Störningar från solcellsanläggningar

Det är därför man har en diod i varje solpanel, som jag nännt tidigare
Att behöva ha förlustbringande eleketronik som gör detta är svårbegripligt....
SM4FPD
Hej SM4FPD

Jag är inte övertygad om att en bypassdiod har samma syfte och ger samma resultat som en optimerare.

Nu är jag inte någon expert på solceller/optimerare. Jag har varit med i projekt där vi mätt prestanda hos solcellsanläggningar som innehöll optimerare.

Där motiverades valet av optimerare med att det gav möjligheten att ”plocka ut” maximalt ur varje solpanel oberoende av vad som inträffade, som t.ex. partiell skugga, blandade paneler, åldring av solpaneler osv. Men det är dyrare att sätta in optimerare än bypassdioder.

Så här skriver solcellskollen.se om valet bypassdioder/optimerare; ”Det huvudsakliga syftet med bypassdioder är egentligen inte att maximera solelproduktionen i en anläggning; det är att skydda paneler från att gå sönder till följd av värmeutveckling (även kallat “hot spots”) som kan uppstå vid delar av en panel som skuggas. Detta undviks med hjälp av bypassdioder genom att strömmen “hoppar över” skuggade delar av panelen. Trots att bypassdioder bidrar till att minska en anläggnings skuggkänslighet är de inte helt pålitliga, framförallt inte i de fall där en eller flera paneler i en sträng är utsatta för lite skugga. Bypassdioder fungerar som bäst när kontrasten i solljus är tydlig mellan en skuggad panel och en oskuggad panel. Vid exempelvis svag skugga på en panel, eller delvis skugga på ett flertal paneler, är det inte säkert att bypassdioderna aktiveras.”

https://www.solcellskollen.se/blogg...ingen-vi-reder-ut-vad-som-ar-bra-att-tanka-pa
 
Last edited:

SA0BUX

Old Member
Ser ut som att man ibland har växelriktare i varje solpanel, då får man störningar redan uppe på taket.
Osäker vad en strängväxelriktare är, låter som man har en växelriktare i varje sträng, dvs på taket.

Hur som helst så är solceller ett misskött område som har undermåliga produkter och som installeras av
firmor som har ointresse av EMC problemet.


 
Last edited:
Tidningen "Electronic Environment", #1, 2021 damp ner i brevlådan idag. På sidan 22 skrivs det om ytterligare problem (Eller på nysvenska) "Utmaningar" för Solceller. Läs och förtvivla...

Det finns en grundläggande problematik gällande störningsgenerering och störningsutbredning i satsningen på att minska storleken, vikten, kostnaden i elektronikbaserad energieffektiv utrustning.

Genom att utesluta 50 Hz transformatorn så försvinner den galvaniska isolationen som begränsar eventuella likströmskomponenter att utbreda sig.

Samtidigt så utgjorde 50 Hz transformatorn (som nu är bortplockad) en möjlighet till en filtrering av de ”supraharmonics” (2–150 kHz) som är frekvenskomponenter från den switchning som finns i spänningsomvandlaren och i kretsen för power factor correction (PFC).

Båda dessa "bekymmer" blir tydliga i solcelsanläggningar.

Som EMC föreskrifterna är utformade idag (CE-märkning) så tar tillverkarna på sig ett ansvar att uppfylla de standarder som gäller samtidigt som vi som köper utrustning förväntas att anmäla utrustning som stör.

Det finns dock en problematik i att testa enskilda apparater, var för sig enligt apparatstandard, och sedan koppla ihop dessa i mängd hos elanvändare. De som konstruerar elektronik är ofta duktiga på EMC och normefterlevnad, sett från den enskilda elapparaten och fram till stickkontakten (elapparatens elanslutning). De som kan elkraft är ofta duktiga på elkvalité från elkraftgenereringen och fram till vägguttaget.

Men det innebär inte att dessa två grupper kan varandras kunskapsområden och/eller att deras olika insatser samordnas på ett bra sätt.

Det är en svår nöt att knäcka, hur vi skall lösa detta så att störproblematiken i ledningar och i luften inte blir för stor.

När vi sedan försöker att energieffektivisera, med bl.a. switchteknik, så ökar den problematiken.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Låer ju som försäljaren av optimerare har skrivit artikeln om hur bypasdioder fungerar, "hoppar över skuggade......" ha ha....
Låter lite fantastiskt, att en grej som alstar värme och radiostörningar så de behöver en kylfläns skulle kunna få en skuggad panel att genera mer ström.
Lika fantastiskt att likström skulle kunna komma ut på elnätet.
Men en rejäl trafo på 3 x 400 V och 10 - 50 kVA vore säkert en bra störningsdämpare. Den blir stor som ett kylskåp och något varje solcellsägare gänrna skulle vilja ha i källaren.
Att det skulle bli likström, eller en likspänning på elnätet lär närmaste linjetranformator kortsluta, den är lindad med en extremt låg resistans...
Men transformatorn mot lär inte hjälpa mot störningar om man har optimera eller småinvertrar på taket, med allt vad de extra kabalrna på taket innebär som antenner.
Säkert 20 - 100 m extra sladdar och mängder av extra kontakter och anslutningar på taket.

För några dagar sen kunde iv läsa att vid strömavbrott fungerr inte solcellsanläggningen.
Dvs man får ingen ström i huset vi strömavbrott trots at solen lyser på egna solceller.
Man försökte få det att visa en brist hos solceller i almännhet.
Sanningen är att det är förbjudet att mata ut ström på ett elnät som pga av strömavbrott är avstängt.
Det skulle ju kunna "överraska" (vara livsfarligt) reparatörer på linjen.
Så solcellsinvetrar måste stänga v produktionen vid strömavbrott.

En "off grid" anläggning med eget batteri som skiljer ifrån elnätet vid strömavbrott kan ha andra egenskaper.SM4FPD
 
Låer ju som försäljaren av optimerare har skrivit artikeln om hur bypasdioder fungerar, "hoppar över skuggade......" ha ha....
Låter lite fantastiskt, att en grej som alstar värme och radiostörningar så de behöver en kylfläns skulle kunna få en skuggad panel att genera mer ström.
Lika fantastiskt att likström skulle kunna komma ut på elnätet.
Men en rejäl trafo på 3 x 400 V och 10 - 50 kVA vore säkert en bra störningsdämpare. Den blir stor som ett kylskåp och något varje solcellsägare gänrna skulle vilja ha i källaren.
Att det skulle bli likström, eller en likspänning på elnätet lär närmaste linjetranformator kortsluta, den är lindad med en extremt låg resistans...
Men transformatorn mot lär inte hjälpa mot störningar om man har optimera eller småinvertrar på taket, med allt vad de extra kabalrna på taket innebär som antenner.
Säkert 20 - 100 m extra sladdar och mängder av extra kontakter och anslutningar på taket.

För några dagar sen kunde iv läsa att vid strömavbrott fungerr inte solcellsanläggningen.
Dvs man får ingen ström i huset vi strömavbrott trots at solen lyser på egna solceller.
Man försökte få det att visa en brist hos solceller i almännhet.
Sanningen är att det är förbjudet att mata ut ström på ett elnät som pga av strömavbrott är avstängt.
Det skulle ju kunna "överraska" (vara livsfarligt) reparatörer på linjen.
Så solcellsinvetrar måste stänga v produktionen vid strömavbrott.

En "off grid" anläggning med eget batteri som skiljer ifrån elnätet vid strömavbrott kan ha andra egenskaper.SM4FPD
Hej, SM4FPD

Du skriver; ”Lika fantastiskt att likström skulle kunna komma ut på elnätet.”

Det är välkänt att solcellsanläggningar, genom avsaknad av 50 Hz transformator, kan injicera DC-komponenter i elnätet. Se exempelvis texten i ingressen här; ”DC current injection into the network from PV inverters”
https://www.researchgate.net/public...jection_into_the_network_from_PV_inverters_of

Du skriver; ”Att det skulle bli likström, eller en likspänning på elnätet lär närmaste linjetranformator kortsluta, den är lindad med en extremt låg resistans...”

Likströmmen liksom övertoner och supratoner söker sig dit i elnätet, där impedansen (resistansen för likström) är lägst.

I många fall är det på distributionstransformatorn sekundärsida (400 V) som impedansen för övertoner och resistansen för likströmmar är lägst. Men har man en större 50 Hz transformator (exempelvis 0,3 kVA och uppåt) i sitt slutsteg till stereon eller annan utrustning i sitt hem, då kan den lindningen ”lokalt” erbjuda en lägre resistans för likströmmar Detta brukar höras som ett ”hårt” brummande i transformatorn.


Du skriver; ”Men transformatorn mot lär inte hjälpa mot störningar om man har optimera eller småinvertrar på taket, med allt vad de extra kabalrna på taket innebär som antenner.”

Jag tror inte jag skrev så. Transformatorn begränsar de ledningsbundna störningarna (t.ex. supraharmonics) och likströmskomponenter att komma ut i elnätet. Störströmmar som t.ex. kan påverka grannarnas elapparater.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Det finns flera olika störkällor/problem och spridningsvägar för problem och störningar.

En tänkbar och mycket möjlig störning är switchad elektronik på solenergianläggningens DC sida.

De switchade komponenterna är tråkigt nog kopplade till långa ledningar ofta placerade på ett hustak vilket ger en bra take off för en störning att kunna stråla ut över grannskapet.

Om vi nu tänker oss hur bypassdioder egentligen fungerar när de är inkopplade i en solpanel så kan man inse att några beskrivningar av funktionen kanske inte är helt vetenskapligt underbyggda.

Bilden visar ett antal strömkällor i form av batterier. Varje batteri har fått en bypassdiod monterad tvärs över sig. Jag har i bilden hoppat över den yttre slutna kretsen så ni får tänka er att den finns.

Bypassdioder_strömkälla.jpg

Om vi nu skulle få avbrott i ett batteri så kommer en ström att passera avbrottet via bypassdioden vidare till den tillkopplade utrustningen i den yttre kretsen som kommer att få en lite lägre ström/spänning än innan avbrottet.

Skulle bypassdioden inte finnas så skulle den tillkopplade utrustningen bli ”strömlös”.

En optimerare är en sådan där ”black box” som alltid gör det bästa av situationen.

Vi kan kanske tänka oss att en optimerare har solcellen i sin primärkrets och switchtekniken kompenserar bortfall så att sekundärkretsen som kopplar ihop slingorna håller strömmen uppe i så stor utsträckning det går.

Ganska ofta rekommenderas/monteras optimerare helt i onödan även på anläggningar med obefintlig risk för skuggning vilket ökar risken för utstrålade störningar.

Då har vi nästa burk i kedjan, växelriktaren.

Här kan vi tänka oss ledningsbundna störningar kopplade mot både likspänningssidan och elnätssidan.

Bra filtrering och en genomtänkt konstruktion håller ner nivåerna på störningar orsakade av växelriktaren.

Den där jobbiga likströmskomponenten kan ställa till det. Att den finns är de flesta överens om. Här på ham.se finns en bild som visar detta i tråden ”Förstörd sinus” https://ham.se/threads/foerstoerd-sinus.22660/#post-56594 (Motsvarande bild finns även på forumet ssa.se).

Elnäten har i stadsbebyggelse ofta en ganska låg impedans fram till elcentralen i en bostad. I bostaden ökar impedansen snabbt då ledningarna inte har så stor area.

En förimpedans på runt 200mohm fram till elmätaren/elcentralen kan jämföras med 9m (18m ledningslängd)1,5mm² och så korta ledningsvägar till vägguttag finns men är inte vanliga i bostäder.

Lägger vi sedan till runt 30mohm när vi passerar säkringen ser vi snabbt att den lägsta impedansen med stor sannolikhet finns utanför bostaden.

Det finns nu tecken på att en likströmskomponent kan ställa till trassel med funktionen hos den egna eller en grannes jordfelsbrytare.

Det pågår försök och forskning om likströmskomponentens påverkan på elnätet. Vi får väl se om det leder fram till något nytt.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4FPD

Well-Known Member
Försäljningsförbud:
https://www.elsakerhetsverket.se/pr...ud/solaredge-tvingas-saljstoppa-vaxelriktare/
Kanske slut på en viss typ av störningar, det bör gå att bygga en solcellsnläggning som inte stör.
Många optimerare finns säkert kvar på taken, de lär gå hädan vid nästa åskväder dock. De skapar ju en väldig massa extra ledningar och kontaktpunkter på taken, de är ofta oskyddade mot EMP. Tål bara 80 C värme.

Återstår "bara" dåliga ovstörda invertrar.

Elsäkerhetsverker som tillsynsmyndighet för bl.a. EMC gör en del jobb i alla fall.

SM4FPD
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Länken säger växelriktare men detta beslut gäller optimerare.

SE tänker nog inte bara sitta tyst utan att överklaga beslutet misstänker jag.

Hur får vi tyst på redan installerade optimerare?
 

SM6GXV

QRV: HF, VHF, UHF
Minnet bra men kort. Om jag inte minns fel:
I mitt fall tog det ... tre anmälningar/uppdateringar innan grannens anläggning blev tystad.
Och som jag skrivit tidigare så hade det nog varit bättre om SE använt RFB-metoden
vid konstruktionsarbetet i stället för att framhärda.

Jag var på ett solcellsseminarium för några veckor sedan där en leverantör meddelade att
denne för länge sedan slutat att erbjuda optimerare från SE beroende på att dom gav
upphov till RFI. Föredragshållaren kom från radiobranschen så det var kanske inte så konstigt.

De solceller som nu produceras uppgavs också ha såpass bra verkningsgrad att kostnaden
för optimerare inte skulle ge någon långsiktig vinst.

Och något helt annat:

På senaste tiden har jag noterat att LED-lampor av "filamenttyp", dvs ett antal seriekopplade staplar
inne i klarglas(plast) som tidigare endast funnits som dekorationslampor nu börjat dyka upp
i varmitt utförande med bra effektnivåer. De verkar inte innehålla några switchaggregat.
Endast en likriktarbrygga i skruv-delen + någon annan komponent.

Har inte mätt på någon men dom borde förhoppningsvis vara ganska tysta
och eftersom de tidigare med inbyggda switchaggregat går sönder på betydligt kortare tid än dom
fantasisiffror som anges som livslängd på kartongerna kan man ju hoppas att RFI
från dessa försvinner inom kort allteftersom lamporna dör ut.

Några grannar har tidigare haft juldekorationer som stört något förtvivlat.
Mängden dekorationer har ökat på sista tiden men inte RFI-nivån när jag
diskret nattetid svängt runt antennen för att lyssna på de som tillkommit i höst/vinter.
Kan nu bara de fasta fasad/trädgårdsbelysningarna gå sönder också så vore det inte så dumt.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
På senaste tiden har jag noterat att LED-lampor av "filamenttyp", dvs ett antal seriekopplade staplar
inne i klarglas(plast) som tidigare endast funnits som dekorationslampor nu börjat dyka upp
i varmitt utförande med bra effektnivåer. De verkar inte innehålla några switchaggregat.
Jag har en längre tid endast köpt lampor av "filament" typ.
Har tidigare mätt på liknande ej dimbara LED-lampor och kunnat konstatera att dimbara är bara att glömma om man vill slippa störproblem.
Alla led-lampor med många seriekopplade lysdioder upp till 230VAC är dom "tystaste"
Nu finns det även dimbara filament men vet inte hur dom beter sig (xyl har just nu beställt en "modern" dimbar golvlampa avsedd för led :eek:)
Dom värsta brukar vara dom med en enda fet led som drivs av en switchad led-drivare.


Föredragshållaren kom från radiobranschen så det var kanske inte så konstigt.
Jo mobiltelefonoperatörerna vill nog se en åtstramning på marknaden.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Gick ett varv på iKEA förra veckan.
de säljer i jättehögar LED ljuskällor som ser ut som gammalags glödlampor med oplglas..
De var på 43 Watt!! Läser man noga på förpckningen kan man se att de är på 3 W.
Konstigt att man hela tiden kall göra det helt obergipligt för folk.

Ja de sk Filament LED ljuskällorna verkar bra. Har tre stycken ute och de stör inget.
Det borde finna en likriktarbro och en konding i dem, därmed borde de kunna dimmas.

Däremot grannens långa led slinga utmed ett 50 m långt staket ger stöj, ett brus som lyfter S.mätaren några units.
Men det tysnar ju i slutet januari.

Hur få vi tyst redan installerade optimerare?
Jag svarade på den fråga i inlägget om Elsäkerhetsverket.
De är byggda för kortlivslängd, inga åskskydd, inga övertemperaturskydd, de är märkta max 80 C bara...
Går ej att öppna, och med väldigt många kontaktpunter utomhus lär det bli glappkontakt efter några år.
Många installatörer använder oxo billigast mäöjliga kabeltyper. Och sådan vet vi ju hur den blir efter att solen lyst ett par år.

Dessutom något jag tycker är underligt.
En inveter måste ha en brytare för att bryta kontakten med solcellerna. Finns en sådan på invetern, men taket är fullt av skarvar och exttra sladdar är det ju en massa aktiva saker där ändå, dvs optimerade, som är dels brandbeäga, del farliga att ta i för räddningsprsonal.
De senste solcellenläggen går på 1250 V DC!

SM4FPD
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Hur få vi tyst redan installerade optimerare?
Jag svarade på den fråga i inlägget om Elsäkerhetsverket.
Jo du skrev EMP men det är väl inte realistiskt.
Kanske kan vi få hjälp av NATO
Tyvärr tror jag att dom har lite för lång livslängd (20år?) för att jag ska få frid i min frustration.
Bergshamra är helt fylld av dessa elaka störgeneratorer och jag har inte tid att vänta så länge.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Jag menar att Åska är EMP.
ElecrroMagneticPulse den kan göra samma skada i alla fall.

de
Roy SM4FPD
 

SM5XUN

░░░░░░░
Jag menar att Åska är EMP.
ElecrroMagneticPulse den kan göra samma skada i alla fall.

de
Roy SM4FPD
Förvisso EMP men avses just en åskinducerad puls så brukar den benämnas LEMP, Lightning ElectroMagnetic Pulse (och ävenledes betyder NEMP det otäckare alternativet Nuclear ElectroMagnetic Pulse).
 

SM4FPD

Well-Known Member
Tack för det XUN, jag har inte hört om beteckningen LEMP, bra ny kunskap!
Visst är det väl så att ett nedslag av åska är det som ger största skadorna, men en LEMP kan även det skda saker med långa antenner utan skydd.
För övrigt är det länge sen NEMP var aktuella.
Får väl lägga ner reservriggarna i igenlödda plåtlådor för framtiden.
Något för preppers kanske, men de är nog mer intresserade av annat.

SM4FPD
 

SM0BRF

Well-Known Member
Jag gillar filament LED. Det finns sådana som ser ut som klassiska matta glödlampor, även när de lyser. Vissa tidiga modeller flimrade en del, men det är inte så vanligt nu. Väljer man "varmvit" så är det nästan som glödljus. Här finns en del info om LED: http://sle.se/michael/led/
Tack för länken!
Här fanns mycket rysligt att läsa.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Optimerarstörningarna uteblir tydligen när det ligger frusen snö på solcellerna.
Man skulle tro att solen lyser igenom snön men trots att snötäcket är väligt tunnt verkar det förhindra solcellsaktiviteten.
Det är nästan störfritt på banden.
 
Top