1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

SSA remissvar till PTS

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM3BDZ, May 25, 2014.

 1. SA3BYC

  SA3BYC Well-Known Member

  Då gör jag dig sällskap i hörnet så kan vi dra dåliga historier för varandra å låta tråden återgå till rätt ämne :D
   
  1 person likes this.
 2. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Här kan vi läsa om hur ESR i ett slag införde en betydligt mer skärpt effektreglering för Sveriges radioamatörer. Och Bengt EQL som fegt och lögnaktigt försvarade sig med att ESR inte hade föreslagit detta utan "bara hade godkänt PTS förslag" som han uttryckte det för mig. Läs själva i ESR:s yttrande på punkt 16 i ESR:s yttrande underskrivet av Bengt Falkenberg:
  "16 ff §§
  Högsta effekt tillförd antennsystemet
  ESR är positivt till denna förändring. Dock anser ESR att det odefinierade begreppet ”högsta effekt” ska ersättas med internationellt gångbara effektdefinitioner från ITU-RR Artiklarna 1.156 och 1.157. För att möjliggöra internationella jämförelser bör definitionen ”peak envelope power” i Art. 1.157 nyttjas, eftersom denna tillämpas i den absoluta majoriteten av världens länder."
  View attachment ESR 13-169-remissvar-esr.pdf

  Vi tackar ESR som satte denna kraftiga begränsning för oss. Vi väntar bara på att den skall sänkas till 100W som deras "Guru" SM0AOM driver (läs om det i detta forum), och som brukar få igenom sina önskemål i denna förening.

  Tack än en gång ESR, och vi väntar med spänning på era nästa krav om fler inskränkningar för oss radioamatörer.
   
  Last edited: Jul 9, 2014
 3. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Det är ett utmärkt remissvar Per, i syfte att stärka regelverket och därmed statusen för amatörradio i Sverige. När de nya föreskrifterna träder i kraft så blir det sannolikt 1 kW PEP.

  Ang 100 W som du nämner så är det inget förslag som står på agendan och ingen linje som ESR driver.

  Dock kan 100 W PEP vara en mycket lämplig effektgräns för ett ev instegscertifikat ifall PTS bestämmer sig för att införa ett sådant framöver. Då är det troligt att ESR kommer att anse att just den effektgränsen är lämplig.

  Sedan finns det ju inget som hindrar dig att själv besvara PTS remisser eller supporta SSA om du känner för det. PTS roll är att lyssna på alla intressenter och därefter utvärdera de inkomna förslagen/kommentarerna. I de fall det finns tydligt stöd i andra regelverk och det kan anses vara motiverat att ändra eller förtydliga något oklart som i detta fallet med PEP så finns det också mycket goda förutsättningar att få gehör för förslagen/kommentarerna. Det är så det fungerar Per.
   
 4. SM6OID

  SM6OID Well-Known Member

  Hej!

  1 kW PEP är ju "trots allt" en repektabel effekt. Personligen ser jag inte problemet med denna enorma inskränkning...
   
 5. SM3RAB

  SM3RAB Member

 6. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Att vi tidigare kunde sätta antenner långt bort, för att slippa höga fältstyrkor nära hus, har nu fått ett sämre incitament då vi inte kan räkna med kabelförlusten längre. Vanligt är att man kör med 3 dB förlust och därigenom blev ESR:s förslag en halvering av tillåten effekt då vi i praktiken kunde köra 2 kW tidigare för att få in 1 kW i "antennsystemet". Den som vill flytta bort antennen långt från huset och får högre kabelförluster straffas. Att vi i Sverige hade den skrivningen har inget med harmonisering mellan länder att göra. Varje land har sina egna effektgränser vilka redan varierar kraftigt så att påstå att vi anpassat oss mot andra länder är bara strunt. I Canada får man köra 2,25 kW t ex och Sveriges befolkningstäthet och förhållanden kan liknas vid Canadas.

  Och det är ju klart. De som inte tycker de behöver hög effekt, av olika skäl, ja de vill ju så klart inte att andra skall kunna köra hög effekt, och då är vi tillbaks på diskussionen om Jante-lagen som i mångt och mycket styr denna debatt.

  Bättre förbjuda än att kräva bättre utbildning om eventuella faror med hög effekt? Dock verkar denna svartmålning av höga effekter som faktiskt är ett ickeproblem då inga olyckor/personskador har inträffat under alla decennier som amatörradion har funnits. Visst, vi kan motivera mer kunskap om EMC-problematiken men här har tydligen ESR missat helt i provfrågorna som man nyligen varit med och tagit fram. Tydligen vill man hellre sänka effekten än att förbättra utbildningen i detta avseende.

  Tänk om Motormännens riksförbund MRF skulle begära av regeringen att hastigheten på motorvägarna halverades? hur många medlemmar skulle uppskatta det? Eller förbjuda bilar med mer än 100 hästkrafter? Givetvis vet vi att det finns en mindre grupp avundsjuka med småbilar som skulle tycka detta var ok. Bara en eftertanke…

  Hur som helst så får vi nu se till att använda kortast möjliga kablar eftersom vi inte kan räkna med kabelförlusterna längre och vi sätter antennerna på huset. Samtidigt skippar vi att kräva bättre kunskaper i EMC. Logiskt! Eller hur?

  Tack ESR!
   
  1 person likes this.
 7. SA7ASX

  SA7ASX Well-Known Member

  Den enda skillnaden är att man nu begränsar bärvågseffekten till 250 W vid AM.

  Det är allt.
   
  1 person likes this.
 8. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Varken i de svenska författningarna eller i praxis har man någonsin kunnat räkna bort kabelförlusterna.
  Ända sedan i början av 90-talet när PTSFS kom ut, och effektmåttet ändrades från tillförd likströmseffekt till
  HF-uteffekt har referensplanet varit effektstegets utgångskontakt.


  Jag konstaterar ånyo att det här med effektgränser uppenbarligen är ett känsligt kapitel, i synnerhet för privatradioamatörer,
  Vi som kan och använder telegrafi som det primära trafiksättet berörs inte i samma utsträckning av behovet av höga effekter vilket i sig skulle vara ett skäl gott som något för en återinförd telegrafiexamination.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  1 person likes this.
 9. SM3RAB

  SM3RAB Member

  Med andra ord så är alla sändaramatörer som inte avlagt telegrafiprov privatradioamatörer, Karl-Arne?
   
 10. SA7ASX

  SA7ASX Well-Known Member

  CW är inte den enda smalbandiga kommunikationsformen. Vissa digitala kräver ännu mindre bandbredd och s/n förhållande.
  Det kan inte vara skäl att återinföra CW kravet.

  Både matarledning och ev. tuner måste väl anses vara en del av antennsystemet?
   
  1 person likes this.
 11. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Och det är din högst personliga uppfattning Karl-Arne och alla får vi ha uppfattningar, men du och ESR har nu lyckats få din uppfattning att drabba oss övriga. Trots att en majoritet av radioamatörer har en annan uppfattning. Vad vi har för effektregler i Sverige har inget med övriga länder att göra. Kom inte och påstå att detta har att göra med "harmonisering".

  Tack för att du tvingar på oss andra (majoriteten) dina egna uppfattningar, Karl-Arne. Tack ESR!
   
  Last edited: Jul 9, 2014
 12. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Håller med dig till en del SA7ASX. Dock kan man mycket väl se antennen som antennsystem och koaxkabeln som en matare enbart också, och det finns inget styrker att feedern måste betraktas som en del i antennsystemet. Här hade vi en generös regel som gav utrymme för långa feedrar med bibehållen inmatad effekt i antennen men som ESR inte gillade.

  Och att försvaret lagt ner telegrafiutbildningen kan väl inte vara utan anledning? Vad är nyttan med CW då?? Förutom nostalgi/kuriosa/lek?
   
  Last edited: Jul 9, 2014
 13. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Last edited: Jul 9, 2014
 14. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Och jag som alltid trott att kabeln är en del av antennsystemet (men förhoppningsvis inte en del av antennen). Hade jag fel hela tiden?
   
 15. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Inget som säger att det måste vara så. I vissa fall ingår feedern i sändarsystemet. T ex i en G5RV! Men vill vi tolka allt till maximal nackdel för oss amatörer (ofta gjort av de som har mindre medel) så resonerar man så förstås. "Ingen skall ju få köra mer än vad man själv gör" resonerar vissa och försöker finna anledningar.
   
  Last edited: Jul 9, 2014
 16. SM5AKU

  SM5AKU Janne i Vingåker

  Per/SM7YES skrev bl.a.
  För det första är jag inte så säker på att det inte utbildas telegrafikunniga längre; kanske inte i samma volym som "förr".

  Själv får jag väl vara nöjd o glad att jag gjorde lumperiet innan den utbildningen togs bort eller inskränktes. Visserligen satt telegrafin bra där redan innan, men säkerheten och trafikdiciplinen blev naturligtvis mycket bättre.

  För det andra Per, vad är nyttan med amatörradio enligt ditt sett att se det, och blir den nyttan mindre om vi inte kör så mycket effekt att det grillar omgivningen, folk, fä och diverse utrustning?

  /Janne
   
  1 person likes this.
 17. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Det är bekräftat från säker källa, att den sista telegrafiutbildningen inom det militära är nerlagt. Det som finns kvar är en frivillig telegrafiutbildning som hobbyverksamhet, men för telegrafister är det borttaget eftersom all kommunikation nu sker på data. Idag är det en 6 veckors telegrafistutbildning. Inte ens för ubåtar användes telegrafi längre. Man har även tagit bort telegrafinyckeln och radion är inte konfigurerad att kunna köra telegrafi längre utan det skulle krävas en omprogrammering av systemet i så fall, om man vill ansluta en nyckel. Enda stället fortfarande är förstås FRA som behöver kunna telegrafi för att lyssna på utländska gamla system men för svenska militära operationer är CW borta.

  Det är mycket få som idag kör så mycket som 1 kW och att alla skulle börja "grilla omgivningen" är bara en Jante-lags-anledning för att hindra den som vill sticka ut.

  Jag talar här om en principiell frihet som en intresseförening vill inskränka på. Det är symtomatiskt för ESR att det bara "finns ett sätt att köra amatörradio på" och som Karl-Arne skrev:
  "Vi som kan och använder telegrafi som det primära trafiksättet berörs inte i samma utsträckning av behovet av höga effekter vilket i sig skulle vara ett skäl gott som något för en återinförd telegrafiexamination."

  Helst med en kristallsändare uppbyggt kring ett elektronrör fastspikat på en träplanka… Då är det "riktig amatörradio"

  För den gruppen finns bara ett sätt man skall köra amatörradio på… Tillhör du dem?
   
  Last edited: Jul 9, 2014
 18. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Suck... Hata ESR, allt är ESR´s fel. De är säker ansvariga för alla dagar det är dåliga konds också :(
   
  1 person likes this.
 19. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Det kan inte nog understrykas vilken björntjänst ESR har gjort amatörradiohobbyn. Inte bara genom detta sista om nogrannare effektspecificering/effektsänkning, utan på andra sätt som jag belyst tidigare t ex om splittring av amatörradiosamfundet genom motarbetning av SSA, fåfängesignaler mm.

  Tyvärr är det så.
   
  Last edited: Jul 9, 2014
 20. SM6GXV

  SM6GXV Korsdominant

  Att hävda att amatörradio med generösa effektgränser
  skulle vara en rättighet anser jag vara förmätet.

  Amatörradio är en hobbyverksamhet som lever pga myndigheters
  välvilja: Under förutsättning att rörelsen tar ansvar för
  sina previlegier, ser till att utöva hobbyn under
  ordnade former och efterlever lagar och regler.

  Betänk att de effektgränser som gäller kan när som helst
  ifrågasättas av hälsoskäl som redan gjorts i andra länder.
   

Share This Page