EH-Antenner

M0DFI

Well-Known Member
Mitt intresse i debatten är i huvudsak mättekniskt och jag tycker därför inte det är relevant att hänvisa till problematiken med förbud mot att sätta upp antenner i England. Det är en helt annan debatt som inte har med EH-antennens ev gain eller antennvinst att göra.

Oberoende av om man är EH-anhängare eller inte så hoppas jag att våra diskussioner har fått en och annan att tänka efter och fundera, kanske t o m börjat spekulera själv, om vad som är rimligt eller orimligt. Bara det är ju ett stort steg framåt i debatten.

Att en kompakt EH-antennen är lättare att montera på en balkong, än en full size vertikal eller ännu värre, 3-ele Yagi har ingen ifrågasatt - inte ens jag.

OK, nu kommer vi kanske inte längre innan Ted presenterar "rätt mätmetoder" för oss. Väntar med spänning, kanske är lösningen dBt... f-n vet.

-------------------------------------------------------


Jo Bengt, jag förstår så väl att du intresserar dig i första hand för mättekniken.

Men om jag då tar mig friheten att återleda diskussionen till vad Magnus frågade, och vilket
startade den här diskussionen - Varför fungerar det som det nu faktisk gör?!

Jag har inte sett ett enda svar ( inkl mina egna! ) som faktiskt har svarat Magnus rätt upp
och ner!

De första svaren var direkt "goddag yxskaft" trots upprepade omfrågningar från Magnus.
Svaren har visserligen mig veterligt inte varit felaktiga i sig, men det var faktiskt inte vad
Magnus frågade!

Vi glömmer bort en mycket viktig aspekt av vår hobby! själva hobbyn!
Trots allt så är de flesta radioamatörer lyckligt okunniga om tingens djupare varande och att
besvara en fullt berättigad fråga med att försöka förringa själva frågan och iom detta kanske
även den som frågar.. Är detta avsett att skrämma bort Magnus? Eller att på ett annat
sätt be honom vara tyst i klassen?.

Magnus skrev även att han var rädd att ha rört upp ett getingbo, vilket kanske varit fallet!
Han har inte bett om att få huvudet avbitet bara för att han ställde en harmlös fråga. GRMPF!

Nåväl,

Dessutom håller jag inte med dig om att att den praktiska tillämpningen är oviktig? Detta är ju
faktiskt den direkta anledningen till att du, jag och alla andra överhuvudtaget funderar på
mätningar! Jag insisterar på att den praktiska användningen är det primära och att eventuella
mätningar är sekundära eller i sig bara en liten del av att verifiera våra antenner och
stationer!

Hur många av radioamatörerna är antennmässigt trångbodda? Vore det inte då på sin plats
att vi istället koncentrerade oss på att få fram antennalternativ för balkong amatörerna eller
skall vi försöka trycka till dom och hantera dom som en lägre radio amatörs kast?

För amatörradion som hobby - antar jag att själva utövandet av hobbyn som sådan och att då
genomföra radiosamband av varierande art, form och efter förmåga är vad vi eftersträvar. Samt
att försöka tänja på gränserna så att vi kan föra vår hobby framåt istället för att skrämma bort
de få nya radioamatörer som kommer till oss och frågar om råd!


Förlåt förlåt om jag lät lite bitsk i texten ovan men det är en gammal käpphäst som jag går
och bär på!

Här i England har vi som de flesta andra platser inom det traditionella väst världen problem
med en åldrande population av radioamatörer. Inom 10 år har antagligen merparten lämnat
in nyckeln!

Om vi inte kan förnya oss och nyttja våra tilldelade frekvenser, samt att ländernas försvarsmakter
i allt större utsträckning övergår till data och satellit kommunikation ( och tror att de inte behöver
radio amatörerna ), då ökar trycket på att ta av "våra" frekvenser.

Tillbaka till ämnet igen!

Det är mycket viktigt att vi svarar på ett vänligt sätt när nu någon faktiskt frågar om någonting
utan att vi biter huvudet av honom för att vi inte gillar/tror på/accepterar ämnet eller konceptet,
i detta fall EH antennen.

-----------------------------------------

Som final sällar jag till föregående talare och konstaterar att den här frågan från Magnus inte
fick fick ett svar som han borde haft rätt att få, så jag skall bara avsluta med ett par sista ord till
Magnus...


Magnus, Vi vet inte varför ännu, och egentligen inte hur bra/dåligt EH-Antennen fungerar heller,
vi "vet" bara genom praktiska tester att den fungerar tillräckligt bra för att åtminstone jag
skall rekommendera dig att pröva själv!

Det har visat sig att alla kompromisser är just det - kompromisser. Använder du en EH antenn så
skall du vara medveten om att den dels fungerar för många amatörer men att den normalt sett
inte är lika bra eller bättre än en marconi antenn - om inte EH antennen sitter 1/4 våglängd
över marken! Den praktiska gränsen för EH antennen verkar gå vid 150 - 200 MHz men
vid högre frekvenser blir ju antennerna små i vilket fall som helst!

Försök att inte göra en "humla" av EH-Antennen utan testa själv. Om den möjlig gör för dig att
du kan utöva vår hobby så är den ju en lyckad lösning - eller hur?


73 Magnus och Bengt

M0DFI signing off!
 

SM6WET/8S6T

Well-Known Member
Tack alla för era svar!
Var en intressant diskution som säkert kan hålla på längre.
Har fått ganska bra svar på mina frågor, och även svar och spekulationer som jag inte frågade efter även direkt till min egen e-post.
Men alla aspekter har funderats över och jag är glad att min lilla fråga ställde till med en välbehövlig debatt.
Har kommit fram till att åtminstone prova att bygga en EH för att testa.
"For what it's worth" den kostar ju så fruktansvärt lite att tillverka.
Finns det nån som har länktips på bra och enkelt förståliga byggbeskrivningar?

73 Magnus
 

SM0NCL

Well-Known Member
SM6WET/8S6T said:
Tack alla för era svar!
Var en intressant diskution som säkert kan hålla på längre.
Har fått ganska bra svar på mina frågor, och även svar och spekulationer som jag inte frågade efter även direkt till min egen e-post.
Men alla aspekter har funderats över och jag är glad att min lilla fråga ställde till med en välbehövlig debatt.
Har kommit fram till att åtminstone prova att bygga en EH för att testa.
"For what it's worth" den kostar ju så fruktansvärt lite att tillverka.
Finns det nån som har länktips på bra och enkelt förståliga byggbeskrivningar?

73 Magnus

Magnus, varför inte:

1) bygg två EH
2) bygg sen två dipoler
3) mät och gör jämförelser
4) publicera resultatet

73 Christer
 

M0DFI

Well-Known Member
Jag kan inte heller spela fotboll på min balkong!

Magnus, varför inte:

1) bygg två EH
2) bygg sen två dipoler
3) mät och gör jämförelser
4) publicera resultatet

73 Christer
//////////////////////////

Christer,

Lysande förslag! Ta och bygg två fullsize Dipoler,
montera dem på balkongen och jämför dem med EH antennerna på
balkongen. Man kan ju alltid vira dipolerna runt XYL's
blomlådor eller så... på balkongen!

Jag kan i det närmaste utlova ett bättre resultat med EH antennerna än med de Dipolerna.....

73 de M0DFI
 

sm7wcz

Well-Known Member
För mig som bor i lägenhet o har balkong så är det kanske en antenn som funkar bra..har någon testat EH antennen ? hur är den på phoni delen..har bara lyckats o läsa om sådana som har använt den på cw delen..att det kanske är en antenn som man inte skall gämföra med verken det ena eller andra bortser jag ifrån..det jag vill veta är hur just EH antennen är..döv eller helt klart acceptabel när man bara har balkongen att utnyttja för antenn arrangemang

tacksam för upplysningar
 

M0DFI

Well-Known Member
För mig som bor i lägenhet o har balkong så är det kanske en antenn som funkar bra..har någon testat EH antennen ? hur är den på phoni delen..har bara lyckats o läsa om sådana som har använt den på cw delen..att det kanske är en antenn som man inte skall gämföra med verken det ena eller andra bortser jag ifrån..det jag vill veta är hur just EH antennen är..döv eller helt klart acceptabel när man bara har balkongen att utnyttja för antenn arrangemang

tacksam för upplysningar.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nu är det faktiskt så att du skall inte komma här och tro att du får köra
radio om du bara har en balkong att sätta upp antennen på...

Du får inte heller egentligen ta dig för att komma med sådana frågor om EH antennerna som visserligen är rimliga, men eftersom så många har mätt
och mätt - så kan de ju bara inte funka....

Nog om teori...


Jag kör med ett par EH antenner och har därför även kunnat göre en del praktiska
jämförelser.

Du kan inte sätta upp en fullsize dipol på balkongen för kortvåg?

Ok, Både 160m, 80m och 40m går att få till på balkongen. Dock skall
noteras att dessa antenner har lite begränsad bandbredd! ( inte 40m )

Min 80m EH har en praktisk bandbredd på ca 60 - 70 KHz, vilken jag avstämt
runt 3,7 MHz. Du måste mao bestämma vad CW eller Foni, som du avser att
köra - OM INTE! du sätter upp två eller flera 80m EH's.

160m har samma problem, smal bandbredd.

40m till 2m är inget problem och rent praktiskt ger de ett bättre resultat ju
högre upp i frekvens du kommer.

Varför nu detta kan man fråga.

EH antennen fungerar bäst när den är 1/4 våglängd över marken. Ju närmare
marken den kommer, desto sämre fungerar den. ( Yupp! lite svårt att mäta i
ett mätrum då... )

Prestanda är är ungefär som en dipol när antennen har korrekt höjd.
Jämför hur bra en dipol funkar på en balkong....

En direkt jämförelse som jag gjort i dagarna är - en inverted L avstämd för
40m. Funkar utmärkt på 80m, 40m och uppåt i frekvens.

80m är klart bättre med Inverted L antennen FÖRUTOM där 80m EH antennen är
avstämd runt 3,7 MHz. Inverted L antennen är likvärdig med EH antennen.

Noteras bör! att EH antennerna STÅR PÅ VINDSGOLVET ca 3 meter ovanför radion.
Inverted L antennen står temporärt i trädgården, ca 6-7 meter upp.
Jag har inga problem med RF på matarledningen...

80m, EH antennen ger normalt lite sämre värden, ca 1-2 S enheter.
40m, EH antennen ger likvärdiga S värden. ( annorlunda pg av vinklar etc )
20m, EH antennen ger konsekent bättre värden.
15m, EH antennen ger konsekvent bättre värden.
2m, ingen aning, jag pratar bara via repeatern ändå...

S enheterna är ju ett ganska subjektivt värde, det viktiga är ju S/N förhållandet,
som faktiskt är bra för EH antennen. Den är inte lika "tyst" som en windom eller
en WBFD men den är mycket tystare än de flesta vertikaler jag har testat.
Med "tystare" menar jag ett bättre signal brus förhållande.

Doch har det visat sig att min aEH antenner är riktiga arsel på att ta upp dator
brus från shacket! Men datorerna är ju bara 2-3 meter under antennerna...

Alla mina EH antenner är mindre än 90cm i storlek. Jag använder cylinderratio 1:3
för 40m EH'n och ca 1:6 för 80m EH'n.
Ju större diameter desto större bandbredd.

Om jag hissar up 40m EH antennen ger den lite bättre S värden än Inverted L
antennen. Så även 80m EH'n. Dock kan jag inte hissa up 80m EH'n till 20 meter,
vilket torde begränsa min mottagning eftersom grannarna får blodstörtning!!!

Om man jämför EH antennen med att sätta upp en klassisk antenn på balkongen
och inte kan/får sätta upp någonting utanför eller ovanför balkongen,
då är EH antennen ett gott alternativ. Själv körde jag med en CP5 från min
balkong när jag bodde i Sverige - vilket fungerade utmärkt.

Alla antenner för kortvåg som monteras på en balkong är och förblir naturligtvis
kompromisser, så även EH antennen.

Döv eller acceptabel? Njae, lite lomhörd på 160m och80m men bättre och
bättre ju högre upp i frekvens du kommer. BEROENDE PÅ ATT DE INTE ÄR
MONTERADE 1/4 VÅGLÄNGD UPP!

Om alternativet är att inte köra alls på kortvåg, då är EH antennen ett bra (enda?)
alternativ.

Dessutom! Du kommer inte att få några nämnvärda problem med TV RFI och
grannarna, dock ger den telefoner och stereoanläggningar lite extra krydda.
Detta då "Made in China" har stått för dålig RF suppression de sista åren.
Antennen avger en ganska rejäl strålning vilket medför en del lustigheter.

Om du kan/får sätta upp en CP5 eller CP6 - mitt val varje gång! Kan du inte
det, så sätt upp ett par EH antenner.

Nackdelen med EH antennen är ju att den är single banded... Tyvärr.


Dessutom kostar en CP6 över 3000 kronor och ett par EH antenner handlar
bara om någon hundralapp totalt!

Om du har några frågor om EH antennerna så är du välkommen att fråga...
Jag avser i alla fall inte att hugga huvudet av dig för det...


73 de M0DFI
 

sm7wcz

Well-Known Member
Jag tackar för info..ja jag kunde ha varigt mer precis än vad jag var..jag är bara ute efter ett band av alla på HF och det är 10m.Nu tillhör jag inte kategorien hemmabyggare utan jag är så att kallat köpeamatör.Finns en SM5:a som bygger/säljer EH antenner men vad jag förstår så är de mycket smala..täcker bara cw delen på varje band..jag är ju intresserad av phoni delen....ja jag tycker detta verkar vara en antenn som helt klart skall provas....

Finns det mer matnyttigt inom EH antennen så mottages det tacksamt

//Otto
 

sm7wcz

Well-Known Member
Jo jag glömmde ju det viktigaste..var finns EH antennen att köpa ? såg som sagt en sm5:a men han gör ju dem bara för cw delen
 

M0DFI

Well-Known Member
Jo jag glömmde ju det viktigaste..var finns EH antennen att köpa ? såg som sagt en sm5:a men han gör ju dem bara för cw delen

++++++++++++++++++++++++++++++

Jag vet faktiskt inte om Arno i Italien säljer 10m EH antenner.

På EH antennernas hemsida www.eh-antenna.com utifall du
hittar någon länk där.

10m EH - är hyfsat bredbandig. En 20m EH brujar vara 1MHz till 1.4 MHz så
jag skulle misstänka ( utan att räkna på det... ) att en 10m EH har en bandbredd
på sisådär 2-3 MHz.


73 de M0DFI
 

sm7wcz

Well-Known Member
Ja det är ju inte värre än att det går att testa EH antennen.När man bor i lägenhet o bara har balkongen att röra sig med så får man ta till alla till buds medel.
 

sm7wcz

Well-Known Member
Ja jag har fått svar på frågan ifrån sm5:an och han säger också att den är 2-3MHz bred..så jag har väl fått det om bakfoten att den skulle vara smal..

Nackdelen är priset om man skall köpa då är den rätt dyr ijämförelse med andra typer av balkongantenner....ja jag funderar allvarligt på att skaffa en..

återkommer i fallet
 

M0DFI

Well-Known Member
Bygg en!

Det kostar bara några tior att bygga och är faktiskt ganska enkelt!!!

Du har säker någon klubb i närheten där någon har en MFJ259'a...

Smal, njae! inte helt om bakfoten... EHa antennerna på 160m och 80m är
aningen(!) smala om de byggs med liten diameter.

Min 80m EH är bara 68mm i diameter så jag får bara ca 50 -70 KHz bandbredd.

Min EH antenn på 145 MHz har ca 70MHz i bandbredd... Aningen skillnad!!


Om du skall bygga en 80m EH, använd 200mm PVC rör. Det borde ge dig uppåt
200 KHz eller mer i bandbredd!


Cheers


73 de M0DFI
 

M0DFI

Well-Known Member
Byggbeskrivning

Har kollat in dom byggbeskrivningarna men finns det inget mer förenklat någonstans?

----------------------------------------------------

Magnus,

Ge dig till tåls lite grand...

Jag har lovat Ted Hart att om han bara får ihop en grundläggande byggbeskrivning
så skall jag "massera" den åt honom för publicering på hans hemsida.

Det behövs uppenbarligen en "EH Kokbok" med så klara instruktioner som möjligt.

Avsikten är att beskriva ett par olika sätt att stämma av/justera antennen efter/under bygget.

Problemet för många amatörer är att man bara har en transceiver och en VSWR meter.
Därför kommer vi att beskriva hur man kan bygga en STAR EH med de hjälpmedlen.

Idealet är om man kan låna något bättre än en MFJ259, vilket iofs är ett portabelt
"instrumemt" men är mindre bra om impedansen är mycket avvikande från 50 Ohm.

Dessutom är finns det tyvärr för många varianter på metric och imperial värden på
rördiametrar och så Amerikanarnas ( och Engelsmännens ) ebarmliga AWG mått...

Vi har lärt oss vilken kapacitans som ett antal cylinder mått brukar ge. Detta är en av
svårigheterna när man skall räkna ut värdet på avstämningsspolen. Dessutom,
om du använder för tunn tråd till avstämningsspolen, adderas proportionellt sett ganska
mycket kapacitans pga spolens "self capacitance".

Själv använder jag 68mm stuprännerör för 40m och 80m EH antennerna jag byggt.
Jag skulle nog rekommendera 100mm rör eller mer istället. Det underlättar om man kan
få in handen i röret när man skall fixera innerledarna i röret.

Jag hade en hel del gnistbildning mellan trådarna i röret innan jag bytte ut den ena
mot den isolerade innerledaren från en bit RG8 kabel. Det blev ganska ljudliga
överslag när jag körde på 400 Watts på antennen. Jag vet inte hur många KV det blev
men överslag vart det i allafall.

Nu kan man köra på 2,4KW utan att prylarna brinner upp. ( Helt hypotetiskt naturligtvis -
eftersom vi bara får köra på 400 Watt här i England...)

Om man matar antennen från ett "skitigt" mosfet slutsteg så blir avstämningsspolen
lite uppvärmd, inga stora effekter men beroende på att de flesta mosfet pa ger
ganska mycket "ringningar" från mosfet transistorerna, generas ganska mycket
harmoniska övertoner. Dessa dämpas mycket hårt av EH antennen och kortsluts i
avstämningsspolen. Därför blir det ljummet.

Om man inte har antennen korrekt avstämd och kör på effekt utanför bandbredden,
då kan antennen lätt övergå till bananform... den smälter.

De rapporter man kan se om smältande EH antenner beror på att de inte varit avstämda
för den frekvens man matat dom med... Ett mycket effektivt sätt att förstöra antennen på!
Jag måste tilläga att det verkar inte över sig proffsigt att ens skriva om det då man
uppenbarligen har gjort fel. // But what do I know?! //


Så - Magnus... Vänta ett litet ( föthoppningsvis ) tag så kommer en bättre
byggbeskrivning på www.eh-antenna.com

Om du vill veta mera medsamma så kan du ju skicka ett e-mail direkt till mig istället.


73 de M0DFI
 

SM5DCO

Member
Hej
Nu tycker jag att det nog är dags att berätta HISTORIEN om EH-antennen.
Samt komma med FAKTA.

1.Den första EH-antennen som presenterades för 2,5 år sedan finns på min hemsida.
Jack Arnold w0kph hade den på sin hemsida. www.qsl.net/sm5dco

2.Den antennen som kom sedan var ett samarbete mellan Ted Hart w5qrj och Stefano Galastri ik5iir. Den byggbeskrivningen finns som How_to _built _your _EH-antenna L+L .pdf fil. ”Byggbeskrivning”

3.Nästa variant av EH-antenna beskrevs av Ted w5qrj som fick namnet Backpacker.
Backpackern finns som pdf-fil. ”Byggbeskrivning”

4.Sista varianten av EH-antenn är beskriven på Ted´s hemsida sim heter STAR. Denna
antenn beskrivning är också en byggbeskrivning av EH-antenn. www.eh-antenna.com

5.Här finns det nu fyra klara beskrivningar hur man bygger sin EH-antenn.

6. Det har skrivits och försökts förklara med bandrädd och andra data som inte stämmer.
Varför jag skickar med två stycken Word-dokument med fakta.

Ha det så bra!
Lycka till med byggen av EH-antenner.
Conny

PS. filerna ville inte följa med inlägget
Vill du ha dem så fråga på conny.winrot@telia.com DS.
 
Top