till SK7OL
Jag tycker det är olämpligt att använda klubbsignal som användarnamn.
Skulle jag göra det som Ordf i SK7CA så måste jag ju ha styrelsebeslut på den åsikt jag framför.
I detta fall gör det ju inget men som princip !
Skaffa eget användarnamn !
/ 73 Tommy SM7NZB.
 
Hej Tommy!

Håller med dig att en skrift under anonymitet, vilket torde vara fallet ovan, inte är värt mycket. Likaledes att "sno" en annan existerande signal i stället för att skriva sin egen.

Men.... SSA's styrelses konstanta ovilja att uppdatera sina medlemmar om hur "skon ligger till" frammanar bara ej verifierande rykten och missnöje.

Ang styrelsebeslut så kan du ju alltid ta till den eleganta åtgärden att införa ett styrelseorförande-beslut som även enligt uppgift moderorganisationen har gjort.

Jan
 
Ang SSA's motvilja har jag ett exempel nedan:

"På SSA Styrelsemöte den 11-12 oktober 2003 informerade Gunnar SM0SMK från möten ang den nya amatörradioföreskriften.

Vad som informerades om och vad PTS nya föreskrifter går ut på är okänt för DL7. Andra styrelseledamöter som deltagit i mötet har tillfrågats men vägrat svara på frågan."

Synnerligen märkligt policy, har vi en första och andra sortering av radioamatörer, de priviligerade samt de ofrälse?

Eller är det statshemligheter som avhandlas i skenet av en fotogenlampa?

Jan
 
Saxat ur DailyDX:
The Australian Communications Authority (ACA) has also approved the "removal of Morse code testing" effective January 1st.

73 de Teemu SMØWKA
 
Jag ställde en fråga till PTS, och svaret blev:

"Vi jobbar med det. Målsättning besked före 31 december 2003.
Per Kjellin"

Det är direkt från PTS på frågan om när CW-kravet släpps.

73 de Jonny
 
Back
Top