1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Icom 765

Discussion in 'Sändare och mottagare' started by Calle, Dec 7, 2018.

 1. Calle

  Calle Well-Known Member

  Hej Roy ! Har nu hittat felet var 14v försvann från RF kortet !Det var NB VR unit en drossel märkt gul brun svart ! Har ingen sådan med den märkningen så jag tog en
  från gamla RF kotet brun svart brun så länge!
  De sm7gqf
   
 2. Calle

  Calle Well-Known Member

  På RF kortet R42 Har RX 2,3v TX2,6v ett ben är RX 3v TX 3,5v
  Nästa ben som går till L17 Är RX 10,8v TX 9,5v är mycket konfunderad jag byta L17 ifall det kunde va problem där tog från andra kortet ,men ingen skillnad!D19 Katod 11v Anod 10,2v
  PRE ATT är kass oxå J5 AT20 stift har jag 13,5vpå alla utom DB 30 som är11,7v
  Hoppas kan få rätsida på detta
  de sm7gqf
   
 3. Calle

  Calle Well-Known Member

  Roy svarade! HEJ!
  Låt oss se vad som händer då.
  R42 jobbar med Q8 som är första MF steg.
  R13 V (rx 13 Volt) kommer ju via L105, R40, genom L17 enlindningen till D19 som då skall led vid RX, vidare till andr lindningen i L17 och till Q8 drain,
  Där må det ju stå fel i schemat, D på Q8 skall ha Rx 10,5 V och TX 0 V.
  S på R41 skall då ha Rx 0,4 och TX 0 V, rimligen.
  R42 som ger nedre gaten spänning drr ju ingen ström så det blir samma spänning på båda sifdor om R42
  Du säger D19 har har 11 V resp 10,2 V så det är nog det man kallar 10,5 V
  Då flyter ju ström genom D19 ch den leder MF signalen vira till MF.

  Se saken på detta vis så får vi se vad du kommer till.


  Vad göller J5 aT20 vet jag inte var du är???? RF kortet???

  Men IC-2 buffar ju spänning till Att och PRE.
  Kolla ben 15 och 16, för 5 V pre och att, samt ut ben 1 och 2 med 12 v för pre och att
   
 4. Calle

  Calle Well-Known Member

  Ett snabbt svar På J5 AT 20 Ska va J1 ledsen skrev fel är på RF kortet och det ska va J1
  Stiftet som det står AT 20 på J1 har 13,5v när jag vrider på PRE ATT knappen på alla lägen
  utom sista som är 11,7v (dom 2 sista lägena 20db och 30 db läget ska ju va 1,2 respektiv 3v!
  Det låter illa på alla utom PRE ON läget !
  Hoppas du kan följa mig! Frågan är om problemet ligger i RF kortet eller någon annanstans?


  Komentar till IC krettsen IC2 Ben 15 12,5v ialla lägen på omkopplaren!
  Ben 16 i PRE läge 0v i övriga lägen på omkopplaren 12v
  Ben 1 i PRE 20mv i övriga lägen på omkopplaaren 4v
  Ben 2 4v i PRE 7mv i övriga lägen!
  de sm7gqf
   
 5. Calle

  Calle Well-Known Member

  till Roy
  [​IMG]
  Hej Roy Ledsen att besvära dig men behöver lite hjälp till!
  Har fixat det med PRE ATT vredet har dom rätta spänningarna nu.
  Har skaffat en Multifunktions tester T7 Kollat en hel del trissor utom
  Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 och Q2 dom andra var ok har mätt spänningar på dom uppräknade!
  Som va ok. Har kollat många keramiska condingar som oxå var ok .Kollat dioder o en del
  drosslar har en del kvar o kolla Sätter mätprob mot D10 o hör starka stationer ganska bra
  Har kollat en massa komponenter men tydligen missat dom felaktiga suck! är ganska villrådig just nu så jag behöver lite hjälp på traven!
  mvh -gqf
   
 6. Calle

  Calle Well-Known Member

  [​IMG]
  Roy Nordqvist
  01:46 (för 4 timmar sedan)  [​IMG]
  HEJ!
  Nu hittade jag servicehandboken till IC-765, jag hade lagt den på ett ställe så jag skulle veta var den var, men det blev fel, letade där den var förut....
  Ja detta är klurigt.
  Men D10 tillsammans med D11 (PIN dioder) utgör en PIN dämpare för AGC systemet.
  Dvs dioderna blir en dämpsats som styrs av spänning med Q3 och Q5. Får du mottagning genom att agera antenn vid D10 så vekar ju mottgaren OK efter denna.
  Du bör då höra samma signaler om du petar på D23, 252729 etc strecksidan som alla är gemensamma . Då är vi på mottagarsidan av bandpassfiltren.

  Hör du inget genom att peta på D24, 26,28,30 etc så leder alltså inte något av bandpassfiltern.
  de styrs ju av spänningarna B11 B10 etc från IC-1.
  På IC-1 kan du mäta en spänning på någon B utgång när du byter band.

  Hör du signaler genom att peta på D24,26,28,30 etc så är bandpassfilteren och omkopplingen av dessa ok, men felet mellan bandpassfiltren och antenningången
  [​IMG]
   
 7. Calle

  Calle Well-Known Member

  Hej! Hör svag ren cw signal på båda sidor av bandpassfiltret, menhar inget tryck i signal förstärkningen!
  D19 D20 D21 D22 och Q8 på alla 4 benen mycket starkt brus så cw signalen druknar i bruset!
  D6 RX katod 11v Anod 12v TX katod 0v Anod 0v D5 RX 11v TX 125mv
  R12 RX 14mv TX 0,65v Enligt schemat ska ena sidan av motståndet ansluten mot IC 2 ben 1 vara 12v i RX läge och PRE OFF . Det ändras inte vid byte av frekvens band!
  de sm7gqf
   
 8. Calle

  Calle Well-Known Member

  [​IMG]
  Du hör samma sak på båda sidor om bandpasfiltren, ja då bör ju dessa funka.
  När du petar på D19 20 21 22 och Q8 får du ju alla frekvenser dvs ofiltrerat.  Jag skulle nog börja lite systematiskt, och kolla alla dioder i bandpassfiltren först.
  D23- D39, alla har gemensam strecksida och när ström skall leda genom en av dioderna går den till jord genom L36, R23 L35, D7, l25 r49.
  Mäter du på en av dioderna skall du se c:a 8 V för alla band, dvs blädra alla band medan du mäter här.
  Näst steg är att göra samma sak på D24 - D40, strömmen genom dessa, en åt gången går till jord via L99, L100, L102 R97 ocxh Q16 som då skall leda.
  Du skall ha samma spänning möjligen lite olika, per band, blädrra alla band medan du mäter.

  Sen skall vi mäta alla dioder i i bandpassfiltren, mät först D23 , den skall ha omkring 11-12 V när dess band är inkopplat. Och noll volt när de andra banden är inkopplade. Forstästt med alla dioder.
  Är en diod kortsluten, vilket händer, kommer den att ha spänning hela tiden, dvs leder baklänges.
  Sker det är flera bandpassfilter samtidigt inkopplae och då blir känsligheten dålig.
  Ex om 28 MHz filtret är på hela tiden, kommer det i princip att kortsluta de lägre frekvenserna.

  Ta detta steget förs så får vi se.


  Roy Nordqvist
  00:57 (för 6 timmar sedan)
   
 9. Calle

  Calle Well-Known Member

  [​IMG]
  Carl-Eric Hoff
  07:23 (för 2 minuter sedan)


  till Roy
  [​IMG]
  Hej nu har jag kollat bandpassfiltret intressant kan va fel där!
  Katod Anod
  1,8 mhz D39 10,8v 11,66v
  3,5 mhz D35 11,3v 12,1v
  7 mhz D31 11,3v 12,1v
  10 mhz D29 11,2v 12v
  14 mhz D27 11,2v 12v
  18 mhz ? ? ?
  21 mhz ? ? ?
  24 mhz D23 11,2v 12v
  28 mhz ? 11,2v ?

  1,8 mhz D40 8,75v 9,56v
  3,5 mhz D36 9,25v 10v
  7 mhz D32 9,27v 10v
  10 mhz D30 9,18v 10v
  14 mhz D28 9,15v 10v
  18 mhz ? ? ?
  21 mhz ? ? ?
  24 mhz D24 9,12v 9,95v
  28 mhz ? 9,12v ?

  D42 0v på 18--21 mhz alla övriga band är det 8v

  Får jag ordning på detta är radion ok (kanske)!
  de sm7gqf
   
 10. Calle

  Calle Well-Known Member

  Hej Glömde att skriva alla bandfiler dioder har spänning
  på 8v resp 11v utom 18mhz och 21 mhz bandet, spänningen är borta på alla
  bandfilter dioder på dom 2 frekvenserna!
  de sm7gqf
   
 11. Calle

  Calle Well-Known Member

  [​IMG]
  Roy Nordqvist
  tors 19 dec. 11:18 (för 13 timmar sedan)  [​IMG]
  Ok där har vi då någon form av fel.
  Som du ser matas dioderna för resp bandfilter genom ett par motstånd, i mitten av filtret.
  Du får helt enkelt sök dig fram till var spänningen försvinner
  OK, men är spänninge oxo borta när resp diod inte skall ha spänning?
   
 12. Calle

  Calle Well-Known Member

  till Roy
  [​IMG]
  Ja på katodsidan när jag är på 18 och 21 mhz så är alla dioder strömlösa när jag ex är på 3,5 mhz så är alla dioder på katodsida
  späningsföra
  de sm7gqf
  Carl-Eric Hoff <sm7gqf@gmail.com>
  19 dec. 2019 11:25 (för 13 timmar sedan)
   
 13. Calle

  Calle Well-Known Member

  Roy Nordqvist <roy.nordqvist.sm4fpd@gmail.com> 20 december 2019 04:07
  Till: Carl-Eric Hoff <sm7gqf@gmail.com>
  OK, ja alla ktaoder är ju hopkopplade, på resp sida av filtren.
  Så felet må vara D25 och D 26, avbrott i dessa eller att det inte kommer någon ström för tt de skall leda.
  Det skall ju komma spänning på B10 från IC-2 på bandet 15 - 22 MHz.
  Dvs 12 V från IC-2 B10 ben 4. fins spänning där när du väljer ett bnd i inervallet 15 - 22 MHz så får vi gå vidare,
  Vid bandpassfiltret kommer då B10 och matr D25 via L49, och D26 via R69 och L53.
  Båda drosslar kan knappst var avbrott i.
  Båda dioder D25 och 26 kan ju knappst vaa avbrott i, så mest annlólikht är väl att B10 spänningen från IC-2 saknas.

  saknas B10 ben 4 på IC-2 skall du kolla om det kommer inspänning till IC-2 dvs ben 12 5 V från logiken.

  IC-1 och IC-2 är ju buffertsteg, eller förstärkare, 5 V in ger 12 V ut med lite högre ström än logiken kan leverera.

  Har RF koret utsatts för åska kan vad som helst ha inträffat, dvs flra komponeter trasiga, och radion kanske stod i bendet 15 - 22 MHz när det hände.


  Men de här hjälper ju inte om de andra banden oxo är dåliga elelr allmänt svag RX.
  Men du må ju ta ett steg åt gången.  Men du kollade då att mäta på varje diod på anodsidan? så att de verkligen är spänningslösa när det band du mäter på är avstängt.
  Dvs kolla att ingen diod leder baklänges.

  Roy
   
 14. Calle

  Calle Well-Known Member

  till Roy
  [​IMG]

  D25 och D26 kommer ingen spänning dit Kontakt J2 B10 ingen spänning på något band J2 RT8 är 6,8v konstant! IC 2 Ben 2 är 4,5v och ben 15 är 12v Spelar ingen roll vilket band, ligger spänningen på samma ben hela tiden.Dyker upp spänning oförklarligen på ben 1 och 16 och då har jag 12v på R12 . IC 2 Flyttar sig inte spänningen när jag väljer olika band!
  IC1 1,8 mhz Ben 5 är 4,5v och ben 12 är 12v 3,5 mhz ben 3 är 4,5v och ben 14 är 12v
  7 mhz ben 1 är 4,5v och ben16 är 0v övriga band ingen spänning!
  Ingen diod leder baklänges! Hänt något med TX/RX knappen lyser inte längre vid TX o mottagaren tystnar inte som tidigare och VOX går ej heller men med mickens PTT knapp intryckt går den i sändning som normalt!
  När jag skaffa detta kort var ena IC n kass så jag passa på och sätta dit IC hållare och nu har jag skiftat IC 1 o IC 2 med varandra och det gör ingen skillnad !
  De sm7gqf
   
 15. Calle

  Calle Well-Known Member

  Hej Roy !Har inte get upp hoppet ännu! Filter dioder stämmer spänningarna på anod o katod
  som det ska va! Sätter testpinnen på så hörs svag signal!Q6 Q7 sätter pinnen på trissans 12v ben
  och får en betydligt starkare signal än på dioderna ! Q8 enormt brus på benet med 10v och benet på motsatta sidan änu starkare brus men ingen signal når genom bruset! Vet inte riktigt var jag ska kolla fel om det sitter i MF eller var! IC 1 IC 2 är spänningarna ok ,ändra ben efter olika frekvenser! D5 D6 har 12 v !
  de sm7gqf
   
 16. Calle

  Calle Well-Known Member

  Glömde skriva Bandpassfiltret Drosslarna mellan D35 och D36 L77 10v L76 10v L75 ca 100mv
  L74 12v är det normalt för L75 ?? På 1,8 Mhz kopplar ocilloskop prob till q6 eller Q7 12v ben
  får jag otrolig signal som om mottagaren är helt ok! Men 3,5 7 10 Mhz mycket svag! ?
  de sm7gqf
   
 17. Calle

  Calle Well-Known Member

  Hej Roy ! Förstår om du tröttnat på mig! Men jag tror jag är nära nu! Har kollat över alla spänningar
  på kontakter o trissor ,dioder ,ser ok ut Sätter testpinne till filter dider ,blir lite signalförstärkning
  sätter testpinne mot D19 D20 D21 starkare ljud i högtalaren fast mest brus.
  Tagit loss Ant SW Unit kollat spänningar på trissor och dioder var ok .Tog loss anten kontakt satte en sladd mot mittledaren på antensladden och mot baksidan på antenningången usel signal ,men när jagflytta sladden till pinndioden så kunde jag höra stationer hyfsatt men inte bra.Var trots allt stor skillnad! Alla spänningar på IC 1 IC2 ändrar sig med PRE ATT knappen oxå! Koppla anten direkt till RF kortet J10 samma effekt som pinndioden
  En sak som hänt ,har en röst som säger frkvensen har tystnat nästan helt hörs mycket svagt ,hjälper inte att dra på volymen! Hoppas du har tid med att hjälpa mig med detta !
  Tror jag är inne på slutspurten nu! Med din hjälp slipper jag kanske löda loss komponenter på måfå!
  mvh de sm7gqf
   
 18. Calle

  Calle Well-Known Member

  Hej Roy ! Är på god väg att få ordning på RF kortet!Men stöt på några andra problem!
  Har 50mv mellan schassit o förskruvningen på antenn coaxen ! Någon keramisk konding som läcker ? Voxen när micken är inkopplad och jag trycker in voxknappen så går den till och från
  hela tiden med hög hastighet relät klickar hela tiden ,trycker jag in FULL BREAK IN knappen
  ökar det i hastighet !! Har mätt på MAIN kortet J2 och Q2 J2 stift voxs ca 5,5v send 7v nästa send 7v trycker jag in vox knappen så fladrar spänningen på alla 3 stiften.Q2 emitern har 7v
  fast kolektor och bas bara milivolt trycker jag in vox knappen så har alla några millivolt och fladrar!
  kan det va Q2 som är kass eller är det före main kortet??? Ett annat problem trycker in tuner knappen lyser gröna o röda lamporna konstant ,hör att motorn ställer in sig och blir tyst men röda lampan lyser hela tiden! Hoppas du har tid och vänligheten att kommentera detta!
  mvh de sm7gqf
   

Share This Page